PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 [445] 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Účet v banke zriadený 18.10.2004
 2. Nákup tovaru 28.10.2004
 3. DPH a použité auto kúpené v EÚ
 4. Faktúra za elektrinu
 5. Domeranie DPH
 6. Povinné zmluvné poistenie a JÚ
 7. Dátum v účtovnom denníku
 8. evidencia záväzkov
 9. DPH a auto kúpené v EÚ
 10. Ročné vysporiadanie odpočtu
 11. Refakturácia materiálu
 12. Nákup počítača
 13. Odvody do poistovní SZČO
 14. mylné platby
 15. Prenájom auta a DPH
 16. Danove priznanie
 17. Hlásenie o vyúčt. dane a o úhrne príjmov zo záv...
 18. Postúpenie leasingu z FO na s.r.o.
 19. Súkromné auto na podnikanie
 20. Auto a príslušenstvo
 21. provizórne parkovisko -odpis ?
 22. preddavky na daň
 23. Tvorba rezervy na zverejnenie
 24. časové rozlíšenie
 25. začiatočník
 26. "Bonzák"
 27. overenie IČ DPH
 28. účtovanie na prelome rokov
 29. predkontacia pri čerpaní nepeň.prísp.zo SF
 30. úhrada f.vopred
 31. nakladné auto
 32. danove priznanie e-mailom?
 33. autoservis oprava vozidla do CR
 34. Podmienky k dobrovolnej registracii na platcu DPH
 35. Dane z príjmu
 36. účtovanie sro za 1000.-SK
 37. uctovanie v ju
 38. Účtovanie platby plat. kartou
 39. DPH nad 200.000./Sk
 40. oznamovacia povinnosť
 41. fa z ČR vystavená v slov.korunách
 42. Ukončenie združenia v priebehu roka
 43. Prenájom a DPH
 44. Zaradenie majetku alebo tovaru do JU
 45. Kurz NBS od 01.01.2005
 46. zrušenie organizačnej zložky
 47. Časové rozlišenie a internetové služby
 48. Zúčtovanie zahr. prac. cesty
 49. Kamion a leasing.. pomožte-ďakujem
 50. Akú zmluvu uzavrieť?
 51. ukradnutý tovar
 52. Aký správne mesiac?
 53. Registrácia v inom členskom štáte
 54. čiastočná úhrada faktúry
 55. Ako vyjsť zákazníkovi v ústrety?
 56. ručný dodací list z 2004, nevyfakturovaný tovar
 57. Ako to spraviť?
 58. Účet v inej krajine
 59. Faktúra do zahraničia
 60. Nenávratný finančný príspevok
 61. Nenávratný finančný príspevok
 62. Lízing v EUR a prepočet 042
 63. DOVP pre rok 2005
 64. účtovanie VF u lekárov v sro
 65. Učtovné pohyby v JU
 66. Na aký účet v PÚ?
 67. Neskoro doručená DF a DPH
 68. nájom kancel. priestorov
 69. Kreditne karty
 70. Odpočítateľné položky
 71. Nezaplatená cestná daň
 72. Služobné auto s odpočtom DPH
 73. obchodný register
 74. Vystavenie faktúry
 75. Norma prirodzených úbytkov zásob
 76. Preddavky do 31.3.2005
 77. DPH
 78. Auto zamestnanca.
 79. Opravné položky §20 odst.14
 80. faktúra za elektrinu
 81. dátum daňovej povinnosti
 82. Leasing osobných áut
 83. Mínusová pokladňa
 84. Služba do zahraničia a DPH
 85. HIM do 30.000,- Sk
 86. Je to pohľadávka?
 87. pizzeria a účtovanie
 88. nákup valút
 89. Vyradenie HIM
 90. Likvidácia tovaru
 91. DPH pri čiastočne uhradenej faktúre
 92. Prenajom motor.vozidla od sukr.osoby
 93. Výber peňazí z valutovej pokladne
 94. Dobitie kreditu cez účet
 95. Cestovné náhrady
 96. Kedy si môžem odpočítať DPH?
 97. Kancelária v rodinnom dome
 98. Neuhradené OF
 99. dane za nevýherné hracie prístroje
 100. odpisy PC v JU/MRP
 101. Vratenie tovaru firme ktora ho dodala po dohode.
 102. Sukromne Auto vyuzivane pre podnikanie
 103. auto v majetku s.r.o.
 104. pokladničné bločky a DPH
 105. benzínové bloky v sro
 106. znizenie zakladu dane
 107. Lístky
 108. ODPISY
 109. Vykazy pre rozpočtovky
 110. Finančný spravodaj
 111. Kurzové rozdiely k 31.12.2005
 112. vznik s.r.o. a DPH
 113. predaj nehnuteľnosti a DPH
 114. Preúčtovanie zálohy v JU
 115. Preukazovanie daňových výdavkov
 116. Paušalné výdavky a viac druhov činnosti v podnikani.
 117. Účtovanie paušálneho popl. za postúpenie lizingu
 118. odpočitateľna položka
 119. Pausalne vydavky
 120. Zaúčtovanie príjmov z exekúcie v PÚ
 121. Kurzové rozdiely z roku 2003 a 2004
 122. Termínovaný vklad-účtovanie
 123. DPH - opakované,čiastk.dodanie služby
 124. novela zákona o dani z príjmu č. 659/2004, § 17 ods. 17
 125. časové rozlišovanie
 126. Inventarizácia
 127. Bezvýznamnosť
 128. opäť daň z motor. vozidiel
 129. Osobný automobil na leasing
 130. ročné zúčtovanie dane z príjmov
 131. prenajom
 132. Paušálne výdavky
 133. Daňový bonus - v Daňovom priznaní FO za 2004
 134. Donovo uznatelne vydavky
 135. Prerusenie podnikania a leasing
 136. Tech.zhodnotenie ???
 137. časové rozlíšenie
 138. Základné imanie
 139. faktúra z apríla
 140. Urcenie kapitalového vynosu
 141. TPP a sprostredkovanie DS
 142. S.R.O.
 143. DPH pri obstaraní HM formou fin.prenájmu
 144. Fondy a nehnuteľnosť
 145. Daň z pridanej hodnoty
 146. Úroky z hypotéky znižujú základ dane - v ČR
 147. Remeselne zivnosti?
 148. Kódy klasifikácie produkcie - kde sú?
 149. oznamovacia povinnosť
 150. JKPOV
 151. AKTOVKA - daňový výdavok?
 152. skoncenie podnikania a IM
 153. Zápočty
 154. Preddavky na daň z príjmov
 155. nový platca DPH a prelom rokov
 156. preddavkovy kalendar
 157. Nove tlacivo DPH od 1.1.2005
 158. paušál 6,20 Sk na nákl.mot.vozidlo nezarad.
 159. Odpočítateľná položka
 160. Montáž v SR pre českého odberateľa
 161. Platné IČ DPH v rakúsku
 162. DDP
 163. Miesto dodania služby
 164. Odpis pohľadávky
 165. Preddavky na daň do 31.12.2004
 166. automat na vodu + voda poskytnutá zamestnancom
 167. DPH a zahraničná zálohová faktúra
 168. ukradnutý tovar
 169. Do 31.12.2004 ohlásenie na DÚ
 170. ťahač a náves zaradenie do odpisov
 171. Auto na leasing
 172. Sukromne auto a cestna dan
 173. pôžička
 174. Služba z ČR fakturovaná dodávateľom s DPH
 175. Súbor HIM
 176. vklad do ZI
 177. Záporná faktúra
 178. Daňové výdavky až po zaplatení
 179. DPH - danova povinnost
 180. Auto-vstupuje montáž do tech.zhod.?
 181. Likvidácia HM
 182. Odvody za 11/2004-uhradené v r.2005
 183. dodávateľská faktúra
 184. Stravné lístky
 185. Daň z príjmu
 186. Postúpenie pohľadávok
 187. prevod penazi
 188. Leasing a prerušenie odpisovania
 189. PHM-cena s DPH alebo bez DPH ?
 190. kurzové rozdiely vo val.pokladni
 191. vklad na bú
 192. Leasing - SZČO
 193. SZČO - auto,bločky PHM,paušál
 194. Mandatna zmluva
 195. Podávať alebo nepodávať DP
 196. Parkovanie - Odpočítať DPH či nie?
 197. nákup valút
 198. Záloha na mzdu - JU.
 199. Dobropis
 200. zahraničná fa od neplatitela DPH
 201. Odmeny
 202. Zápočet faktúr v JÚ aneb čo sa mi prisnilo a ja som sa zobudil celý vydesený
 203. Odpočitateľná položka!
 204. Vyjadrovanie k príspevkom PORAĎÁKOV
 205. cestovné náhrady
 206. cestovné náhrady
 207. uplatnenie "daňovej úlavy" na manzelku
 208. Zmena zdaňovacieho obdobia
 209. odpočet straty
 210. Požičaný os. automobil
 211. uctovanie na prelome roka?
 212. faktúra v PLN
 213. odpisovanie DHM
 214. zaradenia súkromného PC
 215. odvod do soc.p.
 216. Kam to zaradiť? Dodanie služby cez zahraničie krížom krážom
 217. Nenavratný príspevok z ÚPSvaR na samostatné zárobkobú činnosť
 218. Leasing z roku 2003
 219. stravné pri zahr.SC SZČO
 220. Konsignačný sklad v PU
 221. Ako zaúčtovať zneškodnenie obalov z farieb
 222. Reklamné predmety.
 223. ODPISY
 224. Výpočet lízingu po starom
 225. Dobropis v JU
 226. Projekčná a inžinierska činnosť
 227. Faktúra-daň.povinnosť,odpočet
 228. predaj hmotneho majetku
 229. kupa DHIM
 230. diéty nad 5 hod. SC?
 231. dobropis
 232. ? NBS v sobotu
 233. Ako to dať do daň. nákladov?
 234. PREDAJ PC?
 235. Daňový náklad ?
 236. vianočné ozdoby
 237. odpočet
 238. Byť či nebyť platcom DPH?
 239. podnikanie v zahraničí
 240. Opatrenie MF
 241. Založenie s.r.o. v r.2005, náklady 2004
 242. Bonus od Orange
 243. Audit
 244. Daň z motorových vozidiel
 245. Nákup PC
 246. Cestovné náklady
 247. Faktúra z Eurotelu ... ako zaúčtovať ?
 248. Záväzky v súvahe
 249. Darček k zakúpenému tovaru
 250. Umorovanie straty