1. evidencia UPSVaR -podmienky (29 replies)
 2. Auto v podnikani (7 replies)
 3. Neplatca DPH faktúruje platcovi DPH za stavebné prace v ČR (0 replies)
 4. Daňové priznanie - rozostavaná stavba (0 replies)
 5. Cestná daň (1 replies)
 6. Oprava alebo technické zhodnotenie? A kto odpisuje opravy a kto technické zhodnotenie na prenajatom majetku? (3 replies)
 7. potrebujem vzor pre inventarizáciu majetku v školskej jedálni (0 replies)
 8. Živnostníčka platca DPH a zauctovanie faktur pre neplatcu DPH (0 replies)
 9. Opravná faktúra - dobropis - lekár neplatca DPH (4 replies)
 10. Pohoda - automatické účtovanie výpisov (0 replies)
 11. Vydaná faktúra v našom mene od sprostredkovateľa. (2 replies)
 12. Výpočet rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamc. k 12/2016 (3 replies)
 13. Posedenie a kapustnica - nárok na odpočítanie DPH .... (8 replies)
 14. firma s.r.o., konateľ si kúpil pracovnú obuv /s dph/ ako to zaúčtovať? a ako dph? vďaka (3 replies)
 15. ? kurz treba použiť pri fa z 3.krajiny? (0 replies)
 16. Pohľadavky (0 replies)
 17. Dane a Zdravotne odvody z urokov vyplatenych fyzickej osobe v roku 2017 (1 replies)
 18. Kniha jázd FO (1 replies)
 19. nové auto a vznik danovej povinnosti dane z motorovych vozidiel (8 replies)
 20. Stravné lístky za 12/2016 (2 replies)
 21. Daň z motorových vozidiel r.2016 (4 replies)
 22. SAP - aká je verzia tohto programu v štátnej sfére? (0 replies)
 23. Reklamácia tovaru (0 replies)
 24. Zaúčtovanie začiatočného vkladu pri zriadení bankového účtu. (2 replies)
 25. ako zaúčtovať prijatú províziu za sprostredkovanie služieb (6 replies)
 26. Je v odpovedi FRSR pri odpis.skupinách "len nebytové" dôležité? (0 replies)
 27. účtovanie vyfakturovanej škody od SPP (1 replies)
 28. Účtovanie navýšenia nepeňažného príjmu (3 replies)
 29. Zánik daňovej povinnosti (15 replies)
 30. faktura za uctovnictvo pripocitatelna polozka k ZD (11 replies)
 31. Aké je SK NACE na opravu a údržbu železničných koľajových vozidiel? (0 replies)
 32. Daň z motorových vozidiel 2016 a chyba v mesiacoch (3 replies)
 33. fa z Turecka preclena cez organiz.zložku na Slovensku (0 replies)
 34. Daň vyberaná zrážkou pri oprave stroja? (0 replies)
 35. mám povinnosť podať DP na SK? (4 replies)
 36. Max prijem SZCO pri min odvodoch 2017 (1 replies)
 37. SZČO, auto nezaradené v majetku - daň z mot. vozidiel (3 replies)
 38. nedaňové vydavky pri zmluve o vypožičke (0 replies)
 39. Daň z mot.vozidiel (3 replies)
 40. Text dodaný elektronicky - miesto dodania (3 replies)
 41. zľava z poplatku v banke (5 replies)
 42. Softvér na účtovanie správy bytového domu správcom (0 replies)
 43. Dohoda o pracovnej cinnosti (8 replies)
 44. Stravné lístky a dohodár (8 replies)
 45. majetok - software? (4 replies)
 46. Odvody a daň - Sociálny fond (4 replies)
 47. A nedalo by sa urobiť zmluvu medzi konateľom a sro o používaní bankového účtu konateľa pre firemné účely? (4 replies)
 48. Zakúpenie väčšieho množstva PC v 12/2016 - účtovanie? (7 replies)
 49. Dohoda o vykonaní práce /dôchodca/ a podanie DP A (1 replies)
 50. Stravne listky (1 replies)
 51. som SZCO a faktury za telefon mi chodia na meno. Môžem si ich dať do nákladov aj ked tam nemám uvedené ICO? Používam ho na pracovné účely. (0 replies)
 52. časové rozlišovanie na prelome rokov (2 replies)
 53. MRP-účtovanie VRP (3 replies)
 54. Novy vzor DPH 2017 ??? (1 replies)
 55. Účtovanie dotácie z ÚP na zamestnanca § 50 - účtovanie v PU, aký dátum? (6 replies)
 56. auto prenajaté z inej krajiny EÚ (0 replies)
 57. SZCO a vyradenie MV z majetku (12 replies)
 58. Daň z motorových vozidiel 2016 (7 replies)
 59. výška hodnoty pre zamestnancov (2 replies)
 60. Učtovanie záväzkov na prelome rokov v JU (3 replies)
 61. Dan z motorovych vozidiel (6 replies)
 62. Fa - MaĎarsko (8 replies)
 63. Vrátené preddavky na daň szčo (3 replies)
 64. Preddavky na dan z motorových vozidiel (2 replies)
 65. Odpisovanie plota (6 replies)
 66. Faktúra za vývoz smeti - Ako zaúčtovať v PU? (3 replies)
 67. danová evidencia (4 replies)
 68. Príjem materiálu na sklad (2 replies)
 69. Prenájom telocvične (4 replies)
 70. Účtovanie sociálneho fondu v príspevkovej organizácii - nemáme zriadený samostatný účet na sociálny fond (4 replies)
 71. ako sa pocitaju odvody zivnostnika po obnoveni zivnosti ? (2 replies)
 72. Moze si v SR uplatnit odpocitatelnu polozku na danovnika čech ? (3 replies)
 73. Auto v podnikani (4 replies)
 74. ma povinnost zivnostnik cez VRP evidovat vsetky inkasa faktur,alebo moze vystavit aj prijmovy pokl.doklad k fakture ? (2 replies)
 75. TPP+SZCO ako zabranit "dvojitym" odvodom? (13 replies)
 76. Týka sa transferové oceňovanie aj prípadu keď manželka SZČO fakturuje za svoje služby manželovi SZČO? (10 replies)
 77. Predaj nestavebneho pozemku (2 replies)
 78. zapocitanie preddavkov na dan z prijmu FO (2 replies)
 79. Ako zauctovat zalohovu fakturu za osobny automobil + DPH v jednoduchom uctovnictve? (0 replies)
 80. Prenájom nehnuteľnosti, vystaviť či nevystaviť faktúru (2 replies)
 81. Technické zhodnotenie HM (5 replies)
 82. Zmeny pre firmy (0 replies)
 83. Preddavky právnická osoba /prepočet sadzbou 21% (1 replies)
 84. Inventúra zásob v cudzej mene (2 replies)
 85. Je finančný bonus na podporu predaja POZD? (2 replies)
 86. Krátkodobá pôžička (4 replies)
 87. Mozem si dat jazykovy kurz do nakladov v uctovnictve ? (6 replies)
 88. Daňové priznanie k predaju nehnuteľnosti - termín (4 replies)
 89. sro - nemá účet (14 replies)
 90. Ako zaúčtujem tú nesprávnu DPH pri tuzemskom samozdanení? (3 replies)
 91. je spoluúčasť na hav.poistení daňovým nákladom (2 replies)
 92. Je možné dať vianočné posedenie do nákladov? (3 replies)
 93. Platba na dobierku (1 replies)
 94. Podávať opravný Prehľad o príjmoch ...? (3 replies)
 95. podiely na zisku (10 replies)
 96. Musím podať dodatočné DP aj KV ak mám tuzemské samozdanenie celý rok nesprávne? (5 replies)
 97. Ukončenie živnosti a žiadosť o odpredaj skladových zásob liehu na colný úrad (2 replies)
 98. Ako zaúčtovať prevzatie bankového úveru na auto druhou spoločnosťou. (2 replies)
 99. ako účtovať nájom za január 2017, faktúra z 15.12.2016 uhradená v 2016 (1 replies)
 100. Registracia k DPH Rakusko, Nemecko, Svedsko a Anglicko (4 replies)
 101. Čo s neuhradenou vyšlou zahr. faktúrou zo 7/2013 v JU (2 replies)
 102. SZČO - predaj odpísaného auta a daň z príjmov (6 replies)
 103. Tlačivá pre rok 2017 (2 replies)
 104. Ako vyplniť r. 37 a 38 v DP k DPH dodatočné? (0 replies)
 105. Novoročenky z CZ, kam v DP k DPH? (0 replies)
 106. Zálohová a ostrá faktúra (4 replies)
 107. Môžem vyfakturovať pravidelnú mesačnú službu dňa 27.12., ak zdaniteľné plnenie je 31.12.. vystavenie fa 27.12.? (6 replies)
 108. Konateľ s.r.o. a materská dovolenka (0 replies)
 109. Súkromné auto spoločníka využívané v s.r.o. (25 replies)
 110. Odpis auta na lízing- časť splatená, SZCO (0 replies)
 111. Uctovanie cestovnych nahrad (3 replies)
 112. diety živnostník (2 replies)
 113. Faktúra organizačnej zložke (0 replies)
 114. konatel v s.r.o. bez naroku na odmenu - ako to riešite? (5 replies)
 115. Nárok na dávky v nezamestnanosti (6 replies)
 116. Predaj firemneho auta FO (4 replies)
 117. Má nárok na podiel na zisku? (6 replies)
 118. aký dátum dodania? kam v KV a riadky DP k DPH? (10 replies)
 119. nákup, odvoz a predaj - ako s DPH? (0 replies)
 120. Odložená daň za rok 2016 / sadzba (2 replies)
 121. 100% auto bez knihy jázd (20 replies)
 122. Ako správne zaúčtovať preplatok zo ZP??? (6 replies)
 123. dodatečné priznanie DPPO rok 2013 (4 replies)
 124. účet overenie podpisu na matrike (4 replies)
 125. Dodanie služby v tuzemsku zahraničnou osobou. (3 replies)
 126. Zálohové platby na prelome rokov (8 replies)
 127. Faktúry mailom a po splatnosti písomnou formou? (3 replies)
 128. Konateľ + spoločník a sídlo s.r.o. - treba nájomná zmluva? (0 replies)
 129. nadobudnutie služby z EU - kontrolný výkaz (0 replies)
 130. reklamácia tovaru dodaneho do 3. štátu mimo EÚ a čo s DPH?? (0 replies)
 131. Preprava z PL do PL (1 replies)
 132. Riešili ste niekedy klienta, ktorý si odmietal prevziať svoje doklady ? (7 replies)
 133. Bezúročná pôžička od jediného spoločníka a konateľa vkladom na BU s.r.o. (2 replies)
 134. Casovy posun pri zahranicnej sluzobnej ceste (1 replies)
 135. Zaradenie IMA (4 replies)
 136. Nákup tovaru v hotovosti v 10/2016 - Môžem uplatniť odpočet DPH aj v 11/2016? (5 replies)
 137. Refakturácia dopravy tovaru do EU platcovi DPH. (2 replies)
 138. stavebné činnosti (4 replies)
 139. Ako zaúčtovať dobropis ktorý je vo vyššej sume ako vydaná fa ? (2 replies)
 140. Dodatočné priznanie kvôli exekúciou vymožený nedoplatok na zdravotnom poistení (0 replies)
 141. Patrí garáž do OS 5? (0 replies)
 142. Faktúra z EU za služby bez IČ DPH (0 replies)
 143. DPH pri zrušení registrácie (0 replies)
 144. Faktúra od českého dodávateľa s IČ DPH podľa §5 (2 replies)
 145. preplatok za ročné zúčtovanie zo zdravotnej poisťovne (0 replies)
 146. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu a jeho účtovanie v programe ALFA PLUS (2 replies)
 147. Prednostná exekučná zrážka zo mzdy - ako zaúčtovať v JU? (2 replies)
 148. 413 na úhradu straty minulych rokov?? (2 replies)
 149. Ako uctujete osobne platby konatela z podn.uctu? (16 replies)
 150. Vystavenie dobropisu. (1 replies)
 151. Pohonne hmoty nakupovane v Rakusku (0 replies)
 152. Čo treba k virtuálnej registračnej pokladnici (5 replies)
 153. Môže sa zostatok na účte 364 preúčtovať na účet 428? (4 replies)
 154. Druhý dodatočný kontrolný výkaz (5 replies)
 155. DPH zo stravných lístkov - kam v Kontrolnom výkaze? (9 replies)
 156. výplatný termín 20-teho dokedy musí byť mzda na účte zamestnanca? (3 replies)
 157. VRP - úhrada nájmu v hotovosti (1 replies)
 158. Účtovanie motorového vozidla v JÚ SZČO platca DPH (0 replies)
 159. Zdanenie neuhradených záväzkov (2 replies)
 160. Vyplatenie mzdy v skoršom termíne (8 replies)
 161. Faktúra od českého prepravcu za dopravu a služby z Azie (0 replies)
 162. Zahraničný dobropis v sw Pohoda. (1 replies)
 163. neuložená výročná správa - sankcie (1 replies)
 164. kurz pri zahraničných faktúrach (1 replies)
 165. Fakturácia sanačných prác u živnostníka - murára (0 replies)
 166. Platba darcekovymi poukazkami (1 replies)
 167. Bločky za dobíjanie kreditu - od platcu DPH - bez uvedenej DPH (0 replies)
 168. zrušenie skladov v podniku/účtovnej jednotke (0 replies)
 169. Neplatca DPH a danova povinnost pri dovoze tovaru z EU kurierom (2 replies)
 170. Ku kúpnej zmluve na auto je potrebné vystaviť OF - sme platcovia DPH ? (4 replies)
 171. Úhrada dobropisu v hotovosti (5 replies)
 172. 413 ostatné kapitálové fondy a vyplatenie spoločníkom - áno či nie? (1 replies)
 173. Registrovaný SZCO pre dan v Českej republike(ale nie je platcom) a dodanie stavebnych služieb českemu platcovi za služby vykonané na SR (0 replies)
 174. Nadspotreba pri nákladných autách (2 replies)
 175. Zmena zdaňovacieho obdobia na DPH (7 replies)
 176. Darovanie zisku (20 replies)
 177. Zlúčenie spoločností - účtovníctvo (2 replies)
 178. Rezervný fond v nesprávnej výške (0 replies)
 179. Začiatok účtovania v novovzniknutej s.r.o. (2 replies)
 180. Ako uvádzať blok z Alzy v kontrolnom výkaze? (4 replies)
 181. povinnosť dane z mv (3 replies)
 182. Preddavky na daň z príjmov PO (1 replies)
 183. Úmrtie konateľa ako postupovať. (0 replies)
 184. projektová dokumentácia na nadstavbu budovy (4 replies)
 185. Bude musiet platit socialne poistenie? (1 replies)
 186. Ako zaúčtovať dobropis ku faktúre minuleho uct.obdobia? (1 replies)
 187. Schválenie účtovnej závierky - smrť spoločníka (0 replies)
 188. Advokatka - uctovanie (4 replies)
 189. Blocik za obed (4 replies)
 190. Ako správne účtovať preplatky zo ZP v škole? (0 replies)
 191. Predaj dlhodobého majetku do zahraničia (2 replies)
 192. Sukromne auto v podnikani (4 replies)
 193. Zdravotne odvody zo zisku (0 replies)
 194. Ako sa dávajú odpisy do účtovníctva na konci roka? (5 replies)
 195. Účtovanie autorských honorárov (0 replies)
 196. licenčna zmluva a dane (0 replies)
 197. spätný leasing (0 replies)
 198. prijatý dobropis v JU (neplatca DPH) (0 replies)
 199. zlúčenie a divdendy (0 replies)
 200. Inventarizačny prebytok zásob (1 replies)
 201. Zálohová platba - podvojné účtovníctvo vystaví, jednoduché príjme - pripoč. / odpoč. položka? (0 replies)
 202. Kúpa stavebného pozemku a DPH (4 replies)
 203. Kód SK NACE (4 replies)
 204. odpis pohľadávky u postupcu (1 replies)
 205. Zahraničná DF (0 replies)
 206. Refakturácia grafického návrhu a novoročných pozdravov do EU. (4 replies)
 207. Zrážková daň na náhrady cestovného - umelec z CZ ? (1 replies)
 208. preddavky na daň r.2017 (4 replies)
 209. Je to prevádzkareň? (5 replies)
 210. Elektronická schránka aktivácia (1 replies)
 211. Ako zaúčtovať príjem? (1 replies)
 212. Kúpa auta a DPH (2 replies)
 213. SZČO od 1.7.2016 - odvody 2017 (6 replies)
 214. SZCO a odvody 2017 (5 replies)
 215. Poistenie zodpovednosti pri vykone povolania, havarijne poistenie a PZP môžem všetko účtovať na učte 548 ? (2 replies)
 216. Výplata dividend formou zápočtu? (2 replies)
 217. Zmluva o dielo podľa občianskeho zákoníka? (1 replies)
 218. Licencia SW a zrazkova dan (4 replies)
 219. 355 - účetovanie (0 replies)
 220. Účtovanie českej FA v MRP (4 replies)
 221. Fakturovanie služby za dve účtovné obdobia (0 replies)
 222. Paušálne výdavky od 1.1.2017 60%. Koho sa to týka? (4 replies)
 223. Zálohová faktúra a DPH (2 replies)
 224. Oznámenie o nezrážaní dane z príjmov (2 replies)
 225. Treba vykonať samozdanenie? (3 replies)
 226. Ako vyriešit zapornu hodnotu v pokladni? (7 replies)
 227. PZP čas. rozlíšenie (3 replies)
 228. MRP mzdy a čerpanie SF (0 replies)
 229. rastový bonus (0 replies)
 230. dan v divadle (4 replies)
 231. ake DP podat pri zmene registracie na DPH? (0 replies)
 232. Ako zaúčtujem úhradu neevidovanej faktúry? (1 replies)
 233. INFO - Finančná správa - Jednoduchšie odklady platenia dane a nedoplatkov (0 replies)
 234. Výpočet úroku z pôžičky, ktorú poskytol konateľ SRO. (5 replies)
 235. adresa+IČ DPH dodávateľa z dokladu o nákupe (1 replies)
 236. Zostavenie suvahy spätne (3 replies)
 237. Faktury vysporiadanie (0 replies)
 238. Zivnost 2017 (5 replies)
 239. Technické zhodnotenie - odpisy (0 replies)
 240. Daň z výhry (1 replies)
 241. platenie odvodov počas PN (13 replies)
 242. Szco a naklady na PHM (1 replies)
 243. Dan z nehnutelnosti pri predaji (2 replies)
 244. Faktúra od B2M - dopyty a DPH (0 replies)
 245. Zivnostnik a zahranicny obchod - byt ci nebyt platcom dph? (2 replies)
 246. Chybne odvody (2 replies)
 247. po kontrole DPH musím podať dodatočné DPH priznanie a následne priznanie k dani z príjmu? (0 replies)
 248. Potvrdenie pre banku od daňového úradu (8 replies)
 249. prestoj (0 replies)
 250. študent vš a živnosť (2 replies)