1. Záloha rok 2003-20%, FA rok 2004-19% (8 replies)
 2. Fa za vytvorenie www stránky (9 replies)
 3. začiatočník v JU (13 replies)
 4. profesionálny športovec (1 replies)
 5. pohyb na účte (40 replies)
 6. Žiadosť o vratenie NO (23 replies)
 7. Leasing a technické zhodnotenie (6 replies)
 8. Drobný IM v JÚ (10 replies)
 9. tvorba rezervy (4 replies)
 10. Preddavok na daň zrazený bankou (3 replies)
 11. Paušálne výdavky (5 replies)
 12. Preplatok na dani z príjmu PO (3 replies)
 13. ID a starobný dôchodok/ako do DP? (7 replies)
 14. materiál (2 replies)
 15. DDP + SZČO + riadok daňového priznaia (5 replies)
 16. Prepočet majetku a záväzkov (4 replies)
 17. Dohody o vykonani prace v roku 2003 (2 replies)
 18. vyňatie príjmov zo zahranicia (8 replies)
 19. Investičný majetok - JÚ (1 replies)
 20. Zaúčtovanie dane (3 replies)
 21. Obratový bonus za rok 2004 (4 replies)
 22. absolventi a daňové prázdniny (0 replies)
 23. daň z príjmu v ČR a SR (2 replies)
 24. daň z príjmu - FO (4 replies)
 25. súvislosti (0 replies)
 26. Daňové priznanie z príjmu v ČR (22 replies)
 27. Technické zhodnotenie DHM??? (3 replies)
 28. zaradenie fotoaparatu do podnikania (19 replies)
 29. Dodatok o predĺžení leasingu - náklady (7 replies)
 30. FA z roku 2003 (7 replies)
 31. PROTOKOL O ZARADENí MAJETKU (4 replies)
 32. pohľadávka zlikvidovanej firmy (2 replies)
 33. Obč.združenie - Výnosy z finančného majetku (1 replies)
 34. Spotreba alebo údržba? (10 replies)
 35. FO - PÚ - výkazy (24 replies)
 36. kadernictv-JU (1 replies)
 37. Duplicitna úhrada (4 replies)
 38. predaj os.auta (13 replies)
 39. auto do nákladov (8 replies)
 40. Účelové znižovanie DPH (0 replies)
 41. bezpodielové spol.manželov (6 replies)
 42. Prvýkrát ročná uzávierka v PÚ (75 replies)
 43. Verejne rozvody a odpisovanie u investora (1 replies)
 44. danove priznanie-help (1 replies)
 45. Ktoré dohody o vyk.prác do DP typu A? (6 replies)
 46. Príjem za publikovanie (5 replies)
 47. Vyplnenie tlačiva (28 replies)
 48. 60% paušálne výdavky (3 replies)
 49. čo s preplatkom zo sociálnej poisťovne? (8 replies)
 50. Odpočítateľná položka (43 replies)
 51. Daňový bonus a živnosť (8 replies)
 52. príspevky do poisťovne pri 25% výdavkoch (5 replies)
 53. Príjem prísediaceho v senáte (1 replies)
 54. Fakturácia výroby a DPH (5 replies)
 55. Fakturácia mydových nákladov a DPH (0 replies)
 56. Zrušenie platcu DPH a dodanenie HIM (0 replies)
 57. Daňové priznanie DPFO typ A - zápočet dane z ČR (14 replies)
 58. platba cez cudzí účet (5 replies)
 59. daňový náklad .... (10 replies)
 60. minimálna výška dane (4 replies)
 61. Oznamovacia povinnosť (11 replies)
 62. Podávanie výkazu DPH (2 replies)
 63. OPOTREBENIE IM!!! (0 replies)
 64. príjem z írska a zdanenie (17 replies)
 65. Čo s tovarom pri pozastavení živnosti? (9 replies)
 66. Zúčtovanie straty min.roka a koniec podnikania (16 replies)
 67. pomoze mi niekto? (7 replies)
 68. Daňový doklad (7 replies)
 69. Daňový bonus a práca v zahraničí (0 replies)
 70. Odvody do poisťovne za staré roky (2 replies)
 71. výkazy k DP (5 replies)
 72. ako zaúčtovať? (3 replies)
 73. FO a PO a zdaňovanie (1 replies)
 74. úverový účet (3 replies)
 75. Zaokrúhľovanie (3 replies)
 76. SZČO - DP - príjem pod 40 tis. za rok 2004 (36 replies)
 77. Daň z príjmu (15 replies)
 78. likvidácia nevymožiteľných pohľadávok v JU (12 replies)
 79. Otazocka ohladom dani z prijmu (7 replies)
 80. Výmena valút (6 replies)
 81. odvody aj z príjmov z prenájmu !!! (2 replies)
 82. nevymožiteľná pohľadávka (14 replies)
 83. Odpisanie pohladavky - uctovanie (12 replies)
 84. Novoregistrovany platca DPH (10 replies)
 85. Nájomné v byte (6 replies)
 86. konštantný symbol (9 replies)
 87. účtovanie miezd v JÚ (21 replies)
 88. Účet v českej banke (0 replies)
 89. Jednoduché účtovníctvo a občianske združenie (1 replies)
 90. Metóda vlastného imania (8 replies)
 91. Fa r.2002-eur (10 replies)
 92. bonus vráatený daňovým úradom (1 replies)
 93. aký kurz použiť? (6 replies)
 94. Fa za služby z EU (9 replies)
 95. Zaradenie majetku (2 replies)
 96. vyšlá faktúra (5 replies)
 97. Odpisy (1 replies)
 98. Zle priznaná faktúra (7 replies)
 99. rozpustenie rezerv HIM (4 replies)
 100. dlhujú vlastníci bytov družstvu alebo naopak (10 replies)
 101. Aká bude odpoč.čiastka? (6 replies)
 102. DVP a dane a koniec roka (3 replies)
 103. Výpisy z banky (26 replies)
 104. niečo mimo...... (9 replies)
 105. Zmena prepočítavania vo valutovej pokladne (19 replies)
 106. kúpa pozemku (7 replies)
 107. evidnecia majetku (1 replies)
 108. Predaj PC (2 replies)
 109. Školenie DPH (0 replies)
 110. sukr.auto (2 replies)
 111. Doklad z ERP a vrátený tovar. (1 replies)
 112. uplatnenie práva na odpočet (0 replies)
 113. SZČO a faktúry z Čiech (11 replies)
 114. Registrácia FO a PO na DÚ (2 replies)
 115. Poplatky - kredit. avízo - faktúra (4 replies)
 116. leasing od 1.1.2004 (4 replies)
 117. daň z výhry (0 replies)
 118. Odložené dane (8 replies)
 119. Podnikateľ a zároveň SZCO (3 replies)
 120. Dôchodca a dan (61 replies)
 121. prenájom časti domu a preukázateľné výdavky (6 replies)
 122. Dátum prijatia TOVARU NA SKLAD (15 replies)
 123. Podlieha prenájom auta talian.firme DPH? (6 replies)
 124. DAŇOVA KONTROLA!!! (353 replies)
 125. Spotreba PHM (0 replies)
 126. Koeficient (0 replies)
 127. DPH a stravovanie (13 replies)
 128. Faktúra od Factoringovej spoločnosti (4 replies)
 129. JÚ a zrušenie registrácie DPH (1 replies)
 130. účtovanie v -Zmenárni (8 replies)
 131. české bločky s DPH alebo bez (11 replies)
 132. Športovanie zamestnancov (3 replies)
 133. predaj podniku (0 replies)
 134. Koeficient? (1 replies)
 135. výkaz o majetku a záväzkoch (23 replies)
 136. "Refakturácia" PHM a DPH (0 replies)
 137. Študent - daň z príjmu za rok 2004 (6 replies)
 138. Leasing a osobna spotreba (6 replies)
 139. Zlikvidovanie zásob (19 replies)
 140. preukázateľne vynaložené výdavky pri prenájme (0 replies)
 141. mesačné preddavky na daň (1 replies)
 142. Kontokorentny uver (9 replies)
 143. byvala pausalna dan a prechod do JU v r.2004 (13 replies)
 144. paušálne výdavky a prenájom nehnuteľností po novom (8 replies)
 145. zostatok PHM (3 replies)
 146. Obchodná transakcia (1 replies)
 147. Danový odpis (6 replies)
 148. DPH-dodatočné za 12/04 (8 replies)
 149. Príjem materiálu na sklad pri spôsobe "A" (8 replies)
 150. DAŇOVÝ BONUS na dieťa (20 replies)
 151. Rozdiel medzi oslobodené a mimo DPH (5 replies)
 152. Cestná daň- r. 2002 (4 replies)
 153. vyradenie hmotného majetku likvidáciou (4 replies)
 154. Dofakturovanie nákladov a daňové priznanie (0 replies)
 155. preplatenie-náklad? (4 replies)
 156. Odpisy (4 replies)
 157. Prerušená živnosť (2 replies)
 158. daňové priznanie DzPPO 2004 (6 replies)
 159. TIPOS-mandatna zmluva (14 replies)
 160. DPH - Telecom a Orange (3 replies)
 161. Stravné - zahraničná pracovná cesta (8 replies)
 162. prijem iba v CR - musim podat DP aj v SR (4 replies)
 163. dan z nehnutelnosti (6 replies)
 164. fondy a dan z príjmov (0 replies)
 165. DPH a spotrebná daň (2 replies)
 166. Rocne zuctovanie, 2 doch. pilier a 3. doch. pilier (13 replies)
 167. Poistka (3 replies)
 168. Zamestnanie a zivnost (4 replies)
 169. Ročne zučtovanie (16 replies)
 170. Osobný vklad podnikateľa (30 replies)
 171. Príjem (15 replies)
 172. Ako postupovať pri odpisovaní v JÚ (2 replies)
 173. Ako zadotovať valutovú pokladňu? (3 replies)
 174. Príjem zo záhraničia (5 replies)
 175. Vratenie dani z prijmu Polska. (1 replies)
 176. Urok z poskytnutej pôžičky (9 replies)
 177. Doklad z ERP z Čiech (0 replies)
 178. fa za sprostredk. z roku 2003 (2 replies)
 179. budova na leasing (1 replies)
 180. valutová pokladňa 2005 (2 replies)
 181. Firemný automobil a nadspotreba (5 replies)
 182. DP DzPPO 2004-kde nájdeme formulár? (2 replies)
 183. Daňový bonus (2 replies)
 184. odpisy-postup (9 replies)
 185. Kurzové rozdiely v s.r.o. a daň z príjmov (2 replies)
 186. Danove priznanie.Kto pomoze??? (13 replies)
 187. Práca v ČR (1 replies)
 188. Odvody a preddavky za r.2004 z novej živnosti (1 replies)
 189. Vyplnenie DP na internete (17 replies)
 190. Faktúrovanie do zahraničia vs. devízové účty (2 replies)
 191. Pokladničné doklady z decembra 2004 (17 replies)
 192. Ucelený príklad (4 replies)
 193. Opäť PHM (2 replies)
 194. Zahraničná služobná cesta (13 replies)
 195. vklad tichého spoločnika (2 replies)
 196. Nadmerný odpočet DPH (2 replies)
 197. Prijaté faktúra a DPH (4 replies)
 198. zamedzenie dvojitého zdanenia (1 replies)
 199. Zivnost v SR aj v CR (2 replies)
 200. Búracie povolenie (2 replies)
 201. ročné zúčtovanie (9 replies)
 202. nepeňažné príjmy (12 replies)
 203. Požičané auto a súkromné jazdy (3 replies)
 204. PC na podnikanie (10 replies)
 205. Poraďte v odpisovaní. (0 replies)
 206. Príspevok z Európ.SF (0 replies)
 207. uctovnictvo prvy rok (9 replies)
 208. Staré záväzky (21 replies)
 209. Leasing po 3. februári (0 replies)
 210. Záporné úroky (15 replies)
 211. Úhrada fa z osob. účtu – omylom (30 replies)
 212. fa za inštaláciu počítačovej kabeláže (0 replies)
 213. Tovar+preprava nadobudnutie (0 replies)
 214. prechod z neplatcu na platcu DPH (3 replies)
 215. sociálny fond vs. nedaňový náklad (4 replies)
 216. Zaklad dane (72 replies)
 217. nove tlacivo DPH (0 replies)
 218. zriaďovacie náklady (10 replies)
 219. Lekáreň (0 replies)
 220. učtovania ZI v novovzniknutej s.r.o. (7 replies)
 221. Odvod do literárneho fondu (22 replies)
 222. Nedanovy naklad alebo 491?? (2 replies)
 223. Dodatočné daňové priznanie (1 replies)
 224. Služba z Švajčiarska (1 replies)
 225. Zivnostnik v SR - prijem z UK - pobyt v CR dlhsi ako 183 dni (0 replies)
 226. Este raz DANOVY BONUS (51 replies)
 227. nové tlačivo od 1.1.2005 (0 replies)
 228. FO nájom (2 replies)
 229. Certifikát (16 replies)
 230. Kurzové rozdielz v JU (2 replies)
 231. daňové priz. - SZČO (13 replies)
 232. Dan z bytu a podnikanie. (0 replies)
 233. Drobný majetok (8 replies)
 234. Havária - totálna škoda (12 replies)
 235. Zamestnanie+iný príjem. (11 replies)
 236. Uznateľný náklad (21 replies)
 237. Ktorý kurz? (1 replies)
 238. Uznateľné daňové výdavky konateľa (0 replies)
 239. faktura za uctovnictvo (10 replies)
 240. SZČO - príjem do 40416 (3 replies)
 241. akým dokladom? (9 replies)
 242. Dávky v nezamestnanosti! (1 replies)
 243. Zaokrúhlenie pokladňa (1 replies)
 244. Pomôžte!!!-DPH a ČR (5 replies)
 245. Nová živnosť a daňové priznanie (2 replies)
 246. Používanie vlastného automobilu zamestnancom (2 replies)
 247. Daň z príjmu - paušálne výdavky (3 replies)
 248. Kaucia ČESMAD (2 replies)
 249. Daň z príjmu od 01.01.2005 úplné znenie - po novel659/2004 (1 replies)
 250. Leasing z roku 2001 (0 replies)