1. Registrácia FO a PO na DÚ (2 replies)
 2. Poplatky - kredit. avízo - faktúra (4 replies)
 3. leasing od 1.1.2004 (4 replies)
 4. daň z výhry (0 replies)
 5. Odložené dane (8 replies)
 6. Podnikateľ a zároveň SZCO (3 replies)
 7. Dôchodca a dan (61 replies)
 8. prenájom časti domu a preukázateľné výdavky (6 replies)
 9. Dátum prijatia TOVARU NA SKLAD (15 replies)
 10. Podlieha prenájom auta talian.firme DPH? (6 replies)
 11. DAŇOVA KONTROLA!!! (353 replies)
 12. Spotreba PHM (0 replies)
 13. Koeficient (0 replies)
 14. DPH a stravovanie (13 replies)
 15. Faktúra od Factoringovej spoločnosti (4 replies)
 16. JÚ a zrušenie registrácie DPH (1 replies)
 17. účtovanie v -Zmenárni (8 replies)
 18. české bločky s DPH alebo bez (11 replies)
 19. Športovanie zamestnancov (3 replies)
 20. predaj podniku (0 replies)
 21. Koeficient? (1 replies)
 22. výkaz o majetku a záväzkoch (23 replies)
 23. "Refakturácia" PHM a DPH (0 replies)
 24. Študent - daň z príjmu za rok 2004 (6 replies)
 25. Leasing a osobna spotreba (6 replies)
 26. Zlikvidovanie zásob (19 replies)
 27. preukázateľne vynaložené výdavky pri prenájme (0 replies)
 28. mesačné preddavky na daň (1 replies)
 29. Kontokorentny uver (9 replies)
 30. byvala pausalna dan a prechod do JU v r.2004 (13 replies)
 31. paušálne výdavky a prenájom nehnuteľností po novom (8 replies)
 32. zostatok PHM (3 replies)
 33. Obchodná transakcia (1 replies)
 34. Danový odpis (6 replies)
 35. DPH-dodatočné za 12/04 (8 replies)
 36. Príjem materiálu na sklad pri spôsobe "A" (8 replies)
 37. DAŇOVÝ BONUS na dieťa (20 replies)
 38. Rozdiel medzi oslobodené a mimo DPH (5 replies)
 39. Cestná daň- r. 2002 (4 replies)
 40. vyradenie hmotného majetku likvidáciou (4 replies)
 41. Dofakturovanie nákladov a daňové priznanie (0 replies)
 42. preplatenie-náklad? (4 replies)
 43. Odpisy (4 replies)
 44. Prerušená živnosť (2 replies)
 45. daňové priznanie DzPPO 2004 (6 replies)
 46. TIPOS-mandatna zmluva (14 replies)
 47. DPH - Telecom a Orange (3 replies)
 48. Stravné - zahraničná pracovná cesta (8 replies)
 49. prijem iba v CR - musim podat DP aj v SR (4 replies)
 50. dan z nehnutelnosti (6 replies)
 51. fondy a dan z príjmov (0 replies)
 52. DPH a spotrebná daň (2 replies)
 53. Rocne zuctovanie, 2 doch. pilier a 3. doch. pilier (13 replies)
 54. Poistka (3 replies)
 55. Zamestnanie a zivnost (4 replies)
 56. Ročne zučtovanie (16 replies)
 57. Osobný vklad podnikateľa (30 replies)
 58. Príjem (15 replies)
 59. Ako postupovať pri odpisovaní v JÚ (2 replies)
 60. Ako zadotovať valutovú pokladňu? (3 replies)
 61. Príjem zo záhraničia (5 replies)
 62. Vratenie dani z prijmu Polska. (1 replies)
 63. Urok z poskytnutej pôžičky (9 replies)
 64. Doklad z ERP z Čiech (0 replies)
 65. fa za sprostredk. z roku 2003 (2 replies)
 66. budova na leasing (1 replies)
 67. valutová pokladňa 2005 (2 replies)
 68. Firemný automobil a nadspotreba (5 replies)
 69. DP DzPPO 2004-kde nájdeme formulár? (2 replies)
 70. Daňový bonus (2 replies)
 71. odpisy-postup (9 replies)
 72. Kurzové rozdiely v s.r.o. a daň z príjmov (2 replies)
 73. Danove priznanie.Kto pomoze??? (13 replies)
 74. Práca v ČR (1 replies)
 75. Odvody a preddavky za r.2004 z novej živnosti (1 replies)
 76. Vyplnenie DP na internete (17 replies)
 77. Faktúrovanie do zahraničia vs. devízové účty (2 replies)
 78. Pokladničné doklady z decembra 2004 (17 replies)
 79. Ucelený príklad (4 replies)
 80. Opäť PHM (2 replies)
 81. Zahraničná služobná cesta (13 replies)
 82. vklad tichého spoločnika (2 replies)
 83. Nadmerný odpočet DPH (2 replies)
 84. Prijaté faktúra a DPH (4 replies)
 85. zamedzenie dvojitého zdanenia (1 replies)
 86. Zivnost v SR aj v CR (2 replies)
 87. Búracie povolenie (2 replies)
 88. ročné zúčtovanie (9 replies)
 89. nepeňažné príjmy (12 replies)
 90. Požičané auto a súkromné jazdy (3 replies)
 91. PC na podnikanie (10 replies)
 92. Poraďte v odpisovaní. (0 replies)
 93. Príspevok z Európ.SF (0 replies)
 94. uctovnictvo prvy rok (9 replies)
 95. Staré záväzky (21 replies)
 96. Leasing po 3. februári (0 replies)
 97. Záporné úroky (15 replies)
 98. Úhrada fa z osob. účtu – omylom (30 replies)
 99. fa za inštaláciu počítačovej kabeláže (0 replies)
 100. Tovar+preprava nadobudnutie (0 replies)
 101. prechod z neplatcu na platcu DPH (3 replies)
 102. sociálny fond vs. nedaňový náklad (4 replies)
 103. Zaklad dane (72 replies)
 104. nove tlacivo DPH (0 replies)
 105. zriaďovacie náklady (10 replies)
 106. Lekáreň (0 replies)
 107. učtovania ZI v novovzniknutej s.r.o. (7 replies)
 108. Odvod do literárneho fondu (22 replies)
 109. Nedanovy naklad alebo 491?? (2 replies)
 110. Dodatočné daňové priznanie (1 replies)
 111. Služba z Švajčiarska (1 replies)
 112. Zivnostnik v SR - prijem z UK - pobyt v CR dlhsi ako 183 dni (0 replies)
 113. Este raz DANOVY BONUS (51 replies)
 114. nové tlačivo od 1.1.2005 (0 replies)
 115. FO nájom (2 replies)
 116. Certifikát (16 replies)
 117. Kurzové rozdielz v JU (2 replies)
 118. daňové priz. - SZČO (13 replies)
 119. Dan z bytu a podnikanie. (0 replies)
 120. Drobný majetok (8 replies)
 121. Havária - totálna škoda (12 replies)
 122. Zamestnanie+iný príjem. (11 replies)
 123. Uznateľný náklad (21 replies)
 124. Ktorý kurz? (1 replies)
 125. Uznateľné daňové výdavky konateľa (0 replies)
 126. faktura za uctovnictvo (10 replies)
 127. SZČO - príjem do 40416 (3 replies)
 128. akým dokladom? (9 replies)
 129. Dávky v nezamestnanosti! (1 replies)
 130. Zaokrúhlenie pokladňa (1 replies)
 131. Pomôžte!!!-DPH a ČR (5 replies)
 132. Nová živnosť a daňové priznanie (2 replies)
 133. Používanie vlastného automobilu zamestnancom (2 replies)
 134. Daň z príjmu - paušálne výdavky (3 replies)
 135. Kaucia ČESMAD (2 replies)
 136. Daň z príjmu od 01.01.2005 úplné znenie - po novel659/2004 (1 replies)
 137. Leasing z roku 2001 (0 replies)
 138. preddavky na daň - FO (13 replies)
 139. trojstranný obchod? (4 replies)
 140. Účtovanie zaplatenej dane (3 replies)
 141. DPH (18 replies)
 142. nafta a daňova uznatelnost (2 replies)
 143. SZČO a práca v zahraničí (5 replies)
 144. zauctovanie dane (3 replies)
 145. zauctovanie dane (18 replies)
 146. ročné zúčtovanie (16 replies)
 147. ročné zúčtovanie (0 replies)
 148. prečerpanie sociálneho fondu v PU (3 replies)
 149. Leasing (3 replies)
 150. Dôchodca - SZČO a dane (7 replies)
 151. Opakované dodania T a S od 1,1,05 (20 replies)
 152. Daň za pôdu v prenájme (11 replies)
 153. Bonus z obratu za rok 2004 (4 replies)
 154. Auto na leasing-hmotný majetok (42 replies)
 155. Daňové priznanie FO - odpočet na manželku (2 replies)
 156. DDP a účtovanie (34 replies)
 157. Prijatá faktúra z roku 2003 (3 replies)
 158. Platba platobnou kartou v JÚ (35 replies)
 159. nezisková organizácia (2 replies)
 160. s.r.o. - úplne nový majiteľ - ročná uzávieka (4 replies)
 161. Opravné položky k pohľadávkam z kúpeného podniku (2 replies)
 162. strata na zárobku (3 replies)
 163. Podat danove priznanie FO ? (9 replies)
 164. pôžička na kúpu automobilu a odpisy v JU (6 replies)
 165. zaúčtovanie vzniku s.r.o. (5 replies)
 166. "Primeraný" zisk? (12 replies)
 167. Strata (10 replies)
 168. mzdy za 12/04 (4 replies)
 169. SZCO bez zamestnancov DDP a od pol. na manzelku (8 replies)
 170. Prepočet komponentov tovaru na sklad (5 replies)
 171. FA za školenie a stravné (4 replies)
 172. Zálohové faktúry (14 replies)
 173. Spravcovky poplatok (0 replies)
 174. Má na to právo DÚ? (1 replies)
 175. účtovanie opakovenej platby nájomného na zmluvu (6 replies)
 176. Ako účtovať? (7 replies)
 177. zbierka riešených príkladov (9 replies)
 178. STRATA V JU (3 replies)
 179. Odpočet DPH - požičanie os.automobilu (1 replies)
 180. Euro leasing - odpisy (2 replies)
 181. Darovaný tovar (7 replies)
 182. Fakturácia za daň z motorových vozidiel (12 replies)
 183. účt. danového bonusu (3 replies)
 184. Inventarizácia pokladní - TLAČIVO (4 replies)
 185. Účtovanie dotácií od národného úradu práce (5 replies)
 186. Začiatočníčka v JÚ (20 replies)
 187. Praca v zahraničí (0 replies)
 188. zváračské práce (26 replies)
 189. prenájom nehnuteľnosti uplat.25% ? (2 replies)
 190. Učtovanie na podsúvahových účtoch (0 replies)
 191. Dodanie tovaru z EU za výhodné fin.podmienky (5 replies)
 192. Civilka a daňové priznanie... (12 replies)
 193. Dar z EÚ - zdaniteľné plnenie alebo nie (2 replies)
 194. Oceňovacie rozdiely (4 replies)
 195. Diéty (6 replies)
 196. Kurozové rozdiely v roku 2005 (4 replies)
 197. vznik s.r.o. (272 replies)
 198. zrazkova dan (3 replies)
 199. komisionálny predaj a dph (43 replies)
 200. Daň z príjmu PO (4 replies)
 201. Dobropis (1 replies)
 202. Zmluva o sprostredkovaní - kedy dátum dodania? (6 replies)
 203. Poplatky za zahraničnú platbu (2 replies)
 204. bývalá paušalistka a odvody do SP (0 replies)
 205. Predaj os.automobilu a DPH (9 replies)
 206. Zapocet dane (2 replies)
 207. SÚRNE - PREPRAVA § 43???? (19 replies)
 208. Dobrovoľne nezamestnaná a DP (5 replies)
 209. 343 záväzok voči DÚ (2 replies)
 210. Zivnost doma - co do nakladov (10 replies)
 211. ODISY V JÚ !!!!!!!!!!!!!!! (53 replies)
 212. Podpisovanie dokladov (2 replies)
 213. kurzové rozdiely k 31.12.2004 (1 replies)
 214. PHM 85% (2 replies)
 215. Kurzové rozdiely z roku 2003 (12 replies)
 216. Prenájom lísovaného vozidla od FO a cestovné náhrady SZČO (6 replies)
 217. daňové priznanie a predčasný star.dôchodok (2 replies)
 218. Faktúry a DPH (5 replies)
 219. Odpocitatelna polozka na dieta (6 replies)
 220. Odpisovanie uz odpisovaneho auta (8 replies)
 221. ziadost o RZD (1 replies)
 222. Vrátenie časti cestnej dane (4 replies)
 223. Vrátenie časti cestnej dane (3 replies)
 224. Rzd (2 replies)
 225. Položka znižujúce výsledok hospodárenia - neuhradený nájom (1 replies)
 226. Zrušenie živnosti a ZP (2 replies)
 227. Mám povinnosť podať DP? (18 replies)
 228. uctovanie zalohy v CK (0 replies)
 229. Kniha na dobierku+postovne (2 replies)
 230. DPH_stara faktura (1 replies)
 231. účtovný odpis a technické zhodnotenie (1 replies)
 232. DPH a občianské združenie (8 replies)
 233. Škoda (8 replies)
 234. stravné lísty-účtovanie (6 replies)
 235. Študent a príkazná zmluva (18 replies)
 236. Prechod z paušálnej dane (0 replies)
 237. DP trochu komplikovane - ako na to ? (5 replies)
 238. Účtovanie 343 voči DÚ (0 replies)
 239. číslo faktúry (1 replies)
 240. čísla faktúr (5 replies)
 241. odpis IM (1 replies)
 242. DPH z faktúr pred rokom 2000. (4 replies)
 243. odpisy pri majetku obst. v r. 2003 (0 replies)
 244. Novela zákona o cestovných náhradách (0 replies)
 245. Nove zákona o dani z príjmov (4 replies)
 246. preddavky na DzP PO (0 replies)
 247. zmluva? (1 replies)
 248. Novela zákona o dani z príjmov (0 replies)
 249. musím platiť daň (10 replies)
 250. Daň za vydávanie tlače? (1 replies)