1. Vstupná cena leasing (32 replies)
 2. Zrážková daň a DP PO (5 replies)
 3. Paušálne výdavky (1 replies)
 4. Strata v roku 2003 (1 replies)
 5. uplatneny preddavok v DP2004 (26 replies)
 6. NEPLATCA DPH (36 replies)
 7. Mobil II. (5 replies)
 8. Mobil (5 replies)
 9. danove priznanie k dani z prijmov FO (1 replies)
 10. paušálny poplatok (3 replies)
 11. diety za prácu v Čechách (50 replies)
 12. SZCO a sukromne auto (5 replies)
 13. Podsúvahové účty (1 replies)
 14. Odpisy softwéru (2 replies)
 15. EASY karta (9 replies)
 16. živnostník bez vlastného auta (7 replies)
 17. EU DIČo (3 replies)
 18. valutová pokladňa (23 replies)
 19. zavisle osoby? (5 replies)
 20. remeselné živnosti (22 replies)
 21. Grant zo slovenského Ministerstva (2 replies)
 22. Otváranie účtov v PU (6 replies)
 23. leasing (0 replies)
 24. Zák.poistenie za auto (5 replies)
 25. Ako správne zapísať do PD...? (11 replies)
 26. Vstupenky na výstavu - daňový náklad (11 replies)
 27. Pomoc-ktory dan.urad (5 replies)
 28. Bloček za PHM z januára (48 replies)
 29. inzercia (5 replies)
 30. Náhrady pri tuzemských cestách (3 replies)
 31. Kurz.rozdiely - Omega (0 replies)
 32. Povinné poist.-cestná daň (4 replies)
 33. goodwill (0 replies)
 34. 323-rezervy a rozpustenie (16 replies)
 35. Chyba v tlačive? (8 replies)
 36. Zamestnanec a SZČO s nulovým príjmom (4 replies)
 37. Uznateľné ? (4 replies)
 38. Interná smernica v JÚ (12 replies)
 39. Pokladničné doklady (40 replies)
 40. preinvestovanie straty (34 replies)
 41. Predaj bytu a daň (2 replies)
 42. DP, pausalne naklady, uvadzat dan z urokov z BU v DP (16 replies)
 43. Jednoduché účtovníctvo (20 replies)
 44. Príjem za znalecké posudky (1 replies)
 45. DPH pri registrácii (3 replies)
 46. vývoz-Afrika a HU (2 replies)
 47. Ako je to s odpisom 60% paus. vydavkov (7 replies)
 48. SZČO-FO (8 replies)
 49. FO a poznámkky k DP (6 replies)
 50. jednoduché účtovníctvo (12 replies)
 51. paušalne výdavky... (44 replies)
 52. SRO-predaj podielu (0 replies)
 53. mam danovu kontrolu (13 replies)
 54. CESTOVNÝ PRÍKAZ editovateľný exel (46 replies)
 55. JU-lesing a DPH (4 replies)
 56. Opravné položky-daňovo uznané (6 replies)
 57. katalog.služby (1 replies)
 58. zuct.vztahy (2 replies)
 59. Počítač v nákladoch (52 replies)
 60. odmena za výkon osobnej asistencie (4 replies)
 61. Finančný spravodajca č. 2/2005 (7 replies)
 62. Zateplenie skladu (12 replies)
 63. potlač výrobkov (3 replies)
 64. Potvrdenie o zaplatení dane..... (1 replies)
 65. FO živnostník (3 replies)
 66. Predaj auta (12 replies)
 67. Daňové priznanie PO-lízing (6 replies)
 68. Predaj automobilu po ukončení leasingu (3 replies)
 69. Vysporiadanie dane na 548 (5 replies)
 70. Správca konkurznej podstaty (2 replies)
 71. uctovanie v lekarni (0 replies)
 72. Musím mať nájomnú zmluvu? (5 replies)
 73. Odvody (5 replies)
 74. nepeňažný príjem študenta (1 replies)
 75. Môže ísť do nákladov? (7 replies)
 76. výroba obuvi (7 replies)
 77. Sprostredkovanie prepravy z Ruska do CZ (3 replies)
 78. Voľný základ? (2 replies)
 79. 381 a starý leasing (5 replies)
 80. Tlačivo (3 replies)
 81. Čo robiť? (6 replies)
 82. Prenájom bytu - základy (5 replies)
 83. Živnostík+konateľ (9 replies)
 84. Účtov. úhrady zahranič. faktúr v JÚ - KR (4 replies)
 85. účtovanie (3 replies)
 86. dotácia (20 replies)
 87. Ako zaúčtovať? (4 replies)
 88. 324 a kurzové rozdiely (2 replies)
 89. Nezdaniteľná časť základu dane (2 replies)
 90. som remeselnik? (1 replies)
 91. čiastkové plnenie (6 replies)
 92. Ročné zúčtovanie a nevyplatená mzda (6 replies)
 93. Ešte raz daň. priz. typu A - prosba o pomoc (1 replies)
 94. danova kontrola a penazny dennik (2 replies)
 95. DP (7 replies)
 96. Príjem v zahraničí - akým kurzom (77 replies)
 97. DPH-úžitkové vozidlo (1 replies)
 98. Pohľadávky do nákladov, záväzky do výnosov (6 replies)
 99. SZČO- FO (3 replies)
 100. Rezervy (3 replies)
 101. Daňové priznanie typu A - pomoc (118 replies)
 102. Nezdaniteľná časť základu dane (14 replies)
 103. FO - platenie preddavkov (1 replies)
 104. Zriaďovacie výdavky (4 replies)
 105. Leasing v PU (8 replies)
 106. odpisy (20 replies)
 107. odstúpenie predajne (8 replies)
 108. Zisk alebo strata? (6 replies)
 109. Vyúčtovanie pracovnej cesty (1 replies)
 110. priznanie k dani z MV (7 replies)
 111. Daňové priznanie (1 replies)
 112. Kupa tovaru zo zahranicia a DPH (4 replies)
 113. DPH v roku 2003 (2 replies)
 114. úrok z pôžičky (0 replies)
 115. výdavkové doklady (48 replies)
 116. Dohoda - daň.priznanie (4 replies)
 117. DIČ alebo Rodné číslo? (5 replies)
 118. Nájomné za 2004 zaplatené v roku 2005 (7 replies)
 119. SC a valuty (29 replies)
 120. Pohladavky v JU (0 replies)
 121. Zamestnanie + vedľ. príjem (0 replies)
 122. Nedaňový výdaj a výsledovka (8 replies)
 123. Daň z úrokov (10 replies)
 124. Paušálne výdavky % z príjmov (64 replies)
 125. nadstavba na motorové vozidlo (2 replies)
 126. Účtovanie odvodov (14 replies)
 127. Živnostník a DVP (1 replies)
 128. Úhrady v CZK (22 replies)
 129. Záloha rok 2003-20%, FA rok 2004-19% (8 replies)
 130. Fa za vytvorenie www stránky (9 replies)
 131. začiatočník v JU (13 replies)
 132. profesionálny športovec (1 replies)
 133. pohyb na účte (40 replies)
 134. Žiadosť o vratenie NO (23 replies)
 135. Leasing a technické zhodnotenie (6 replies)
 136. Drobný IM v JÚ (10 replies)
 137. tvorba rezervy (4 replies)
 138. Preddavok na daň zrazený bankou (3 replies)
 139. Paušálne výdavky (5 replies)
 140. Preplatok na dani z príjmu PO (3 replies)
 141. ID a starobný dôchodok/ako do DP? (7 replies)
 142. materiál (2 replies)
 143. DDP + SZČO + riadok daňového priznaia (5 replies)
 144. Prepočet majetku a záväzkov (4 replies)
 145. Dohody o vykonani prace v roku 2003 (2 replies)
 146. vyňatie príjmov zo zahranicia (8 replies)
 147. Investičný majetok - JÚ (1 replies)
 148. Zaúčtovanie dane (3 replies)
 149. Obratový bonus za rok 2004 (4 replies)
 150. absolventi a daňové prázdniny (0 replies)
 151. daň z príjmu v ČR a SR (2 replies)
 152. daň z príjmu - FO (4 replies)
 153. súvislosti (0 replies)
 154. Daňové priznanie z príjmu v ČR (22 replies)
 155. Technické zhodnotenie DHM??? (3 replies)
 156. zaradenie fotoaparatu do podnikania (19 replies)
 157. Dodatok o predĺžení leasingu - náklady (7 replies)
 158. FA z roku 2003 (7 replies)
 159. PROTOKOL O ZARADENí MAJETKU (4 replies)
 160. pohľadávka zlikvidovanej firmy (2 replies)
 161. Obč.združenie - Výnosy z finančného majetku (1 replies)
 162. Spotreba alebo údržba? (10 replies)
 163. FO - PÚ - výkazy (24 replies)
 164. kadernictv-JU (1 replies)
 165. Duplicitna úhrada (4 replies)
 166. predaj os.auta (13 replies)
 167. auto do nákladov (8 replies)
 168. Účelové znižovanie DPH (0 replies)
 169. bezpodielové spol.manželov (6 replies)
 170. Prvýkrát ročná uzávierka v PÚ (75 replies)
 171. Verejne rozvody a odpisovanie u investora (1 replies)
 172. danove priznanie-help (1 replies)
 173. Ktoré dohody o vyk.prác do DP typu A? (6 replies)
 174. Príjem za publikovanie (5 replies)
 175. Vyplnenie tlačiva (28 replies)
 176. 60% paušálne výdavky (3 replies)
 177. čo s preplatkom zo sociálnej poisťovne? (8 replies)
 178. Odpočítateľná položka (43 replies)
 179. Daňový bonus a živnosť (8 replies)
 180. príspevky do poisťovne pri 25% výdavkoch (5 replies)
 181. Príjem prísediaceho v senáte (1 replies)
 182. Fakturácia výroby a DPH (5 replies)
 183. Fakturácia mydových nákladov a DPH (0 replies)
 184. Zrušenie platcu DPH a dodanenie HIM (0 replies)
 185. Daňové priznanie DPFO typ A - zápočet dane z ČR (14 replies)
 186. platba cez cudzí účet (5 replies)
 187. daňový náklad .... (10 replies)
 188. minimálna výška dane (4 replies)
 189. Oznamovacia povinnosť (11 replies)
 190. Podávanie výkazu DPH (2 replies)
 191. OPOTREBENIE IM!!! (0 replies)
 192. príjem z írska a zdanenie (17 replies)
 193. Čo s tovarom pri pozastavení živnosti? (9 replies)
 194. Zúčtovanie straty min.roka a koniec podnikania (16 replies)
 195. pomoze mi niekto? (7 replies)
 196. Daňový doklad (7 replies)
 197. Daňový bonus a práca v zahraničí (0 replies)
 198. Odvody do poisťovne za staré roky (2 replies)
 199. výkazy k DP (5 replies)
 200. ako zaúčtovať? (3 replies)
 201. FO a PO a zdaňovanie (1 replies)
 202. úverový účet (3 replies)
 203. Zaokrúhľovanie (3 replies)
 204. SZČO - DP - príjem pod 40 tis. za rok 2004 (36 replies)
 205. Daň z príjmu (15 replies)
 206. likvidácia nevymožiteľných pohľadávok v JU (12 replies)
 207. Otazocka ohladom dani z prijmu (7 replies)
 208. Výmena valút (6 replies)
 209. odvody aj z príjmov z prenájmu !!! (2 replies)
 210. nevymožiteľná pohľadávka (14 replies)
 211. Odpisanie pohladavky - uctovanie (12 replies)
 212. Novoregistrovany platca DPH (10 replies)
 213. Nájomné v byte (6 replies)
 214. konštantný symbol (9 replies)
 215. účtovanie miezd v JÚ (21 replies)
 216. Účet v českej banke (0 replies)
 217. Jednoduché účtovníctvo a občianske združenie (1 replies)
 218. Metóda vlastného imania (8 replies)
 219. Fa r.2002-eur (10 replies)
 220. bonus vráatený daňovým úradom (1 replies)
 221. aký kurz použiť? (6 replies)
 222. Fa za služby z EU (9 replies)
 223. Zaradenie majetku (2 replies)
 224. vyšlá faktúra (5 replies)
 225. Odpisy (1 replies)
 226. Zle priznaná faktúra (7 replies)
 227. rozpustenie rezerv HIM (4 replies)
 228. dlhujú vlastníci bytov družstvu alebo naopak (10 replies)
 229. Aká bude odpoč.čiastka? (6 replies)
 230. DVP a dane a koniec roka (3 replies)
 231. Výpisy z banky (26 replies)
 232. niečo mimo...... (9 replies)
 233. Zmena prepočítavania vo valutovej pokladne (19 replies)
 234. kúpa pozemku (7 replies)
 235. evidnecia majetku (1 replies)
 236. Predaj PC (2 replies)
 237. Školenie DPH (0 replies)
 238. sukr.auto (2 replies)
 239. Doklad z ERP a vrátený tovar. (1 replies)
 240. uplatnenie práva na odpočet (0 replies)
 241. SZČO a faktúry z Čiech (11 replies)
 242. Registrácia FO a PO na DÚ (2 replies)
 243. Poplatky - kredit. avízo - faktúra (4 replies)
 244. leasing od 1.1.2004 (4 replies)
 245. daň z výhry (0 replies)
 246. Odložené dane (8 replies)
 247. Podnikateľ a zároveň SZCO (3 replies)
 248. Dôchodca a dan (61 replies)
 249. prenájom časti domu a preukázateľné výdavky (6 replies)
 250. Dátum prijatia TOVARU NA SKLAD (15 replies)