PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 [440] 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Účet v českej banke
 2. Jednoduché účtovníctvo a občianske združenie
 3. Metóda vlastného imania
 4. Fa r.2002-eur
 5. bonus vráatený daňovým úradom
 6. aký kurz použiť?
 7. Fa za služby z EU
 8. Zaradenie majetku
 9. vyšlá faktúra
 10. Odpisy
 11. Zle priznaná faktúra
 12. rozpustenie rezerv HIM
 13. dlhujú vlastníci bytov družstvu alebo naopak
 14. Aká bude odpoč.čiastka?
 15. DVP a dane a koniec roka
 16. Výpisy z banky
 17. niečo mimo......
 18. Zmena prepočítavania vo valutovej pokladne
 19. kúpa pozemku
 20. evidnecia majetku
 21. Predaj PC
 22. Školenie DPH
 23. sukr.auto
 24. Doklad z ERP a vrátený tovar.
 25. uplatnenie práva na odpočet
 26. SZČO a faktúry z Čiech
 27. Registrácia FO a PO na DÚ
 28. Poplatky - kredit. avízo - faktúra
 29. leasing od 1.1.2004
 30. daň z výhry
 31. Odložené dane
 32. Podnikateľ a zároveň SZCO
 33. Dôchodca a dan
 34. prenájom časti domu a preukázateľné výdavky
 35. Dátum prijatia TOVARU NA SKLAD
 36. Podlieha prenájom auta talian.firme DPH?
 37. DAŇOVA KONTROLA!!!
 38. Spotreba PHM
 39. Koeficient
 40. DPH a stravovanie
 41. Faktúra od Factoringovej spoločnosti
 42. JÚ a zrušenie registrácie DPH
 43. účtovanie v -Zmenárni
 44. české bločky s DPH alebo bez
 45. Športovanie zamestnancov
 46. predaj podniku
 47. Koeficient?
 48. výkaz o majetku a záväzkoch
 49. "Refakturácia" PHM a DPH
 50. Študent - daň z príjmu za rok 2004
 51. Leasing a osobna spotreba
 52. Zlikvidovanie zásob
 53. preukázateľne vynaložené výdavky pri prenájme
 54. mesačné preddavky na daň
 55. Kontokorentny uver
 56. byvala pausalna dan a prechod do JU v r.2004
 57. paušálne výdavky a prenájom nehnuteľností po novom
 58. zostatok PHM
 59. Obchodná transakcia
 60. Danový odpis
 61. DPH-dodatočné za 12/04
 62. Príjem materiálu na sklad pri spôsobe "A"
 63. DAŇOVÝ BONUS na dieťa
 64. Rozdiel medzi oslobodené a mimo DPH
 65. Cestná daň- r. 2002
 66. vyradenie hmotného majetku likvidáciou
 67. Dofakturovanie nákladov a daňové priznanie
 68. preplatenie-náklad?
 69. Odpisy
 70. Prerušená živnosť
 71. daňové priznanie DzPPO 2004
 72. TIPOS-mandatna zmluva
 73. DPH - Telecom a Orange
 74. Stravné - zahraničná pracovná cesta
 75. prijem iba v CR - musim podat DP aj v SR
 76. dan z nehnutelnosti
 77. fondy a dan z príjmov
 78. DPH a spotrebná daň
 79. Rocne zuctovanie, 2 doch. pilier a 3. doch. pilier
 80. Poistka
 81. Zamestnanie a zivnost
 82. Ročne zučtovanie
 83. Osobný vklad podnikateľa
 84. Príjem
 85. Ako postupovať pri odpisovaní v JÚ
 86. Ako zadotovať valutovú pokladňu?
 87. Príjem zo záhraničia
 88. Vratenie dani z prijmu Polska.
 89. Urok z poskytnutej pôžičky
 90. Doklad z ERP z Čiech
 91. fa za sprostredk. z roku 2003
 92. budova na leasing
 93. valutová pokladňa 2005
 94. Firemný automobil a nadspotreba
 95. DP DzPPO 2004-kde nájdeme formulár?
 96. Daňový bonus
 97. odpisy-postup
 98. Kurzové rozdiely v s.r.o. a daň z príjmov
 99. Danove priznanie.Kto pomoze???
 100. Práca v ČR
 101. Odvody a preddavky za r.2004 z novej živnosti
 102. Vyplnenie DP na internete
 103. Faktúrovanie do zahraničia vs. devízové účty
 104. Pokladničné doklady z decembra 2004
 105. Ucelený príklad
 106. Opäť PHM
 107. Zahraničná služobná cesta
 108. vklad tichého spoločnika
 109. Nadmerný odpočet DPH
 110. Prijaté faktúra a DPH
 111. zamedzenie dvojitého zdanenia
 112. Zivnost v SR aj v CR
 113. Búracie povolenie
 114. ročné zúčtovanie
 115. nepeňažné príjmy
 116. Požičané auto a súkromné jazdy
 117. PC na podnikanie
 118. Poraďte v odpisovaní.
 119. Príspevok z Európ.SF
 120. uctovnictvo prvy rok
 121. Staré záväzky
 122. Leasing po 3. februári
 123. Záporné úroky
 124. Úhrada fa z osob. účtu – omylom
 125. fa za inštaláciu počítačovej kabeláže
 126. Tovar+preprava nadobudnutie
 127. prechod z neplatcu na platcu DPH
 128. sociálny fond vs. nedaňový náklad
 129. Zaklad dane
 130. nove tlacivo DPH
 131. zriaďovacie náklady
 132. Lekáreň
 133. učtovania ZI v novovzniknutej s.r.o.
 134. Odvod do literárneho fondu
 135. Nedanovy naklad alebo 491??
 136. Dodatočné daňové priznanie
 137. Služba z Švajčiarska
 138. Zivnostnik v SR - prijem z UK - pobyt v CR dlhsi ako 183 dni
 139. Este raz DANOVY BONUS
 140. nové tlačivo od 1.1.2005
 141. FO nájom
 142. Certifikát
 143. Kurzové rozdielz v JU
 144. daňové priz. - SZČO
 145. Dan z bytu a podnikanie.
 146. Drobný majetok
 147. Havária - totálna škoda
 148. Zamestnanie+iný príjem.
 149. Uznateľný náklad
 150. Ktorý kurz?
 151. Uznateľné daňové výdavky konateľa
 152. faktura za uctovnictvo
 153. SZČO - príjem do 40416
 154. akým dokladom?
 155. Dávky v nezamestnanosti!
 156. Zaokrúhlenie pokladňa
 157. Pomôžte!!!-DPH a ČR
 158. Nová živnosť a daňové priznanie
 159. Používanie vlastného automobilu zamestnancom
 160. Daň z príjmu - paušálne výdavky
 161. Kaucia ČESMAD
 162. Daň z príjmu od 01.01.2005 úplné znenie - po novel659/2004
 163. Leasing z roku 2001
 164. preddavky na daň - FO
 165. trojstranný obchod?
 166. Účtovanie zaplatenej dane
 167. DPH
 168. nafta a daňova uznatelnost
 169. SZČO a práca v zahraničí
 170. zauctovanie dane
 171. zauctovanie dane
 172. ročné zúčtovanie
 173. ročné zúčtovanie
 174. prečerpanie sociálneho fondu v PU
 175. Leasing
 176. Dôchodca - SZČO a dane
 177. Opakované dodania T a S od 1,1,05
 178. Daň za pôdu v prenájme
 179. Bonus z obratu za rok 2004
 180. Auto na leasing-hmotný majetok
 181. Daňové priznanie FO - odpočet na manželku
 182. DDP a účtovanie
 183. Prijatá faktúra z roku 2003
 184. Platba platobnou kartou v JÚ
 185. nezisková organizácia
 186. s.r.o. - úplne nový majiteľ - ročná uzávieka
 187. Opravné položky k pohľadávkam z kúpeného podniku
 188. strata na zárobku
 189. Podat danove priznanie FO ?
 190. pôžička na kúpu automobilu a odpisy v JU
 191. zaúčtovanie vzniku s.r.o.
 192. "Primeraný" zisk?
 193. Strata
 194. mzdy za 12/04
 195. SZCO bez zamestnancov DDP a od pol. na manzelku
 196. Prepočet komponentov tovaru na sklad
 197. FA za školenie a stravné
 198. Zálohové faktúry
 199. Spravcovky poplatok
 200. Má na to právo DÚ?
 201. účtovanie opakovenej platby nájomného na zmluvu
 202. Ako účtovať?
 203. zbierka riešených príkladov
 204. STRATA V JU
 205. Odpočet DPH - požičanie os.automobilu
 206. Euro leasing - odpisy
 207. Darovaný tovar
 208. Fakturácia za daň z motorových vozidiel
 209. účt. danového bonusu
 210. Inventarizácia pokladní - TLAČIVO
 211. Účtovanie dotácií od národného úradu práce
 212. Začiatočníčka v JÚ
 213. Praca v zahraničí
 214. zváračské práce
 215. prenájom nehnuteľnosti uplat.25% ?
 216. Učtovanie na podsúvahových účtoch
 217. Dodanie tovaru z EU za výhodné fin.podmienky
 218. Civilka a daňové priznanie...
 219. Dar z EÚ - zdaniteľné plnenie alebo nie
 220. Oceňovacie rozdiely
 221. Diéty
 222. Kurozové rozdiely v roku 2005
 223. vznik s.r.o.
 224. zrazkova dan
 225. komisionálny predaj a dph
 226. Daň z príjmu PO
 227. Dobropis
 228. Zmluva o sprostredkovaní - kedy dátum dodania?
 229. Poplatky za zahraničnú platbu
 230. bývalá paušalistka a odvody do SP
 231. Predaj os.automobilu a DPH
 232. Zapocet dane
 233. SÚRNE - PREPRAVA § 43????
 234. Dobrovoľne nezamestnaná a DP
 235. 343 záväzok voči DÚ
 236. Zivnost doma - co do nakladov
 237. ODISY V JÚ !!!!!!!!!!!!!!!
 238. Podpisovanie dokladov
 239. kurzové rozdiely k 31.12.2004
 240. PHM 85%
 241. Kurzové rozdiely z roku 2003
 242. Prenájom lísovaného vozidla od FO a cestovné náhrady SZČO
 243. daňové priznanie a predčasný star.dôchodok
 244. Faktúry a DPH
 245. Odpocitatelna polozka na dieta
 246. Odpisovanie uz odpisovaneho auta
 247. ziadost o RZD
 248. Vrátenie časti cestnej dane
 249. Vrátenie časti cestnej dane
 250. Rzd