1. PREDAJ NEHNUTELNOSTI (13 replies)
 2. Služby na základe splnomocnenia (2 replies)
 3. pozastavenie živnosti (1 replies)
 4. cestovné náhrady - ČR (6 replies)
 5. Leasing VZV (3 replies)
 6. cestovné náhrady - ČR (0 replies)
 7. Nákup tovaru z Poľska (3 replies)
 8. zlava a DPH (2 replies)
 9. DPH - MONEY (1 replies)
 10. Ojazdený automobil a DPH (8 replies)
 11. uhrada poisťovne (2 replies)
 12. Pri určitom nakupe fotoaparat za 1,. SK ? (8 replies)
 13. Nesprávne uhradená DPH v Čechách (4 replies)
 14. Robí niekto JÚ v obchode s potravinami??? (33 replies)
 15. Leasing (2 replies)
 16. Podvojné účtovníctvo - čo všetko prosím potrebujem? (12 replies)
 17. náležitosti vystavenej fa ičo dph (13 replies)
 18. Ako zauctovat spravne? (13 replies)
 19. Preddavky v cudzej mene (1 replies)
 20. môže sa škrtať? (2 replies)
 21. príjem obalov,fliaš a ich vrátenie (10 replies)
 22. pokuta z DÚ (17 replies)
 23. Intrastat a oprava stroja (1 replies)
 24. Nadmerný odpočet (6 replies)
 25. Služba vykonaná v Rakúsku (7 replies)
 26. DPH pri oprave pristroja v Nemecku (3 replies)
 27. Služby z ČR a DPH (2 replies)
 28. podiel na zisku (2 replies)
 29. novoregistrony platca DPH a faktura za telefon (4 replies)
 30. poplatok za vodicsky preukaz - vyd. ovp. ZD (5 replies)
 31. Daňový náklad (6 replies)
 32. u (2 replies)
 33. Slovnaft - referenčné ceny PHM (7 replies)
 34. Zaradenie auta do majetku (25 replies)
 35. Dobropis za odobraté množstvo tovaru (20 replies)
 36. réžia alebo materiál ? (21 replies)
 37. predaj a účtovanie vlastného softwéru (12 replies)
 38. Dan z predaja bytu (14 replies)
 39. Cestovne nahrady u SZCO (9 replies)
 40. zalohova faktúra leasing (1 replies)
 41. Uplatnenie DPH - nákup zo zahraničia (24 replies)
 42. Prosím, súrne, pomôžte - autorské spracovanie (9 replies)
 43. Stojan na bicykel (8 replies)
 44. Zriadenie účtu - ako zaúčtovať vklad (79 replies)
 45. Rozdelenie hospodárskeho výsledky spoločnosti (8 replies)
 46. Prijate faktury a DPH (9 replies)
 47. Zmenky (1 replies)
 48. Spotreba PHL (34 replies)
 49. Dan z MV pri prepise vozidla (6 replies)
 50. vrácení DPH (1 replies)
 51. Penále pri oneskorenej platbe dane (3 replies)
 52. účtovanie pre SHR (0 replies)
 53. Výpis z dan. prizn. (16 replies)
 54. osobná spotreba (18 replies)
 55. Daň z príjmu - nájomné (6 replies)
 56. Ako zauctovat? (1 replies)
 57. inšpekčná kniha (72 replies)
 58. zmena vzhľadu faktúry (12 replies)
 59. kurzové rozdiely a opravné položky (3 replies)
 60. zmena vzhľadu faktúry (1 replies)
 61. cestna dan - SZCO, cudzie auto, nezaradene do podnikania (0 replies)
 62. Vratná DPH (2 replies)
 63. Auto zo zahraničia bez nároku na odpočet (42 replies)
 64. cesťák (7 replies)
 65. Započítanie (16 replies)
 66. Rodinný dom prestavený na penzión (14 replies)
 67. Úhrada fa v EUR (5 replies)
 68. DPH z ČR (24 replies)
 69. Postúpenie úveru (0 replies)
 70. Cestovne nahrady (1 replies)
 71. účtovníctvo v realitnej kancelárii (1 replies)
 72. Upomienka (18 replies)
 73. kontrola (10 replies)
 74. POKUTA (8 replies)
 75. IČ DPH neuvedené na doklade (9 replies)
 76. reprezentačné?? (17 replies)
 77. technické zhodnotenie HM (1 replies)
 78. Cestovné náhrady (4 replies)
 79. faktúra v hotovosti (13 replies)
 80. novela zakona 222/2004 o DPH (0 replies)
 81. Účtovanie val.pokladne (14 replies)
 82. Dobropis z Telekomunikácii (5 replies)
 83. účtovanie Fa (19 replies)
 84. (ne)registracia na DPH pri nadobudnutie z EU (6 replies)
 85. DPH - dovoz služby SR firme, nehnuteľ. v ČR (2 replies)
 86. úhrada fa za opravu hav.auta a DPH (12 replies)
 87. Predaj akcií (2 replies)
 88. Obaly v MRP (7 replies)
 89. daňový kód pokladne (4 replies)
 90. Dialn.známka (1 replies)
 91. Zákon o cestnej doprave (5 replies)
 92. Poplatky za bank.ucet, easy karta- ako uctovat? (13 replies)
 93. Podnikateľský účet (4 replies)
 94. Súhrnný výkaz DPH (2 replies)
 95. Faktúra -Dátum uskutočnenia účtovného prípadu (20 replies)
 96. ubytovanie (1 replies)
 97. Prenájom a parkovanie (0 replies)
 98. nealko a zamestnanci (7 replies)
 99. POKUTA-oznamovacia povinnost Colny urad (8 replies)
 100. Predaj bytu, ktorý bol prenajímaný (2 replies)
 101. Dodanie tovaru neplatiteľom neplatiteľovi (6 replies)
 102. kaucia (7 replies)
 103. Založenie a vznik s.r.o. - otváracia súvaha (60 replies)
 104. Dve faktúry k jednej dodávke a DPH (2 replies)
 105. reklamacie (8 replies)
 106. skladník - skladníčka (6 replies)
 107. Zaradenie majetku (6 replies)
 108. Majetkové priznanie (3 replies)
 109. Účtovanie zaokr.rozdielov. (5 replies)
 110. úhrada straty-predpis (5 replies)
 111. Leasing (3 replies)
 112. uhradená len DPH (2 replies)
 113. fakturácia do zahraničia (9 replies)
 114. ako zaúčtovať? (4 replies)
 115. predfaktúra (11 replies)
 116. služby poskytnuté colnou deklaráciou (7 replies)
 117. Ukončenie živnosti-DPH (7 replies)
 118. Zmenáreň (10 replies)
 119. evidencia stavby v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 120. odpočet DPH (8 replies)
 121. cestna dan - pausalne nahrady (3 replies)
 122. Finančná rada (3 replies)
 123. Bankový úšet v EUR (27 replies)
 124. Umelec, nie živnostník a daňové výdavky (2 replies)
 125. Zakladne imanie a rezervny fond u sro (4 replies)
 126. Naklady na zalozenie sro. (23 replies)
 127. Dodatočné alebo riadne DPH? (5 replies)
 128. Podnikateľ zákazka živnostníci. (8 replies)
 129. Pokladničné doklady dá sa to? (5 replies)
 130. Dve firmy - jeden POS terminál (3 replies)
 131. Doklady z minulých mesiacov (15 replies)
 132. Registrácia za platiteľa a zostatkova cena HIM (12 replies)
 133. Leasing firem. osobného automobilu (1 replies)
 134. Zmluva o dielo a odvody (4 replies)
 135. Kurzové rozdiely pri zálohách (53 replies)
 136. Odmena člena štat. orgánu a daň (1 replies)
 137. DPH (3 replies)
 138. zaúčtovanie účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve (1 replies)
 139. mrp - dph na pokladni (2 replies)
 140. Umorovanie straty (6 replies)
 141. zase súkromné jazdy (2 replies)
 142. Zberné účtovné doklady (23 replies)
 143. ako zauctovat zs (2 replies)
 144. Výdavky na štúdium u FO-sú daň.výdavky? (11 replies)
 145. Združenie fyz.osôb-DPH (0 replies)
 146. Prosím, veľmi veľmi súrne - § 15 ods.7 (5 replies)
 147. Poplatok z reklamy (1 replies)
 148. Odpočet DPH po podaní daň.priz. (1 replies)
 149. Dražba (7 replies)
 150. 2fa,zaplatené+vrátené,čo s tým? (20 replies)
 151. Fa za mobil - problem! Hilfe! (7 replies)
 152. Uctovnictvo a cesty (18 replies)
 153. Podiel na základnom imaní v a.s. - ocenenie akcii (1 replies)
 154. danovy bonus (1 replies)
 155. Náklady vs. bytové priestory (2 replies)
 156. Rozdiel v učtovníctve (5 replies)
 157. úroky z pôžičky -zdaniteľné plnenie? (6 replies)
 158. úroky z pôžičky (2 replies)
 159. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii od 01.07.2005 (2 replies)
 160. dobropis (19 replies)
 161. vykaz preddavkov (2 replies)
 162. nezdanitelna cast (1 replies)
 163. paušál? (3 replies)
 164. Prijatá faktúra a DPH (29 replies)
 165. zdanenie prijmu zo zahranicia na slovensku ?! (95 replies)
 166. učtovanie zabezpeky (1 replies)
 167. Preplatenie prevádzk. nákladov chránenej dielne - SZČO (21 replies)
 168. Softver na cestovne prikazy (4 replies)
 169. operatívny leasing (12 replies)
 170. odpisovanie daru (3 replies)
 171. Zverejnenie UZ v OV (1 replies)
 172. Čestné prehlásenie o preprave do EÚ (10 replies)
 173. s.r.o. verzus a.s. (13 replies)
 174. Dividendy (1 replies)
 175. postúpený leasing (4 replies)
 176. Pohľadávka uhradená cez RP (9 replies)
 177. Vlastné akcie (3 replies)
 178. DPH a zálohová faktúra (11 replies)
 179. kurz rozdiel (23 replies)
 180. Leasing v roku 2003 (0 replies)
 181. Predpis (3 replies)
 182. Skontá, zľavy, bonusy pri nákupe zásob. (0 replies)
 183. ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA A STORNO (1 replies)
 184. Storno v reg.pokladni. (5 replies)
 185. Leasingová zmluva (0 replies)
 186. Daňový bonus (0 replies)
 187. Danove uplatky-aky ucet? (12 replies)
 188. Stav zásob 2004/2005 (5 replies)
 189. dátumy (2 replies)
 190. dotácia (2 replies)
 191. Poraďte (13 replies)
 192. Opravy rozhodnutí v colnom konaní alebo chráň si svoje JCD (0 replies)
 193. Hotovosť SKK - faktúra EUR (9 replies)
 194. Som daňovníkom? (5 replies)
 195. Prijatý preddavok z EU (1 replies)
 196. dotácia z UP na absolventov (10 replies)
 197. nájomné a odpočet DPH (1 replies)
 198. na aký účet (5 replies)
 199. Zmena súm živ.minima = nová nezdaň.čiastka na rok 2006 (5 replies)
 200. Príjmové a výdajkové doklady (95 replies)
 201. Leasing a DPH (4 replies)
 202. Ktorý riadok DP? (17 replies)
 203. auto (2 replies)
 204. Stravne listky a DPH - súrne (10 replies)
 205. práca v SAP (7 replies)
 206. neznáme platby (2 replies)
 207. Účtovanie skladu (9 replies)
 208. Práca s programom WISP (3 replies)
 209. predaj akcií (6 replies)
 210. náhrada straty zdaniteľného príjmu (1 replies)
 211. Príjem za auto (1 replies)
 212. a zase koeficient (0 replies)
 213. Vynosy z hypotekárnych záložných listov (3 replies)
 214. Faktúry za koncesionárske poplatky (14 replies)
 215. reklama (0 replies)
 216. Práca na nehnutelnosti v EU a DPH. (8 replies)
 217. HACCP (8 replies)
 218. Predaj nakl.auta bez DPH (15 replies)
 219. DIČ (6 replies)
 220. Odpočet DPH (7 replies)
 221. Koncesionárske poplatky (31 replies)
 222. prvé daňové priznananie DPH (2 replies)
 223. dar (7 replies)
 224. Ako postupovat pri vymene bytu (6 replies)
 225. Zmena súm životného minima (4 replies)
 226. PC na splátky (10 replies)
 227. účtovanie PHM (2 replies)
 228. Prepravný doklad (1 replies)
 229. nákup automobilu v zahraničí (15 replies)
 230. Dodatočné daňové priznanie (6 replies)
 231. dátum platnosti poverenia (2 replies)
 232. realitná kancelária (1 replies)
 233. daňový bonus a daň z príjmu (11 replies)
 234. PHM do zákazníckych vozidiel (2 replies)
 235. Kontrola DPH v MoneyS3 (10 replies)
 236. Odpis pohľadávok (7 replies)
 237. provízie (6 replies)
 238. platby do poisťovní (3 replies)
 239. Vlastné akcie (0 replies)
 240. odpisovanie pri lízingu (3 replies)
 241. lekaren (5 replies)
 242. Predaj olejov (3 replies)
 243. Predaj úžitkového auta do EU (6 replies)
 244. fakturácia za prenájom (4 replies)
 245. bezplatný prenájom (9 replies)
 246. prenájom dopravného prostriedku (1 replies)
 247. prevod z uctu na ucet FO (24 replies)
 248. Dar (2 replies)
 249. služba zo zahraničia (3 replies)
 250. Výpočet DPH do zahraničia (2 replies)