1. DPH za službu (4 replies)
 2. "Bonzáky" (58 replies)
 3. Zaúčtovanie odpočtu straty z minulého roka (3 replies)
 4. Odvod do socialnej poistovne (1 replies)
 5. učtovanie vratných obalov (5 replies)
 6. daň z prevodu a prechodu nehn. (5 replies)
 7. Prieskum trhu (1 replies)
 8. auto (0 replies)
 9. účtovanie pokladničných dokladov (15 replies)
 10. upomienka (14 replies)
 11. Pohonné hmoty (5 replies)
 12. Predaj "drobného" majetku-nie auto a DPH (4 replies)
 13. auto (14 replies)
 14. ODPOČET DPH (12 replies)
 15. Učtovanie zásob sp.A (1 replies)
 16. predaj auta (0 replies)
 17. 261 na konci roka (5 replies)
 18. Zákon 679 o správe dani (4 replies)
 19. Refakturacia (1 replies)
 20. Reprezentacne naklady a DPH (55 replies)
 21. Zádržné v stavebníctve (2 replies)
 22. ORANGE a časové rozlíšenie na prelome roka (10 replies)
 23. Kolaterál pre banku. (0 replies)
 24. Účtovanie v DVD požičovni (11 replies)
 25. Kde zaúčtovať? (19 replies)
 26. Goodwill (1 replies)
 27. SZČO a daňové priznanie (7 replies)
 28. Zaradenie auta do DHM po lizingu (21 replies)
 29. kontokorentný úver -Jú (6 replies)
 30. Kontokorektný úver (2 replies)
 31. Kontokorektný úver ako zaúčtovať (22 replies)
 32. Zmeny v OR a uct. doklady (2 replies)
 33. Služba alebo nie?? (0 replies)
 34. užitkové vozidlo (6 replies)
 35. Archivácia dokladov (1 replies)
 36. DPH pri dovoze 2x? (6 replies)
 37. Dan z nehnutelnosti-dan.priznanie (9 replies)
 38. 531 - Cestná daň (8 replies)
 39. koeficient DPH (5 replies)
 40. DzP PO - preddavky (2 replies)
 41. OSOBNÝ VKLAD ŠTATUTÁRA (10 replies)
 42. opotrebovanie podlahy (2 replies)
 43. Kto,kdea aku daň platí (2 replies)
 44. Nešťastný koeficient (4 replies)
 45. ešte jedno ujasnenie k dani za motor.vozidlo (2 replies)
 46. Dar a sro. (2 replies)
 47. Pohladavky - postupenie, odpis (8 replies)
 48. taxikar (14 replies)
 49. Auto na leasing po novom a odpisy (1 replies)
 50. Zamestnanie mimo SR a danove priznanie (14 replies)
 51. Faktúra (0 replies)
 52. DPH z roku 2003 (6 replies)
 53. Časové rozlíšenie (5 replies)
 54. čo s tym teraz? auto-leasing (7 replies)
 55. Neplatiteľ DPH (2 replies)
 56. odpis - zaokrúhľovanie (2 replies)
 57. Fakturácia prepravy (15 replies)
 58. Daňová kontrola (9 replies)
 59. prosba o radu (0 replies)
 60. DPH po danovej kontrole pri N1 (44 replies)
 61. Danove priznanie typu B2 (10 replies)
 62. Daň z mot. vozidiel do 15., alebo 31. januára?? (19 replies)
 63. Zahraničná pracovná cesta (5 replies)
 64. danova povinnost cudzinca na slovensku (0 replies)
 65. Dodatočné daň.priz. DPH a žiadosť (6 replies)
 66. Musi podat spolocnik sro DPPFO? (8 replies)
 67. akreditácia od českej spoločnosti s DPH? (11 replies)
 68. Poisťovací agent (3 replies)
 69. DPH pri vzdelavacich kurzoch (5 replies)
 70. Ročné vysporiadanie DPH (22 replies)
 71. Zahraničný odberateľ (2 replies)
 72. Platca DPH v priebehu roka 2004 a odpisy (0 replies)
 73. Registracia v inej členskej krajine (2 replies)
 74. Cestna dan? (4 replies)
 75. Poradie úhrad starých nedoplatkov (2 replies)
 76. DPH otazny riadok daň priznania (1 replies)
 77. Vek vozidla (3 replies)
 78. Zaradenie do DHM do používania (18 replies)
 79. Preddavok na zdravotnu poisťovnu (7 replies)
 80. Faktúra v tuzemsku v EUR? (3 replies)
 81. Daňové výdavky - Nový zákon zdravot.poisť. (0 replies)
 82. §19 - overenie účt.záv. audítorom (3 replies)
 83. SZČO - mzda (4 replies)
 84. Český dodávateľ služby (7 replies)
 85. miesto dodania služby a akreditácia (0 replies)
 86. Účtovné prípady k 31.12.2004 (10 replies)
 87. Predaj darovanej nehnuteľnosti (4 replies)
 88. spatny odpocet DPH (3 replies)
 89. Pohľadávky z roku 2000 (0 replies)
 90. Krádež vyfaktúrovaného tovaru (8 replies)
 91. Predaj tovaru do ČR (1 replies)
 92. cestná daň (30 replies)
 93. DPH - zahraničná (3 replies)
 94. provizia (13 replies)
 95. Penále z omeškania splatnosti faktúry (0 replies)
 96. Pneumatiky (1 replies)
 97. Daňový bonus (2 replies)
 98. rezervy (6 replies)
 99. Preddavky na daň z príjmov PO (37 replies)
 100. Fakturácia za účtovníctvo (1 replies)
 101. Zrušenie živnosti (3 replies)
 102. stranka DRSR (17 replies)
 103. VYSTAVENÁ FA neplatičovi DPH! (4 replies)
 104. obchodný register 2 (0 replies)
 105. obchodný register 2 (4 replies)
 106. Vyradenie drobného majetku (11 replies)
 107. Vlastný príjem a pod. (1 replies)
 108. LIZING po 1.1.2004 (174 replies)
 109. Výdavky na prac cesty voz.nezar.v majetku (12 replies)
 110. Notár a DPH (10 replies)
 111. kocEÚrkovo - automatický plátca DPH i pri malom obrate (2 replies)
 112. Vzor uznania pohľadávok (0 replies)
 113. Prerušenie živnosti (5 replies)
 114. Danove priznanie - dohody-dochodci (4 replies)
 115. Časové rozlíšenie (6 replies)
 116. Trovy exekúcie (3 replies)
 117. Autor počítačového programu, DPH (0 replies)
 118. Prekročenie obratu za rok 2004 - 10 000 000 Sk (13 replies)
 119. DPH - poukážky na nákup zo soc.fondu (15 replies)
 120. Dofakturovanie dodatočných nákladov-Nemecko (0 replies)
 121. 387- Kurzové rozdiely /pasívne/ (3 replies)
 122. Veniec na pohreb (23 replies)
 123. JU a Dan (6 replies)
 124. DPH a notár (3 replies)
 125. DF z Orange (2 replies)
 126. Registrácia obchodnej značky (0 replies)
 127. združenie - mob.tel.,služ.cesty (0 replies)
 128. jazdná súprava (1 replies)
 129. daň z príjmu obcí (0 replies)
 130. Daňový bonus (0 replies)
 131. 249 AE -Krátkodobé fin. výpomoc v CM (2 replies)
 132. združenie - mob.tel.,služ.cesty (5 replies)
 133. 341 AE Daň z urokov z banky (2 replies)
 134. Paušálne výdavky (1 replies)
 135. postup pohľ. + oprava auta (1 replies)
 136. Preddavky - oznam (33 replies)
 137. Faktúry zo zahraničia v JU (1 replies)
 138. Zálohové faktúry (6 replies)
 139. dodáv.faktúra v PU (12 replies)
 140. Vysoka DPH - mozny odklad? (10 replies)
 141. Opravná položka k pohľadávkam v konkurze (0 replies)
 142. ARCHIVOVANIE DOKLADOV FO (15 replies)
 143. Tuzemský dopravca-DPH (3 replies)
 144. poplatky z omeškania (2 replies)
 145. cestovné náhrady v EUR alebo SKK (4 replies)
 146. Upozornenie pre platiteľov DPH účtujúcich v sústave JÚ (1 replies)
 147. SZCO a danovy bonus (5 replies)
 148. FO a danove priznanie (14 replies)
 149. Prenajom a prijem zo zivnosti (3 replies)
 150. Výplata do zahraničia na základe "konzultantskej zmluvy" (4 replies)
 151. DP pre FO - prijmy + prenajom pody (5 replies)
 152. odvody do social.poisťovni pri viac prac.pomeroch (0 replies)
 153. dobrovolne nezamestnana a RZD (3 replies)
 154. Zdanovanie zdravia (0 replies)
 155. kúpa obchodného podielu (4 replies)
 156. Nájomné (6 replies)
 157. Prijmy z podnikania (1 replies)
 158. Danove priznanie (3 replies)
 159. Danovo uznatelny vydavok (6 replies)
 160. Rezerva na uctovnictvo 2004 (4 replies)
 161. Paušalne výdavky (26 replies)
 162. kurzové rozdiely v JÚ (5 replies)
 163. Tlacivo k dani z prijmov (1 replies)
 164. koeficient DPH (19 replies)
 165. Štvrťročné preddavky (63 replies)
 166. SVB a daň (0 replies)
 167. Leasing-z r. 2002 (6 replies)
 168. Výkazy k DP (1 replies)
 169. Umelec (6 replies)
 170. peň.denník - ano či nie (2 replies)
 171. obchodný register a archív listín (504 replies)
 172. nezdanitelna cast ako? (3 replies)
 173. Licenčná zmluva a DPH (8 replies)
 174. príjem zo zahraničia (8 replies)
 175. Exekúcia (1 replies)
 176. Sluzba v CR a DPH (0 replies)
 177. Faktúra v roku 2005 za 2004 (42 replies)
 178. Leasing-oprava DPH (6 replies)
 179. Odstupné ako daňovo úznateľný výdavok (1 replies)
 180. Postúpenie pohľadávky factoringu (6 replies)
 181. Chyba softwaru (0 replies)
 182. Povinnosť registrácie v ČR (2 replies)
 183. Exekutorske trovy (0 replies)
 184. Bonus (3 replies)
 185. strata dokladvo (1 replies)
 186. kam vlastne patrím??? (2 replies)
 187. uctovnictvo,fakturacia,obdobie (32 replies)
 188. Uplatnenie práva na odpočítanie DPH (7 replies)
 189. Nezdaniteľná časť u vysokoškoláka (6 replies)
 190. Dań z motorových vozidiel r.07 (19 replies)
 191. Nové vozidlo (11 replies)
 192. Odpisy z budovy (25 replies)
 193. Daňový bonus (15 replies)
 194. Zabudnuté bločky (25 replies)
 195. KURZ JU (1 replies)
 196. Ubytovanie a cestovné (3 replies)
 197. Prerusenie zivnosti a odpisy (1 replies)
 198. Daňové priznanie a výkazy (14 replies)
 199. Zákon o ochrane vkladov (47 replies)
 200. SZČO a cestovné (1 replies)
 201. elektron.služby z ČŠ EU a DPH (3 replies)
 202. účtovná závierka (6 replies)
 203. Náhrady za použitie súkromného mot. vozidla na podnikanie ??? (19 replies)
 204. DOVOZ TOVARU z THAJSKA a DPH (2 replies)
 205. Preradenie vozidla z os.vl.do podnikania (11 replies)
 206. uplatnenie DPH (3 replies)
 207. Daňové priznanie - kto urobí v Alfe? (2 replies)
 208. čo s tým skladom (9 replies)
 209. Nenávratný príspevok z ESF na SZČO (1 replies)
 210. DPH a "ušlé" nájomné (1 replies)
 211. dotacia zo stat.rozpoctu (12 replies)
 212. zálohové platby (12 replies)
 213. Obstaranie DHM (0 replies)
 214. Uplatnenie DPH spätne (12 replies)
 215. Vstupenky a DPH (4 replies)
 216. dialnicna znamka (13 replies)
 217. Prijatá záloha (11 replies)
 218. Intrastat-opravne hlasenie (9 replies)
 219. Prišlo obdobie akcií a zliav (0 replies)
 220. Leasing (2 replies)
 221. Nákup (3 replies)
 222. dôchodca a jeho príjem (4 replies)
 223. Oznámenie o nezdanených platbách FO (47 replies)
 224. nezdanené výdavky (5 replies)
 225. odvody do SP-naklad? (10 replies)
 226. Dovoz z EU od neplatcu DPH pre platcu DPH (3 replies)
 227. Mzdy a DPH (3 replies)
 228. Ockovacie vakciny proti chripke (4 replies)
 229. Taxík a daniari (9 replies)
 230. vypis z DU (24 replies)
 231. Daňové priznanie FO - povinnosť podania (32 replies)
 232. prejst na PU?? (10 replies)
 233. stravné u SZČO v zahraničí (11 replies)
 234. predaj zahrady (0 replies)
 235. Nenávratný príspevok z NÚP. (4 replies)
 236. DPH (3 replies)
 237. Zákon o ochrane vkladov... (0 replies)
 238. SÚHRNNÝ VÝKAZ K DPH (17 replies)
 239. FAktura-Telekomunikacie za 12/2004 (112 replies)
 240. Usmernenie DR k DPH od 1.1.2005 (0 replies)
 241. Návesová jazdná súprava (2 replies)
 242. Vysokozdvižný vozík a leasing (1 replies)
 243. Dovoz tovaru a platba v hotovosti (1 replies)
 244. Cestovné náhrady (1 replies)
 245. Likvidácia firmy (1 replies)
 246. odmena členskej samosprávy (4 replies)
 247. Vyúčtovanie dotácie zo ŠR (3 replies)
 248. Platba v hotovosti pri dovoze z EU. (1 replies)
 249. Odpočet DPH (0 replies)
 250. Občianské združenia a 2% dane (6 replies)