PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 [444] 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Kto,kdea aku daň platí
 2. Nešťastný koeficient
 3. ešte jedno ujasnenie k dani za motor.vozidlo
 4. Dar a sro.
 5. Pohladavky - postupenie, odpis
 6. taxikar
 7. Auto na leasing po novom a odpisy
 8. Zamestnanie mimo SR a danove priznanie
 9. Faktúra
 10. DPH z roku 2003
 11. Časové rozlíšenie
 12. čo s tym teraz? auto-leasing
 13. Neplatiteľ DPH
 14. odpis - zaokrúhľovanie
 15. Fakturácia prepravy
 16. Daňová kontrola
 17. prosba o radu
 18. DPH po danovej kontrole pri N1
 19. Danove priznanie typu B2
 20. Daň z mot. vozidiel do 15., alebo 31. januára??
 21. Zahraničná pracovná cesta
 22. danova povinnost cudzinca na slovensku
 23. Dodatočné daň.priz. DPH a žiadosť
 24. Musi podat spolocnik sro DPPFO?
 25. akreditácia od českej spoločnosti s DPH?
 26. Poisťovací agent
 27. DPH pri vzdelavacich kurzoch
 28. Ročné vysporiadanie DPH
 29. Zahraničný odberateľ
 30. Platca DPH v priebehu roka 2004 a odpisy
 31. Registracia v inej členskej krajine
 32. Cestna dan?
 33. Poradie úhrad starých nedoplatkov
 34. DPH otazny riadok daň priznania
 35. Vek vozidla
 36. Zaradenie do DHM do používania
 37. Preddavok na zdravotnu poisťovnu
 38. Faktúra v tuzemsku v EUR?
 39. Daňové výdavky - Nový zákon zdravot.poisť.
 40. §19 - overenie účt.záv. audítorom
 41. SZČO - mzda
 42. Český dodávateľ služby
 43. miesto dodania služby a akreditácia
 44. Účtovné prípady k 31.12.2004
 45. Predaj darovanej nehnuteľnosti
 46. spatny odpocet DPH
 47. Pohľadávky z roku 2000
 48. Krádež vyfaktúrovaného tovaru
 49. Predaj tovaru do ČR
 50. cestná daň
 51. DPH - zahraničná
 52. provizia
 53. Penále z omeškania splatnosti faktúry
 54. Pneumatiky
 55. Daňový bonus
 56. rezervy
 57. Preddavky na daň z príjmov PO
 58. Fakturácia za účtovníctvo
 59. Zrušenie živnosti
 60. stranka DRSR
 61. VYSTAVENÁ FA neplatičovi DPH!
 62. obchodný register 2
 63. obchodný register 2
 64. Vyradenie drobného majetku
 65. Vlastný príjem a pod.
 66. LIZING po 1.1.2004
 67. Výdavky na prac cesty voz.nezar.v majetku
 68. Notár a DPH
 69. kocEÚrkovo - automatický plátca DPH i pri malom obrate
 70. Vzor uznania pohľadávok
 71. Prerušenie živnosti
 72. Danove priznanie - dohody-dochodci
 73. Časové rozlíšenie
 74. Trovy exekúcie
 75. Autor počítačového programu, DPH
 76. Prekročenie obratu za rok 2004 - 10 000 000 Sk
 77. DPH - poukážky na nákup zo soc.fondu
 78. Dofakturovanie dodatočných nákladov-Nemecko
 79. 387- Kurzové rozdiely /pasívne/
 80. Veniec na pohreb
 81. JU a Dan
 82. DPH a notár
 83. DF z Orange
 84. Registrácia obchodnej značky
 85. združenie - mob.tel.,služ.cesty
 86. jazdná súprava
 87. daň z príjmu obcí
 88. Daňový bonus
 89. 249 AE -Krátkodobé fin. výpomoc v CM
 90. združenie - mob.tel.,služ.cesty
 91. 341 AE Daň z urokov z banky
 92. Paušálne výdavky
 93. postup pohľ. + oprava auta
 94. Preddavky - oznam
 95. Faktúry zo zahraničia v JU
 96. Zálohové faktúry
 97. dodáv.faktúra v PU
 98. Vysoka DPH - mozny odklad?
 99. Opravná položka k pohľadávkam v konkurze
 100. ARCHIVOVANIE DOKLADOV FO
 101. Tuzemský dopravca-DPH
 102. poplatky z omeškania
 103. cestovné náhrady v EUR alebo SKK
 104. Upozornenie pre platiteľov DPH účtujúcich v sústave JÚ
 105. SZCO a danovy bonus
 106. FO a danove priznanie
 107. Prenajom a prijem zo zivnosti
 108. Výplata do zahraničia na základe "konzultantskej zmluvy"
 109. DP pre FO - prijmy + prenajom pody
 110. odvody do social.poisťovni pri viac prac.pomeroch
 111. dobrovolne nezamestnana a RZD
 112. Zdanovanie zdravia
 113. kúpa obchodného podielu
 114. Nájomné
 115. Prijmy z podnikania
 116. Danove priznanie
 117. Danovo uznatelny vydavok
 118. Rezerva na uctovnictvo 2004
 119. Paušalne výdavky
 120. kurzové rozdiely v JÚ
 121. Tlacivo k dani z prijmov
 122. koeficient DPH
 123. Štvrťročné preddavky
 124. SVB a daň
 125. Leasing-z r. 2002
 126. Výkazy k DP
 127. Umelec
 128. peň.denník - ano či nie
 129. obchodný register a archív listín
 130. nezdanitelna cast ako?
 131. Licenčná zmluva a DPH
 132. príjem zo zahraničia
 133. Exekúcia
 134. Sluzba v CR a DPH
 135. Faktúra v roku 2005 za 2004
 136. Leasing-oprava DPH
 137. Odstupné ako daňovo úznateľný výdavok
 138. Postúpenie pohľadávky factoringu
 139. Chyba softwaru
 140. Povinnosť registrácie v ČR
 141. Exekutorske trovy
 142. Bonus
 143. strata dokladvo
 144. kam vlastne patrím???
 145. uctovnictvo,fakturacia,obdobie
 146. Uplatnenie práva na odpočítanie DPH
 147. Nezdaniteľná časť u vysokoškoláka
 148. Dań z motorových vozidiel r.07
 149. Nové vozidlo
 150. Odpisy z budovy
 151. Daňový bonus
 152. Zabudnuté bločky
 153. KURZ JU
 154. Ubytovanie a cestovné
 155. Prerusenie zivnosti a odpisy
 156. Daňové priznanie a výkazy
 157. Zákon o ochrane vkladov
 158. SZČO a cestovné
 159. elektron.služby z ČŠ EU a DPH
 160. účtovná závierka
 161. Náhrady za použitie súkromného mot. vozidla na podnikanie ???
 162. DOVOZ TOVARU z THAJSKA a DPH
 163. Preradenie vozidla z os.vl.do podnikania
 164. uplatnenie DPH
 165. Daňové priznanie - kto urobí v Alfe?
 166. čo s tým skladom
 167. Nenávratný príspevok z ESF na SZČO
 168. DPH a "ušlé" nájomné
 169. dotacia zo stat.rozpoctu
 170. zálohové platby
 171. Obstaranie DHM
 172. Uplatnenie DPH spätne
 173. Vstupenky a DPH
 174. dialnicna znamka
 175. Prijatá záloha
 176. Intrastat-opravne hlasenie
 177. Prišlo obdobie akcií a zliav
 178. Leasing
 179. Nákup
 180. dôchodca a jeho príjem
 181. Oznámenie o nezdanených platbách FO
 182. nezdanené výdavky
 183. odvody do SP-naklad?
 184. Dovoz z EU od neplatcu DPH pre platcu DPH
 185. Mzdy a DPH
 186. Ockovacie vakciny proti chripke
 187. Taxík a daniari
 188. vypis z DU
 189. Daňové priznanie FO - povinnosť podania
 190. prejst na PU??
 191. stravné u SZČO v zahraničí
 192. predaj zahrady
 193. Nenávratný príspevok z NÚP.
 194. DPH
 195. Zákon o ochrane vkladov...
 196. SÚHRNNÝ VÝKAZ K DPH
 197. FAktura-Telekomunikacie za 12/2004
 198. Usmernenie DR k DPH od 1.1.2005
 199. Návesová jazdná súprava
 200. Vysokozdvižný vozík a leasing
 201. Dovoz tovaru a platba v hotovosti
 202. Cestovné náhrady
 203. Likvidácia firmy
 204. odmena členskej samosprávy
 205. Vyúčtovanie dotácie zo ŠR
 206. Platba v hotovosti pri dovoze z EU.
 207. Odpočet DPH
 208. Občianské združenia a 2% dane
 209. Živnosť v SR a ČR
 210. Ročné zúčtovanie
 211. Hlásenie platieb FO 2004
 212. FO - auto v podnikaní
 213. opäť vyššie poštovné
 214. Faktúry na prelome rokov
 215. Dať do výdavkov?
 216. Medzinarodne uctovne standardy
 217. Zaúčtovanie splátok v Money S3
 218. DAŇOVÝ KALENDÁR
 219. Opatrenia k Cestovným náhradám
 220. skončenie leasingu
 221. Opäť opakované dodávky
 222. cenné papiere
 223. Daň z motorových vozidiel
 224. potvrdenie o príjme v ADOBE
 225. Odvody do fondov
 226. PHM - nájom
 227. Preddavky na daň r.2005
 228. Úhrada odb. faktúry
 229. naklady prac.zakaziek... PU
 230. Zrážková daň
 231. Registračná pokladnica
 232. Odpisy DO=ÚO
 233. Postúpenie pohľadávky
 234. rocne zuctovanie dane,alebo danove priznanie
 235. Neznášam kurzové rozdiely
 236. Daň z úrokov na osobnom účte - brať ako preddavok alebo nie ?
 237. Postup účtovania a zdaňovanie nenávratných príspevkov zo štrukturálnych fondov
 238. Internetbanking-Výpis z učtu ako učtovný doklad
 239. inventura ku koncu roka
 240. učtovanie PHM v JU
 241. Daň.priznanie a príjem zo zav.činn. z ČR
 242. Pripočitalne položky k základu dane
 243. paušálne výdavky -dodatočné DP
 244. Spolúčasť pri poist.udalosti
 245. vzory tlačív a podrobnosti účtovania
 246. Postúpenie leasingu
 247. Daňova povinnosť v ČR-surne
 248. Obrat - FO pre retistráciu.
 249. nápoje pre zamestnancov
 250. JÚ - peňažný denník stĺpce 18 a 22