PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 [441] 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. uctovanie zalohy v CK
 2. Kniha na dobierku+postovne
 3. DPH_stara faktura
 4. účtovný odpis a technické zhodnotenie
 5. DPH a občianské združenie
 6. Škoda
 7. stravné lísty-účtovanie
 8. Študent a príkazná zmluva
 9. Prechod z paušálnej dane
 10. DP trochu komplikovane - ako na to ?
 11. Účtovanie 343 voči DÚ
 12. číslo faktúry
 13. čísla faktúr
 14. odpis IM
 15. DPH z faktúr pred rokom 2000.
 16. odpisy pri majetku obst. v r. 2003
 17. Novela zákona o cestovných náhradách
 18. Nove zákona o dani z príjmov
 19. preddavky na DzP PO
 20. zmluva?
 21. Novela zákona o dani z príjmov
 22. musím platiť daň
 23. Daň za vydávanie tlače?
 24. Príjmy z podnikania a príjmy z prenájmu
 25. Automobil
 26. Nevyplatená mzda a daň z príjmu
 27. Storno poplatok a DPH
 28. Refakturácie mzdy
 29. dph na zahranicnej fa
 30. Pečiatka na každom bločku..
 31. Naozaj??????
 32. Nulova fakturacia
 33. Pomoc v JU
 34. Daňové priznanie-dôchodca
 35. dátum dodania?
 36. Diéty
 37. evidencia paušál
 38. DPH pri právnych službách do Talianska
 39. Daňový preplatok - daň z príjmu PO
 40. Vymariavaci DZ - prenájom - Sociálna poisťovna
 41. zaúčtovanie faktúry
 42. Dfa z roku 2000
 43. zaúčtovanie faktúry
 44. faktura za december v januári
 45. Pokladničný doklad v MRP
 46. Daň z príjmov FO - pri predaji hnuteľného majetku
 47. zapocet
 48. Aku DPH zaplatim ?
 49. Aký predpis?
 50. bez DPH (§15 ods. 7)
 51. Povinnosť podať DP
 52. Chcu mi nauctovat penale v SP
 53. Účtovanie PHM v Pú
 54. Ešte raz k plateniu preddavkov DPFO za 2005
 55. Daň z bytov
 56. bloček z ERP a odpočet DPH
 57. Zaokrúhľovanie
 58. JU - reštaurácia - bar
 59. SZCO a splátka úveru
 60. Výpočet dane z PPO - pripoč. a odpoč.pol.
 61. paušalne výdavky
 62. Výkaz ZaS
 63. dôchodca a dane
 64. Daňové priznanie FO - typ A - pomoc
 65. Danove priznanie-DIC
 66. Finančný bonus za odber tovaru v r.2004
 67. SZČO, auto a daňové výdavky
 68. Dve živnosti
 69. strata z roku 2001 - dokedy preinvestovat?
 70. Učtovanie faktúry
 71. debetné úroky
 72. Odpisový plán
 73. DDP
 74. 131 - doprava v OC tovaru a DPH????
 75. Ukradnuté nákl.auto na lízing a daňové priznanie
 76. Výdavok na vzdelávanie
 77. Refakturácia cestnej dane
 78. FAKTURA DO USA - POMOZTE prosím!!!
 79. Dane z príjmov v ČR
 80. Paušálne výdavky.
 81. SZČO a požič. vozidlo
 82. ALLIANZ - bonus
 83. Zle zdaneny honorar - zle potvrdko z redakcie
 84. Živnostenský zákon
 85. JU-auto-100% výdavky ?
 86. nadmerný odpočet
 87. uplatnenie straty
 88. Osobný vklad podnikateľa
 89. Náklady na dopravu
 90. Nová a stará živnosť v jednom roku
 91. príspevok na začiatok podnikania
 92. Leasing súkromného vozidla do nákladov živnostníka
 93. predaj nehnuteľnosti a daň OÚ
 94. Bordel v kase - ako upratať?
 95. leasing z r.2002
 96. Dobropis vystvený v r.2005, týka sa r.2004,v ktorom roku znížiť výnos?
 97. Zápočet - predaj - leasing
 98. prirážka za nadlimit
 99. Odpočet DPH a faktúry pred r. 2001
 100. Predaj osob.automobilu
 101. sluzby cez internet do USA
 102. paušálne výdavky
 103. DP na daň z príjmu pri ukončení živnosti.
 104. JU, zálohy rok 2003, 2004 a daň z príjmu
 105. založenie učtu
 106. cenné papiere a akcie
 107. Prenájom bytu
 108. Paušálne výdavky môže každý živnostník?
 109. Daň z úrokov na bankovom výpise
 110. Nezdaniteľná suma
 111. Príjmy oslobodené od dane
 112. Náhrady za os.auto
 113. Daň z motorových vozidiel
 114. Zmluva o vzájomn.započít.pohľad.
 115. Predaj pozemku a DP
 116. nazdanitelná částka na poplatníka
 117. Strata a odpisy
 118. devizovy ucet - akym kurzom zdanit?
 119. kontrola
 120. vystavený dobropis 2005 týcha sa r.2004
 121. leasing z r.2002 - kedy náklad r.2004?
 122. Odpis pohľadávok
 123. poplatok za znovuzapojenie tel.liniek
 124. DIČ - rodné číslo
 125. Odpis pohľadávky
 126. prerušenie odpisov
 127. manželka (manžel) invalidný dôchodca
 128. FO postup platenia preddavkov
 129. nezd. casti
 130. DPH pri plnení do zahraničia
 131. zhabanie tovaru
 132. Dobropis - dátum dodania
 133. Daň z nehnuteľností pri SZČO
 134. študent - úroky zo stavebného sporenia
 135. STRATA
 136. prechod z neplatcu na platcu DPH
 137. predaj firemného automobilu
 138. Pôžička na kúpu HIM - čo s úrokami
 139. Nakup fotoaparatu v zahranici - naklady
 140. inventúrne rozdiely
 141. Vypisovať výdavkové doklady?
 142. Predaj leasing.auta
 143. de minimis
 144. drekos
 145. manželka na materskej - aký doklad doložiť
 146. Zaokrúhľovanie v PÚ
 147. Rezerva na opravu hmotného majetku
 148. 355?
 149. Odpísanie starých záväzkov v JÚ
 150. Dobropis k FA z r.2004
 151. cestovné
 152. Pozastavená živnosť
 153. Nákladné auto čo s nadspotrebou?
 154. Spätna oprava dane z nehnutelnosti
 155. Odpočet na zdravotne postihnuté dieťa ?
 156. Ešte raz leasing
 157. 479 ?
 158. Platenie DPH
 159. Občan SR pracujúci v ČR
 160. Daň z motor.voz.-platenie
 161. FA z roku 2004
 162. IM ročne odpisy
 163. Číslovanie vystavených faktúr
 164. Uhradená záloha v EUR a prepočet?
 165. valutová pokladna
 166. Naklady na reprezentaciu
 167. Náležitosti faktúry, uznanej do nákladov
 168. KOLKO VRATIA ?
 169. DPH z lizingu - uplatnenie po úhrade?
 170. Ako zvýšiť náklady a znížiť dańovú povinnost
 171. Prerušenie živnosti a poistné
 172. Súkromné autá - perlička
 173. Parkovisko
 174. DPH a postúpenie pohľadávky
 175. Už zase kurzové rozdiely
 176. Odvedené DPH od neplatcu DPH
 177. Uhrady v hotovosti
 178. výška úroku
 179. Daňové priznanie
 180. Opravné položky
 181. Výpočet DPH na doklade z ERP
 182. Cestovné náhrady
 183. Fa z CZ od neplátcu DPH za služby
 184. Ocenenie nehnuteľnosti
 185. Ostatné príjmy - §8 odst.1,písm.h)
 186. zúčtovanie pohľadávok v JÚ
 187. Náhrada škody od poisťovne
 188. dan z prijmu z predaja nehnutelnosti
 189. výsluhový dôchodok
 190. Leasing-DPH-osobné auto
 191. smernice v JU
 192. pracovny odev
 193. prac.cesta
 194. Uctovanie internetu na FA od Telecom
 195. Odpočítanie DPH
 196. Kupa PC
 197. nedokončená výroba?
 198. Hľadám zákon o reklamáciach - som dodavateľ.
 199. školenie
 200. automaty
 201. Minerálka pre zamestnancov
 202. Účtovanie subdodávky
 203. Kúpa auta na úver
 204. Neplatca DPH a fakturacia za sluzbu do CR
 205. Špeciálna "ŠPZ-tka" - druh reklamy
 206. Lyžovačka
 207. zle zaúčtovaná záloha k zmluve
 208. Odpisy
 209. Auto a lízing trochu inak
 210. kto mi poradí?
 211. Lyžovačka
 212. Rezerva na zamestnanecke pozitky
 213. Príjem nad 100 000,- SKK
 214. Zavierka PU-tlaciva v exeli
 215. Nezdaniteľná časť na manželku
 216. opravy
 217. Likvidácia spolocnosti
 218. Vyradenie majetku
 219. dochodca-podnikateľ
 220. AJ - šéf sa doučuje
 221. Zapozicka osob.automobilu
 222. Daňová kontrola a jej verdikt
 223. DPH pri faktúre do Čiech
 224. Práca v Anglicku a DP
 225. Občiansky zákonník
 226. Najom strojov v EU
 227. Výkazy v Aj
 228. Peňažný denník?
 229. leasing v JÚ
 230. stravné lístky a účtovanie
 231. Daňove priznania v exceli CHYBNÉ!!!
 232. Peňažný denní - pod akou kolonkou
 233. Príspevok telesne postihnutému športovcovi
 234. Ako účtovať
 235. Vysokozdvizny vozik
 236. Príjem z ČR a daň.priznanie
 237. Kombinovana strata FO+Združenie
 238. stav zásob účtovný
 239. ACH ten leasing-zmluva na 48 mesiacov
 240. SZČO a stravné v cudzej mene
 241. pauš. výd. 60% a platiteľ DPH len...
 242. Finančný dar.
 243. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti
 244. Odpočet na dieťa-keď nie sú manželia
 245. Inventarizačný zápis
 246. musí študent odvádzať dane?
 247. Výkazy k DP 2003
 248. zakonna lehota
 249. Náhrady za používanie prenajatého os.motor.vozidla
 250. cenné papiere