PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 [446] 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Usmernenie k leasingu
 2. Lekárska prehliadka
 3. Ochranná známka
 4. Reklamné predmety
 5. stavba - rekonštrukcia??
 6. Deň zdaniteľného plnenia
 7. odložená daň
 8. pokladnicny doklad
 9. oprava účtovníctva
 10. Manko a DPH
 11. Prenájom
 12. vybavenie kancelárie do účtovníctva
 13. neskore dodane dokladov
 14. neskore dodane dokladov
 15. zamietnutý návrh na konkurz
 16. Daň z motorových vozidiel
 17. Daň z motorových vozidiel
 18. odpoč.položka a daň
 19. Auto vlozene do podnikania
 20. Výdavky???
 21. sociálny fond
 22. Postúpenie lízingu
 23. Spoločník sro a jeho náklady
 24. Výkaz o majetku a záväzkoch
 25. vianočné pohľadnice
 26. Opakované dodávky od 1.1.2005
 27. Zánik leasingovej zmluvy
 28. Ukončená daňová kontrola za 2.Q 2004
 29. Factoringove sluzby
 30. Kontrola smerníc
 31. Dátum zaradenia auta do podnikania
 32. dopl.dochod.poist. a dan
 33. čo robiť aby mi bolo na porade odpovedané ?
 34. Zahr.fa-samozdanenie
 35. Leasing a kradez predmetu leasingu
 36. služobné auto-náklady
 37. Príslušenstvo k PC a odpisy
 38. prerušenie odpisov
 39. rekonštrukcia
 40. palety a účtovanie
 41. Účtovanie úroku z bežného účtu
 42. Faktura
 43. Odstúpenie od leasingu a DPH
 44. zálohová/vyúčtovacia faktúra
 45. služobné auto-súrne
 46. Zaokrúhľovanie koeficientu
 47. Výdavky budúcich období 383
 48. Nezaplatené úroky z pôžičky
 49. zaradenie www stranky
 50. Refakturácia nájomného
 51. prispevok na samozamestnanie
 52. Pozrite si novelu LEASING OD 1.1.2005
 53. DPH pri reklamných predmetoch
 54. Deň dodania tovaru
 55. DPH a preprava
 56. preprava
 57. 663 - Prijaté príspevky od FO (neziskovky)
 58. Vzor prihlasky k reg. danovnika
 59. Prijatie daru - nehnuteľnosti do s.r.o.
 60. DPH a soc. fond
 61. sklad
 62. Odložená daň
 63. Guláš z kurzov?
 64. Dobropis a koeficient
 65. občan zo zdravotným postihnutím-odvody
 66. Nákup tovaru z ČR od platcu DPH
 67. VÝKAZY k Daňovému priznaniu za rok 2004
 68. platca DPH
 69. Vystavena faktura len na DPH!
 70. zase leasing
 71. DPH služby
 72. Nové pokyny DR k DPH
 73. Nové pokyny Daňového riaditeľstva k DPH
 74. Zaradenie PC do podnikania
 75. DPH A ČR
 76. Náhradná vojenská služba
 77. Ťarchopis - DPH
 78. DF z Čiech za prepravu Praha-Sereď !????
 79. Soc. náklady?
 80. zvysovanie zahranicnych cest.nahrad
 81. fa z EU - prepočet
 82. účt. - nadácia - JÚ
 83. Vystavenie faktúry
 84. zahr.Fa zo septembra
 85. odpisy
 86. Ako počítať pokutu?
 87. 501?518?
 88. sukromne auto a zivnost
 89. DPH a služby
 90. bonifikácia
 91. Príjmy od dane oslobodené
 92. co je vyhodnejsie
 93. DPH za služby zahraničnému odberateľovi
 94. Ako odúčtovať rezervu na nevyčerpanú dovolenku prosím?
 95. Leasing
 96. notebook cez Quattro a JU /MRP
 97. vedenie JU
 98. Opäť leasing v Jú
 99. Reklama ako daňový výdavok
 100. Storno vyšlých faktúr
 101. úhrada z vlastného účtu
 102. Opravná faktúra
 103. TECHN.ZHRODN.PRENAJAT.BUDOVY A JEJ VYRADENIE
 104. odvod na zdravotne poistenie
 105. Cirkevná základná škola
 106. počítač + tlačiateň v JÚ
 107. DOBROPIS
 108. FA ZDP neskôr ako dátum vystavenia
 109. Návrh vyhlášky k ERP
 110. Faktúra vystavená pred dodaním tovaru
 111. Dovoz tovaru a DPH
 112. výdavky % z príjmu
 113. Sofvér - odpisy? JÚ
 114. Zdravotné, soc. poistenie ...
 115. Opäť kurzové rozdiely - JÚ
 116. OC
 117. Bezhotovostný presun
 118. Zdaňovanie
 119. Refakturácia
 120. Spločník s.r.o. - mandátna zmluva.
 121. Percentá z predaja
 122. kurzové rozdiely k 31.12.2004
 123. Dodávateľská faktúra
 124. Valutová pokladňa v JÚ
 125. Fakturácia e-Target z ČR
 126. Daňové alebo nedaňové výnosy?
 127. Videokamera
 128. Výdavok ovplyvňujúci ZD v JÚ
 129. DPH A ZAHRANIČNÉ DF
 130. Postúpenie pohľadávky
 131. Krádež peňažnej hotovosti
 132. Majetok daný do užívania
 133. Platia pre študentov iné podmienky??
 134. Súdny spor : zamestnávateľ - zamestnanec
 135. Naklad alebo technicke zhodnotenie
 136. Visa karta
 137. Zdanitelne plnenie DPH
 138. DPH a stavebné práce
 139. Nákup stroja z Nemecka
 140. kancelársky nábytok
 141. Tvorba a predaj software
 142. Zháňať FA?
 143. DPH - nadobudatel §7, Prispevkova org.
 144. FA pred ZP - týka sa to aj služieb?
 145. Ťažné zariadenie a prívesný vozík
 146. Poplatok za ČLENSKÉ ?!?!?!
 147. Technické zhodnotenie odpísaného HIM a NIM
 148. Nadobudnutie tovaru mimo územia EÚ
 149. Registrácia v ČR
 150. Prepočet kurzom eur-účet
 151. služba- dátum účt. prípadu ?
 152. Opatrenie č. 565/2003 -príloha
 153. Fakturovať s DPH alebo bez???
 154. odpisovanie pocitaca
 155. Daňová kontrola a priebežné vedenie účtovníctva
 156. Lízing
 157. Dátum uplatnenia DPH
 158. Účtovná závierka
 159. Čo s licenciami ?
 160. DPH nad 50.000 a príjmový pokl.doklad?
 161. koncesionárske poplatky
 162. Dovoz služieb do 30.4.04 - bez DPH????
 163. Školenie a občerstvenie
 164. Ešte raz opakované dodanie služieb
 165. Neplátca- Dodanie služby zo Švajčiarska
 166. Nárok na stravné v EUR
 167. pôžičky
 168. Zákon o miestnych daniach - daň z motorových vozidiel
 169. Občan a DPH
 170. Prerušenie živnosti a odpisy
 171. Zálohy a kurzový rozdiel
 172. Auto vyradené z majetku firmy.
 173. Znizenie zakladu dane
 174. Prezutie pneumatík
 175. kurzovy prepocet
 176. Zimné pneumatiky
 177. kurzové rozdiely
 178. očkovanie , kolky zo soc.fondu
 179. Hospodárske obdobie
 180. náležitosti dobrovol.registrácie
 181. Paušálne výdavky 25%
 182. Kalendáre
 183. Bankové poplatky a ich krátenie
 184. účtovanie v nadácii
 185. starobný dôchodca a DDP
 186. žalúzie ako DHM?
 187. Refakturácia služieb
 188. zákazka zadaná chránenej dielne
 189. Firemne auto
 190. Ako zdaniť odmenu sprostredkovateľa DSS
 191. Znova- cestovný príkaz
 192. výdavky % z prijmu
 193. bloková pokuta
 194. IAS International Accounting Standards
 195. odmena konateľa
 196. Pôžička - úroky
 197. Vazeny priemer
 198. Nové daňové priznanie k DPH na rok 2005
 199. Pristrešok na rampe
 200. Auto-N1-Tech.zh.-ČR
 201. daňová úľava pri otvorení živnosti
 202. Predaj Firemného auta
 203. Odpisy budovy danej do prenájmu
 204. Platby SIPO v JU - náklad ?
 205. Nájom nebytových priestorov
 206. informačné katalógy
 207. JÚ - Výkaz o majetku a záväzkoch
 208. cestovne
 209. Je to podľa Vás v poriadku?
 210. obnova kreditu cez BÚ
 211. DPH a ČESKÁ REPUBLIKA
 212. Inventúry
 213. Sprostredkovateľská činnosť - DzP
 214. Daň z prevodu-garáž, nebytový priestor
 215. lizing a skoncenie podnikania
 216. Limit v pokladnici
 217. Vedľajší pracovný pomer
 218. SPROSTREDKOVANIE VÝROBY
 219. SPROSTREDKOVANIE VÝROBY
 220. Predaj stravných lístkov
 221. vakcíny...
 222. Prenájom nehnuteľnosti a daň. priznanie
 223. Záloha zaplatená do EÚ
 224. Invalid - podnikatel
 225. Cestovné príkazy
 226. C L O
 227. Paušálna daň a skutočné výdavky
 228. Nákup tovaru z členských krajín európskeho hospodárskeho priestoru
 229. Vrátená DPH
 230. vyplatený podiel na zisku do zahraníčia
 231. Nájomné a DPH pre neplátcu
 232. Kontrola DPH
 233. Hardisk-účtovanie
 234. Dobrovoľný platiteľ DPH
 235. Zakonny rezervny fond
 236. zamestnanie+živnosť
 237. Obchodné komory - aké účtovníctvo a doklady?
 238. Daň z príjmu SZČO
 239. Zdravotnícke zariadenie ako platca DPH
 240. Predaj HIM a odpisy
 241. archivacia dokladov
 242. Leazing - daňové odpisy zaokrúhľovanie
 243. Notebook + taška
 244. odpisovanie auta
 245. Technický preukaz vozidla IVECO
 246. Inventárna karta HIM
 247. Úhrady faktúr
 248. Cena pozemku
 249. Predaj veci vo vlastnictve.
 250. Daň z prechodu nehnuteľnosti od r. 2005