PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 [445] 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. DPH a použité auto kúpené v EÚ
 2. Faktúra za elektrinu
 3. Domeranie DPH
 4. Povinné zmluvné poistenie a JÚ
 5. Dátum v účtovnom denníku
 6. evidencia záväzkov
 7. DPH a auto kúpené v EÚ
 8. Ročné vysporiadanie odpočtu
 9. Refakturácia materiálu
 10. Nákup počítača
 11. Odvody do poistovní SZČO
 12. mylné platby
 13. Prenájom auta a DPH
 14. Danove priznanie
 15. Hlásenie o vyúčt. dane a o úhrne príjmov zo záv...
 16. Postúpenie leasingu z FO na s.r.o.
 17. Súkromné auto na podnikanie
 18. Auto a príslušenstvo
 19. provizórne parkovisko -odpis ?
 20. preddavky na daň
 21. Tvorba rezervy na zverejnenie
 22. časové rozlíšenie
 23. začiatočník
 24. "Bonzák"
 25. overenie IČ DPH
 26. účtovanie na prelome rokov
 27. predkontacia pri čerpaní nepeň.prísp.zo SF
 28. úhrada f.vopred
 29. nakladné auto
 30. danove priznanie e-mailom?
 31. autoservis oprava vozidla do CR
 32. Podmienky k dobrovolnej registracii na platcu DPH
 33. Dane z príjmu
 34. účtovanie sro za 1000.-SK
 35. uctovanie v ju
 36. Účtovanie platby plat. kartou
 37. DPH nad 200.000./Sk
 38. oznamovacia povinnosť
 39. fa z ČR vystavená v slov.korunách
 40. Ukončenie združenia v priebehu roka
 41. Prenájom a DPH
 42. Zaradenie majetku alebo tovaru do JU
 43. Kurz NBS od 01.01.2005
 44. zrušenie organizačnej zložky
 45. Časové rozlišenie a internetové služby
 46. Zúčtovanie zahr. prac. cesty
 47. Kamion a leasing.. pomožte-ďakujem
 48. Akú zmluvu uzavrieť?
 49. ukradnutý tovar
 50. Aký správne mesiac?
 51. Registrácia v inom členskom štáte
 52. čiastočná úhrada faktúry
 53. Ako vyjsť zákazníkovi v ústrety?
 54. ručný dodací list z 2004, nevyfakturovaný tovar
 55. Ako to spraviť?
 56. Účet v inej krajine
 57. Faktúra do zahraničia
 58. Nenávratný finančný príspevok
 59. Nenávratný finančný príspevok
 60. Lízing v EUR a prepočet 042
 61. DOVP pre rok 2005
 62. účtovanie VF u lekárov v sro
 63. Učtovné pohyby v JU
 64. Na aký účet v PÚ?
 65. Neskoro doručená DF a DPH
 66. nájom kancel. priestorov
 67. Kreditne karty
 68. Odpočítateľné položky
 69. Nezaplatená cestná daň
 70. Služobné auto s odpočtom DPH
 71. obchodný register
 72. Vystavenie faktúry
 73. Norma prirodzených úbytkov zásob
 74. Preddavky do 31.3.2005
 75. DPH
 76. Auto zamestnanca.
 77. Opravné položky §20 odst.14
 78. faktúra za elektrinu
 79. dátum daňovej povinnosti
 80. Leasing osobných áut
 81. Mínusová pokladňa
 82. Služba do zahraničia a DPH
 83. HIM do 30.000,- Sk
 84. Je to pohľadávka?
 85. pizzeria a účtovanie
 86. nákup valút
 87. Vyradenie HIM
 88. Likvidácia tovaru
 89. DPH pri čiastočne uhradenej faktúre
 90. Prenajom motor.vozidla od sukr.osoby
 91. Výber peňazí z valutovej pokladne
 92. Dobitie kreditu cez účet
 93. Cestovné náhrady
 94. Kedy si môžem odpočítať DPH?
 95. Kancelária v rodinnom dome
 96. Neuhradené OF
 97. dane za nevýherné hracie prístroje
 98. odpisy PC v JU/MRP
 99. Vratenie tovaru firme ktora ho dodala po dohode.
 100. Sukromne Auto vyuzivane pre podnikanie
 101. auto v majetku s.r.o.
 102. pokladničné bločky a DPH
 103. benzínové bloky v sro
 104. znizenie zakladu dane
 105. Lístky
 106. ODPISY
 107. Vykazy pre rozpočtovky
 108. Finančný spravodaj
 109. Kurzové rozdiely k 31.12.2005
 110. vznik s.r.o. a DPH
 111. predaj nehnuteľnosti a DPH
 112. Preúčtovanie zálohy v JU
 113. Preukazovanie daňových výdavkov
 114. Paušalné výdavky a viac druhov činnosti v podnikani.
 115. Účtovanie paušálneho popl. za postúpenie lizingu
 116. odpočitateľna položka
 117. Pausalne vydavky
 118. Zaúčtovanie príjmov z exekúcie v PÚ
 119. Kurzové rozdiely z roku 2003 a 2004
 120. Termínovaný vklad-účtovanie
 121. DPH - opakované,čiastk.dodanie služby
 122. novela zákona o dani z príjmu č. 659/2004, § 17 ods. 17
 123. časové rozlišovanie
 124. Inventarizácia
 125. Bezvýznamnosť
 126. opäť daň z motor. vozidiel
 127. Osobný automobil na leasing
 128. ročné zúčtovanie dane z príjmov
 129. prenajom
 130. Paušálne výdavky
 131. Daňový bonus - v Daňovom priznaní FO za 2004
 132. Donovo uznatelne vydavky
 133. Prerusenie podnikania a leasing
 134. Tech.zhodnotenie ???
 135. časové rozlíšenie
 136. Základné imanie
 137. faktúra z apríla
 138. Urcenie kapitalového vynosu
 139. TPP a sprostredkovanie DS
 140. S.R.O.
 141. DPH pri obstaraní HM formou fin.prenájmu
 142. Fondy a nehnuteľnosť
 143. Daň z pridanej hodnoty
 144. Úroky z hypotéky znižujú základ dane - v ČR
 145. Remeselne zivnosti?
 146. Kódy klasifikácie produkcie - kde sú?
 147. oznamovacia povinnosť
 148. JKPOV
 149. AKTOVKA - daňový výdavok?
 150. skoncenie podnikania a IM
 151. Zápočty
 152. Preddavky na daň z príjmov
 153. nový platca DPH a prelom rokov
 154. preddavkovy kalendar
 155. Nove tlacivo DPH od 1.1.2005
 156. paušál 6,20 Sk na nákl.mot.vozidlo nezarad.
 157. Odpočítateľná položka
 158. Montáž v SR pre českého odberateľa
 159. Platné IČ DPH v rakúsku
 160. DDP
 161. Miesto dodania služby
 162. Odpis pohľadávky
 163. Preddavky na daň do 31.12.2004
 164. automat na vodu + voda poskytnutá zamestnancom
 165. DPH a zahraničná zálohová faktúra
 166. ukradnutý tovar
 167. Do 31.12.2004 ohlásenie na DÚ
 168. ťahač a náves zaradenie do odpisov
 169. Auto na leasing
 170. Sukromne auto a cestna dan
 171. pôžička
 172. Služba z ČR fakturovaná dodávateľom s DPH
 173. Súbor HIM
 174. vklad do ZI
 175. Záporná faktúra
 176. Daňové výdavky až po zaplatení
 177. DPH - danova povinnost
 178. Auto-vstupuje montáž do tech.zhod.?
 179. Likvidácia HM
 180. Odvody za 11/2004-uhradené v r.2005
 181. dodávateľská faktúra
 182. Stravné lístky
 183. Daň z príjmu
 184. Postúpenie pohľadávok
 185. prevod penazi
 186. Leasing a prerušenie odpisovania
 187. PHM-cena s DPH alebo bez DPH ?
 188. kurzové rozdiely vo val.pokladni
 189. vklad na bú
 190. Leasing - SZČO
 191. SZČO - auto,bločky PHM,paušál
 192. Mandatna zmluva
 193. Podávať alebo nepodávať DP
 194. Parkovanie - Odpočítať DPH či nie?
 195. nákup valút
 196. Záloha na mzdu - JU.
 197. Dobropis
 198. zahraničná fa od neplatitela DPH
 199. Odmeny
 200. Zápočet faktúr v JÚ aneb čo sa mi prisnilo a ja som sa zobudil celý vydesený
 201. Odpočitateľná položka!
 202. Vyjadrovanie k príspevkom PORAĎÁKOV
 203. cestovné náhrady
 204. cestovné náhrady
 205. uplatnenie "daňovej úlavy" na manzelku
 206. Zmena zdaňovacieho obdobia
 207. odpočet straty
 208. Požičaný os. automobil
 209. uctovanie na prelome roka?
 210. faktúra v PLN
 211. odpisovanie DHM
 212. zaradenia súkromného PC
 213. odvod do soc.p.
 214. Kam to zaradiť? Dodanie služby cez zahraničie krížom krážom
 215. Nenavratný príspevok z ÚPSvaR na samostatné zárobkobú činnosť
 216. Leasing z roku 2003
 217. stravné pri zahr.SC SZČO
 218. Konsignačný sklad v PU
 219. Ako zaúčtovať zneškodnenie obalov z farieb
 220. Reklamné predmety.
 221. ODPISY
 222. Výpočet lízingu po starom
 223. Dobropis v JU
 224. Projekčná a inžinierska činnosť
 225. Faktúra-daň.povinnosť,odpočet
 226. predaj hmotneho majetku
 227. kupa DHIM
 228. diéty nad 5 hod. SC?
 229. dobropis
 230. ? NBS v sobotu
 231. Ako to dať do daň. nákladov?
 232. PREDAJ PC?
 233. Daňový náklad ?
 234. vianočné ozdoby
 235. odpočet
 236. Byť či nebyť platcom DPH?
 237. podnikanie v zahraničí
 238. Opatrenie MF
 239. Založenie s.r.o. v r.2005, náklady 2004
 240. Bonus od Orange
 241. Audit
 242. Daň z motorových vozidiel
 243. Nákup PC
 244. Cestovné náklady
 245. Faktúra z Eurotelu ... ako zaúčtovať ?
 246. Záväzky v súvahe
 247. Darček k zakúpenému tovaru
 248. Umorovanie straty
 249. Počítač a softvér
 250. HIM???