PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 [449] 450 451 452 453 454 455

 1. DPH pri nákupe na splátky
 2. Predaj automobilu
 3. poistná udalosť
 4. Dan z prijmu pri predaji auta po dedeni
 5. Prenájom nehnuteľností - oslobodenie
 6. Lekáreň - DPH a koeficient
 7. Pes-zaúčtovanie
 8. DPH koeficient
 9. Nové opatrenie MFSR - postupy PÚ
 10. Kúpa televízoru a DPH...a daň z príjmu
 11. Účtovanie zásob
 12. auto v podnikani + naklady
 13. Zálohová faktúra
 14. Oznamovacia povinnosť
 15. Nadobudnutie tovaru z EU a DPH
 16. DPH a bločky za staré mesiace
 17. Prenájom
 18. dovoz tovaru z CR
 19. začiatočnik v JU
 20. V zbierke vyšla novela o dani z príjmov
 21. Rezignácia-samozdanenie a MRP
 22. Súhrný výkaz.
 23. Náklady na občerstvenie
 24. doklady z r. 2003 v JU
 25. Kupa HIM v EU s DPH ???
 26. Soc.fond
 27. Dotaz.....
 28. DPH a reklamacia
 29. jednoduché učtovníctvo-jednoducho
 30. stavba
 31. Služby vykonávane mimo EÚ
 32. náklad DPH
 33. Faktúra a Čechy
 34. metrokarta
 35. Nepotrebný HIM - predaj súkromej osobe
 36. opäť DPH a strav.listky
 37. Odpočítateľné náklady u FO podnikateľov
 38. spoločník s.r.o.
 39. Kurzové rozdiely - nedaňové/daňové
 40. Zaradenie IM do odpisovania
 41. Kúpené vzorky z Talianska
 42. Rýchlovarná kanvica
 43. Prijatie služby od neplatiteľa DPH z ČR
 44. úver FO
 45. Prerušenie lízingu .
 46. Oprava alebo technické zhodnotenie???
 47. Vypisovať cestovný príkaz?
 48. Mobil nezaradený do majetku
 49. Novela zákona o dani z príjmov
 50. Vydané faktúry
 51. Kurzové rozdiely
 52. Dodatočné priznania - 2003
 53. Faktúra za DHM
 54. Dodatočne DP k roku 2003 a daňový doklad
 55. Oprava zakladu dane - dofakturovanie
 56. Ukončenie lízingu - predaj
 57. Kradez predmetu leasingu
 58. Neuznaná DPH a daň z príjmov
 59. Faktúra vystavená na FO
 60. Dodatočné daň.priznanie
 61. nájomné ako daňový výdavok
 62. Daň z predaja nehnuteľnosti
 63. Platba faktúry v hotovosti a DPH
 64. odpočet DPH
 65. Zálohová faktúra?
 66. Menová opcia
 67. auto u FO
 68. registracna pokladnica
 69. Kontrola na DPH
 70. dobropis - storno
 71. Úroky z finančnej výpomoci
 72. Nezdanená suma
 73. Zariadenie auta
 74. Platba faktury v USD visakartou
 75. Účtovanie DPH s koeficientom
 76. Znova základ dane
 77. Účtovanie pôžičky
 78. konferencia a DPH
 79. Predaj podniku
 80. Faktura z roku 2003
 81. preddavková fa do EÚ
 82. časopisy z EU
 83. Neprevzaté doklady
 84. Spolupracujúca osoba
 85. preinvestovanie daňovej úľavy
 86. Nezaúčtované úhrady
 87. Faktúry zo zahraničia s DPH a bez DPH
 88. FA z ČR v SKK
 89. Peniaze v pokladni
 90. Sadzby DPH
 91. faktúra z Čiech
 92. Počítač za korunu
 93. dph
 94. Ako nás ničí rovná DPH
 95. Registrácia platcu DPH počas leasingu
 96. Doba leasingu
 97. Náhrada osobných výdavkov konateľa
 98. kamióny a PHM
 99. Výpočet dane podľa zákona
 100. Registrácia v EÚ - www stránky
 101. Vyporiadanie bezpodiel.spoluvlastníctva
 102. Kam zaradiť službu MIAG - Metro Švajčiarsko
 103. Licencia
 104. softvér
 105. lodenica
 106. Odvod DPH pri darovaní IM
 107. Reklama
 108. Záporné stavy na sklade
 109. Interný doklad
 110. Leasing-pomerná časť nákladov
 111. Ktorý deň dátum dodania?
 112. Fakturácia na konci roka.
 113. Platba v hotovosti - limit
 114. Zabezepcovacie zariadenie - alarm
 115. Bezplatná vzorka - do Čiech
 116. Daňové výdavky - uvedenie nájomných priestorov do pôvodného stavu
 117. Nákup tovaru v zahr. cez PK a v hotov.
 118. leasing fakturovaný v EUR
 119. nezdaniteľná časť základu dane
 120. cestna dan na prenajate leasingovane auto v cechach
 121. Kurzový rozdiel
 122. Vystavenie faktúry
 123. Stravné -služobná cesta zahraničie
 124. Naklady - auto
 125. Vyraďovací protokol
 126. prafakturácia nákladov
 127. Dátum dodania
 128. Taliansky zakon o DPH
 129. §43 ods 5
 130. Odpocet DDP rok 2005?
 131. Automobil
 132. školenia KE pre 20-tich
 133. Náležitosti faktúry
 134. Drobný nákup v krajinách EU a DPH
 135. cestovný príkaz - tabuľka na prepočet
 136. Platba PK
 137. Ojazdené auto z EU a DPH
 138. Ucet 431
 139. ODPOČET DAŇOVEJ STRATY
 140. uplatnenie DPH pred registráciou
 141. Preúčtovanie
 142. Ukončenie lízingu - vyradenie mot.vozidla
 143. Reklamácia z EÚ
 144. Výstava v ČR
 145. samozdanenie?
 146. Príručka - Nový systém správy DPH
 147. zálohová daň
 148. Paušálne výdavky
 149. Ako účtovať tržby cez PK?
 150. Prepravny doklad
 151. vyúčtovanie cestovného
 152. Fakturácia dopravy
 153. Registrácia platcu DPH - faktúrácia
 154. Cestna dan este raz
 155. Halierové vyrovnanie
 156. Samozdanenie -doklad
 157. doklady
 158. účtovanie leteniek v PU
 159. Dovoz - faktúra z nemecka - platca DPH
 160. DHP služby z EU
 161. nepeňažný príjem
 162. Ochranné apracovné odevy
 163. DPH z nakupu PHM
 164. nedokončená výroba
 165. Minimálna mzda 6500,-Sk od 01.10.2004
 166. Dar
 167. Prevod obchodneho podielu
 168. Vzorec
 169. Nedoplatok dane za r.1995
 170. DPH a jazykovy kurz
 171. Opakovaná služba pred registráciou
 172. účtovanie stroj.výroby
 173. Odpisy HM a prerušenie živnosti na rok.
 174. Dovoz tovaru z ČR
 175. Odmena likvidátora
 176. Zápis o pokladničnom skontre
 177. Živnostník - náhrada za pouzivanie vozidla
 178. Živnostník - náhrada za pouzivanie vozidla
 179. platba dph
 180. Zahraničná faktúra za službu
 181. Cestná daň
 182. Faktúra - stravné
 183. doplnky do auta
 184. Nový platca DPH
 185. Semináre
 186. Umývanie auta
 187. Zahraničné faktúry-zaokrúhl.
 188. náhradné vozidlo
 189. Doklad na počítač
 190. Rekonštrukcia
 191. Nájom bytu pre zamestnanca
 192. Nahlasovanie nových zamestnancov Sociálnej poisťovni aj cez SMS
 193. Aktuality - prečítaj ma !
 194. ,,reprezentačné,,?
 195. ERP
 196. cestovné náhrady za použitie vlastného vozidla
 197. Leasing - súrne
 198. Faktúra vystavená skôr ako treba
 199. DPH zaplatená na nesprávny účet
 200. Nové tlačivá DP
 201. Videopožičovňa
 202. S DPH?
 203. zapožičanie zariadenia a DPH
 204. Prevod devíz z jednej banky do druhej-kurz?
 205. Príspevok zamestn. na stravu a DPH
 206. Zabezpečenie dane
 207. Vzorky
 208. Krádež
 209. Leasing auta a nasledny prenajom do CR
 210. Daň. priznanie za r. 2002 a 2003 do ČR
 211. Škoda spôsobená stratou
 212. Ekonomicka analyza
 213. Rovnomerné odpisovanie
 214. Spôsob účt. A -Materiál
 215. miesto dodania služby
 216. DPH kontrola
 217. Storno poplatku za auto.
 218. Platiť zrážkovú daň z úrokov???
 219. Rakusko a DPH
 220. storno kúpy auta.
 221. Nákup DHIM
 222. Platiť zrážkovú daň z úrokov???
 223. Odviesť zrážkovú daň ?
 224. Nakup osobneho automobilu a tlacivo DPH
 225. leasing osobného automobilu
 226. Spotreba PHM nákladných vozidiel
 227. kúpno-predajná zmluva
 228. Bločky z ČR
 229. Novela zákona o dani z príjmov - ? cestná daň ?
 230. Valutová pokladňa
 231. Fa z EU pred dodaním tovaru
 232. Výpis z dan.priznania FO na socialne ucely
 233. Faktúra do iného člen. štátu
 234. predaj auta s limitovanou vst.cenou
 235. FA - výmena tovaru.
 236. Rátanie koeficientu ?
 237. Darovanie PC
 238. Faktúra v EUR a DPH
 239. Majetok v.o.s.
 240. Čistý príjem u platiteľa paušálnej dane
 241. zaokrúhľovanie faktúr
 242. Zápočet
 243. Odmena a jej účtovanie
 244. odpočet daňovej straty
 245. Otec a syn
 246. Preprava tovaru
 247. Nákup monitora
 248. Nákup monitora
 249. Zas auto
 250. Duplicitná úhrada faktúry