PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 [443] 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Nezisková organizácia a daňové priznanie
 2. DPH pri vyvoze
 3. autorské honoráre
 4. SADZBY DANE z motorových vozidiel??????????
 5. Leasing
 6. Príjem z brigádnickej práce
 7. Technické zhodnotenie OA
 8. Dobrovoľný nadačný príspevok
 9. Fakturácia náhrady škody
 10. Rozpúšťanie rezerv
 11. Pozinkovanie - tovar či služba?
 12. Faktúra od zahraničných FO
 13. Dan z mot.vozidiel+EURO 2,EURO 3
 14. Faktúra od Eurotelu
 15. Životné minimum
 16. Potvrdenie-deti
 17. 2% ZO ZAPLATENEJ DANE!
 18. poplatok za rekvalifikačný kurz
 19. bonzáky - obce podľa DÚ
 20. zmeny účtov soc.poisťovňa
 21. Zmena účtov - soc.poisťovňa
 22. kúpa lode
 23. JÚ - vklad do podnikania
 24. Cestna daň - sukromne auto
 25. výdavky percentom a DPH
 26. Nákup PHL s DPH v zahranici a jej uctovanie
 27. Daň z mot. vozidla a leasing.
 28. Cestovné náhrady na rok 2004 pri zahr.prac.ceste
 29. Pôžička zo zahraničia - úroky
 30. Operatívny prenájom motorového vozidla
 31. leasing v neziskovke
 32. Mzda SZCO
 33. ORANGE-vráťme život Tatrám
 34. Daň za cigarety
 35. DPH-opakované dodanie služby
 36. Odmeny
 37. výška sadzieb náhrad stravného 2005
 38. Faktura ciastocne uhradena
 39. platobná karta
 40. Cestak - doklad na FO
 41. Zálohová faktúra
 42. pomoc - jednoduche ucto
 43. Dodatočné priznanie k DPH
 44. Nešťastná faktúra - prosím, poraďte
 45. Daň z motorových vozidiel
 46. Spoločník z ČR a potvrdenie o príjme
 47. Valutová pokladňa?
 48. postúpenie pohľadávky
 49. rezervný fond pri vniku A.S.
 50. Koniec roka
 51. Odpis pohľadávky - daňovo uznateľný
 52. výpočet spotreby PHM
 53. Interný doklad
 54. Kedy zaúčtovať?
 55. Účtovať alebo neúčtovať DPH
 56. Vyúčtovanie cestovných výdavkov - kurz
 57. Kradnutý DHM...
 58. Cestovné a lístky MHD
 59. nakup PC programov
 60. Nedokončená výroba, hotové výrobky
 61. motorka
 62. softvér z Poľska
 63. vývoz služieb do EÚ a Dp k DPH
 64. odpisy
 65. VPD a cudzia mena
 66. Leasing, cestna dan a spotreba pHM
 67. zase to cestovné
 68. Výber z bankomatu
 69. Príkazná zmluva a daňové priznanie
 70. Umelecký honorár a DPH
 71. sachový oddiel
 72. Absolventská prax - príspevok.
 73. Zapožičanie vozidla a DPH
 74. Vklad a výber podnikateľa v JU
 75. Samozdanenie aj na služby ?
 76. Peňažný dar s.r.o.
 77. Zostatok pôžičky = dar
 78. Prosím o radu PHM - cestovné výdavky
 79. Storno zahranič.odberateľ.fa - kurzový rozdiel
 80. Daň za motorové vozidlá
 81. Ročné zúčtovanie
 82. dobropis k uz odpisovanemu HIM
 83. Záväzok?
 84. Dobropis z EÚ
 85. Oznámenie MF SR
 86. Nešťastné cestovné
 87. Dodanie služby s miestom plnenia v zahraničí
 88. Paragóny
 89. iný prepravca
 90. výkaz o majetku ...
 91. odpisy a prerusenie zivnosti
 92. Leasing a tvorba splátkového kalendára
 93. Auto a daň
 94. vzor potvrdenia - príjmi zo ZČ
 95. predaj auta
 96. pokuta za dodatočné samozdanenie
 97. fakturacia do Ciech bez DPH
 98. úroky z omeškania
 99. Danove priznanie FO
 100. Faktura za stroj samozdanenie?
 101. Dodatočné priznanie DPH
 102. Odvody zdr.poisťovňa
 103. PHM na požičané auto - prosím súrne o radu kôli DPH
 104. podiely na zisku
 105. DPH surne dnes - úroky z pôziciek a koeficient
 106. Remeselná a voľná živnosť
 107. Barter v JU
 108. Náhrada za PHM
 109. Zivotna poistka a odpis z dani
 110. cena akcie
 111. odpisy
 112. Súkromné auto využité na podnikanie - UŽ SA NEDÁ?
 113. Prevod auta do osobného vlastníctva.
 114. Tovar či spotrebovaný materiál?
 115. Pausalna dan
 116. Daň z odstupného?
 117. Fa zo zahraničia s DPH
 118. Odpisy a strata
 119. Nákup náradia v zahraničí
 120. dan.odpisovanie sa rovna uctovnemu
 121. Dovoz tovaru
 122. Banková polozka
 123. vstup kontra vystup
 124. DPH - užítkové vozidlo
 125. Účtovanie reštaurácie
 126. "Bonzák" -úroky z pôžičky
 127. rezervy
 128. kúpa stroja z Nemecka na etapy
 129. nevyfakturovane dodávky
 130. Sociálny fond V JU
 131. dan z nehnutelnosti
 132. Prepočet kurzu
 133. prehľad o zraz. preddavkoch
 134. Príjem v hotovosti
 135. Koeficient a zmluvna pokuta
 136. Podiely na zisku
 137. Povinnosť registrácie v Rakúsku
 138. Daňové priznanie FO
 139. nájomné 12/03
 140. Daň z príjmu prisp. organizácie
 141. lízing po starom
 142. Ťarchopis
 143. dph a dobropis
 144. objednávky
 145. Billboard - náklad a DPH
 146. potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO
 147. logisticky bonus
 148. Dan a poskytnutie sluzby v zahranici
 149. DPH a neuhradená faktúra
 150. PREDDAVKY dane z príjmov FO
 151. Zdanenie podielu v sro
 152. Sadzby DPH v ČR
 153. CO S DPH ZA MOB.TELEFON ZO ZAHRANIČIA?
 154. Sadzba dane z nehnuteľnosti
 155. daňové přiznání
 156. poistka
 157. daň z príjmu
 158. Vzor DP PO za rok 2004
 159. pôžička pre zamestnanca
 160. Je výdavkom daň z motor. vozidiel?
 161. darovaný materiál
 162. odložená daň
 163. INTERNÉ SMERNICE
 164. Prijmy SZCO v inej mene
 165. DPH a odpisovanie auta, HIM v JU
 166. dodanie služby do EU
 167. technické zhodnotenie
 168. Registrácia DPH
 169. zatriedenie
 170. Spracovatelsky poplatok pri lizingu
 171. Casove rozlisenie v JU
 172. nezdaniteľná časť
 173. DPH pri lizingu u N1
 174. Výdavky na vozidlo nezahrnuté v majetku
 175. Montáž § 16 ods.7
 176. prechod z neplatcu na platcu
 177. JU Daňové priznanie + výkazy ?
 178. Ako a kde zaradiť príjem v DP ?
 179. Opäť "Vlastný príjem" podľa Zák. o dani z príjmov.
 180. DPH na faktúre
 181. Fakturácia v jednoduchom účtovníctve
 182. Zrusenie zivnosti
 183. DPH pri zruseni registracie
 184. Čo s tým ?
 185. Odpisy ivest.nákladov
 186. čudny leasing
 187. uplatnenie daňového bonusu
 188. počítač na splátky
 189. Uplatnenie DPH z nákladného vozidla
 190. prerušenie podnikania
 191. slobodné povolanie a náklady
 192. Odvod DPH a účtovanie
 193. VODNE A STOČNE KAM ÚČTUJETE??
 194. Fa rok 2002
 195. prepočet an.ú 261AE kurzom NBS
 196. Nákup toneru
 197. Faktura za službu v CR s českou DPH
 198. vrátenie dph z krajiny EU
 199. Zaradenie do opisovej skupiny
 200. Zaplat. zalohova faktura,vyuctovaci v 1/05
 201. Neuplatnena DPH
 202. Faktúry pre zdr.poisťovne a DPH
 203. kúpa podielu na ZI v s.r.o.
 204. najom a DPH
 205. povinnosť uskutočniť RZD
 206. SZČO - VZ a odvody do poisťovní
 207. Nové tlačivá - DPH až od Januára 2005
 208. nezamestnávanie občanov zo zdrav.postih.
 209. DPH na prelome rokov
 210. Licenčné poplatky
 211. odvod DPH
 212. Záväzok - DPH
 213. DPH a "prechodné položky"
 214. vypracovanie veb- stránky zo zahraničia
 215. Cestovná kancelária ako plátca DPH
 216. Nákladný autobobil na lízing -kúpa v roku 2004
 217. Nákladný automobil na lízing - kúpa v roku 2004
 218. fa 2005
 219. štúdium popri zamestnaní
 220. Nedanovy naklad a DPH
 221. časové rozlíšenie
 222. Automobil v majetku českého zriaďovateľa
 223. DPH za službu
 224. "Bonzáky"
 225. Zaúčtovanie odpočtu straty z minulého roka
 226. Odvod do socialnej poistovne
 227. učtovanie vratných obalov
 228. daň z prevodu a prechodu nehn.
 229. Prieskum trhu
 230. auto
 231. účtovanie pokladničných dokladov
 232. upomienka
 233. Pohonné hmoty
 234. Predaj "drobného" majetku-nie auto a DPH
 235. auto
 236. ODPOČET DPH
 237. Učtovanie zásob sp.A
 238. predaj auta
 239. 261 na konci roka
 240. Zákon 679 o správe dani
 241. Refakturacia
 242. Reprezentacne naklady a DPH
 243. Zádržné v stavebníctve
 244. ORANGE a časové rozlíšenie na prelome roka
 245. Kolaterál pre banku.
 246. Účtovanie v DVD požičovni
 247. Kde zaúčtovať?
 248. Goodwill
 249. SZČO a daňové priznanie
 250. Zaradenie auta do DHM po lizingu