PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 [447] 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. obrat v dph do 30.4.
 2. občerstvenie pri nadčasoch
 3. stravné a vreckové
 4. Rezerva na opravu HIM
 5. Odpočet daňovej straty za rok 2003
 6. Faktura bez zakladu dane
 7. Vymáhaná pohľadávka a možnosť odpočtu DPH
 8. danove naklady za sluzby
 9. Živnostník a výživné
 10. Zatriedenie služby pre DPH
 11. Neplátca a DPH z ČŠ
 12. ako zvýšiť náklady a znížiť daňovú povinnosť?
 13. úhrada faktúry v hotovosti
 14. I NEED HELP- Závierka za časť podniku- je to vôbec možné?!?!?!?
 15. Usmernenie k leasingu
 16. Lekárska prehliadka
 17. Ochranná známka
 18. Reklamné predmety
 19. stavba - rekonštrukcia??
 20. Deň zdaniteľného plnenia
 21. odložená daň
 22. pokladnicny doklad
 23. oprava účtovníctva
 24. Manko a DPH
 25. Prenájom
 26. vybavenie kancelárie do účtovníctva
 27. neskore dodane dokladov
 28. neskore dodane dokladov
 29. zamietnutý návrh na konkurz
 30. Daň z motorových vozidiel
 31. Daň z motorových vozidiel
 32. odpoč.položka a daň
 33. Auto vlozene do podnikania
 34. Výdavky???
 35. sociálny fond
 36. Postúpenie lízingu
 37. Spoločník sro a jeho náklady
 38. Výkaz o majetku a záväzkoch
 39. vianočné pohľadnice
 40. Opakované dodávky od 1.1.2005
 41. Zánik leasingovej zmluvy
 42. Ukončená daňová kontrola za 2.Q 2004
 43. Factoringove sluzby
 44. Kontrola smerníc
 45. Dátum zaradenia auta do podnikania
 46. dopl.dochod.poist. a dan
 47. čo robiť aby mi bolo na porade odpovedané ?
 48. Zahr.fa-samozdanenie
 49. Leasing a kradez predmetu leasingu
 50. služobné auto-náklady
 51. Príslušenstvo k PC a odpisy
 52. prerušenie odpisov
 53. rekonštrukcia
 54. palety a účtovanie
 55. Účtovanie úroku z bežného účtu
 56. Faktura
 57. Odstúpenie od leasingu a DPH
 58. zálohová/vyúčtovacia faktúra
 59. služobné auto-súrne
 60. Zaokrúhľovanie koeficientu
 61. Výdavky budúcich období 383
 62. Nezaplatené úroky z pôžičky
 63. zaradenie www stranky
 64. Refakturácia nájomného
 65. prispevok na samozamestnanie
 66. Pozrite si novelu LEASING OD 1.1.2005
 67. DPH pri reklamných predmetoch
 68. Deň dodania tovaru
 69. DPH a preprava
 70. preprava
 71. 663 - Prijaté príspevky od FO (neziskovky)
 72. Vzor prihlasky k reg. danovnika
 73. Prijatie daru - nehnuteľnosti do s.r.o.
 74. DPH a soc. fond
 75. sklad
 76. Odložená daň
 77. Guláš z kurzov?
 78. Dobropis a koeficient
 79. občan zo zdravotným postihnutím-odvody
 80. Nákup tovaru z ČR od platcu DPH
 81. VÝKAZY k Daňovému priznaniu za rok 2004
 82. platca DPH
 83. Vystavena faktura len na DPH!
 84. zase leasing
 85. DPH služby
 86. Nové pokyny DR k DPH
 87. Nové pokyny Daňového riaditeľstva k DPH
 88. Zaradenie PC do podnikania
 89. DPH A ČR
 90. Náhradná vojenská služba
 91. Ťarchopis - DPH
 92. DF z Čiech za prepravu Praha-Sereď !????
 93. Soc. náklady?
 94. zvysovanie zahranicnych cest.nahrad
 95. fa z EU - prepočet
 96. účt. - nadácia - JÚ
 97. Vystavenie faktúry
 98. zahr.Fa zo septembra
 99. odpisy
 100. Ako počítať pokutu?
 101. 501?518?
 102. sukromne auto a zivnost
 103. DPH a služby
 104. bonifikácia
 105. Príjmy od dane oslobodené
 106. co je vyhodnejsie
 107. DPH za služby zahraničnému odberateľovi
 108. Ako odúčtovať rezervu na nevyčerpanú dovolenku prosím?
 109. Leasing
 110. notebook cez Quattro a JU /MRP
 111. vedenie JU
 112. Opäť leasing v Jú
 113. Reklama ako daňový výdavok
 114. Storno vyšlých faktúr
 115. úhrada z vlastného účtu
 116. Opravná faktúra
 117. TECHN.ZHRODN.PRENAJAT.BUDOVY A JEJ VYRADENIE
 118. odvod na zdravotne poistenie
 119. Cirkevná základná škola
 120. počítač + tlačiateň v JÚ
 121. DOBROPIS
 122. FA ZDP neskôr ako dátum vystavenia
 123. Návrh vyhlášky k ERP
 124. Faktúra vystavená pred dodaním tovaru
 125. Dovoz tovaru a DPH
 126. výdavky % z príjmu
 127. Sofvér - odpisy? JÚ
 128. Zdravotné, soc. poistenie ...
 129. Opäť kurzové rozdiely - JÚ
 130. OC
 131. Bezhotovostný presun
 132. Zdaňovanie
 133. Refakturácia
 134. Spločník s.r.o. - mandátna zmluva.
 135. Percentá z predaja
 136. kurzové rozdiely k 31.12.2004
 137. Dodávateľská faktúra
 138. Valutová pokladňa v JÚ
 139. Fakturácia e-Target z ČR
 140. Daňové alebo nedaňové výnosy?
 141. Videokamera
 142. Výdavok ovplyvňujúci ZD v JÚ
 143. DPH A ZAHRANIČNÉ DF
 144. Postúpenie pohľadávky
 145. Krádež peňažnej hotovosti
 146. Majetok daný do užívania
 147. Platia pre študentov iné podmienky??
 148. Súdny spor : zamestnávateľ - zamestnanec
 149. Naklad alebo technicke zhodnotenie
 150. Visa karta
 151. Zdanitelne plnenie DPH
 152. DPH a stavebné práce
 153. Nákup stroja z Nemecka
 154. kancelársky nábytok
 155. Tvorba a predaj software
 156. Zháňať FA?
 157. DPH - nadobudatel §7, Prispevkova org.
 158. FA pred ZP - týka sa to aj služieb?
 159. Ťažné zariadenie a prívesný vozík
 160. Poplatok za ČLENSKÉ ?!?!?!
 161. Technické zhodnotenie odpísaného HIM a NIM
 162. Nadobudnutie tovaru mimo územia EÚ
 163. Registrácia v ČR
 164. Prepočet kurzom eur-účet
 165. služba- dátum účt. prípadu ?
 166. Opatrenie č. 565/2003 -príloha
 167. Fakturovať s DPH alebo bez???
 168. odpisovanie pocitaca
 169. Daňová kontrola a priebežné vedenie účtovníctva
 170. Lízing
 171. Dátum uplatnenia DPH
 172. Účtovná závierka
 173. Čo s licenciami ?
 174. DPH nad 50.000 a príjmový pokl.doklad?
 175. koncesionárske poplatky
 176. Dovoz služieb do 30.4.04 - bez DPH????
 177. Školenie a občerstvenie
 178. Ešte raz opakované dodanie služieb
 179. Neplátca- Dodanie služby zo Švajčiarska
 180. Nárok na stravné v EUR
 181. pôžičky
 182. Zákon o miestnych daniach - daň z motorových vozidiel
 183. Občan a DPH
 184. Prerušenie živnosti a odpisy
 185. Zálohy a kurzový rozdiel
 186. Auto vyradené z majetku firmy.
 187. Znizenie zakladu dane
 188. Prezutie pneumatík
 189. kurzovy prepocet
 190. Zimné pneumatiky
 191. kurzové rozdiely
 192. očkovanie , kolky zo soc.fondu
 193. Hospodárske obdobie
 194. náležitosti dobrovol.registrácie
 195. Paušálne výdavky 25%
 196. Kalendáre
 197. Bankové poplatky a ich krátenie
 198. účtovanie v nadácii
 199. starobný dôchodca a DDP
 200. žalúzie ako DHM?
 201. Refakturácia služieb
 202. zákazka zadaná chránenej dielne
 203. Firemne auto
 204. Ako zdaniť odmenu sprostredkovateľa DSS
 205. Znova- cestovný príkaz
 206. výdavky % z prijmu
 207. bloková pokuta
 208. IAS International Accounting Standards
 209. odmena konateľa
 210. Pôžička - úroky
 211. Vazeny priemer
 212. Nové daňové priznanie k DPH na rok 2005
 213. Pristrešok na rampe
 214. Auto-N1-Tech.zh.-ČR
 215. daňová úľava pri otvorení živnosti
 216. Predaj Firemného auta
 217. Odpisy budovy danej do prenájmu
 218. Platby SIPO v JU - náklad ?
 219. Nájom nebytových priestorov
 220. informačné katalógy
 221. JÚ - Výkaz o majetku a záväzkoch
 222. cestovne
 223. Je to podľa Vás v poriadku?
 224. obnova kreditu cez BÚ
 225. DPH a ČESKÁ REPUBLIKA
 226. Inventúry
 227. Sprostredkovateľská činnosť - DzP
 228. Daň z prevodu-garáž, nebytový priestor
 229. lizing a skoncenie podnikania
 230. Limit v pokladnici
 231. Vedľajší pracovný pomer
 232. SPROSTREDKOVANIE VÝROBY
 233. SPROSTREDKOVANIE VÝROBY
 234. Predaj stravných lístkov
 235. vakcíny...
 236. Prenájom nehnuteľnosti a daň. priznanie
 237. Záloha zaplatená do EÚ
 238. Invalid - podnikatel
 239. Cestovné príkazy
 240. C L O
 241. Paušálna daň a skutočné výdavky
 242. Nákup tovaru z členských krajín európskeho hospodárskeho priestoru
 243. Vrátená DPH
 244. vyplatený podiel na zisku do zahraníčia
 245. Nájomné a DPH pre neplátcu
 246. Kontrola DPH
 247. Hardisk-účtovanie
 248. Dobrovoľný platiteľ DPH
 249. Zakonny rezervny fond
 250. zamestnanie+živnosť