PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Kúpa šijacích strojov v jednoduchom účtovníctve - účtovanie
 2. Nárok na vdovský dôchodok
 3. ktory formular podat za I.Q 2016 kontrolny vykaz DPH ?
 4. poskytnutie služby v EU
 5. práca v Nemecku
 6. Socialna poistovna - penale
 7. zánik živnostenského oprávnenia - oznamovacia povinnosť - registračný formulár SP
 8. faktúra za stravovanie zamestnancov
 9. Mesačné DPH - platba na konci mesiaca, vrátené DPH ďalší mesiac, za ktorý mesiac podať DPH?
 10. Prenesenie daňovej povinnosti a výkazy
 11. Mzda a dochodok
 12. e-shop dodanie tovaru
 13. Pôžička konateľa svojej s.r.o.
 14. Predaj tovaru zamestnancom.....
 15. IČ DPH EU826012240 - bude to samozdanenie?
 16. DPH par. 69 ods. 2 z pohľadu odberateľa
 17. Vystavený dobropis za službu do EÚ a daňové priznanie DPH
 18. Vedel by mi niekto poradiť, ako zaúčtovať výrobu a montáž schodov do Švajčiarska? ako postupovať?
 19. Vývoz do tretích krajín a deň dodania tovaru
 20. Ukončenie SZČO a predaj firmy do s.r.o.
 21. káva z EU
 22. Čistá mzda pri uplatnený nezdaniteľnej časti pri skrátenom úväzku
 23. Daňový doklad o prijatej platbe, daňová kontrola DPH a následné dodatočné priznanie DPH?
 24. Aky typ dph alza.sk
 25. pokuta za parkovanie 544 alebo 545?
 26. prenesenie danovej povinnosti - zahradnicke prace
 27. Prenesenie danovej povinnosti - zahradne prace
 28. Môže byť tichý spoločník aj spoločnosť s.r.o. alebo SZČO
 29. danove vyrovnanie
 30. Vypílenie otvorov a prenos daňovej povinnosti
 31. Odpisovanie zbúranej budovy
 32. Obrat na účely registrácie DPH
 33. National Pen a IČ DPH
 34. prenesenie daň.povinnosti v stavebníctve
 35. prenos daňovej povinnosti - účtovanie faktúry
 36. Faktúra pre správcu bytov - prenesenie daňovej povinnosti.
 37. prenesenie daňovej povinnosti hlavný dodávateľ a subdodávatelia
 38. Účtovanie neevidovaného preplatku
 39. Faktúra od dodávateľa za vytvorenie serveru a jej zaúčtovanie
 40. Platba mýta cez Slovnaft kartu
 41. Daňová povinnosť pri samozdanení služby prijatej zo zahraničia
 42. Odpisy a predaj auta po splatení leasingu
 43. Skonto z faktúry - účtovanie v podvojnom účtovníctve
 44. Daň. priznanie pre sprostredkovateľa.
 45. Pokuta na meno vodiča.
 46. Ako na knihu jázd ak...
 47. Bločky z Erp z iného mesiaca
 48. vznik daňovej povinnosti za obedy pre zamestnancov
 49. DPH, zahraničný odberateľ + prenesenie daňovej povinnosti
 50. Ako účtovať darčekové poukážky
 51. FA od právnika - dať do obstarania alebo rovno do nakladov
 52. dofakturácia služeb a DPH - dodatočné alebo oprava základu dane?
 53. Odmena zamestnanca - minimálne mzdové nároky
 54. Dodanie služby do EU,skonto, súhrnný výkaz.Ako na to?
 55. Pôžička od konateľa - zdanovanie
 56. Ktorý KV ešte za marec?
 57. Otváracia súvaha - obsah
 58. Príjem manželky čiastočne invalidnej na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela
 59. Dohoda o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti - na základe čoho?
 60. Nepenazne prijmy - 1% z obstarávacej ceny vozidla
 61. DPH v stavebníctve
 62. Zvýšenie ZI
 63. Samozdanenie v stavebníctve
 64. Ako účtovať platenie za taxík - v PÚ ?
 65. Odplata za postúpenie práv k nebytovému priestoru - ako zaúčtovať?
 66. prenesenie daňovej povinnosti v nákladnej doprave 2016
 67. MRP - 1 faktura a dva typy DPH
 68. Dobropis- JU program Pohoda
 69. Ako zaúčtujem zriaďovacie náklady?
 70. preprava tovaru do Švajčiarska
 71. Bezpečnostný audit
 72. § 17 ods.19 služby v daňových nákladoch po zaplatení
 73. Prenos daňovej povinnosti?
 74. nadmerný odpočet dph
 75. Ako vytlačím otváraciu súvahu v Omege?
 76. nevykazovaný zdaniteľný obchod
 77. DPPO-dodatočné daňové priznanie za rok 2014
 78. Ako účtovať dodanie na zálohovú faktúru, ak dodanie sa uskutočnilo skôr ako úhrada zálohovej faktúry?
 79. Kamerový systém - aká odpisová skupina?
 80. Preprava betónu-samozdanenie alebo nie
 81. Daň z predaja nehnuteľnosti
 82. DPH
 83. Cistenie a prehlbovanie studni-uplatnuje sa prenos danovej povinnosti?
 84. Dotácia pokladne v s.r.o. - ak nie sú ani peniaze na účte - Ako dostať peniaze do pokladne?
 85. Založenie s.r.o. v Omege, tlač otváracej súvahy - kontrola
 86. leasing pri ukončení živnosti
 87. Spadá výmena osvetlenia v priemyselných objektoch pod tuzemské samozdanenie?
 88. Nákup tovaru pred vznikom s.r.o.
 89. Došlá faktúra vystavená pred vznikom s.r.o. - zahrnúť do zriaď. výdavkov?
 90. OP k požičke, úrokom z omeškania voči spoločnosti v konkurze k 31.12.2014
 91. upovedomenie o začatí exekúcie - úroky z omeškania...
 92. súdne trovy hradené oprávneným - daňový výdavok?
 93. 2%
 94. Mame narok na vratenie dane pocas dlhodobej PN?
 95. Ak sa s,r,o, rozhodne svojim zamestnancom preplacat vstupnu lekarsku prehliadku kam to zauctujem?
 96. Prijatá platba z 3.krajiny a DPH
 97. Správne vypísanie DDP
 98. Platba DPH - účet s alebo bez IBAN
 99. Refundácia mzdy z ÚPSVaR
 100. Zaúčtovanie 10% a 20% DPH - platby kartou vs hotovosť
 101. Zriadenie termínovaného podnikateľského účtu-oznámenie
 102. Kam zauctujem fakturu za kavu?
 103. Čo s neevidovanou faktúrou?
 104. Preddavky na mzdu?
 105. Môžem ako fyzická osoba alebo treba založiť firmu?
 106. Hundai i40 - nesedí mi spotreba uvedená v TP
 107. práca v čr a danove priznanie
 108. Účtovanie na strediská - ako rozdeliť výsledok hospodárenia?
 109. Elektronicke oznamenie colnemu uradu
 110. Označovanie ZI a SPZI na dokumentoch
 111. Odpisy DHM
 112. fakturácia s DPH, alebo bez
 113. Fakturujeme klampiarske a izolačné práce
 114. ročné zúčtovanie až po zaslanom ročnom hlásení dane-prepracovať celé ročné hlásenie?
 115. Oprava kancelárskych klimatizácií vo výrobnom podniku. Podlieha samozdaneniu?
 116. Samozdanenie došlej faktúry z Čiech za opravu auta ide do riadkov 11,12 a 20,21?
 117. dofakturácia roku 2015 - ako s výnosmi?
 118. Môže firma darovať tovar?
 119. Zdaňovanie a povinnosti pri príjme autorského honoráru.
 120. Vratenie dane v Taliansku
 121. 2% z dane neregistrovanemu subjektu?
 122. vrátenie poistného pri zrušení poistenia zaúčtovať na 648?
 123. dph zo zjednodušených faktúr od 1.4.2016
 124. Ako fakturovat predaj elektronickych knih?
 125. SRO a vystavenie faktúry pre seba
 126. IČ DPH Slovnaft alebo IČ DPH nájomca
 127. Doklady k tovaru nadobudnutého z CZ.
 128. reklamné predmety do 1.1.2015
 129. Aktívna živnosť v ČR plus príjem na Slovensku
 130. kurz k ktoreho datumu pouzit na faktury odberatelskej?
 131. ako vystaviť fakturu pre odberateľa v ČR ?
 132. Odmena lesnej stráži
 133. Kúpa poľnohospodárskeho pozemku/bývalého dvora.
 134. Zaúčtovanie predčasne ukončeného leasingu
 135. Prenos DP a doprava na jednej faktúre
 136. zaradenie vozidla do obchodného majetku sro a odpisy, cestná daň
 137. ako zaúčtovať on-line časopis?
 138. Služobná cesta Česká republika, v akej mene účtovať?
 139. Identifikovaná osoba DPH - nákup v ČR
 140. dopravné do ceny obstarania
 141. Predaj bytu evidovaného v majetku spoločnosti
 142. Aliexpres-objednávka ako doklad
 143. Prenajom casti domu, fyzicka osoba, nepodnikatel.
 144. Stravné služobná cesta Rakúsko výpočet
 145. Na bankovom výpise z úveru mám istinu v určitej čiastke,ktorú mám zaúčtovanú a pod ňou je príslušenstvo v malej sume 6,13 € ,ktoré neviem ako zaúčtovať
 146. preprava stroja na stavbu
 147. Stavebné firmy fakturácia bez DPH
 148. môže daňový úrad - exekútor zadržať peniaze subjektu , ktorý urobil mylnú platbu?
 149. Vystavovanie faktúr za pohreby s príslušenstvom, účtujem celé ako službu?
 150. danove priznanie v Spanielsku
 151. Pracovná cesta.
 152. Nárok na daňový bonus pri odchode dieťaťa zo školy
 153. strava a DPH
 154. rozpočtová organizácia a schválený rozpočet
 155. Ako správne vystaviť OPIS faktúry
 156. Ozvucenie na akcii pre CR odberatela
 157. Čislovanie faktúr pri e-shopoch
 158. Samozdanenie od alza pri notebooku
 159. Povinnosti pri nákupe nového automobilu zo zahraničia - platca DPH.
 160. Živnosť a študent SŠ s predĺženou dobou štúdia kvôli prestupu na inú školu
 161. Tovar za bonusove body
 162. účtovanie zapornej faktury za mobil
 163. Vyradenie dokladov u SZČO
 164. Zmluva o nájme nebyt. priestorov - účtovanie v PU
 165. občianske združenie-potvrdenia
 166. Ako spravne zauctovat darcekovy poukaz na zaklade statutu zamestnaneckej sutaze??
 167. Plati mi zamestnavatel odvody ak u neho brigadujem na dohodu?
 168. Faktúry za transport platené inou firmou
 169. Samozdanenie na základe zálohovej faktúry z ČR?
 170. faktura od Narodnej dialnicnej spolocnosti - ohladne Kontr.vykazu DPH - uctujeje ako "normalnu fakturu" ?
 171. Ako vytlacite blok z virtuálnej registracnej pokladnice?
 172. Zalohova faktura v jednoduchom uctovnictve
 173. Zahranicna LTD so skladom na Sk
 174. správne zaúčtovanie predaja automobilu v ZC nižšej ako PC
 175. Ak má pracovný pomer od 1.2.2016 a na materskú pôjde 16.5.2016, vymeriavací základ bude z tohto prac. pomeru?
 176. Strata pri uhrade postupenej pohladavky
 177. Kam účtovať "preverenie odbornej spôsobilosti organizacie.." ?
 178. zmena PP pred materskou - čakacia lehota 90 dni je kalendárnych alebo pracovných?
 179. Ako zaúčť verifikačný poplatok na PayPal
 180. Zle vystavená faktúra
 181. súkromný účet používaný na podnikanie
 182. Danove priznanie z prijmov z SK a DE
 183. Zváračské práce v ČR
 184. Založenie s.r.o platca DPH . Ready-made alebo postupne?
 185. Ako podať daňové priznanie z príjmov v Belgicku
 186. účtovanie v cestovnej kancelárii
 187. Prenos daňovej povinnosti § 69 ods.2 j) a prefakturácia
 188. Zrážková daň 35 % - dividendy
 189. Faktúra s DPH z 12/2014
 190. Ako spravne zauctovat darcekovy poukaz na zaklade statutu zamestnaneckej sutaze??,
 191. finančný lízing -
 192. Musí sa vystaviť doklad z registračnej pokladne ?
 193. eshop účtovanie vystavených faktúr
 194. Zníženie základu dane a paušálna náhrada
 195. Vypocet mzdy
 196. szco predaj auta
 197. Účtovanie novovzniknutej s.r.o v Omege - začiatočník
 198. kurzové rozdiely 391
 199. Hladam uctovnika pre o.z.-sukromne detske centrum .
 200. zníženie ceny.
 201. Účtovanie spôsobenej škody
 202. odpočítateľná čiastka na manželku - podnikateľku
 203. Nemá niekto vzor preberacieho - odovzdávacieho protokolu účtovnej agendy?
 204. Finančný agent a DPH
 205. OMEGA - Nesprávny prenos nevyrovnaných dokladov saldokonta do nového roku
 206. Vrátenie náhr.dielov do zahraničia
 207. výpoveď zo strany zamestnanca a výpovedná doba
 208. zamestnanec v zahraničnej firme + szco
 209. Odpocet DPH z pozemku + predpredaj bytov
 210. Zmluva o buducej zmluve - zaloha
 211. auto v prenájme a zaplatenie mýta
 212. kovový materiál
 213. Daň z motorového vozidla za zamestnanca
 214. Odpisy u starsieho auta
 215. oprava zrazenej dane zo závislej činnosti
 216. účtovníctvo súkromnej skolky, o.z.
 217. Kávovar do firmy ako zaúčtovať?
 218. Výsledok hospodárenia 2015 - k akému dátumu preúčtovať zo 431?
 219. Praca na dohodu v Cechach (potvrdenie od zamestnavatela)
 220. Potvrdenie - § 152 ZP
 221. Ako postupovať?
 222. Platenie dane z nehnuteľnosti po predaji bytu.
 223. Ide o podvod?
 224. Ako uctovat v MRP krok za krokom
 225. Do ktorej odpisovej skupiny patrí malý benzínový traktorík -odhŕňač snehu a kamerový systém?
 226. štatistická klasifikácia CPA sekcia F
 227. Je prípojka na kanalizáciu k susednému hotelu DHIM, a ak áno čo je súčasťou obstarávacej ceny, a aká odpisová skupina ?
 228. Úhrnná pokuta - info finančná správa
 229. Faktúra za dodanie pneumatík z Čiech , opravná faktúra k nej a vystavená správna faktúra - nesprávne dátumy
 230. Audítor ( účtovné aj daňové poradenstvo ) TT
 231. doplatok dane - uhrada
 232. Vrátené PZP na BÚ a neskôr doručený doklad z poisťovne - účtovanie.
 233. Pouziva niekto autoplan? Nadspotreba?
 234. DHM
 235. Môžem takto účtovať stravovanie vo vlastnom zariadení?
 236. Tuzemské samozdanenie (stavebné práce) a dopravné
 237. NČZD na manželku 2015
 238. Má niekto kontakt na človeka, ktorý vypracováva transferové dokumentácie?
 239. Ako správne vystaviť faktúru
 240. Daň z predaja a zisku z virtualnych vecí (Steam platforma)
 241. V ktorom stlpci KV sa má nachádzať blok z tankovania platobnou kartou
 242. pridanie analytiky účtov po ročnej uzavierke
 243. Faktúra s VAT ID:EU442008451 od firmy Wix.com - ako uviesť do KV a DPH?
 244. prenájom garáže
 245. daň z nehnuteľnosti
 246. suma bez dph do ČR za reklamu?
 247. ako budem podavt danove priznanie ak mam prijem zo zahranicia?
 248. Kontrola z SP
 249. Vystavovanie faktúr na cudziu SZČO.
 250. Ak dedí maloletý po otcovi byt a tento dedením nadobudnutý byt sa predá do roka, bude to príjem podľa §8.