1. Platený sviatok - nárok na str. lístok? (39 replies)
 2. Doprava k dovozu tovaru (20 replies)
 3. Jednostranný zápočet (2 replies)
 4. Bankovy ucet a zdanovanie (3 replies)
 5. 2%daň použitie (4 replies)
 6. uznany alebo neuznany (3 replies)
 7. kontrola DPH a dodatoč.priz. (6 replies)
 8. kurzy (6 replies)
 9. živnostník a dovolenka (34 replies)
 10. SZČO - ČID (3 replies)
 11. Zivnost + zivnost + zavisla cinnost... (5 replies)
 12. Nadobudnutie tovaru neplatcom od platcu z EU (4 replies)
 13. Zaúčtovanie mzdy (27 replies)
 14. Predcasne odkupenie leasingovaneho auta (31 replies)
 15. aké účtovníctvo??? (1 replies)
 16. Postúpenie "nového" lízingu (11 replies)
 17. Ako vypočítava DÚ penále? - súrne (10 replies)
 18. KURZ NBS PRI VYSTAVENÍ FAKTÚRY (15 replies)
 19. Zahraničná faktúra-súrne (51 replies)
 20. spôsob "A" (4 replies)
 21. odpisy, obstarávacia cena (5 replies)
 22. Účtovná závierka podľa IAS (1 replies)
 23. Mínusová fa a DPH (4 replies)
 24. Zdanenie prijmov z cennych papierov - vyklad zakona (1 replies)
 25. Daň z motorových vozidiel a motorky (3 replies)
 26. Prezentacia firmy spojená so školením a náklady na občerstvenie pozvaných (3 replies)
 27. DPH pri lízingu (2 replies)
 28. Účtovanie podielových fondov (9 replies)
 29. DPH z PHM v Nemecku (8 replies)
 30. Vstupenka (12 replies)
 31. Aký kurz použiť, keď nemám doklad zo zmenárne? (11 replies)
 32. ÚDAJE PRE INTRASTAT ? (11 replies)
 33. Výpočet dane z motorových vozidiel (2 replies)
 34. Intrastat (17 replies)
 35. omylom poslane peniaze (9 replies)
 36. Platitel a neplatitel DPH (8 replies)
 37. ELEKTRICENKA (6 replies)
 38. Reklamácia pre DÚ (29 replies)
 39. tech.zhodnotenie (4 replies)
 40. Dotácie zo ŠR (13 replies)
 41. Rozdelenie zisku (6 replies)
 42. Analytické účtu (2 replies)
 43. najom sklennika (1 replies)
 44. Obava z účtovania PÚ (23 replies)
 45. ALFA - zálohova + vyúčtovacia faktúra (10 replies)
 46. DPH a diaľničné poplatky v SR (46 replies)
 47. Dátum dodania/dátum uskutoč. ZP (1 replies)
 48. tech.zhodnotenie (4 replies)
 49. Certifikácia Účtovníctvo 2 skúšky (59 replies)
 50. Certifikácia - Manažerské účtovníctvo skúška (21 replies)
 51. Postúpenie pohľadávky (3 replies)
 52. Delimitacia oranizácia (0 replies)
 53. Fa za poskytovanie zdravotnickych sluzieb (10 replies)
 54. zaúčtovanie stravy (2 replies)
 55. reklama a náležitosti fa (11 replies)
 56. PLATBA KREDITNOU KARTOU (14 replies)
 57. Ktorý riadok tlačiva DPH??? (43 replies)
 58. DPH (24 replies)
 59. Spotrebný materiál a služby z ČR (2 replies)
 60. Služby špedície - kam s nimi? (2 replies)
 61. Neplatitel DPH - platitelovi DPH .. ? (5 replies)
 62. smernice - verejné obstarávanie (1 replies)
 63. Tovar z ČŠ na dobierku v MRP (4 replies)
 64. Čisté obchodné imanie podnikateľa (3 replies)
 65. stavebné práce v HU a DPH (3 replies)
 66. réžia?? (11 replies)
 67. pracovná cesta -Kanada (30 replies)
 68. §25 odstavec 6 (44 replies)
 69. Sponzorstvo (10 replies)
 70. Registracia DPH - obrat 1,5mil = len vyvoz sluzieb (2 replies)
 71. služba dodaná z tretieho štátu (4 replies)
 72. spoty (0 replies)
 73. zrušenie organizácie (2 replies)
 74. Príjem vo Veľkej Británii (11 replies)
 75. Sociálna poisťovňa - štátna pomoc!! (5 replies)
 76. skoleni dph (3 replies)
 77. Lietadlo v podnikaní (0 replies)
 78. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň (1 replies)
 79. nadobudnutie tovaru z EU (201 replies)
 80. pokuta do 500,-Sk (4 replies)
 81. Stravne listky - dokupenie za predch.mesiace (16 replies)
 82. podvojné účtovníctvo (1 replies)
 83. Inventarizácia pohľadávok (2 replies)
 84. Účtovná smernica (2 replies)
 85. Odkaz na §16 v AJ (3 replies)
 86. Opäť účtovanie materiálu (16 replies)
 87. Ako pokryt vysoke zriadovacie naklady??? (1 replies)
 88. PO občianske združenie - spev.zbor (2 replies)
 89. dobropis a dph (4 replies)
 90. zahraničná faktúra v SKK ? (15 replies)
 91. refakturácia? (14 replies)
 92. preddavky na daň z príjmov FO (45 replies)
 93. Pôžička spoločníkovi (4 replies)
 94. faktúra pred dodaním služby (5 replies)
 95. Nezamestnany a jednorazovy prijem (0 replies)
 96. OPRAVA AUTA (39 replies)
 97. Strata z roku 2002 - umorenie v roku 2004 - musím mať ZD 150 000 ??? (7 replies)
 98. JÚ - bufet (57 replies)
 99. Leasing auta platca dph (10 replies)
 100. Os.spotreba alebo pôžička (11 replies)
 101. Nepeňažný vklad pri založení SRO (2 replies)
 102. Likvidácia a.s. (11 replies)
 103. Ubytovanie riaditeľa - zdanenie (12 replies)
 104. odpisy (6 replies)
 105. Predloženie účt.závierky (11 replies)
 106. Nesprávne vypočítané odpisy (14 replies)
 107. DPH a dialničné poplatky v EU (11 replies)
 108. ODPISY :( (8 replies)
 109. fond reprodukcie (13 replies)
 110. cestovné (17 replies)
 111. Dvojitá platba za telefon (2 replies)
 112. Dvojitá platba za telefon (0 replies)
 113. dohoda o platbách - nájomné (2 replies)
 114. vývoz dreva FO do ČR (9 replies)
 115. DPH pri PC v zriaďovacích výdavkoch (61 replies)
 116. DPH (10 replies)
 117. Kurzové rozdiely? (10 replies)
 118. Zmena názvu spol. a dátumy na faktúrach (3 replies)
 119. Zrusenie sro (5 replies)
 120. Sociálny fond (34 replies)
 121. Náhrady za stratu času (7 replies)
 122. Daň z pridanej hodnoty (8 replies)
 123. nákup materiálu za 0,- (12 replies)
 124. účet 261 (13 replies)
 125. zabezpečovacia daň (2 replies)
 126. Hotovosť a ČR (3 replies)
 127. DPH a oneskorené doručenie fakturky (5 replies)
 128. súkr.účely a odpis? (10 replies)
 129. DPH mimo krajín EU... (3 replies)
 130. Zmluva o pozicke (19 replies)
 131. prenájom bytu (15 replies)
 132. Neplatitel dane tovar platitelovi v CR (3 replies)
 133. Odpisy a pozemky? (11 replies)
 134. vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste (6 replies)
 135. zaúčtovanie colného dlhu (5 replies)
 136. Zmena obdobia platiteľa DPH (25 replies)
 137. S alebo bez DPH? (3 replies)
 138. Prenájom nehnuteľnosti oslobodený od DPH (13 replies)
 139. výkazy (9 replies)
 140. skúška (6 replies)
 141. Zaškolenie v podvojnom účtovníctve (0 replies)
 142. Zaškolenie v podvojnom účtovníctve (5 replies)
 143. Hľadám Opatrenie MFSR - účtovanie (6 replies)
 144. Mám byť platca DPH pri malom obrate? (10 replies)
 145. technické zhodnotenie (5 replies)
 146. Výročná správa (12 replies)
 147. Verejná zbierka (16 replies)
 148. Dodatočné danové priznanie za rok 2004 PO (6 replies)
 149. Ako účtovat fa po dobropise? (7 replies)
 150. faktúra! (20 replies)
 151. zaradenie hmotneho majetku (20 replies)
 152. Registrácia DPH (4 replies)
 153. prerusenie zivnosti na kratko (10 replies)
 154. Rezervný fond-dualita na triede.06 a 367 (5 replies)
 155. Notár a DPH (8 replies)
 156. princíp DPH (2 replies)
 157. Zdanenie podielov na zisku (43 replies)
 158. Likvidácia v.o.s. (1 replies)
 159. Zahraničná osoba (0 replies)
 160. DPH za DHM pri pozastavení živnosti (0 replies)
 161. DPH "na splátky"... (1 replies)
 162. Záloha platená do člen.štátu na obst. HIM (7 replies)
 163. Prijem zo živnosti alebo ostatné prijmy (4 replies)
 164. Zásoby potravín po dátume spotreby (6 replies)
 165. ODPISY r.2005 (8 replies)
 166. Združenie fyzických osôb (3 replies)
 167. Nepreplatený dobropis - ako zaúčt.?!?!?!? (5 replies)
 168. DDP ? (2 replies)
 169. OFFSHORE (0 replies)
 170. Účtovanie Cest.kancelárie!! (0 replies)
 171. pracovna pohoda... (32 replies)
 172. Zostavená aj schválená? (7 replies)
 173. spätný leasing (8 replies)
 174. ORIFLAMU (0 replies)
 175. Kompenzácia pohľadávky s nevyúčtovanou zálohou (1 replies)
 176. zaradenie do užívania (8 replies)
 177. Vznik DP (4 replies)
 178. nedobrovolna "čierna duša" (11 replies)
 179. medzinárodná preprava2002,03 (1 replies)
 180. Úprava prenajatého priestoru (14 replies)
 181. súvaha k 31.12. ..... (125 replies)
 182. nesprávna výška úhrady (2 replies)
 183. Zaradenie nehnuteľnosti (8 replies)
 184. zahraničná faktúra a kurz (8 replies)
 185. odvody (3 replies)
 186. oznamovacia povinnosť emitenta (3 replies)
 187. Prosím pomôžte začinajúcej účtovníčke (221 replies)
 188. Premlčané záväzky ? (13 replies)
 189. zvýšené diéty (2 replies)
 190. Manká a škody do normy (14 replies)
 191. odpis dane SZCO+zavisla cinnost (1 replies)
 192. Kurzový rozdiel pri konkurze (1 replies)
 193. predaj osobneho automobilu (4 replies)
 194. Ukončenie činnosti (3 replies)
 195. Ubytovanie a vysporiadanie DPH (4 replies)
 196. prenájom a DPH (3 replies)
 197. DPH a vývoz (4 replies)
 198. Práca v zahraničí a daň z príjmu (19 replies)
 199. Práca v zahraničí a daň z príjmu (0 replies)
 200. Oprava DPH priznania za rok 2002 ako rozdielovo alebo nanovo (3 replies)
 201. Krádež mobilu (2 replies)
 202. oprava klimatizácie (29 replies)
 203. povinnost registracie - zdruzenie FO (5 replies)
 204. Kam zaúčtovať...? (35 replies)
 205. Ceny v maloobchodoch (0 replies)
 206. Dovezený automobil (8 replies)
 207. Účtovanie DPH pri leasingu (2 replies)
 208. Poplatok za zverejnenie do obch. vestníka? (38 replies)
 209. Doklad do účtovníctva - fa z DE nie na firmu (3 replies)
 210. cesťák a možnosť odpočtu DPH (57 replies)
 211. Záloha na dodanie tovaru do EU (23 replies)
 212. DPH ? (2 replies)
 213. skladová evidencia (155 replies)
 214. prerušenie podnikania a DPH (2 replies)
 215. DPH pri preprave (1 replies)
 216. Náhrada PHM a km za hranicami SR (3 replies)
 217. Zákon o cestovných náhradách (10 replies)
 218. prenájom a DPH (3 replies)
 219. FAKTÚRA (3 replies)
 220. Transformácia organizácie (2 replies)
 221. poskytované služby do EÚ (0 replies)
 222. výročná správa a schválenie UZ za 2004 (2 replies)
 223. Spravne zuctovanie DPH (2 replies)
 224. Nákup z Čiech a DPH (9 replies)
 225. ZMENA MAXIMÁLNEHO VYMERIAVACIEHO ZÁKLADU (5 replies)
 226. Montáž v EU a DPH (17 replies)
 227. dopropis na zle vystavenú faktúru (4 replies)
 228. "limit" na DPH (9 replies)
 229. vratenie DPH (5 replies)
 230. Môže ísť do nákladov? (16 replies)
 231. Opravy nákladov a výnosov minulých období (3 replies)
 232. Prosba (2 replies)
 233. zrážková daň (18 replies)
 234. Predaj do krajiny EU (9 replies)
 235. SZČO-cestovné náhrady (23 replies)
 236. predaj zdedeného bytu (1 replies)
 237. S.r.o. - registrácia DPH (2 replies)
 238. občerstvenie (9 replies)
 239. Ako spravne zauctovat? (22 replies)
 240. Samozdanenie pri preprave (1 replies)
 241. havarované auto (4 replies)
 242. Vyberanie 20,- Sk poplatku v lekárni (6 replies)
 243. Žeby koeficient? (7 replies)
 244. faktúra na zálohu (11 replies)
 245. HOLOPRIESTOR-ODPISOVANIE TECH.ZHOD. (1 replies)
 246. Zaokruhľovanie na bločkoch (35 replies)
 247. Vysporiadanie člena združenia DPH pri jeho výstupe (1 replies)
 248. SÚRNE - fakturácia ČR-SR-ČR (1 replies)
 249. Aký druh zmluvy použiť ? (1 replies)
 250. prenos daňovej povinnosti (7 replies)