PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 [440] 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Dodatočné priznanie k DPH
 2. Nešťastná faktúra - prosím, poraďte
 3. Daň z motorových vozidiel
 4. Spoločník z ČR a potvrdenie o príjme
 5. Valutová pokladňa?
 6. postúpenie pohľadávky
 7. rezervný fond pri vniku A.S.
 8. Koniec roka
 9. Odpis pohľadávky - daňovo uznateľný
 10. výpočet spotreby PHM
 11. Interný doklad
 12. Kedy zaúčtovať?
 13. Účtovať alebo neúčtovať DPH
 14. Vyúčtovanie cestovných výdavkov - kurz
 15. Kradnutý DHM...
 16. Cestovné a lístky MHD
 17. nakup PC programov
 18. Nedokončená výroba, hotové výrobky
 19. motorka
 20. softvér z Poľska
 21. vývoz služieb do EÚ a Dp k DPH
 22. odpisy
 23. VPD a cudzia mena
 24. Leasing, cestna dan a spotreba pHM
 25. zase to cestovné
 26. Výber z bankomatu
 27. Príkazná zmluva a daňové priznanie
 28. Umelecký honorár a DPH
 29. sachový oddiel
 30. Absolventská prax - príspevok.
 31. Zapožičanie vozidla a DPH
 32. Vklad a výber podnikateľa v JU
 33. Samozdanenie aj na služby ?
 34. Peňažný dar s.r.o.
 35. Zostatok pôžičky = dar
 36. Prosím o radu PHM - cestovné výdavky
 37. Storno zahranič.odberateľ.fa - kurzový rozdiel
 38. Daň za motorové vozidlá
 39. Ročné zúčtovanie
 40. dobropis k uz odpisovanemu HIM
 41. Záväzok?
 42. Dobropis z EÚ
 43. Oznámenie MF SR
 44. Nešťastné cestovné
 45. Dodanie služby s miestom plnenia v zahraničí
 46. Paragóny
 47. iný prepravca
 48. výkaz o majetku ...
 49. odpisy a prerusenie zivnosti
 50. Leasing a tvorba splátkového kalendára
 51. Auto a daň
 52. vzor potvrdenia - príjmi zo ZČ
 53. predaj auta
 54. pokuta za dodatočné samozdanenie
 55. fakturacia do Ciech bez DPH
 56. úroky z omeškania
 57. Danove priznanie FO
 58. Faktura za stroj samozdanenie?
 59. Dodatočné priznanie DPH
 60. Odvody zdr.poisťovňa
 61. PHM na požičané auto - prosím súrne o radu kôli DPH
 62. podiely na zisku
 63. DPH surne dnes - úroky z pôziciek a koeficient
 64. Remeselná a voľná živnosť
 65. Barter v JU
 66. Náhrada za PHM
 67. Zivotna poistka a odpis z dani
 68. cena akcie
 69. odpisy
 70. Súkromné auto využité na podnikanie - UŽ SA NEDÁ?
 71. Prevod auta do osobného vlastníctva.
 72. Tovar či spotrebovaný materiál?
 73. Pausalna dan
 74. Daň z odstupného?
 75. Fa zo zahraničia s DPH
 76. Odpisy a strata
 77. Nákup náradia v zahraničí
 78. dan.odpisovanie sa rovna uctovnemu
 79. Dovoz tovaru
 80. Banková polozka
 81. vstup kontra vystup
 82. DPH - užítkové vozidlo
 83. Účtovanie reštaurácie
 84. "Bonzák" -úroky z pôžičky
 85. rezervy
 86. kúpa stroja z Nemecka na etapy
 87. nevyfakturovane dodávky
 88. Sociálny fond V JU
 89. dan z nehnutelnosti
 90. Prepočet kurzu
 91. prehľad o zraz. preddavkoch
 92. Príjem v hotovosti
 93. Koeficient a zmluvna pokuta
 94. Podiely na zisku
 95. Povinnosť registrácie v Rakúsku
 96. Daňové priznanie FO
 97. nájomné 12/03
 98. Daň z príjmu prisp. organizácie
 99. lízing po starom
 100. Ťarchopis
 101. dph a dobropis
 102. objednávky
 103. Billboard - náklad a DPH
 104. potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO
 105. logisticky bonus
 106. Dan a poskytnutie sluzby v zahranici
 107. DPH a neuhradená faktúra
 108. PREDDAVKY dane z príjmov FO
 109. Zdanenie podielu v sro
 110. Sadzby DPH v ČR
 111. CO S DPH ZA MOB.TELEFON ZO ZAHRANIČIA?
 112. Sadzba dane z nehnuteľnosti
 113. daňové přiznání
 114. poistka
 115. daň z príjmu
 116. Vzor DP PO za rok 2004
 117. pôžička pre zamestnanca
 118. Je výdavkom daň z motor. vozidiel?
 119. darovaný materiál
 120. odložená daň
 121. INTERNÉ SMERNICE
 122. Prijmy SZCO v inej mene
 123. DPH a odpisovanie auta, HIM v JU
 124. dodanie služby do EU
 125. technické zhodnotenie
 126. Registrácia DPH
 127. zatriedenie
 128. Spracovatelsky poplatok pri lizingu
 129. Casove rozlisenie v JU
 130. nezdaniteľná časť
 131. DPH pri lizingu u N1
 132. Výdavky na vozidlo nezahrnuté v majetku
 133. Montáž § 16 ods.7
 134. prechod z neplatcu na platcu
 135. JU Daňové priznanie + výkazy ?
 136. Ako a kde zaradiť príjem v DP ?
 137. Opäť "Vlastný príjem" podľa Zák. o dani z príjmov.
 138. DPH na faktúre
 139. Fakturácia v jednoduchom účtovníctve
 140. Zrusenie zivnosti
 141. DPH pri zruseni registracie
 142. Čo s tým ?
 143. Odpisy ivest.nákladov
 144. čudny leasing
 145. uplatnenie daňového bonusu
 146. počítač na splátky
 147. Uplatnenie DPH z nákladného vozidla
 148. prerušenie podnikania
 149. slobodné povolanie a náklady
 150. Odvod DPH a účtovanie
 151. VODNE A STOČNE KAM ÚČTUJETE??
 152. Fa rok 2002
 153. prepočet an.ú 261AE kurzom NBS
 154. Nákup toneru
 155. Faktura za službu v CR s českou DPH
 156. vrátenie dph z krajiny EU
 157. Zaradenie do opisovej skupiny
 158. Zaplat. zalohova faktura,vyuctovaci v 1/05
 159. Neuplatnena DPH
 160. Faktúry pre zdr.poisťovne a DPH
 161. kúpa podielu na ZI v s.r.o.
 162. najom a DPH
 163. povinnosť uskutočniť RZD
 164. SZČO - VZ a odvody do poisťovní
 165. Nové tlačivá - DPH až od Januára 2005
 166. nezamestnávanie občanov zo zdrav.postih.
 167. DPH na prelome rokov
 168. Licenčné poplatky
 169. odvod DPH
 170. Záväzok - DPH
 171. DPH a "prechodné položky"
 172. vypracovanie veb- stránky zo zahraničia
 173. Cestovná kancelária ako plátca DPH
 174. Nákladný autobobil na lízing -kúpa v roku 2004
 175. Nákladný automobil na lízing - kúpa v roku 2004
 176. fa 2005
 177. štúdium popri zamestnaní
 178. Nedanovy naklad a DPH
 179. časové rozlíšenie
 180. Automobil v majetku českého zriaďovateľa
 181. DPH za službu
 182. "Bonzáky"
 183. Zaúčtovanie odpočtu straty z minulého roka
 184. Odvod do socialnej poistovne
 185. učtovanie vratných obalov
 186. daň z prevodu a prechodu nehn.
 187. Prieskum trhu
 188. auto
 189. účtovanie pokladničných dokladov
 190. upomienka
 191. Pohonné hmoty
 192. Predaj "drobného" majetku-nie auto a DPH
 193. auto
 194. ODPOČET DPH
 195. Učtovanie zásob sp.A
 196. predaj auta
 197. 261 na konci roka
 198. Zákon 679 o správe dani
 199. Refakturacia
 200. Reprezentacne naklady a DPH
 201. Zádržné v stavebníctve
 202. ORANGE a časové rozlíšenie na prelome roka
 203. Kolaterál pre banku.
 204. Účtovanie v DVD požičovni
 205. Kde zaúčtovať?
 206. Goodwill
 207. SZČO a daňové priznanie
 208. Zaradenie auta do DHM po lizingu
 209. kontokorentný úver -Jú
 210. Kontokorektný úver
 211. Kontokorektný úver ako zaúčtovať
 212. Zmeny v OR a uct. doklady
 213. Služba alebo nie??
 214. užitkové vozidlo
 215. Archivácia dokladov
 216. DPH pri dovoze 2x?
 217. Dan z nehnutelnosti-dan.priznanie
 218. 531 - Cestná daň
 219. koeficient DPH
 220. DzP PO - preddavky
 221. OSOBNÝ VKLAD ŠTATUTÁRA
 222. opotrebovanie podlahy
 223. Kto,kdea aku daň platí
 224. Nešťastný koeficient
 225. ešte jedno ujasnenie k dani za motor.vozidlo
 226. Dar a sro.
 227. Pohladavky - postupenie, odpis
 228. taxikar
 229. Auto na leasing po novom a odpisy
 230. Zamestnanie mimo SR a danove priznanie
 231. Faktúra
 232. DPH z roku 2003
 233. Časové rozlíšenie
 234. čo s tym teraz? auto-leasing
 235. Neplatiteľ DPH
 236. odpis - zaokrúhľovanie
 237. Fakturácia prepravy
 238. Daňová kontrola
 239. prosba o radu
 240. DPH po danovej kontrole pri N1
 241. Danove priznanie typu B2
 242. Daň z mot. vozidiel do 15., alebo 31. januára??
 243. Zahraničná pracovná cesta
 244. danova povinnost cudzinca na slovensku
 245. Dodatočné daň.priz. DPH a žiadosť
 246. Musi podat spolocnik sro DPPFO?
 247. akreditácia od českej spoločnosti s DPH?
 248. Poisťovací agent
 249. DPH pri vzdelavacich kurzoch
 250. Ročné vysporiadanie DPH