PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 [446] 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Umorovanie straty
 2. Počítač a softvér
 3. HIM???
 4. Jednanie na Daňovom úrade
 5. Odpisy
 6. lizing
 7. Leasing - zmeny
 8. Účtovná závierka
 9. Ako na DPH v pobocke slovenskej sro v zahranici???
 10. nakupovanie a predavanie do CR - neplatca DPH
 11. výber peňazí z BU
 12. ODPIS
 13. Žiadosť o registráciu DPH
 14. laminátová podlaha
 15. paragraf 19
 16. Licencia
 17. podnikanie v zahraniči
 18. podnikanie v zahraničí
 19. Rezerva na odmeny za rok 2003
 20. Platca DPH - pre mna chyba
 21. Podiely na zisku - preddavky
 22. zdanenie odmien členov výboru pozemkového spoločenstva
 23. FA za fitness + DPH
 24. Pokladňa
 25. Kedy je pohľadávka premlčaná?
 26. Chcem vložiť auto do s.r.o.
 27. Odpisy
 28. Odpisy
 29. Postúpenie pohľadávky
 30. Nezname platby
 31. nechcem platit odvody - kolko mozem fakturovat?
 32. Pôžička a DPH
 33. studentka a kupna zmluva
 34. Komis kníh
 35. Usmernenie k lízingu od 1.1.2005
 36. Nedaňové náklady
 37. Časopis
 38. DPH z gastrolístkov-zamestnanci
 39. Kaucia za otvorenie predajne v HM
 40. Daň z podielov na zisku
 41. zákon o cestovných náhradách
 42. FO a úroky z pôžičky
 43. SZČO a dohoda o VP
 44. "Dobropis" v daň. priznaní k DPH
 45. Cestovné náhrady
 46. Nezaúčtované úhrady vydaných faktúr z r. 2002
 47. auto a odpis
 48. účtovanie požičaného auta
 49. Ktoré odpisové skupiny?
 50. JU - zistovanie základu dane
 51. Vzájomný zápočet záv. a pohľadávok a DPH
 52. Novela zákona o DPH
 53. Platca DPH od 1.1.2005 a vopred prijaté platby
 54. rozdiely v sklade
 55. Doplnenie zákona 222/2004 a 350/2004 o DPH
 56. najom v JU
 57. Zmluva o dielo alebo ...?
 58. Výkazy v cudzej mene
 59. Refakturácia prepravy z 3-ho štátu do SR
 60. kupa drobneho investicneho majetku v EU
 61. Predaj katalogov
 62. Kurzový zisk
 63. Konateľ+náhrady
 64. postúpenie leasingu
 65. Je to nájomné?
 66. zmluva pre výhercu
 67. dve prevadzky
 68. Uctovanie cudzej meny
 69. Kupa tlaciarne v zahranici
 70. kupna zmluva a studenti
 71. Technicke zhodnotenie a jeho odpis
 72. Pokuta od colného úradu za nenahlásenie zmeny DIČ
 73. DPH pri Zahr.došlej faktúre na prelome mesiaca
 74. investicny fond
 75. postupenie leasingu v roku 2004
 76. chyba v r. 2003
 77. je to pracovná cesta?
 78. Dôchodca-SZČO a nezdaniteľná časť
 79. Valuty.
 80. Ignorovanie VS
 81. Sudny poplatok
 82. Predaj software a DPH
 83. Deriváty a DPH
 84. prefakturacia
 85. "transformácia FO" na s.r.o.
 86. nové na DRSR
 87. leasing OA
 88. remes.činnosti a DP
 89. vnutropodnikova refakturacia
 90. Soc.fond - prečerpanie
 91. overenie účtovnej závierky auditorom - tipy
 92. Príklad Cenigovej na lízing
 93. Občerstvenie počas pracovnej porady
 94. Ktorá odpisová skupina?
 95. Valutová pokladňa a kurzy
 96. Neuhr.zahr.faktúry z r.2003 a kurzové rozd.
 97. Odpisy
 98. FA neplatcovi DPH
 99. Poisťovák bez IČA
 100. Preddavky na daň z príjmu
 101. Seminár-náklad r.2004 alebo r.2005 ?
 102. Účet 431
 103. Odpis auta pri predaji počas kal.roka
 104. transferové oceňovanie
 105. Predčasné ukončenie leasingu
 106. PREDAJ OSOBNÉHO AUTA
 107. Spoločník a pôžička
 108. DPH a vyradenie IM
 109. Účtovanie na dokladoch
 110. BUDE ZA TO POKUTA?
 111. prenajatý majetok
 112. Prevzatie záväzku do novej s.r.o
 113. clearingový systém BCI
 114. Kúpa nákladného auta zo zahraničia a DPH.
 115. postúpenie záväzku
 116. Faktúra v EURO, prepočty, kurz.rozdiely
 117. Dátum dodania služby - dph
 118. nezdanitelna cast a student
 119. Nájomné za HIM
 120. Služba na HIM v CZ
 121. DHIM
 122. Úroky z úveru
 123. Dať DIČ?
 124. technické zhodnotenie alebo oprava
 125. DPH samozdanenie
 126. Knižné poukážky a občianske združenie
 127. Inventarizácia
 128. Clo a DPH z tretích krajín
 129. Faktúra pred dodaním tovaru
 130. Pomoc
 131. Pomoc
 132. nákup v CR a dph
 133. vývoj cien PHM v 2004
 134. zmluva o dvojitom zdaneni
 135. tlačivá k ročnému zúčtovaniu dane
 136. pausalna dan
 137. Strata bločku
 138. Cudzinec pracujúci v SR
 139. Výber peňazí na súkr. účely
 140. preinvestovanie straty
 141. usmernenie DU
 142. Motorový olej,kvapalina...
 143. Regitrácia daňovníka
 144. Obrat -registrácia pre DPH
 145. KNIHA JAZD
 146. Dane z príjmov v zahraničí
 147. Konkurz
 148. Amortizácia vozidla !
 149. Kúpa HIM v decembri a odpisy
 150. STRATA - umorovanie
 151. uroky z poziciek
 152. Výpoveď
 153. predaj úžitkového auta
 154. znova cestna daň
 155. patrím do remeselných činnosti
 156. Preplatok poistenia za automobil
 157. technické zhodnot. alebo oprava?
 158. predaj podniku
 159. Chyba v daň.priznaní
 160. automobil a ukoncenie podnikania
 161. DPH a PHARE
 162. DPH - služby, tovar
 163. pomocné práce
 164. Kúpa pohľadávky
 165. CASH FLOW
 166. Občianske združenie
 167. tech.zhod. prenajateho majetku
 168. predaj auta
 169. Nezdaniteľná časť ZD na manželku
 170. predaj auta
 171. poplatok - pošta
 172. Povinné zmluvné poistenie
 173. účastnícky poplatok
 174. Mesačný platca DPH
 175. Zdanenie príjmu zo zahraničia
 176. Súrne, prosím!!!
 177. bloček z apríla
 178. podiel na zisku a daň
 179. Rodinný prislušnici- naklady
 180. uplatnenie odpočtu DPH
 181. plnenia zo SF
 182. PHM-účtovanie
 183. Zálohy v JÚ
 184. účtovanie refakturácie
 185. požičanie mobilného telefónu
 186. Hygienické a čistiace potreby
 187. Nákup PHM v zahraničí a DPH
 188. zamietnuty konkurz + socialka
 189. Reklamné a propagačné predmety
 190. Cestovné náhrady a daň
 191. Zdaniteľná osoba
 192. Štvrťročné prehľady
 193. danove priznanie
 194. Ako zaúčtuje DPH neplátca DPH???
 195. Úroky na účte
 196. Trieda 1-Budovy atď.
 197. Ročné zúčtovanie dane
 198. Poštovné
 199. Soft PÚ - OMEGA
 200. doplnkové dôchodkové poistenie
 201. Predaj auta a fakturácia s daňou alebo bez?
 202. Úroky z pôžičky
 203. Barter clearing
 204. Leasing a uplatnenie DPH
 205. Odpustené penále zo SP - štátna pomoc
 206. Kúpa nákladneho vozidla v krajine EÚ a DPH
 207. DPH a ubytovanie
 208. OP k pohľadávkam
 209. Daňový bonus
 210. Splatnosť faktúr
 211. umorovanie straty
 212. Akým kurzom účtovať?
 213. DPH za služby do tretej krajiny
 214. Koncoročná inventarizácia
 215. Služba
 216. OPAKOVANÉ PLNENIE
 217. Omyl spôsobený bankou
 218. novela DPH
 219. zrážkova daň
 220. daňové - účtovné odpisy
 221. Stravné lístky a živnostník
 222. pokuta za nespravne vedenie uctov.
 223. Cestovne naklady
 224. Preplatok na dani
 225. Odložená daň
 226. Dve vozidlá v nákladoch
 227. Daňové výdavky po zaplatení
 228. marketingové služby do zahraničia
 229. Vymáhanie pohľadávok
 230. Založenie sro
 231. odvody vs. zavazky?
 232. know-how
 233. Zmena cestovnych nahrad
 234. Koncesia ? a čo s ňou
 235. Daňový doklad
 236. Správne účtovanie splátok
 237. Mobil
 238. Kúpa pneumatík na auto na leasing
 239. Leasing-predaj
 240. Doprava-fakturácia
 241. vianočný kredit od Orange
 242. Ďalšie usmernenie k DPH
 243. reklamné predmety
 244. Zdaniteľné plnenie
 245. Odpočet DPH
 246. Rezervný fond
 247. Literatúra o jednoduchom účtovníctve
 248. reprezentačné
 249. bankový úver
 250. odpocet straty