PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 [442] 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. zaúčtovanie
 2. peniaze
 3. Daňová kontrola
 4. Strata úhrady dokladu
 5. Základ dane
 6. odpočet na daňovníka
 7. odpočet na daňovníka
 8. Školenie
 9. suma slovom?
 10. Úprava základu dane
 11. Odpočítanie dane-ojazdené vozidlá
 12. Úprava základu dane
 13. Uctovanie spoločenstva vlastnikov
 14. Kurzove rozdiely v JU
 15. Účtovanie plynu
 16. DPH uplatňovaná do výdavkov pri leasingu os. vozidla
 17. Živnostník v ČR
 18. Zmluva o používaní súkromného motorového vozidla na pracovných cestách
 19. Rakúska fy registrovaná v SR
 20. Zrážková daň
 21. Daňová strata
 22. Zmluvná pokuta
 23. Prechodné ustanovenia ZDP
 24. Daňové priznanie za rok 2004
 25. Strata+valná hromada
 26. Daňový doklad?
 27. Zivotne poistenie
 28. výdavky percentom
 29. Poradca podnikateľa
 30. 568 ?
 31. co s vypomocou?
 32. Dodatočné daň.priznanie
 33. Ešte raz a koniec???...
 34. odpisy
 35. žiadosť o poukázanie sumy DB
 36. Doplnkové dôchodkové poistenie 2005
 37. Novela zákona o dani z príjmu 659/2004
 38. novela zákona o dani z príjmu 659/2004
 39. DDP a odpočitateľná položka 7328,-
 40. Prefakturacia dopravy
 41. Strata a jej účtovanie
 42. nutné - odpisy
 43. Konateľ+zamestnanec+PO
 44. SZČO a trvalý pracovny pomer
 45. zostastok účtu 474
 46. DPH a predaj nehnutelnosti
 47. Letenky a náklady
 48. Forex a dane
 49. dobijatelne kupony EASY a PRIMA v JÚ
 50. Stravné lístky
 51. začatiok účtovania v JÚ
 52. ROEP- pozemky
 53. Vznik sro a strata
 54. Stravné lístky
 55. Neuhradené fa z ČR
 56. Kurzové rozdiely
 57. Tlačivo DP FO B1 ?????????? za 2004
 58. faktúra od SOZA
 59. Odpustenie záväzku
 60. platenie z ineho uctu
 61. inventarizácia sociálneho fondu
 62. DPH - os. auto na leasing
 63. Cestovné r.2004 vypl.v r.2005
 64. Tlačivko Daňové priznanie PO k vyplneniu
 65. postupy účtovania
 66. Spoločný bankový účet
 67. Aký dátum dodania na dobropis!
 68. Nové DP k DPH od 1.1.05
 69. DIČ
 70. Remeselná živnosť
 71. SZČO a daň.priznanie
 72. poistné
 73. výkaz o príjmoch a výdankoch
 74. Zivnost na Slovensku a v zahranici+danove priznanie
 75. Strata
 76. DzP FO
 77. Hotovostny pokladnicny blok z roku 2004 a DPH
 78. výdaj úroky
 79. Diety zahranicne cesty
 80. konsolidovana uct. zavierka
 81. student
 82. Výkaz o majetku a záväzkoch
 83. daň z príjmu
 84. Prerusenie zivnosti
 85. Úhrada fa vo valutách a devízový zákon
 86. Odvody,mzda do 31.1.2005
 87. JÚ a leasing
 88. účtovanie DPH.
 89. Príjem 2 % z daní
 90. daňový náklad?
 91. účtovanie stavieb - zmluva o dielo
 92. SZČO-dôchodca
 93. benzín a živnostník
 94. ako zaučtovať?
 95. Pohostinstvo
 96. Odpočítateľná položka na manželku
 97. Advokát platiteľ DPH - účtovanie
 98. Sluzby do USA cez internet
 99. Daňová kontrola
 100. UPOMIENKA NEPLATIČOVI ?????????
 101. Kontrola DPH!
 102. Neuhradené fa z ČR
 103. Pre niekoho smiešna otázka - kurzy
 104. § 19 ods.3
 105. Zmluva o sprostredkovaní a rodičovský príspevok
 106. Uzavierka
 107. DPH a biliard
 108. Stroje na zapožičanie
 109. Odpočet daňovej straty u FO
 110. ročné zúčtovanie dane
 111. Kedy zdanit nepenazny prijem
 112. Daňové priznanie
 113. ukončenie živnosti
 114. rozpoctove organizacie
 115. Nájom v Nemecku
 116. Musim uviest do faktury nasledovne?
 117. Podané DPH priznanie za posledný Q a došlá Fa
 118. Urobiť dohad na účet 042 ??
 119. SZČO a vyúčtovanie stravného pri ZPC
 120. Finančný poradca č. 1/2005
 121. Daňová optimalizácia SZČO za rok 2004 - čas sa nám kráti !!!
 122. Leasing pred 1.1.2004
 123. Mzdy neuhradené do 31.1.05
 124. pokračovanie...STAVBA
 125. Limitovaná úhrada v hotovosti
 126. VÝKAZY PÚ pre DÚ!
 127. JU - mimoriadne daňové
 128. Odpoč., pripoč. položka k ZD
 129. §25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
 130. Konateľ SZČO - daň z príjmu zo ZČ
 131. sadzba u dane z nehnutelnosti
 132. ERP nad 50 tis. Sk
 133. Ročné zúčtovanie -manželka
 134. EU a colnice
 135. Dovoz osobného automobilu Z EÚ
 136. dan z prijmu v prvom roku podnikania
 137. dan z prijmu v prvom roku podnikania
 138. zrušenie živnosti
 139. Šeky na účet.
 140. motorove vozidla
 141. motorove vozidla
 142. odvody - ako platit
 143. Nedoplatok 8 Sk
 144. Oznamovacia povinnost
 145. STAVBA
 146. Zmluva o predaji.
 147. 2% - podiel zaplatnej dane PO
 148. paušálne výdavky
 149. Daňové priznanie
 150. Súvaha
 151. DPH viažúca sa k majetku pri registrácii
 152. Kurzové rozdiely
 153. Daň z predaja obchodného podielu
 154. Preddavky na daň z príjmu PO a FO
 155. pausalne vydavky a odvody - danove priznanie
 156. Doklady v JÚ
 157. kurzove rozdiely
 158. PREDAJ BYTU ??????????????
 159. Nákup cez Quatro
 160. DDS - zamestnavatel 3% z uhrnu miezd?
 161. výška zárobku inval.dôchodca
 162. Financny vynos pri lizingu / danovy naklad
 163. Súdny znalec a DPH
 164. Služba vykonaná na území SR pre maďarskú firmu-platcu DPH objednáVzDP
 165. daň z príjmov
 166. Ročné zúčt.dane FO
 167. Odpisy pri prechode na platcu
 168. DP a nedaňové náklady
 169. výdavky percentom
 170. Daňový bonus
 171. študent a daňové priznanie
 172. mzdy a odvody
 173. Faktura v cudzom jazyku bez DPH
 174. technické zhodnotenie PC
 175. stravné lístky a lektori
 176. daň z mot. vozidiel
 177. Pomoc
 178. Po dovŕšení 25 rokov
 179. Mand.zmluva a potvrdenie o príjme
 180. výhra
 181. Doklad z RP vyšší ako 50 000,-
 182. BONZAK 100.000,- Sk aj za rok 2004
 183. Faktúra za prepravu - časové rozlíšenie
 184. zriaďovacie výdavky v JU
 185. Maželia FO a prevod os. automobilu
 186. nezávislé kúrenie a DPH
 187. AUTO V JU
 188. Zaúčtovanie poistného r.2002
 189. FA v cudzej mene - treba devíz. účet?
 190. občianske združenie - zdaňovanie príjmov
 191. ZI zapísané a zaplatené v OR
 192. Oznam z drsr.sk - platby nad 100 000
 193. prijmovy doklad
 194. Daň z prevodu strojneho zariadenia
 195. Platba kartou na konci roka
 196. Kde na webe úplné znenia zákonov?
 197. Prezutie pneumatík
 198. DPH ZA dopravu - nie som špedička?????
 199. datum dodania
 200. DAŇ Z PRÍJMU PO
 201. Repre zo zásob a DPH
 202. Daň. priznanie
 203. Daňová strata
 204. Uctovanie nakladov na opravu auta
 205. Prac. cesty a stravné
 206. SZCO a pracovne cesty
 207. SZČO a Sociálne poistenie
 208. SZČO a Zdravtné poistenie
 209. Živnostenský zákon /WWW
 210. Nákup PC
 211. Daň z motorových vozidiel
 212. Príjem z prenájmu bytu v OV
 213. dan z prijmu v zahranici
 214. DIC vo fakture
 215. Účtovanie doplnk.dôch.pripoistenia
 216. znova odpisy
 217. Inventurne rozdiely
 218. Daň z mot.vozidiel a vyslanie zamestnanca na cestu
 219. Invent. rozdiely
 220. DPH
 221. Preddavky DzP PO
 222. PPD - kópia
 223. Podiely z predaja, čo s tým ?
 224. Nezisková organizácia a daňové priznanie
 225. DPH pri vyvoze
 226. autorské honoráre
 227. SADZBY DANE z motorových vozidiel??????????
 228. Leasing
 229. Príjem z brigádnickej práce
 230. Technické zhodnotenie OA
 231. Dobrovoľný nadačný príspevok
 232. Fakturácia náhrady škody
 233. Rozpúšťanie rezerv
 234. Pozinkovanie - tovar či služba?
 235. Faktúra od zahraničných FO
 236. Dan z mot.vozidiel+EURO 2,EURO 3
 237. Faktúra od Eurotelu
 238. Životné minimum
 239. Potvrdenie-deti
 240. 2% ZO ZAPLATENEJ DANE!
 241. poplatok za rekvalifikačný kurz
 242. bonzáky - obce podľa DÚ
 243. zmeny účtov soc.poisťovňa
 244. Zmena účtov - soc.poisťovňa
 245. kúpa lode
 246. JÚ - vklad do podnikania
 247. Cestna daň - sukromne auto
 248. výdavky percentom a DPH
 249. Nákup PHL s DPH v zahranici a jej uctovanie
 250. Daň z mot. vozidla a leasing.