PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 [442] 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Kde zaradim?
 2. DOKLADY Z ERP
 3. Reklama - letáky
 4. mzdy
 5. zaúčtovanie
 6. peniaze
 7. Daňová kontrola
 8. Strata úhrady dokladu
 9. Základ dane
 10. odpočet na daňovníka
 11. odpočet na daňovníka
 12. Školenie
 13. suma slovom?
 14. Úprava základu dane
 15. Odpočítanie dane-ojazdené vozidlá
 16. Úprava základu dane
 17. Uctovanie spoločenstva vlastnikov
 18. Kurzove rozdiely v JU
 19. Účtovanie plynu
 20. DPH uplatňovaná do výdavkov pri leasingu os. vozidla
 21. Živnostník v ČR
 22. Zmluva o používaní súkromného motorového vozidla na pracovných cestách
 23. Rakúska fy registrovaná v SR
 24. Zrážková daň
 25. Daňová strata
 26. Zmluvná pokuta
 27. Prechodné ustanovenia ZDP
 28. Daňové priznanie za rok 2004
 29. Strata+valná hromada
 30. Daňový doklad?
 31. Zivotne poistenie
 32. výdavky percentom
 33. Poradca podnikateľa
 34. 568 ?
 35. co s vypomocou?
 36. Dodatočné daň.priznanie
 37. Ešte raz a koniec???...
 38. odpisy
 39. žiadosť o poukázanie sumy DB
 40. Doplnkové dôchodkové poistenie 2005
 41. Novela zákona o dani z príjmu 659/2004
 42. novela zákona o dani z príjmu 659/2004
 43. DDP a odpočitateľná položka 7328,-
 44. Prefakturacia dopravy
 45. Strata a jej účtovanie
 46. nutné - odpisy
 47. Konateľ+zamestnanec+PO
 48. SZČO a trvalý pracovny pomer
 49. zostastok účtu 474
 50. DPH a predaj nehnutelnosti
 51. Letenky a náklady
 52. Forex a dane
 53. dobijatelne kupony EASY a PRIMA v JÚ
 54. Stravné lístky
 55. začatiok účtovania v JÚ
 56. ROEP- pozemky
 57. Vznik sro a strata
 58. Stravné lístky
 59. Neuhradené fa z ČR
 60. Kurzové rozdiely
 61. Tlačivo DP FO B1 ?????????? za 2004
 62. faktúra od SOZA
 63. Odpustenie záväzku
 64. platenie z ineho uctu
 65. inventarizácia sociálneho fondu
 66. DPH - os. auto na leasing
 67. Cestovné r.2004 vypl.v r.2005
 68. Tlačivko Daňové priznanie PO k vyplneniu
 69. postupy účtovania
 70. Spoločný bankový účet
 71. Aký dátum dodania na dobropis!
 72. Nové DP k DPH od 1.1.05
 73. DIČ
 74. Remeselná živnosť
 75. SZČO a daň.priznanie
 76. poistné
 77. výkaz o príjmoch a výdankoch
 78. Zivnost na Slovensku a v zahranici+danove priznanie
 79. Strata
 80. DzP FO
 81. Hotovostny pokladnicny blok z roku 2004 a DPH
 82. výdaj úroky
 83. Diety zahranicne cesty
 84. konsolidovana uct. zavierka
 85. student
 86. Výkaz o majetku a záväzkoch
 87. daň z príjmu
 88. Prerusenie zivnosti
 89. Úhrada fa vo valutách a devízový zákon
 90. Odvody,mzda do 31.1.2005
 91. JÚ a leasing
 92. účtovanie DPH.
 93. Príjem 2 % z daní
 94. daňový náklad?
 95. účtovanie stavieb - zmluva o dielo
 96. SZČO-dôchodca
 97. benzín a živnostník
 98. ako zaučtovať?
 99. Pohostinstvo
 100. Odpočítateľná položka na manželku
 101. Advokát platiteľ DPH - účtovanie
 102. Sluzby do USA cez internet
 103. Daňová kontrola
 104. UPOMIENKA NEPLATIČOVI ?????????
 105. Kontrola DPH!
 106. Neuhradené fa z ČR
 107. Pre niekoho smiešna otázka - kurzy
 108. § 19 ods.3
 109. Zmluva o sprostredkovaní a rodičovský príspevok
 110. Uzavierka
 111. DPH a biliard
 112. Stroje na zapožičanie
 113. Odpočet daňovej straty u FO
 114. ročné zúčtovanie dane
 115. Kedy zdanit nepenazny prijem
 116. Daňové priznanie
 117. ukončenie živnosti
 118. rozpoctove organizacie
 119. Nájom v Nemecku
 120. Musim uviest do faktury nasledovne?
 121. Podané DPH priznanie za posledný Q a došlá Fa
 122. Urobiť dohad na účet 042 ??
 123. SZČO a vyúčtovanie stravného pri ZPC
 124. Finančný poradca č. 1/2005
 125. Daňová optimalizácia SZČO za rok 2004 - čas sa nám kráti !!!
 126. Leasing pred 1.1.2004
 127. Mzdy neuhradené do 31.1.05
 128. pokračovanie...STAVBA
 129. Limitovaná úhrada v hotovosti
 130. VÝKAZY PÚ pre DÚ!
 131. JU - mimoriadne daňové
 132. Odpoč., pripoč. položka k ZD
 133. §25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
 134. Konateľ SZČO - daň z príjmu zo ZČ
 135. sadzba u dane z nehnutelnosti
 136. ERP nad 50 tis. Sk
 137. Ročné zúčtovanie -manželka
 138. EU a colnice
 139. Dovoz osobného automobilu Z EÚ
 140. dan z prijmu v prvom roku podnikania
 141. dan z prijmu v prvom roku podnikania
 142. zrušenie živnosti
 143. Šeky na účet.
 144. motorove vozidla
 145. motorove vozidla
 146. odvody - ako platit
 147. Nedoplatok 8 Sk
 148. Oznamovacia povinnost
 149. STAVBA
 150. Zmluva o predaji.
 151. 2% - podiel zaplatnej dane PO
 152. paušálne výdavky
 153. Daňové priznanie
 154. Súvaha
 155. DPH viažúca sa k majetku pri registrácii
 156. Kurzové rozdiely
 157. Daň z predaja obchodného podielu
 158. Preddavky na daň z príjmu PO a FO
 159. pausalne vydavky a odvody - danove priznanie
 160. Doklady v JÚ
 161. kurzove rozdiely
 162. PREDAJ BYTU ??????????????
 163. Nákup cez Quatro
 164. DDS - zamestnavatel 3% z uhrnu miezd?
 165. výška zárobku inval.dôchodca
 166. Financny vynos pri lizingu / danovy naklad
 167. Súdny znalec a DPH
 168. Služba vykonaná na území SR pre maďarskú firmu-platcu DPH objednáVzDP
 169. daň z príjmov
 170. Ročné zúčt.dane FO
 171. Odpisy pri prechode na platcu
 172. DP a nedaňové náklady
 173. výdavky percentom
 174. Daňový bonus
 175. študent a daňové priznanie
 176. mzdy a odvody
 177. Faktura v cudzom jazyku bez DPH
 178. technické zhodnotenie PC
 179. stravné lístky a lektori
 180. daň z mot. vozidiel
 181. Pomoc
 182. Po dovŕšení 25 rokov
 183. Mand.zmluva a potvrdenie o príjme
 184. výhra
 185. Doklad z RP vyšší ako 50 000,-
 186. BONZAK 100.000,- Sk aj za rok 2004
 187. Faktúra za prepravu - časové rozlíšenie
 188. zriaďovacie výdavky v JU
 189. Maželia FO a prevod os. automobilu
 190. nezávislé kúrenie a DPH
 191. AUTO V JU
 192. Zaúčtovanie poistného r.2002
 193. FA v cudzej mene - treba devíz. účet?
 194. občianske združenie - zdaňovanie príjmov
 195. ZI zapísané a zaplatené v OR
 196. Oznam z drsr.sk - platby nad 100 000
 197. prijmovy doklad
 198. Daň z prevodu strojneho zariadenia
 199. Platba kartou na konci roka
 200. Kde na webe úplné znenia zákonov?
 201. Prezutie pneumatík
 202. DPH ZA dopravu - nie som špedička?????
 203. datum dodania
 204. DAŇ Z PRÍJMU PO
 205. Repre zo zásob a DPH
 206. Daň. priznanie
 207. Daňová strata
 208. Uctovanie nakladov na opravu auta
 209. Prac. cesty a stravné
 210. SZCO a pracovne cesty
 211. SZČO a Sociálne poistenie
 212. SZČO a Zdravtné poistenie
 213. Živnostenský zákon /WWW
 214. Nákup PC
 215. Daň z motorových vozidiel
 216. Príjem z prenájmu bytu v OV
 217. dan z prijmu v zahranici
 218. DIC vo fakture
 219. Účtovanie doplnk.dôch.pripoistenia
 220. znova odpisy
 221. Inventurne rozdiely
 222. Daň z mot.vozidiel a vyslanie zamestnanca na cestu
 223. Invent. rozdiely
 224. DPH
 225. Preddavky DzP PO
 226. PPD - kópia
 227. Podiely z predaja, čo s tým ?
 228. Nezisková organizácia a daňové priznanie
 229. DPH pri vyvoze
 230. autorské honoráre
 231. SADZBY DANE z motorových vozidiel??????????
 232. Leasing
 233. Príjem z brigádnickej práce
 234. Technické zhodnotenie OA
 235. Dobrovoľný nadačný príspevok
 236. Fakturácia náhrady škody
 237. Rozpúšťanie rezerv
 238. Pozinkovanie - tovar či služba?
 239. Faktúra od zahraničných FO
 240. Dan z mot.vozidiel+EURO 2,EURO 3
 241. Faktúra od Eurotelu
 242. Životné minimum
 243. Potvrdenie-deti
 244. 2% ZO ZAPLATENEJ DANE!
 245. poplatok za rekvalifikačný kurz
 246. bonzáky - obce podľa DÚ
 247. zmeny účtov soc.poisťovňa
 248. Zmena účtov - soc.poisťovňa
 249. kúpa lode
 250. JÚ - vklad do podnikania