PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 [448] 449 450 451 452 453 454

 1. Faktúra a Čechy
 2. metrokarta
 3. Nepotrebný HIM - predaj súkromej osobe
 4. opäť DPH a strav.listky
 5. Odpočítateľné náklady u FO podnikateľov
 6. spoločník s.r.o.
 7. Kurzové rozdiely - nedaňové/daňové
 8. Zaradenie IM do odpisovania
 9. Kúpené vzorky z Talianska
 10. Rýchlovarná kanvica
 11. Prijatie služby od neplatiteľa DPH z ČR
 12. úver FO
 13. Prerušenie lízingu .
 14. Oprava alebo technické zhodnotenie???
 15. Vypisovať cestovný príkaz?
 16. Mobil nezaradený do majetku
 17. Novela zákona o dani z príjmov
 18. Vydané faktúry
 19. Kurzové rozdiely
 20. Dodatočné priznania - 2003
 21. Faktúra za DHM
 22. Dodatočne DP k roku 2003 a daňový doklad
 23. Oprava zakladu dane - dofakturovanie
 24. Ukončenie lízingu - predaj
 25. Kradez predmetu leasingu
 26. Neuznaná DPH a daň z príjmov
 27. Faktúra vystavená na FO
 28. Dodatočné daň.priznanie
 29. nájomné ako daňový výdavok
 30. Daň z predaja nehnuteľnosti
 31. Platba faktúry v hotovosti a DPH
 32. odpočet DPH
 33. Zálohová faktúra?
 34. Menová opcia
 35. auto u FO
 36. registracna pokladnica
 37. Kontrola na DPH
 38. dobropis - storno
 39. Úroky z finančnej výpomoci
 40. Nezdanená suma
 41. Zariadenie auta
 42. Platba faktury v USD visakartou
 43. Účtovanie DPH s koeficientom
 44. Znova základ dane
 45. Účtovanie pôžičky
 46. konferencia a DPH
 47. Predaj podniku
 48. Faktura z roku 2003
 49. preddavková fa do EÚ
 50. časopisy z EU
 51. Neprevzaté doklady
 52. Spolupracujúca osoba
 53. preinvestovanie daňovej úľavy
 54. Nezaúčtované úhrady
 55. Faktúry zo zahraničia s DPH a bez DPH
 56. FA z ČR v SKK
 57. Peniaze v pokladni
 58. Sadzby DPH
 59. faktúra z Čiech
 60. Počítač za korunu
 61. dph
 62. Ako nás ničí rovná DPH
 63. Registrácia platcu DPH počas leasingu
 64. Doba leasingu
 65. Náhrada osobných výdavkov konateľa
 66. kamióny a PHM
 67. Výpočet dane podľa zákona
 68. Registrácia v EÚ - www stránky
 69. Vyporiadanie bezpodiel.spoluvlastníctva
 70. Kam zaradiť službu MIAG - Metro Švajčiarsko
 71. Licencia
 72. softvér
 73. lodenica
 74. Odvod DPH pri darovaní IM
 75. Reklama
 76. Záporné stavy na sklade
 77. Interný doklad
 78. Leasing-pomerná časť nákladov
 79. Ktorý deň dátum dodania?
 80. Fakturácia na konci roka.
 81. Platba v hotovosti - limit
 82. Zabezepcovacie zariadenie - alarm
 83. Bezplatná vzorka - do Čiech
 84. Daňové výdavky - uvedenie nájomných priestorov do pôvodného stavu
 85. Nákup tovaru v zahr. cez PK a v hotov.
 86. leasing fakturovaný v EUR
 87. nezdaniteľná časť základu dane
 88. cestna dan na prenajate leasingovane auto v cechach
 89. Kurzový rozdiel
 90. Vystavenie faktúry
 91. Stravné -služobná cesta zahraničie
 92. Naklady - auto
 93. Vyraďovací protokol
 94. prafakturácia nákladov
 95. Dátum dodania
 96. Taliansky zakon o DPH
 97. §43 ods 5
 98. Odpocet DDP rok 2005?
 99. Automobil
 100. školenia KE pre 20-tich
 101. Náležitosti faktúry
 102. Drobný nákup v krajinách EU a DPH
 103. cestovný príkaz - tabuľka na prepočet
 104. Platba PK
 105. Ojazdené auto z EU a DPH
 106. Ucet 431
 107. ODPOČET DAŇOVEJ STRATY
 108. uplatnenie DPH pred registráciou
 109. Preúčtovanie
 110. Ukončenie lízingu - vyradenie mot.vozidla
 111. Reklamácia z EÚ
 112. Výstava v ČR
 113. samozdanenie?
 114. Príručka - Nový systém správy DPH
 115. zálohová daň
 116. Paušálne výdavky
 117. Ako účtovať tržby cez PK?
 118. Prepravny doklad
 119. vyúčtovanie cestovného
 120. Fakturácia dopravy
 121. Registrácia platcu DPH - faktúrácia
 122. Cestna dan este raz
 123. Halierové vyrovnanie
 124. Samozdanenie -doklad
 125. doklady
 126. účtovanie leteniek v PU
 127. Dovoz - faktúra z nemecka - platca DPH
 128. DHP služby z EU
 129. nepeňažný príjem
 130. Ochranné apracovné odevy
 131. DPH z nakupu PHM
 132. nedokončená výroba
 133. Minimálna mzda 6500,-Sk od 01.10.2004
 134. Dar
 135. Prevod obchodneho podielu
 136. Vzorec
 137. Nedoplatok dane za r.1995
 138. DPH a jazykovy kurz
 139. Opakovaná služba pred registráciou
 140. účtovanie stroj.výroby
 141. Odpisy HM a prerušenie živnosti na rok.
 142. Dovoz tovaru z ČR
 143. Odmena likvidátora
 144. Zápis o pokladničnom skontre
 145. Živnostník - náhrada za pouzivanie vozidla
 146. Živnostník - náhrada za pouzivanie vozidla
 147. platba dph
 148. Zahraničná faktúra za službu
 149. Cestná daň
 150. Faktúra - stravné
 151. doplnky do auta
 152. Nový platca DPH
 153. Semináre
 154. Umývanie auta
 155. Zahraničné faktúry-zaokrúhl.
 156. náhradné vozidlo
 157. Doklad na počítač
 158. Rekonštrukcia
 159. Nájom bytu pre zamestnanca
 160. Nahlasovanie nových zamestnancov Sociálnej poisťovni aj cez SMS
 161. Aktuality - prečítaj ma !
 162. ,,reprezentačné,,?
 163. ERP
 164. cestovné náhrady za použitie vlastného vozidla
 165. Leasing - súrne
 166. Faktúra vystavená skôr ako treba
 167. DPH zaplatená na nesprávny účet
 168. Nové tlačivá DP
 169. Videopožičovňa
 170. S DPH?
 171. zapožičanie zariadenia a DPH
 172. Prevod devíz z jednej banky do druhej-kurz?
 173. Príspevok zamestn. na stravu a DPH
 174. Zabezpečenie dane
 175. Vzorky
 176. Krádež
 177. Leasing auta a nasledny prenajom do CR
 178. Daň. priznanie za r. 2002 a 2003 do ČR
 179. Škoda spôsobená stratou
 180. Ekonomicka analyza
 181. Rovnomerné odpisovanie
 182. Spôsob účt. A -Materiál
 183. miesto dodania služby
 184. DPH kontrola
 185. Storno poplatku za auto.
 186. Platiť zrážkovú daň z úrokov???
 187. Rakusko a DPH
 188. storno kúpy auta.
 189. Nákup DHIM
 190. Platiť zrážkovú daň z úrokov???
 191. Odviesť zrážkovú daň ?
 192. Nakup osobneho automobilu a tlacivo DPH
 193. leasing osobného automobilu
 194. Spotreba PHM nákladných vozidiel
 195. kúpno-predajná zmluva
 196. Bločky z ČR
 197. Novela zákona o dani z príjmov - ? cestná daň ?
 198. Valutová pokladňa
 199. Fa z EU pred dodaním tovaru
 200. Výpis z dan.priznania FO na socialne ucely
 201. Faktúra do iného člen. štátu
 202. predaj auta s limitovanou vst.cenou
 203. FA - výmena tovaru.
 204. Rátanie koeficientu ?
 205. Darovanie PC
 206. Faktúra v EUR a DPH
 207. Majetok v.o.s.
 208. Čistý príjem u platiteľa paušálnej dane
 209. zaokrúhľovanie faktúr
 210. Zápočet
 211. Odmena a jej účtovanie
 212. odpočet daňovej straty
 213. Otec a syn
 214. Preprava tovaru
 215. Nákup monitora
 216. Nákup monitora
 217. Zas auto
 218. Duplicitná úhrada faktúry
 219. Príjem za strav. poukážky v reštaurácii
 220. Zaradenie/nezaradenie do majetku
 221. Krádež
 222. Strata na sklade
 223. Znalecký posudok ...?
 224. Leasing neukončený kúpou
 225. dodatocne pred a po
 226. Obchodne zastupenie pre cesku firmu
 227. Poistná udalosť a náhrada poškod.tovaru
 228. zálohové fa a dph
 229. Nočný Termin. vklad -devízový účet
 230. súhrnný výkaz
 231. Stanovisko DRSR ku predaju v colných skladoch
 232. Registracia DPH?- pri oslobodených službách
 233. uhrada fa v Sk na Eur ucet
 234. DPH pri tovare mimo EU s určením v EU
 235. účtovanie - trovy konania
 236. živnostník-montáž plastových okien
 237. Vyvoz sluzieb pre slovenskeho odberatela
 238. Príjem v hotovosti v CZK
 239. Lasingová zmluva v EUR
 240. Kurz. rozdiel na 111
 241. DP DPH-dobropis?
 242. DPH a stravné lístky po registrácii
 243. Účtovanie v odboroch
 244. este raz opakované dodávky
 245. Dobropis z iného ČŠ
 246. Dlhodobý majetok
 247. Poskytnutie tovaru gratis a odpocet DPH
 248. Zmluvna pokuta a DPH???
 249. Poskytnutie úveru - koeficient
 250. PÚ-vklad podnikateľa