PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 [440] 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. faktura za december v januári
 2. Pokladničný doklad v MRP
 3. Daň z príjmov FO - pri predaji hnuteľného majetku
 4. zapocet
 5. Aku DPH zaplatim ?
 6. Aký predpis?
 7. bez DPH (§15 ods. 7)
 8. Povinnosť podať DP
 9. Chcu mi nauctovat penale v SP
 10. Účtovanie PHM v Pú
 11. Ešte raz k plateniu preddavkov DPFO za 2005
 12. Daň z bytov
 13. bloček z ERP a odpočet DPH
 14. Zaokrúhľovanie
 15. JU - reštaurácia - bar
 16. SZCO a splátka úveru
 17. Výpočet dane z PPO - pripoč. a odpoč.pol.
 18. paušalne výdavky
 19. Výkaz ZaS
 20. dôchodca a dane
 21. Daňové priznanie FO - typ A - pomoc
 22. Danove priznanie-DIC
 23. Finančný bonus za odber tovaru v r.2004
 24. SZČO, auto a daňové výdavky
 25. Dve živnosti
 26. strata z roku 2001 - dokedy preinvestovat?
 27. Učtovanie faktúry
 28. debetné úroky
 29. Odpisový plán
 30. DDP
 31. 131 - doprava v OC tovaru a DPH????
 32. Ukradnuté nákl.auto na lízing a daňové priznanie
 33. Výdavok na vzdelávanie
 34. Refakturácia cestnej dane
 35. FAKTURA DO USA - POMOZTE prosím!!!
 36. Dane z príjmov v ČR
 37. Paušálne výdavky.
 38. SZČO a požič. vozidlo
 39. ALLIANZ - bonus
 40. Zle zdaneny honorar - zle potvrdko z redakcie
 41. Živnostenský zákon
 42. JU-auto-100% výdavky ?
 43. nadmerný odpočet
 44. uplatnenie straty
 45. Osobný vklad podnikateľa
 46. Náklady na dopravu
 47. Nová a stará živnosť v jednom roku
 48. príspevok na začiatok podnikania
 49. Leasing súkromného vozidla do nákladov živnostníka
 50. predaj nehnuteľnosti a daň OÚ
 51. Bordel v kase - ako upratať?
 52. leasing z r.2002
 53. Dobropis vystvený v r.2005, týka sa r.2004,v ktorom roku znížiť výnos?
 54. Zápočet - predaj - leasing
 55. prirážka za nadlimit
 56. Odpočet DPH a faktúry pred r. 2001
 57. Predaj osob.automobilu
 58. sluzby cez internet do USA
 59. paušálne výdavky
 60. DP na daň z príjmu pri ukončení živnosti.
 61. JU, zálohy rok 2003, 2004 a daň z príjmu
 62. založenie učtu
 63. cenné papiere a akcie
 64. Prenájom bytu
 65. Paušálne výdavky môže každý živnostník?
 66. Daň z úrokov na bankovom výpise
 67. Nezdaniteľná suma
 68. Príjmy oslobodené od dane
 69. Náhrady za os.auto
 70. Daň z motorových vozidiel
 71. Zmluva o vzájomn.započít.pohľad.
 72. Predaj pozemku a DP
 73. nazdanitelná částka na poplatníka
 74. Strata a odpisy
 75. devizovy ucet - akym kurzom zdanit?
 76. kontrola
 77. vystavený dobropis 2005 týcha sa r.2004
 78. leasing z r.2002 - kedy náklad r.2004?
 79. Odpis pohľadávok
 80. poplatok za znovuzapojenie tel.liniek
 81. DIČ - rodné číslo
 82. Odpis pohľadávky
 83. prerušenie odpisov
 84. manželka (manžel) invalidný dôchodca
 85. FO postup platenia preddavkov
 86. nezd. casti
 87. DPH pri plnení do zahraničia
 88. zhabanie tovaru
 89. Dobropis - dátum dodania
 90. Daň z nehnuteľností pri SZČO
 91. študent - úroky zo stavebného sporenia
 92. STRATA
 93. prechod z neplatcu na platcu DPH
 94. predaj firemného automobilu
 95. Pôžička na kúpu HIM - čo s úrokami
 96. Nakup fotoaparatu v zahranici - naklady
 97. inventúrne rozdiely
 98. Vypisovať výdavkové doklady?
 99. Predaj leasing.auta
 100. de minimis
 101. drekos
 102. manželka na materskej - aký doklad doložiť
 103. Zaokrúhľovanie v PÚ
 104. Rezerva na opravu hmotného majetku
 105. 355?
 106. Odpísanie starých záväzkov v JÚ
 107. Dobropis k FA z r.2004
 108. cestovné
 109. Pozastavená živnosť
 110. Nákladné auto čo s nadspotrebou?
 111. Spätna oprava dane z nehnutelnosti
 112. Odpočet na zdravotne postihnuté dieťa ?
 113. Ešte raz leasing
 114. 479 ?
 115. Platenie DPH
 116. Občan SR pracujúci v ČR
 117. Daň z motor.voz.-platenie
 118. FA z roku 2004
 119. IM ročne odpisy
 120. Číslovanie vystavených faktúr
 121. Uhradená záloha v EUR a prepočet?
 122. valutová pokladna
 123. Naklady na reprezentaciu
 124. Náležitosti faktúry, uznanej do nákladov
 125. KOLKO VRATIA ?
 126. DPH z lizingu - uplatnenie po úhrade?
 127. Ako zvýšiť náklady a znížiť dańovú povinnost
 128. Prerušenie živnosti a poistné
 129. Súkromné autá - perlička
 130. Parkovisko
 131. DPH a postúpenie pohľadávky
 132. Už zase kurzové rozdiely
 133. Odvedené DPH od neplatcu DPH
 134. Uhrady v hotovosti
 135. výška úroku
 136. Daňové priznanie
 137. Opravné položky
 138. Výpočet DPH na doklade z ERP
 139. Cestovné náhrady
 140. Fa z CZ od neplátcu DPH za služby
 141. Ocenenie nehnuteľnosti
 142. Ostatné príjmy - §8 odst.1,písm.h)
 143. zúčtovanie pohľadávok v JÚ
 144. Náhrada škody od poisťovne
 145. dan z prijmu z predaja nehnutelnosti
 146. výsluhový dôchodok
 147. Leasing-DPH-osobné auto
 148. smernice v JU
 149. pracovny odev
 150. prac.cesta
 151. Uctovanie internetu na FA od Telecom
 152. Odpočítanie DPH
 153. Kupa PC
 154. nedokončená výroba?
 155. Hľadám zákon o reklamáciach - som dodavateľ.
 156. školenie
 157. automaty
 158. Minerálka pre zamestnancov
 159. Účtovanie subdodávky
 160. Kúpa auta na úver
 161. Neplatca DPH a fakturacia za sluzbu do CR
 162. Špeciálna "ŠPZ-tka" - druh reklamy
 163. Lyžovačka
 164. zle zaúčtovaná záloha k zmluve
 165. Odpisy
 166. Auto a lízing trochu inak
 167. kto mi poradí?
 168. Lyžovačka
 169. Rezerva na zamestnanecke pozitky
 170. Príjem nad 100 000,- SKK
 171. Zavierka PU-tlaciva v exeli
 172. Nezdaniteľná časť na manželku
 173. opravy
 174. Likvidácia spolocnosti
 175. Vyradenie majetku
 176. dochodca-podnikateľ
 177. AJ - šéf sa doučuje
 178. Zapozicka osob.automobilu
 179. Daňová kontrola a jej verdikt
 180. DPH pri faktúre do Čiech
 181. Práca v Anglicku a DP
 182. Občiansky zákonník
 183. Najom strojov v EU
 184. Výkazy v Aj
 185. Peňažný denník?
 186. leasing v JÚ
 187. stravné lístky a účtovanie
 188. Daňove priznania v exceli CHYBNÉ!!!
 189. Peňažný denní - pod akou kolonkou
 190. Príspevok telesne postihnutému športovcovi
 191. Ako účtovať
 192. Vysokozdvizny vozik
 193. Príjem z ČR a daň.priznanie
 194. Kombinovana strata FO+Združenie
 195. stav zásob účtovný
 196. ACH ten leasing-zmluva na 48 mesiacov
 197. SZČO a stravné v cudzej mene
 198. pauš. výd. 60% a platiteľ DPH len...
 199. Finančný dar.
 200. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti
 201. Odpočet na dieťa-keď nie sú manželia
 202. Inventarizačný zápis
 203. musí študent odvádzať dane?
 204. Výkazy k DP 2003
 205. zakonna lehota
 206. Náhrady za používanie prenajatého os.motor.vozidla
 207. cenné papiere
 208. dan z prevodu nehnutelnosti
 209. nájom a splatkovy kalendar
 210. dan
 211. fakturácia
 212. odvody VZP - zaúčtovanie
 213. Zmarené investície
 214. Kde zaradim?
 215. DOKLADY Z ERP
 216. Reklama - letáky
 217. mzdy
 218. zaúčtovanie
 219. peniaze
 220. Daňová kontrola
 221. Strata úhrady dokladu
 222. Základ dane
 223. odpočet na daňovníka
 224. odpočet na daňovníka
 225. Školenie
 226. suma slovom?
 227. Úprava základu dane
 228. Odpočítanie dane-ojazdené vozidlá
 229. Úprava základu dane
 230. Uctovanie spoločenstva vlastnikov
 231. Kurzove rozdiely v JU
 232. Účtovanie plynu
 233. DPH uplatňovaná do výdavkov pri leasingu os. vozidla
 234. Živnostník v ČR
 235. Zmluva o používaní súkromného motorového vozidla na pracovných cestách
 236. Rakúska fy registrovaná v SR
 237. Zrážková daň
 238. Daňová strata
 239. Zmluvná pokuta
 240. Prechodné ustanovenia ZDP
 241. Daňové priznanie za rok 2004
 242. Strata+valná hromada
 243. Daňový doklad?
 244. Zivotne poistenie
 245. výdavky percentom
 246. Poradca podnikateľa
 247. 568 ?
 248. co s vypomocou?
 249. Dodatočné daň.priznanie
 250. Ešte raz a koniec???...