PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 [447] 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Rezerva na opravu HIM
 2. Odpočet daňovej straty za rok 2003
 3. Faktura bez zakladu dane
 4. Vymáhaná pohľadávka a možnosť odpočtu DPH
 5. danove naklady za sluzby
 6. Živnostník a výživné
 7. Zatriedenie služby pre DPH
 8. Neplátca a DPH z ČŠ
 9. ako zvýšiť náklady a znížiť daňovú povinnosť?
 10. úhrada faktúry v hotovosti
 11. I NEED HELP- Závierka za časť podniku- je to vôbec možné?!?!?!?
 12. Usmernenie k leasingu
 13. Lekárska prehliadka
 14. Ochranná známka
 15. Reklamné predmety
 16. stavba - rekonštrukcia??
 17. Deň zdaniteľného plnenia
 18. odložená daň
 19. pokladnicny doklad
 20. oprava účtovníctva
 21. Manko a DPH
 22. Prenájom
 23. vybavenie kancelárie do účtovníctva
 24. neskore dodane dokladov
 25. neskore dodane dokladov
 26. zamietnutý návrh na konkurz
 27. Daň z motorových vozidiel
 28. Daň z motorových vozidiel
 29. odpoč.položka a daň
 30. Auto vlozene do podnikania
 31. Výdavky???
 32. sociálny fond
 33. Postúpenie lízingu
 34. Spoločník sro a jeho náklady
 35. Výkaz o majetku a záväzkoch
 36. vianočné pohľadnice
 37. Opakované dodávky od 1.1.2005
 38. Zánik leasingovej zmluvy
 39. Ukončená daňová kontrola za 2.Q 2004
 40. Factoringove sluzby
 41. Kontrola smerníc
 42. Dátum zaradenia auta do podnikania
 43. dopl.dochod.poist. a dan
 44. čo robiť aby mi bolo na porade odpovedané ?
 45. Zahr.fa-samozdanenie
 46. Leasing a kradez predmetu leasingu
 47. služobné auto-náklady
 48. Príslušenstvo k PC a odpisy
 49. prerušenie odpisov
 50. rekonštrukcia
 51. palety a účtovanie
 52. Účtovanie úroku z bežného účtu
 53. Faktura
 54. Odstúpenie od leasingu a DPH
 55. zálohová/vyúčtovacia faktúra
 56. služobné auto-súrne
 57. Zaokrúhľovanie koeficientu
 58. Výdavky budúcich období 383
 59. Nezaplatené úroky z pôžičky
 60. zaradenie www stranky
 61. Refakturácia nájomného
 62. prispevok na samozamestnanie
 63. Pozrite si novelu LEASING OD 1.1.2005
 64. DPH pri reklamných predmetoch
 65. Deň dodania tovaru
 66. DPH a preprava
 67. preprava
 68. 663 - Prijaté príspevky od FO (neziskovky)
 69. Vzor prihlasky k reg. danovnika
 70. Prijatie daru - nehnuteľnosti do s.r.o.
 71. DPH a soc. fond
 72. sklad
 73. Odložená daň
 74. Guláš z kurzov?
 75. Dobropis a koeficient
 76. občan zo zdravotným postihnutím-odvody
 77. Nákup tovaru z ČR od platcu DPH
 78. VÝKAZY k Daňovému priznaniu za rok 2004
 79. platca DPH
 80. Vystavena faktura len na DPH!
 81. zase leasing
 82. DPH služby
 83. Nové pokyny DR k DPH
 84. Nové pokyny Daňového riaditeľstva k DPH
 85. Zaradenie PC do podnikania
 86. DPH A ČR
 87. Náhradná vojenská služba
 88. Ťarchopis - DPH
 89. DF z Čiech za prepravu Praha-Sereď !????
 90. Soc. náklady?
 91. zvysovanie zahranicnych cest.nahrad
 92. fa z EU - prepočet
 93. účt. - nadácia - JÚ
 94. Vystavenie faktúry
 95. zahr.Fa zo septembra
 96. odpisy
 97. Ako počítať pokutu?
 98. 501?518?
 99. sukromne auto a zivnost
 100. DPH a služby
 101. bonifikácia
 102. Príjmy od dane oslobodené
 103. co je vyhodnejsie
 104. DPH za služby zahraničnému odberateľovi
 105. Ako odúčtovať rezervu na nevyčerpanú dovolenku prosím?
 106. Leasing
 107. notebook cez Quattro a JU /MRP
 108. vedenie JU
 109. Opäť leasing v Jú
 110. Reklama ako daňový výdavok
 111. Storno vyšlých faktúr
 112. úhrada z vlastného účtu
 113. Opravná faktúra
 114. TECHN.ZHRODN.PRENAJAT.BUDOVY A JEJ VYRADENIE
 115. odvod na zdravotne poistenie
 116. Cirkevná základná škola
 117. počítač + tlačiateň v JÚ
 118. DOBROPIS
 119. FA ZDP neskôr ako dátum vystavenia
 120. Návrh vyhlášky k ERP
 121. Faktúra vystavená pred dodaním tovaru
 122. Dovoz tovaru a DPH
 123. výdavky % z príjmu
 124. Sofvér - odpisy? JÚ
 125. Zdravotné, soc. poistenie ...
 126. Opäť kurzové rozdiely - JÚ
 127. OC
 128. Bezhotovostný presun
 129. Zdaňovanie
 130. Refakturácia
 131. Spločník s.r.o. - mandátna zmluva.
 132. Percentá z predaja
 133. kurzové rozdiely k 31.12.2004
 134. Dodávateľská faktúra
 135. Valutová pokladňa v JÚ
 136. Fakturácia e-Target z ČR
 137. Daňové alebo nedaňové výnosy?
 138. Videokamera
 139. Výdavok ovplyvňujúci ZD v JÚ
 140. DPH A ZAHRANIČNÉ DF
 141. Postúpenie pohľadávky
 142. Krádež peňažnej hotovosti
 143. Majetok daný do užívania
 144. Platia pre študentov iné podmienky??
 145. Súdny spor : zamestnávateľ - zamestnanec
 146. Naklad alebo technicke zhodnotenie
 147. Visa karta
 148. Zdanitelne plnenie DPH
 149. DPH a stavebné práce
 150. Nákup stroja z Nemecka
 151. kancelársky nábytok
 152. Tvorba a predaj software
 153. Zháňať FA?
 154. DPH - nadobudatel §7, Prispevkova org.
 155. FA pred ZP - týka sa to aj služieb?
 156. Ťažné zariadenie a prívesný vozík
 157. Poplatok za ČLENSKÉ ?!?!?!
 158. Technické zhodnotenie odpísaného HIM a NIM
 159. Nadobudnutie tovaru mimo územia EÚ
 160. Registrácia v ČR
 161. Prepočet kurzom eur-účet
 162. služba- dátum účt. prípadu ?
 163. Opatrenie č. 565/2003 -príloha
 164. Fakturovať s DPH alebo bez???
 165. odpisovanie pocitaca
 166. Daňová kontrola a priebežné vedenie účtovníctva
 167. Lízing
 168. Dátum uplatnenia DPH
 169. Účtovná závierka
 170. Čo s licenciami ?
 171. DPH nad 50.000 a príjmový pokl.doklad?
 172. koncesionárske poplatky
 173. Dovoz služieb do 30.4.04 - bez DPH????
 174. Školenie a občerstvenie
 175. Ešte raz opakované dodanie služieb
 176. Neplátca- Dodanie služby zo Švajčiarska
 177. Nárok na stravné v EUR
 178. pôžičky
 179. Zákon o miestnych daniach - daň z motorových vozidiel
 180. Občan a DPH
 181. Prerušenie živnosti a odpisy
 182. Zálohy a kurzový rozdiel
 183. Auto vyradené z majetku firmy.
 184. Znizenie zakladu dane
 185. Prezutie pneumatík
 186. kurzovy prepocet
 187. Zimné pneumatiky
 188. kurzové rozdiely
 189. očkovanie , kolky zo soc.fondu
 190. Hospodárske obdobie
 191. náležitosti dobrovol.registrácie
 192. Paušálne výdavky 25%
 193. Kalendáre
 194. Bankové poplatky a ich krátenie
 195. účtovanie v nadácii
 196. starobný dôchodca a DDP
 197. žalúzie ako DHM?
 198. Refakturácia služieb
 199. zákazka zadaná chránenej dielne
 200. Firemne auto
 201. Ako zdaniť odmenu sprostredkovateľa DSS
 202. Znova- cestovný príkaz
 203. výdavky % z prijmu
 204. bloková pokuta
 205. IAS International Accounting Standards
 206. odmena konateľa
 207. Pôžička - úroky
 208. Vazeny priemer
 209. Nové daňové priznanie k DPH na rok 2005
 210. Pristrešok na rampe
 211. Auto-N1-Tech.zh.-ČR
 212. daňová úľava pri otvorení živnosti
 213. Predaj Firemného auta
 214. Odpisy budovy danej do prenájmu
 215. Platby SIPO v JU - náklad ?
 216. Nájom nebytových priestorov
 217. informačné katalógy
 218. JÚ - Výkaz o majetku a záväzkoch
 219. cestovne
 220. Je to podľa Vás v poriadku?
 221. obnova kreditu cez BÚ
 222. DPH a ČESKÁ REPUBLIKA
 223. Inventúry
 224. Sprostredkovateľská činnosť - DzP
 225. Daň z prevodu-garáž, nebytový priestor
 226. lizing a skoncenie podnikania
 227. Limit v pokladnici
 228. Vedľajší pracovný pomer
 229. SPROSTREDKOVANIE VÝROBY
 230. SPROSTREDKOVANIE VÝROBY
 231. Predaj stravných lístkov
 232. vakcíny...
 233. Prenájom nehnuteľnosti a daň. priznanie
 234. Záloha zaplatená do EÚ
 235. Invalid - podnikatel
 236. Cestovné príkazy
 237. C L O
 238. Paušálna daň a skutočné výdavky
 239. Nákup tovaru z členských krajín európskeho hospodárskeho priestoru
 240. Vrátená DPH
 241. vyplatený podiel na zisku do zahraníčia
 242. Nájomné a DPH pre neplátcu
 243. Kontrola DPH
 244. Hardisk-účtovanie
 245. Dobrovoľný platiteľ DPH
 246. Zakonny rezervny fond
 247. zamestnanie+živnosť
 248. Obchodné komory - aké účtovníctvo a doklady?
 249. Daň z príjmu SZČO
 250. Zdravotnícke zariadenie ako platca DPH