1. Mobilný telefón v nákladoch (59 replies)
 2. daň z mot.vozidla nezaradeného do podnikania (7 replies)
 3. DPH pri dovoze z mimo EU (1 replies)
 4. debet na ucte=uver? (3 replies)
 5. Daň z príjmu (4 replies)
 6. daňové priznanie (5 replies)
 7. Vykaz o majetku a zavazkoch (3 replies)
 8. Príspevok na podnikanie z UP (4 replies)
 9. Hmotná núdza (16 replies)
 10. Dve IČA v roku 2004 a DP (2 replies)
 11. Danove priznanie - Zamestnanec s vedlajsim prijmom - Otazka (6 replies)
 12. Je to sucast OC? (16 replies)
 13. úroky z banky (56 replies)
 14. ako zaúčtovať v JÚ vrátenie peňžnej čiastky? (5 replies)
 15. cestná daň r 2004 (17 replies)
 16. Výpisy a príjmy mimo podnikania (3 replies)
 17. Dodatočné daňové priznanie 2003 (3 replies)
 18. Vydavky na rekonštrukciu (2 replies)
 19. Daň PO v CZ (1 replies)
 20. Pausal v roku 2003 a odvody (2 replies)
 21. Letáky (3 replies)
 22. Nezdanitelne casti na Slovensku a v Cesku (1 replies)
 23. DPH - vykazovaný zostatok (2 replies)
 24. Neuplatnena DPH (1 replies)
 25. Tovar či materiál? (2 replies)
 26. vyučtovanie cest.náhrad v penaznom denniku (3 replies)
 27. začiatok zdaňovacieho obdobia (5 replies)
 28. Sprostredkovanie opravy (3 replies)
 29. poistná udalosť - havarijné poistenie (11 replies)
 30. TIE NEŠŤASTNÉ REZERVY (6 replies)
 31. Vinkulácia v banke (1 replies)
 32. Odložená daň z kurz. rozdielov? (2 replies)
 33. prerušená živnosť a výpis do SP (5 replies)
 34. HELP!!!! (5 replies)
 35. Čestné prehlásenie (10 replies)
 36. Výdaj materiálu do spotreby (0 replies)
 37. Príspevky na DDP-neuplatnené (6 replies)
 38. Daň z príjmu (1 replies)
 39. Živnostník + umelec súčasne, skutoč.V, výkazy (3 replies)
 40. SZČO + dôchodca (1 replies)
 41. Automatatická prevodovka (8 replies)
 42. DPH-FA do ČR (19 replies)
 43. Zaradenie a obstaranie automobilu v PU (0 replies)
 44. odpisy (7 replies)
 45. DPH pri nákupe osobného auta (1 replies)
 46. Odložená daň z príjmov 592 (9 replies)
 47. Čajovňa - prosím poraďte!!! (10 replies)
 48. Nieco EXTRA k DP - pre odbornikov (2 replies)
 49. Povinná tvorba zákonných rezerv- iné riziká (4 replies)
 50. JU a zavazky (15 replies)
 51. Opakovane plnenie (2 replies)
 52. Pausalne vydavky a platca DPH v EU (7 replies)
 53. technické zhodnotenie prenaj. majtetku (31 replies)
 54. Vykazy JU a leasing (45 replies)
 55. dobrovoľne nezamestnaná a dohoda (3 replies)
 56. Ukončenie živnosti (9 replies)
 57. zaplatena zaloha v JU (7 replies)
 58. Vypísanie danového priznania (1 replies)
 59. strata (3 replies)
 60. Opravné položky - daňovo uznateľné (0 replies)
 61. Odvody na zdravotné poistenie (0 replies)
 62. vykazy a dan.priz. (2 replies)
 63. vzducholod (12 replies)
 64. úrazové poistenie z r. 2003 (4 replies)
 65. HELP!!! DAROVANIE KRVI a odpočítateľná položka ??? (2 replies)
 66. priznanie "B" VI. oddiel (6 replies)
 67. Nezdaniteľná časť ZD na manželku (78 replies)
 68. zamestnanec na neplatenom volne (1 replies)
 69. praca v Nemecku (0 replies)
 70. pôžička (10 replies)
 71. Daň z príjmu a podnikanie v ČR (1 replies)
 72. Základ dane (2 replies)
 73. Prenájom nehnuteľností - oslobodenie. (3 replies)
 74. A ešte raz preddavky na DP FO (11 replies)
 75. prevádzková réžia (42 replies)
 76. Pôžička s.r.očky od s.r.očky (45 replies)
 77. daň z príjmu (3 replies)
 78. schvalenie uct zavierky 1 spolocnikom (8 replies)
 79. Daňové priznanie typ B (4 replies)
 80. Odobratie predmetu leasingu (16 replies)
 81. DPH-tovar-zahr. (3 replies)
 82. Civilkár a odpočítateľná položka (3 replies)
 83. náhrada škody za poistné (4 replies)
 84. Rozpustenie rezervy (5 replies)
 85. Kurz.rozdiely v DP (9 replies)
 86. Preddavky FO (1 replies)
 87. Zníženie zákl. dane (2 replies)
 88. Alfa JÚ-pohľadávka zaplatená 2x (2 replies)
 89. Odpočítateľná položka (9 replies)
 90. Pokyn DR k plateniu preddavkov FO (0 replies)
 91. Chránená dieľňa-daň.úľava? (13 replies)
 92. Zákonn.poistnie- auto (6 replies)
 93. Zamestnanie -> zivnost (1 replies)
 94. Jednoduché účtovníctvo (17 replies)
 95. odpisy ????????? (2 replies)
 96. r. 98 DP (6 replies)
 97. Oprava základu dane - došlé dobropisy (0 replies)
 98. ?-Dan z prijmu pri predaji dedenej nehnutelnosti (0 replies)
 99. daňový základ vs tovar na sklade (26 replies)
 100. kurz NBS (0 replies)
 101. Výkazy na DÚ (3 replies)
 102. odkedy platiť cestnú daň? (16 replies)
 103. Paušálne výdavky (13 replies)
 104. Strata-DP,súrne, prosím (18 replies)
 105. vrátený preplatok (2 replies)
 106. Účtovanie v záložni (0 replies)
 107. Eurotel faktúra - obdobie DPH (2 replies)
 108. Zle zaradený majetok do odpisovej skupiny (1 replies)
 109. Strata pri prenájme nehnutelnosti FO (5 replies)
 110. Odpisy v daňovom priznaní (3 replies)
 111. Nadmerný odpočet DPH (7 replies)
 112. Daň na účely preddavkov (2 replies)
 113. Súkromná osoba - dovozca áut do SR (0 replies)
 114. Kurzové rozdiely r.2004 (4 replies)
 115. používanie súkromného auta (1 replies)
 116. platenie dane do Sk 500,- (10 replies)
 117. Faktúra za tovar (2 replies)
 118. Zmluva podla autorskeho zakona - Ako priznat dane? (2 replies)
 119. uzávierková úprava výdavkov (3 replies)
 120. problém s prihlásením(registrácia daňovníka) (0 replies)
 121. Strata dokladov (6 replies)
 122. Odpočítanie DPH (0 replies)
 123. dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 124. Potvrdenie o príjme a nevyplatená mzda (3 replies)
 125. Fotografický prístroj (20 replies)
 126. Odpočítateľná položka na manželku - SZČO (15 replies)
 127. Anglicko (1 replies)
 128. Bloky z registračnej pokladne (9 replies)
 129. Nakup automobilu od neplatcu DPH (14 replies)
 130. Vyuctovanie najmu za predchadzajuce roky (1 replies)
 131. SZCO-odvody (28 replies)
 132. Príjem z ČR (0 replies)
 133. Živnostník a daňový bonus (15 replies)
 134. tlačivá (6 replies)
 135. účtovníctvo - priležitostne (35 replies)
 136. audítor (6 replies)
 137. fakturacia do EU (1 replies)
 138. Daju sa odratat od zakladu dane 2% odvadzane do fondov u umelcov? (21 replies)
 139. nájom nehnutelnosti (8 replies)
 140. Daňové priznanie a výkazy (1 replies)
 141. Leasing nad 36 mesiacov a odpisy (2 replies)
 142. výkaz o majetku a záväzkoch (18 replies)
 143. Priemerný mesačný zárobok podnikateľa (2 replies)
 144. alfa-výdaj-zaokruhľovanie (4 replies)
 145. Obálka na ceniny (3 replies)
 146. opäť opravné DP (3 replies)
 147. Všetkým (0 replies)
 148. Podanie DP pri viacerých zam. (2 replies)
 149. kombinacia danovych a pusalnych vydavkov (10 replies)
 150. DP a spoločník s.r.o. ako dobrovoľný platiteľ SP (0 replies)
 151. kúpna cena (8 replies)
 152. Emisná kontrola? (4 replies)
 153. predaj nehnutelnosti (1 replies)
 154. Poznámky (2 replies)
 155. strata a odpisy (10 replies)
 156. Ziadost o predlzenie lehoty na podanie DP (7 replies)
 157. Stav pokladne (6 replies)
 158. MAJETOK (3 replies)
 159. Vlastné motorové vozidlo a znalec. (3 replies)
 160. Predaj obch.majetku po sk.živonosti (0 replies)
 161. ako zaúčtovať yýdavky (17 replies)
 162. Zápisnica z valného zhromaženia (13 replies)
 163. Odpisy zriaďovacích nákladov < 50000 Sk (5 replies)
 164. prechod zo zivnosti na s.r.o. (9 replies)
 165. Príjem športovca (10 replies)
 166. KURZOVE ROZDIELY V J.U. (12 replies)
 167. Výkazy (5 replies)
 168. Poraďte!! (6 replies)
 169. Odpisy (1 replies)
 170. Vzájomný zápočet účtovanie (3 replies)
 171. Daň z príjmu (6 replies)
 172. Náklady na vlastné stravovacie zariadenie (0 replies)
 173. DPH A ČR (1 replies)
 174. Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky (23 replies)
 175. Kúpa auta (0 replies)
 176. Pausdalne vydavky a uroky (46 replies)
 177. Zaokruhlovanie (3 replies)
 178. Danove priznanie - dan z prilezitostnych prijmov (0 replies)
 179. dobrovoľné poistenie (7 replies)
 180. správne zaúčtovanie (4 replies)
 181. Prijmy zo zahranicia - za ktory mesiac? (0 replies)
 182. daň (2 replies)
 183. Predaj kníh (0 replies)
 184. predaj, darovanie hmotného majetku (4 replies)
 185. prechod z paušálnych výdavkov (53 replies)
 186. Daňové priznanie DPH (1 replies)
 187. Stav účtu 343 k 31.12. (10 replies)
 188. výkaz/zásoby-súrne,prosím (25 replies)
 189. Štvrťročný platca DPH (0 replies)
 190. Bankový výpis pri zrušení živnosti (2 replies)
 191. Časové rozlišenie pri havarii mot.vozidla (10 replies)
 192. poznámky (0 replies)
 193. sociálny fond (1 replies)
 194. odvody do ZP v.r.2005 (3 replies)
 195. prosím (5 replies)
 196. SPRAVY V TV nečitatelné bločky z ERP po rokoch čo s tým? (25 replies)
 197. interné doklady (30 replies)
 198. bankove poplatky (4 replies)
 199. Daňové priznanie a bonus (0 replies)
 200. Pevná linka SZCO v prenájme od FO (4 replies)
 201. cz (0 replies)
 202. študent - sprostredkovateľ (0 replies)
 203. danove priznanie (4 replies)
 204. J.U. - buducnost (12 replies)
 205. postúpenie (1 replies)
 206. Úrok z termiňáku na prelome rokov (11 replies)
 207. dan z predaja pozemku (2 replies)
 208. použitie zisku z účtu 427 (30 replies)
 209. Dobierky (1 replies)
 210. vývoz, neplatiteľ DPH (4 replies)
 211. drobný nehmotný majetok (3 replies)
 212. Odpis pohľadávky z bežného účtu (AG-Banka) (12 replies)
 213. Číslo účtu na DP (8 replies)
 214. Autor publikácie vydal knížku na vlastné náklady (2 replies)
 215. Čestné vyhlásenie (0 replies)
 216. Dať do nákladov? (6 replies)
 217. Technicke zhodnotenie (36 replies)
 218. aké odvody? (8 replies)
 219. Výkaz o majetku a záväzkoch (5 replies)
 220. Úroky z krátkodobej pôžičky (13 replies)
 221. Evidencia záväzkov (7 replies)
 222. Dańové priznanie (4 replies)
 223. Daňová povinnosť PO (2 replies)
 224. vratne flase (2 replies)
 225. prerušený odpis (8 replies)
 226. telefón do nákladov v DP-pevná linka, mobil (10 replies)
 227. SZČO - cestáky (5 replies)
 228. Plátca DPH - spolupráca s neplátcom DPH (4 replies)
 229. Preddavky na DP a umelci? (11 replies)
 230. nespravne zauct.zavazky (56 replies)
 231. Poplatky (6 replies)
 232. príjmy podľa §6 ZDP (4 replies)
 233. Odvod do ZP (18 replies)
 234. SZČO čiastočný invalid (2 replies)
 235. Danove priznanie (2 replies)
 236. Chyba vo výkaze o majetku a záväzkoch (1 replies)
 237. používanie auta (20 replies)
 238. Sú inzeráty výdavkom ovpl. ZD? (15 replies)
 239. Povinnosť podať dňové priznanie (5 replies)
 240. Upomienka-poplatok (2 replies)
 241. Refundácia mzdy - účtovanie (2 replies)
 242. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s USA - vyňať príjmy či započítať daň? (0 replies)
 243. Auto nezaradené v majetku FO (4 replies)
 244. Splátkový predaj bez úroku (0 replies)
 245. Zriaďovacie náklady (9 replies)
 246. zalohy (0 replies)
 247. Daňové priznanie typu B a "ne"živnostník (2 replies)
 248. Stravenky (0 replies)
 249. Výkazy (3 replies)
 250. Slovak Telecom - obdobie DPH (15 replies)