PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. nákup čerpadla - majetok?
 2. Projekt - účtovanie PU
 3. Zaradenie nehnuteľnosti do OM - ako rátať odpisy za staré roky 20 alebo 40 rokov?
 4. Daňový doklad: Prodejka a samozdanenie
 5. ako uctovat v s.r.o. platby nesuvisiace s firmou ?
 6. Medzinárodná preprava osôb - ako na to?
 7. zastavané pozemky účtovanie 031/042?
 8. prenesenie danovej povinnosti a zložené plnenie
 9. Obstarávacia cena pri odpisoch
 10. ako spravne vystavit fakturu pri preneseni danovej povinnosti
 11. Ako vystaviť zúčtovaciu faktúru k stavebným prácam s odrátaním zálohy?
 12. Kamerový systém - aká odpis. skupina?
 13. DP a účtovná závierka
 14. Príkazná zmluva a daň
 15. Chyba v dodatočnom kontrolnom výkaze
 16. Nadspotreba
 17. Odpocet DPH zo sluzieb pri registracii
 18. Predčasné ukončenie leasingu
 19. priemerná cena PHM - výpočet
 20. Komunalny odpad
 21. čo je účtovným dokladom pri VRP?
 22. Fa v hotovosti
 23. ako účtovať správny poplatok-ked ide o sprostredkovanie?
 24. členský príspevok za zamestnanca s.ro. je nedanovy naklad ?
 25. Debetný úrok zinkasovaný, Poplatok za zriadenie limitu.
 26. Ako zaúčtovať?
 27. - Predpis-Poplatky za STV a SRo za rok 2015 a vznik preplatku.
 28. Je danovo uznany vydavok u SZČO aj uhrada trov pri nedoplatkoch zdrav.odvodov?
 29. Debetné úroky - kontokorentný úver od banky
 30. Je možné pri prenajatom vozidle uplatniť aj základnú náhradu 0,183 eur za 1 km jazdy?
 31. Ako správne zaúčtovať príjem materiálu na sklad, keď vzniká rozdiel zo zaokrúhlenia medzi príjemkou a faktúrou?
 32. Osobný majetok používaný na podnikateľskú činnosť
 33. faktura za ubytovanie
 34. Prefakturácia faktúry bez DPH plátcovi DPH
 35. DP z príjmov zo zahraničia
 36. Predaj nehnutelnosti a dph
 37. Fakturačná a korešpondenčná adresa
 38. Uplatnené daňové odpisy znižujú daňovú zostatkovú cenu?
 39. Faktura z augusta minulého roka, o ktorej sme sa dozvedeli teraz v juni
 40. Podanie "mimoriadneho DP k DPH
 41. Zamestnanec na hlavný pracovný pomer - zmena úväzku
 42. ako mám dodaniť FA s nezdanenym zadrznym z roku 2015?
 43. Prijatá faktúra z EU od neplátcu DPH
 44. Konateľ - prenájom priestorov vlastnej s.r.o. účet 325 alebo 365?
 45. účtovanie nadspotreby v obci
 46. účet 341 - preplatok na DzP
 47. Ako zauctovat zavazok z titulu ´vecneho bremena prava prechodu a prejazdu cez pozemok´?
 48. Predaj nehnuteľnosti a povinnosť platiť DPH
 49. Novacia zavazku a dodanenie zavazku
 50. Dobropis
 51. Obedy na faktúru - zmluva
 52. prenos daň. povinnosti u prepravy?
 53. Požičané auto - náklady, DZMV
 54. 1% z OC auta v ceskych korunach
 55. vklad na účet
 56. Ako zaúčtovať daňový preplatok v JÚ?
 57. Tlačiarenský stroj - veľkoformátová tlačiareň - odpisová skupina
 58. obedy
 59. predaj cez bazoš
 60. Preprava strojov na stavbu - s DPH?
 61. Faktúra hradená cez ERP
 62. Prenos daňovej povinnosti podľa §69 ods.12
 63. Prenesenie daňovej povinnosti a dopravné náklady.
 64. Základná finančná kontrola
 65. Je možné evidovať prijatú zjednodušenú faktúru v agende riadnych faktúr ?
 66. Transferová dokumentácia - iba obch.transakcie za aktuálny rok
 67. Transferove oceňovanie - len vzniknuté obchody za aktual.rok ?
 68. Fakturácia pre ČR so SK IČ DPH
 69. Je Turbo na autombile technické zhodnotenie?
 70. Účtovanie samovýroby
 71. Spotreba materiálu - účtovanie
 72. Neplatné rozviazanie pracovného pomeru - mimosúdna dohoda
 73. registrácia podľa §7a
 74. Založenie s.r.o. a následny predaj podielu
 75. Treba vystaviť dobropis ak zakaznik chce vymeniť tovar za druhy, ktory je v rovnakej hodnote len inej farbe?
 76. Odpredaj podniku FO-s.r.o.-spriaznené osoby
 77. Prepočítavanie koeficientom - je v tomto prípade potrebné?
 78. Platba mýtneho palivovou kartou
 79. Ak sme označili v daňovom priznaní DPH 3. mesiac a mali sme označiť 1. štvrťrok
 80. zlucenie dvoch sro a DP za predchadzajuci rok povodnej sro
 81. reklamné poukážky? daňový výdavok? DPH?
 82. ako účtujet čerpanie rezevy na dovolenku?
 83. Žiadosť - formulácia žiadosti o vrátenie zaplateneho preddavku
 84. Firma predala výrobnú halu + lakovňu a teraz ju chce kúpiť späť. Čo to obnáša z účtovného a daňového hľadiska?
 85. transferove ocenenie podniku pri predaji zavislej osobe
 86. osoba s prechodným pobytom v SR a registrácia za platiteľa DPH
 87. Prenos daňovej povinnosti - materiál
 88. do ktorej KP zaradit budovu?
 89. nevyplatene dividendy
 90. výdavky na príjmy nezahrňané do základu dane
 91. Preplatok pri prenájme
 92. Ako poslať dopyt na Finančnú správu cez internet?
 93. Odpočitateľné výdavky pri kúpe nehnuteľnosti.
 94. Sprostredkovanie prenájmu
 95. Ako účtovať nemcovi do rakúska?
 96. prechod na s.r.o. a výkaz DPH
 97. Zdanenie celosvetových prijmov-odvody platene na Slovensku
 98. Ako je to s platenim odvodov pri zivnosti a tpp sucasne?
 99. Kúpno-predajná zmluva.
 100. ako nahlasit zmenu adresy firmy na DU ?
 101. Nákup nehmotného tovaru z tretích krajín, následný predaj v EU
 102. Môžem si u dvoch zamestnávateľov uplatňovať nezdaniteľnú časť, keď mám 2 pracovné pomery súčasne?
 103. Bankové poplatky, debetné úroky
 104. dph uplatnená v inom členskom štáte?
 105. Zmysel §5, ods.3, pism. d) zakona o dani z prijmov
 106. nájom ako daňový výdavok?
 107. Ako opravit fakturu vystavená s dph - na fa bez dph prenos daň.povinnosti?
 108. Penále SP - zauctovať do starého roku
 109. Prechodná položka, alebo nie? Samozdanenie alebo nie?
 110. Môžem účtovať materiál aj priamo do spotreby pri spôsobe A?
 111. Daňová evidencia - vyplnenie tabuľky č. 1a v DP B
 112. účtovná závierka v angličtine
 113. Časové rozlíšenie bankových poplatkov?
 114. Daňová strata - rovnomerný odpočet
 115. Aký variab.symbol pri platení týchto daní?
 116. Pohostenie účastníkov seminára
 117. Ako účtovať vinkuláciu peňazí na účte
 118. Prenesenie daňovej povinnosti
 119. Test z uctovnictva
 120. Použite sociálneho fondu - wellnes
 121. Kreslenie portrétov - záloha vopred na účet, potom dobierka - kedy vystaviť FA?
 122. Priemerná cena na hodinu - živnostník účtovník
 123. Práca v Nemecku
 124. platba kartou
 125. externe studium na SS sportovca a danovy bonus
 126. Spoluúčasť pri prenajatom vozidle.
 127. Faktúra z 3/2016
 128. ID účtovanie -platba bankovou katrou
 129. Daňová evidencia, paušálne výdavky
 130. Omylom som odoslala kontrolný výkaz v starom formáte. Čo s tým?
 131. Uzavierka za povodnu firmu po kupe sro
 132. kontrolný výkaz
 133. Rozsudok ESD 2015: Nárok na tzv. úroky z omeškania pri zadržaní nadmerného odpočtu
 134. Nezisková organizácia
 135. dobropis alebo škodová faktúra?
 136. Prísup na EPI
 137. Predaj stavebných pozemkov platcom DPH
 138. Prijatie potvrdenky z finančnej správy
 139. koeficient
 140. nesprávne vystavené FA za rok 2015
 141. Vybavenie kancelárie - ako DHM?
 142. Oprava vystavenej faktúry + daňového priznania
 143. požička z sro pre konatela
 144. DPH tlačivo DPH r. 27 a 28
 145. Prečíslovanie v programe ALFA PLUS
 146. kontrolný výkaz B2 - dátum dodania?
 147. Narok na danovy bonus a pridavok na dieta
 148. Vystavenie FA pre CZ podnikateľa
 149. Mám nárok na odpočet DPH zo stav. prác v roku 2016?
 150. Registrácia DPH
 151. Výsledok hospodárenia
 152. dan z dedicstva v zahranici
 153. Zivnost a automobil a danova evidencia
 154. JU- výdavky ovplyvňujúce ZD-ostatné výdavky
 155. Postupenie pohľadávky
 156. Ako doúčtovať tržbu za predaj tovaru cez platobný terminál, keď nebol vydaný doklad aj z ERP?
 157. Musím účtovať centové vyrovnanie?
 158. Oznamenie o schvaleni uctovnej zavierky sa podava osobne na DU?
 159. viete sa dostať do reg. účt. závierok?
 160. Servis svetelnej reklamy - diagnostika a výmena vadného trafa
 161. kalkulácia vynaložených nákladov pri používaní vlastného náradia
 162. Uctovanie - oneskorene vrateny súdny poplatok
 163. Prenos daňovej povinnosti (Sekcia F)
 164. Registračná pokladňa pre opatrovateľky v Rakúsku
 165. pouzity tovar §6
 166. Ako urovnať nesprávne podané DP k DPH rok 2014?
 167. Tržba z registračnej pokladnice - nesedí mi základ dane a daň z dôvodu zaokrúhľovania
 168. vyvoz a vystavenie faktúry.
 169. Ako zaúčtujem prvý kus tovaru (nepredajný prototyp)pri účtovaní skladu spôsobom B
 170. Môže byť sro malou účtovnou jednotkou, aj keď spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku?
 171. Úhrada faktúry ERP
 172. Zamestnanec a reklama
 173. Prevod daňovej povinnosti
 174. Nadobudnutie tovaru a sluzby z ciech
 175. Odvádzanie DPH pri vrátenom tovare
 176. prenesenie daňovej povinnosti-montáž bytových vodomerov
 177. Dohodár, ktorý je zároveň zamestnaný v zahraničí
 178. Faktúrovanie s DPH alebo bez DPH ???
 179. Ako podat priznanie na dan z nehnutelnosti pri budove rozdelenej na samostat.priestory?
 180. občan DPH pri predaji bytu
 181. cukor s brandom a DPH
 182. Pôžička zamestnancovi výpočet úrokov
 183. Preprava tovaru - z DE na SK cez Švajčiarsku firmu - ako s DPH?
 184. Oznámiť zmenu bank.účtu z-teľa aj na SP, ZP - pri odvodoch z miezd ?
 185. vyúčtovacia fa za elektriku bez rozpisu dph
 186. Ako predať tovar cez CZ partnera?
 187. MRP - aký typ DPH pri kovovom odpade?
 188. Účtovníctvo v KORWINE
 189. Recyklačný poplatok vstupuje do ceny materiálu? Účtujem spôsobom A.
 190. DPH pri dodaní plynu
 191. Reštrukturalizácia a prihlásenie pohľadávok
 192. Daňové odpísanie pohľadávky
 193. Neplatca DPH - fakturácia do Čiech
 194. Rozdiel na účte 131 vzniknutý pri dobropise a vrátení tovaru dodávateľovi
 195. Zaznam o prevadzke vozidla (stazky)
 196. odvod dph z vystavených faktúr v období keď živnostník mal byť platcom dph
 197. Potvrdenie pre holandský finančný úrad
 198. účtovanie benefitových poukážok Benefit plus
 199. Daňové priznanie typu B 2015 - príjem SR+ČR
 200. Je možné vystaviť vydavkovy alebo prijmovy pokladničný doklad na seba?
 201. Oprava spevnenej plochy
 202. Aká výška hotovosti môže byť v pokladni FO-SZČO?
 203. prijatý dar z ČR
 204. Ako zaúčtovať v peňažnom denníku výdaj na "špeciálny účet"?
 205. podľa čoho viem, že ide o dividendy za rok 2012 alebo za rok 2013 ako sa to posudzuje?
 206. zmluvna pokuta od Slovak telekom - bez DPH,je to ok?
 207. Vyplatené dividendy - uct. zisk za rok 2012
 208. Učtovníctvo + DPH
 209. budem musiet podat danove priznanie ?
 210. Potvrdenie o príjme z Holandska - JAAROPGAAF - ešte raz
 211. Pracovny fond vo vyplatnej paske-spravny?
 212. Aké odvody musím platiť ?
 213. Dohoda o pracovnej činnosti menej odpracovaných hodín
 214. Daňová strata pri paušále
 215. ako samozdaním fa z Alza s IČ DPH SK
 216. Prihlásená pohľadávka účtovanie
 217. výdavkové doklady
 218. Je chyba ak bločky v účtovníctve z rôznych dátumov sčítam do jedného výdavkového? Ak áno podľa akého zákona.
 219. Ráta sa víkend do dvojtýždňového školenia mimo pracoviska zamestnanca?
 220. Cestovný príkaz - zamestnanec nie je vlastníkom vozidla
 221. Príspevok zamestnavatela na stravu
 222. Faktúry z čerpacej stanice
 223. Tvorba opravnej položky k pohľadávke - spoločnosť zanikla zlúčením
 224. B.3.1. ukazuje mi chybu
 225. Rozdiel vo vykaze SP
 226. SZČO ,registrovaný pre daň podľa par.7a
 227. SZČO a prenajaté auto
 228. Nákup v Mobelixe - je to faktúra alebo zmluva a v tom prípade účtovať na základe bloku z pokladne?
 229. zápočet záväzkov a pohľadávok medzi tromi firmami
 230. szčo a prenajom rodinného domu
 231. Vrátenie osobneho vkladu konateľovi s.r.o.
 232. pozastavenie zivnosti povinna registracia dph
 233. Nákup motorového vozidla do sro
 234. Zmena kalend.roka na hospodársky rok - dopady v účtovníctve
 235. Koľko rokov sa odpisuje čistička odpadových vôd? 20 alebo 40 rokov?
 236. odkúpenie pohľadávok a DPH z vyššieho inkasa
 237. § 69 a montáž panelových hál
 238. Auditor vo firme
 239. zahraničný blok za phl
 240. DPH zdravotná starostlivosť-
 241. Sklad, skladová evidencia
 242. Dodatočné DP aj KV DPH za minulé mesiace
 243. faktura za ubytovanie
 244. Nákup tovaru v hot. ak nie sú peniaze v pokladni, ani na účte
 245. zábezpeka pre DU
 246. Zaradenie do odpis.skupiny
 247. Môžem účtovať 221 / 221? je to ok?
 248. výbava kuchynky v prenajatej kancelárii
 249. Môžem uplatniť prenos daňovej povinnosti na opravu gastrozariadení?
 250. Prenájom bytu ak už som živnostník