1. Odpočet DPH pri registrácii (8 replies)
 2. predaj majetku zaúčtovaného na 501 (14 replies)
 3. Leasingove odpisy v roku 2004 (10 replies)
 4. Účet v banke zriadený 18.10.2004 (0 replies)
 5. Nákup tovaru 28.10.2004 (4 replies)
 6. DPH a použité auto kúpené v EÚ (1 replies)
 7. Faktúra za elektrinu (4 replies)
 8. Domeranie DPH (0 replies)
 9. Povinné zmluvné poistenie a JÚ (11 replies)
 10. Dátum v účtovnom denníku (39 replies)
 11. evidencia záväzkov (7 replies)
 12. DPH a auto kúpené v EÚ (1 replies)
 13. Ročné vysporiadanie odpočtu (3 replies)
 14. Refakturácia materiálu (0 replies)
 15. Nákup počítača (9 replies)
 16. Odvody do poistovní SZČO (13 replies)
 17. mylné platby (18 replies)
 18. Prenájom auta a DPH (1 replies)
 19. Danove priznanie (7 replies)
 20. Hlásenie o vyúčt. dane a o úhrne príjmov zo záv... (7 replies)
 21. Postúpenie leasingu z FO na s.r.o. (0 replies)
 22. Súkromné auto na podnikanie (0 replies)
 23. Auto a príslušenstvo (2 replies)
 24. provizórne parkovisko -odpis ? (1 replies)
 25. preddavky na daň (2 replies)
 26. Tvorba rezervy na zverejnenie (8 replies)
 27. časové rozlíšenie (2 replies)
 28. začiatočník (13 replies)
 29. "Bonzák" (51 replies)
 30. overenie IČ DPH (10 replies)
 31. účtovanie na prelome rokov (11 replies)
 32. predkontacia pri čerpaní nepeň.prísp.zo SF (1 replies)
 33. úhrada f.vopred (2 replies)
 34. nakladné auto (0 replies)
 35. danove priznanie e-mailom? (3 replies)
 36. autoservis oprava vozidla do CR (2 replies)
 37. Podmienky k dobrovolnej registracii na platcu DPH (4 replies)
 38. Dane z príjmu (1 replies)
 39. účtovanie sro za 1000.-SK (12 replies)
 40. uctovanie v ju (11 replies)
 41. Účtovanie platby plat. kartou (5 replies)
 42. DPH nad 200.000./Sk (1 replies)
 43. oznamovacia povinnosť (10 replies)
 44. fa z ČR vystavená v slov.korunách (11 replies)
 45. Ukončenie združenia v priebehu roka (1 replies)
 46. Prenájom a DPH (0 replies)
 47. Zaradenie majetku alebo tovaru do JU (7 replies)
 48. Kurz NBS od 01.01.2005 (13 replies)
 49. zrušenie organizačnej zložky (3 replies)
 50. Časové rozlišenie a internetové služby (2 replies)
 51. Zúčtovanie zahr. prac. cesty (3 replies)
 52. Kamion a leasing.. pomožte-ďakujem (1 replies)
 53. Akú zmluvu uzavrieť? (10 replies)
 54. ukradnutý tovar (2 replies)
 55. Aký správne mesiac? (14 replies)
 56. Registrácia v inom členskom štáte (0 replies)
 57. čiastočná úhrada faktúry (5 replies)
 58. Ako vyjsť zákazníkovi v ústrety? (6 replies)
 59. ručný dodací list z 2004, nevyfakturovaný tovar (1 replies)
 60. Ako to spraviť? (9 replies)
 61. Účet v inej krajine (1 replies)
 62. Faktúra do zahraničia (9 replies)
 63. Nenávratný finančný príspevok (0 replies)
 64. Nenávratný finančný príspevok (6 replies)
 65. Lízing v EUR a prepočet 042 (2 replies)
 66. DOVP pre rok 2005 (10 replies)
 67. účtovanie VF u lekárov v sro (1 replies)
 68. Učtovné pohyby v JU (14 replies)
 69. Na aký účet v PÚ? (2 replies)
 70. Neskoro doručená DF a DPH (15 replies)
 71. nájom kancel. priestorov (6 replies)
 72. Kreditne karty (6 replies)
 73. Odpočítateľné položky (1 replies)
 74. Nezaplatená cestná daň (14 replies)
 75. Služobné auto s odpočtom DPH (2 replies)
 76. obchodný register (4 replies)
 77. Vystavenie faktúry (4 replies)
 78. Norma prirodzených úbytkov zásob (7 replies)
 79. Preddavky do 31.3.2005 (20 replies)
 80. DPH (0 replies)
 81. Auto zamestnanca. (1 replies)
 82. Opravné položky §20 odst.14 (50 replies)
 83. faktúra za elektrinu (26 replies)
 84. dátum daňovej povinnosti (2 replies)
 85. Leasing osobných áut (10 replies)
 86. Mínusová pokladňa (10 replies)
 87. Služba do zahraničia a DPH (40 replies)
 88. HIM do 30.000,- Sk (53 replies)
 89. Je to pohľadávka? (3 replies)
 90. pizzeria a účtovanie (4 replies)
 91. nákup valút (6 replies)
 92. Vyradenie HIM (7 replies)
 93. Likvidácia tovaru (6 replies)
 94. DPH pri čiastočne uhradenej faktúre (7 replies)
 95. Prenajom motor.vozidla od sukr.osoby (12 replies)
 96. Výber peňazí z valutovej pokladne (13 replies)
 97. Dobitie kreditu cez účet (4 replies)
 98. Cestovné náhrady (23 replies)
 99. Kedy si môžem odpočítať DPH? (7 replies)
 100. Kancelária v rodinnom dome (0 replies)
 101. Neuhradené OF (1 replies)
 102. dane za nevýherné hracie prístroje (5 replies)
 103. odpisy PC v JU/MRP (1 replies)
 104. Vratenie tovaru firme ktora ho dodala po dohode. (3 replies)
 105. Sukromne Auto vyuzivane pre podnikanie (4 replies)
 106. auto v majetku s.r.o. (0 replies)
 107. pokladničné bločky a DPH (6 replies)
 108. benzínové bloky v sro (14 replies)
 109. znizenie zakladu dane (5 replies)
 110. Lístky (8 replies)
 111. ODPISY (0 replies)
 112. Vykazy pre rozpočtovky (2 replies)
 113. Finančný spravodaj (0 replies)
 114. Kurzové rozdiely k 31.12.2005 (2 replies)
 115. vznik s.r.o. a DPH (9 replies)
 116. predaj nehnuteľnosti a DPH (7 replies)
 117. Preúčtovanie zálohy v JU (1 replies)
 118. Preukazovanie daňových výdavkov (1 replies)
 119. Paušalné výdavky a viac druhov činnosti v podnikani. (0 replies)
 120. Účtovanie paušálneho popl. za postúpenie lizingu (9 replies)
 121. odpočitateľna položka (31 replies)
 122. Pausalne vydavky (4 replies)
 123. Zaúčtovanie príjmov z exekúcie v PÚ (0 replies)
 124. Kurzové rozdiely z roku 2003 a 2004 (35 replies)
 125. Termínovaný vklad-účtovanie (16 replies)
 126. DPH - opakované,čiastk.dodanie služby (37 replies)
 127. novela zákona o dani z príjmu č. 659/2004, § 17 ods. 17 (6 replies)
 128. časové rozlišovanie (114 replies)
 129. Inventarizácia (21 replies)
 130. Bezvýznamnosť (6 replies)
 131. opäť daň z motor. vozidiel (9 replies)
 132. Osobný automobil na leasing (8 replies)
 133. ročné zúčtovanie dane z príjmov (4 replies)
 134. prenajom (4 replies)
 135. Paušálne výdavky (14 replies)
 136. Daňový bonus - v Daňovom priznaní FO za 2004 (4 replies)
 137. Donovo uznatelne vydavky (26 replies)
 138. Prerusenie podnikania a leasing (0 replies)
 139. Tech.zhodnotenie ??? (21 replies)
 140. časové rozlíšenie (7 replies)
 141. Základné imanie (38 replies)
 142. faktúra z apríla (5 replies)
 143. Urcenie kapitalového vynosu (0 replies)
 144. TPP a sprostredkovanie DS (41 replies)
 145. S.R.O. (0 replies)
 146. DPH pri obstaraní HM formou fin.prenájmu (9 replies)
 147. Fondy a nehnuteľnosť (0 replies)
 148. Daň z pridanej hodnoty (2 replies)
 149. Úroky z hypotéky znižujú základ dane - v ČR (1 replies)
 150. Remeselne zivnosti? (18 replies)
 151. Kódy klasifikácie produkcie - kde sú? (5 replies)
 152. oznamovacia povinnosť (50 replies)
 153. JKPOV (2 replies)
 154. AKTOVKA - daňový výdavok? (3 replies)
 155. skoncenie podnikania a IM (2 replies)
 156. Zápočty (1 replies)
 157. Preddavky na daň z príjmov (3 replies)
 158. nový platca DPH a prelom rokov (4 replies)
 159. preddavkovy kalendar (2 replies)
 160. Nove tlacivo DPH od 1.1.2005 (8 replies)
 161. paušál 6,20 Sk na nákl.mot.vozidlo nezarad. (5 replies)
 162. Odpočítateľná položka (7 replies)
 163. Montáž v SR pre českého odberateľa (1 replies)
 164. Platné IČ DPH v rakúsku (6 replies)
 165. DDP (10 replies)
 166. Miesto dodania služby (16 replies)
 167. Odpis pohľadávky (1 replies)
 168. Preddavky na daň do 31.12.2004 (2 replies)
 169. automat na vodu + voda poskytnutá zamestnancom (3 replies)
 170. DPH a zahraničná zálohová faktúra (48 replies)
 171. ukradnutý tovar (1 replies)
 172. Do 31.12.2004 ohlásenie na DÚ (9 replies)
 173. ťahač a náves zaradenie do odpisov (1 replies)
 174. Auto na leasing (1 replies)
 175. Sukromne auto a cestna dan (1 replies)
 176. pôžička (2 replies)
 177. Služba z ČR fakturovaná dodávateľom s DPH (6 replies)
 178. Súbor HIM (3 replies)
 179. vklad do ZI (2 replies)
 180. Záporná faktúra (2 replies)
 181. Daňové výdavky až po zaplatení (2 replies)
 182. DPH - danova povinnost (3 replies)
 183. Auto-vstupuje montáž do tech.zhod.? (10 replies)
 184. Likvidácia HM (1 replies)
 185. Odvody za 11/2004-uhradené v r.2005 (3 replies)
 186. dodávateľská faktúra (6 replies)
 187. Stravné lístky (1 replies)
 188. Daň z príjmu (0 replies)
 189. Postúpenie pohľadávok (1 replies)
 190. prevod penazi (2 replies)
 191. Leasing a prerušenie odpisovania (8 replies)
 192. PHM-cena s DPH alebo bez DPH ? (2 replies)
 193. kurzové rozdiely vo val.pokladni (8 replies)
 194. vklad na bú (7 replies)
 195. Leasing - SZČO (5 replies)
 196. SZČO - auto,bločky PHM,paušál (8 replies)
 197. Mandatna zmluva (1 replies)
 198. Podávať alebo nepodávať DP (11 replies)
 199. Parkovanie - Odpočítať DPH či nie? (2 replies)
 200. nákup valút (2 replies)
 201. Záloha na mzdu - JU. (6 replies)
 202. Dobropis (1 replies)
 203. zahraničná fa od neplatitela DPH (1 replies)
 204. Odmeny (12 replies)
 205. Zápočet faktúr v JÚ aneb čo sa mi prisnilo a ja som sa zobudil celý vydesený (1 replies)
 206. Odpočitateľná položka! (3 replies)
 207. Vyjadrovanie k príspevkom PORAĎÁKOV (2 replies)
 208. cestovné náhrady (0 replies)
 209. cestovné náhrady (7 replies)
 210. uplatnenie "daňovej úlavy" na manzelku (7 replies)
 211. Zmena zdaňovacieho obdobia (48 replies)
 212. odpočet straty (2 replies)
 213. Požičaný os. automobil (3 replies)
 214. uctovanie na prelome roka? (18 replies)
 215. faktúra v PLN (0 replies)
 216. odpisovanie DHM (2 replies)
 217. zaradenia súkromného PC (2 replies)
 218. odvod do soc.p. (5 replies)
 219. Kam to zaradiť? Dodanie služby cez zahraničie krížom krážom (2 replies)
 220. Nenavratný príspevok z ÚPSvaR na samostatné zárobkobú činnosť (25 replies)
 221. Leasing z roku 2003 (5 replies)
 222. stravné pri zahr.SC SZČO (2 replies)
 223. Konsignačný sklad v PU (6 replies)
 224. Ako zaúčtovať zneškodnenie obalov z farieb (4 replies)
 225. Reklamné predmety. (9 replies)
 226. ODPISY (13 replies)
 227. Výpočet lízingu po starom (0 replies)
 228. Dobropis v JU (5 replies)
 229. Projekčná a inžinierska činnosť (7 replies)
 230. Faktúra-daň.povinnosť,odpočet (7 replies)
 231. predaj hmotneho majetku (8 replies)
 232. kupa DHIM (2 replies)
 233. diéty nad 5 hod. SC? (1 replies)
 234. dobropis (3 replies)
 235. ? NBS v sobotu (1 replies)
 236. Ako to dať do daň. nákladov? (1 replies)
 237. PREDAJ PC? (3 replies)
 238. Daňový náklad ? (4 replies)
 239. vianočné ozdoby (3 replies)
 240. odpočet (1 replies)
 241. Byť či nebyť platcom DPH? (2 replies)
 242. podnikanie v zahraničí (1 replies)
 243. Opatrenie MF (1 replies)
 244. Založenie s.r.o. v r.2005, náklady 2004 (14 replies)
 245. Bonus od Orange (1 replies)
 246. Audit (4 replies)
 247. Daň z motorových vozidiel (39 replies)
 248. Nákup PC (14 replies)
 249. Cestovné náklady (2 replies)
 250. Faktúra z Eurotelu ... ako zaúčtovať ? (8 replies)