PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Dodatočné DP aj KV DPH za minulé mesiace
 2. faktura za ubytovanie
 3. Nákup tovaru v hot. ak nie sú peniaze v pokladni, ani na účte
 4. zábezpeka pre DU
 5. Zaradenie do odpis.skupiny
 6. Môžem účtovať 221 / 221? je to ok?
 7. výbava kuchynky v prenajatej kancelárii
 8. Môžem uplatniť prenos daňovej povinnosti na opravu gastrozariadení?
 9. Prenájom bytu ak už som živnostník
 10. Výsluhový dôchodok, zamestnanie a podpora v nezamestnanosti
 11. Administratívny poplatok - prevod vlastníckych práv - Ako zaúčtovať v PU?
 12. oneskorená registrácia DPH - aký je správny výklad zákona?
 13. Dodávka alarmu s montážou
 14. Lekáreň - nový zákon o odpadoch
 15. Mäso nakúpené v Poľsku ako mám zaúčtovať v roku 2016 , s akým DPH?
 16. Náklady na auto tiež 80%
 17. Úroky z pôžičky / z omeškania - zdaňujú sa ??
 18. ako zaúčtovať jednorázové cestovné poistenie?
 19. Vzorky
 20. Auto zaradené v majetku používané aj na súkromné účely - SZČO, platca DPH, Jednoduché účtovníctvo
 21. Zrušenie registrácie DÚ
 22. Vyúčtovacia faktúra za energie
 23. Uplatní sa prenos daňovej povinnosti DPH pri kabelážnych prácach, ktoré nie sú súčasťou budovy?
 24. Faktúra za rozbor pitnej vody
 25. Stravne listky-zamestnavatel
 26. nákup phm v zahraničí a dph
 27. Preplatok z RZ dane a ukonceny PP
 28. ako sa odepisuje záporný goodwill?
 29. Oprava základu dane tuzemské samozdanenie § 69 a daňové priznanie na DPH
 30. Ako funguje pay safe karta ?
 31. Zamestnávanie v Nemecku a odvody do poisťovni.
 32. Ukončenie pracovného pomeru stravné lístky
 33. Môže poberateľ výsluhového dôchodku poberať materskú?
 34. Kombinácia DPH na faktúre
 35. Spĺňa fy podmienky povinnej registrácie DPH?
 36. nákup kolkov a ich refakturácia
 37. Stará pohľadávka
 38. ako úctovat penále od Soc.poistovne za stary rok ?
 39. kedy ukončiť pracovný pomer ?
 40. Kedy je zdaniteľné plnenie?
 41. DPH pri vývoze tovaru s montážou
 42. Príjem rozhodcu na arbitrážnom súde
 43. Preplatok voci ZP a SP na ucte 336, ktory vznikol chybnym uctovanim v predch.rokoch, ako ho zlikvidovat uctovne?
 44. faktúra, ičo a dič
 45. Účtovanie v Omege - začiatočník
 46. Danove obdobie a dan. licencia
 47. Nezdokladovaná úhrada záväzku
 48. Aký účet použiť pri duplicitnej úhrade?
 49. DPH doklad faktúra opravná
 50. Slovák si podal danove priznanie v Čechách
 51. Predaj nehnuteľnosti - budova zahraničnej osobe a zároveň spoločníkovi
 52. "Samozdanenie faktury" nemusi byt 343 uctovana??
 53. Chybové hlásenie pri vypĺňaní DPPO
 54. Číslovanie dokladov - hospodarsky rok
 55. Vklad do ERP - je potrebné účtovať?
 56. Daňový bonus
 57. Poistenie pohľadávok - účtovanie
 58. Obstarávacie náklady - garáž
 59. DODAT.DPH - príklad - ako vyplniť?
 60. Uctovanie cestovnej kancelarie v PU
 61. Montáž a prenos daňovej povinnosti
 62. platby za jazykový kurz a DPH
 63. stavebné a montážne práce z EU?
 64. Zisk vyplatený spoločníkovi s.r.o. - ako zaúčtovať ???
 65. Môže SZČO viesť daňovú evidenciu? (2016)
 66. FA do CR ale tovar na Slovensko
 67. Ide o prenos daňovej povinnosti v stavebníctve?
 68. oprava faktúry s DPH /platená v hotovosti/
 69. Databáza-odovzdať klientovi?
 70. zariadenie predajne ako dar
 71. Ako zaúčtovať vybavenie kuchyne v rekreačnom zariadení?
 72. odpočet DPH za províziu pri nákupe stravných lístkov u živnostníka
 73. Transferové oceňovanie - odsúhlasenie
 74. Čistá hodnota zákazky v súvahe
 75. Rrezervy na naklady a zaroven k tomu odhad na vynosy-vplyv na zaklad dane
 76. Príjem do pokladne za predaj auta
 77. Provízia - terminál - účtovanie
 78. Účtovanie deputátu ako úhradu za nájomné.
 79. Zápočet pohľadávok a záväzkov spoločníka
 80. Refakturácia prepravy na SK poľskému dodávateľovi s DPH?
 81. Platenie poistky zo zivnosti popri zamestnaní
 82. Daň z darovanej nehnuteľnosti?
 83. Reštaurácia a výdajky
 84. Prenájom kancelárie od konateľa a transférové oceňovanie
 85. Ako vystaviť faktúru
 86. režim DPH: dodávka a montáž technológie ČS
 87. Kedy musím zaradiť do majetku pozemok?
 88. DPH pri nákupe zlomkového zlata zo záložne
 89. Učtovanie pohonných hmôt.
 90. Ako získať spätne prax pri výpomoci vykonávania prác pre SHR?
 91. VPD - účel
 92. Účtovanie recyklačného fondu
 93. Súhrny výkaz a daňové priznanie k DPH.
 94. Predaj jedálnych kupónov zamestnancovi
 95. Faktura prelom mesiacov a DPH
 96. Registracia platitela dane
 97. zauctovanie faktury
 98. Predaj darovaneho pozemku
 99. študent dennej formy, práca na TPP a nárok na podporu v čase nezamestnanosti
 100. Stavebníctvo a DPH
 101. SZČO a uplatnenie nákladov za prenájom
 102. Existuje videoškolenie k problematike: stavebné práce a DPH od 1.1.2016 ?
 103. prevod vlastného softvéru do sro
 104. obstaranie tovaru zo zahraničia
 105. Dodanie tovaru z EU - kedy do DPH a KVDPH
 106. Účtovanie úveru
 107. Ako treba vymazať chybne zaúčtované pokl. dokl. z účt. denníka v programe MRP?
 108. nákup videoškolenia - účtovanie
 109. Šetrenie sídla fy z hľadiska registrácie DPH.
 110. Je správne rozdelenie faktur z jednej stavebnej akcie na cast s a bez prenosu danovej povinnosti?
 111. Je obstaranie webovej stránky kapitálový, alebo bežný výdavok?
 112. Dan z prenajmu
 113. Účtovanie v jednoduchom účtovníctve, stravné lístky a stravné, cestovné náhrady a náklady na mobil
 114. dodatočné DP B
 115. Rozpočítanie nákladov za prepravu do ceny tovaru
 116. Dobrovoľné poistenie
 117. Fakturovanie materiálu z nemecka do švajčiarska ale dodanie je v taliansku
 118. uplatnenie dph pri registrácii z finančného leasingu
 119. Preukázateľné výdavky na zníženie dane z príjmu pri predaji bytu
 120. B3 KV dph uplatnená
 121. dane zo mzdy
 122. Mesačný výkaz do SP a ZP - zamestnanec PN
 123. prenesenie daňovej povinnosti - rôzne činnosti na jednej faktúre
 124. rok na PN
 125. Ako zaúčtovať pri stavbe výkony "dokončovacie"?
 126. Ako si uctovne prerozdelit peniaze, aby to bolo spravne?
 127. nemecke daňové priznanie
 128. Platba v hotovosti odberateľom na základe zmluvy bez sumy - obmedzenie 5000€
 129. Ako zaúčtovať nákup jedného setu letných pneumatík a diskov v hodnote 2100 EUR?
 130. dohoda o vykonaní práce - rodičovská dovolenka
 131. Neplatiteľ a predaj tovaru do EÚ
 132. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve, nárok na odpočet a kedy samozdaniť
 133. Vystavená faktúra do EÚ
 134. Obchodný zástupca z ČR sprostredkováva obchodnú činnosť na Slovensku pre slovenského platiteľa DPH. Musí byť registrovaný na SK ako platca DPH podľa pragrafu 7?
 135. Účtovanie PHM
 136. Ako vystavit fakturu zahranicnej osobe za sluzbu vykonanu v SR???
 137. Zľava na fa
 138. prenesenie daňovej povinnosti FA
 139. refakturácia pokladničného dokladu resp. zjednodušenej faktúry
 140. Faktúra do ČR
 141. Ako si zvýšiť st.dôchodok
 142. Dan z prijmov PO pri predaji nehnutelnosti
 143. Inštalácia rozvodov potrubí médií - jedná sa o prenos daňovej povinnosti?
 144. vyúčtovanie zahraničného cestovného na prelome mesiaca
 145. Zápočet rokov - pracovný pomer na 2 hod. denne
 146. Nákup z Mobelixu a účtovanie v PU
 147. Ako zaúčtujem "hygienu" v PU?
 148. dátum vystavenia a dodania pri tovare
 149. Zdanenie prijmu z obchodovania na internete - obchodovanie s komoditami a na menovom trhu
 150. Zamestnanec na PN po 52 týždni
 151. Pracovný pomer na hodinu denne
 152. Transférove oceňovanie
 153. Zostatková cena majetku účtovná/daňová pri vyradení majetku z dôvodu výkonu záložného práva
 154. prenesenie daňovej povinnosti
 155. Goodwill pri kúpe časti podniku?
 156. prepis automobilu od manzela na manzelku, ktora ho pouziva na zivnost?
 157. Osobný asistent-treba sa niekde prihlasovať?
 158. ake su podmienky pri obrate nad 100 000 eur - moznost neplatit DPH ?
 159. Úroky z pôžičky - zdaňovanie
 160. Nezdaniteľná časť na manželku
 161. Oprava faktúry ... stavebné práce
 162. Dobropis na plechy podľa par. 69 ods. 12 a daňové priznanie DPH.
 163. Prenájom vlastnej nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku a spôsob evidencie príjmov a výdavkov v daňovom priznaní FO
 164. môžem dať do nákladov?
 165. Prenos daňovej povinnosti áno alebo nie?
 166. Likvidačný zostatok
 167. Splatnosť faktúry viac ako 60 dní - splátkový kalendár
 168. oprava dobropisu v súvislosti s DPH
 169. Letenka od českej spoločnosti a DPH
 170. exekucny prikaz na zrazku zo mzdy zamestnancovi
 171. Cestovné príkazy, Kniha jázd - konateĺ?
 172. sprostredkovanie osôb v SR do zahraničia
 173. Zahraničná faktúra
 174. DPH pri nákupe tovaru zo zahraničia
 175. Diéty za 4,20 alebo 6,30 ??
 176. Oneskorená registrácia na DPH a následné zrušenie podnikania
 177. Zaúčtovanie myPay
 178. dph pri prepravu z 3. krajin?
 179. Hromadné prepúšťanie a ako ďalej
 180. Ako postupovať u cudzinca-čecha, keď chce mať u mňa sidlo?
 181. Ako vyplniť dodatočné DP PO
 182. Zrážková daň z pôžičky od zamestnancov.
 183. Ako v JU zaradiť hm. majetok do 1.700 eur, využívaný viac ako rok ak chcem celú sumu do nákladov v DP2015?
 184. Odpisovanie nábytku
 185. Predaj rodinného domu.
 186. Spôsob účtovania B, koniec roka
 187. Omega - účtovanie nákupu regálov z Mobelixu
 188. 2%dane - posledný deň
 189. VSZP - protokol o semantickych chybach pri odhlaskach a prihlaskach - ako riesite ?
 190. Dobropis došlý po 30 dňovej lehote
 191. pokladňa v HUF - zaokrúhlovanie?
 192. postúpenie pohľadávky v JU a zápočet
 193. Aká je zaručná doba pri predaji podnikateľským subjektom 1 alebo 2 roky ?
 194. nefunguje mi drsr.sk ako doteraz
 195. Mimoriadna účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie
 196. zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny
 197. Cestovne nahrady konatela - spotreba PHM podla akej normy
 198. Narok na davku v nezamestnanosti
 199. Zrušenie registrácia DIČ
 200. Príjem z predaja licencie
 201. Cislo uctu pri plateni danovej licencie?
 202. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu PO
 203. Rezerva na dan z motorovych vozidiel
 204. Dodávka služby z CZ do SK od platiteľa neplatiteľovi - ako fakturovať?
 205. vyplatenie ziskov - dividend za r. 2015
 206. letenky z Litvy - DPH
 207. Ukoncenie TPP po materskej vymeriavaci zaklad pre davku v nezamestnanosti
 208. Učtovanie do nakladov pred založenim S.R.O
 209. Živnostník - dohoda o spolupráci - firemné auto aj na súkromné účely
 210. Oprava v prehľade o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 211. účet 133 - nehnutelnosť na predaj
 212. Faktúru vystaviť s, alebo bez DPH?
 213. Faktúra za prepravu z EÚ pri dovoze tovaru z krajiny mimo EÚ
 214. Uctova zavierka
 215. technické zhodnotenie alebo služba?
 216. Vozidlo nadobudnuté darovaním
 217. Zaradenie MV do majetku sro
 218. Koľko krát musím platiť DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín?
 219. Virtuálna elektronická registračná pokladnica - stačí obyčajná tlačiareň?
 220. Transferové oceňovanie - za aké obdobie sa vytvára dokumentácia?
 221. Nedoplatok na dani
 222. Demontáž a znova montáž toho istého dopravníka
 223. Dividendy za r. 2012
 224. STK, EK - casovo rozlisovat?
 225. Investičné zlato v majetku s.r.o. - evidencia majetku
 226. Kde do daňového priznania zaradiť neuplatnenú časť odpisov?
 227. KV a leasingová splátka
 228. daňové priznanie z dedičstva
 229. Vyradenie pohľadávky
 230. Účtovanie projektovej dokumentácie
 231. Doklady pri predaji MV mimo EÚ
 232. nehnuteľnosť
 233. odstupne
 234. Ide dodávka do DPH priznania nákup dubai a nasledne aj predaj v dubaji
 235. Prepočet nákladov na zahraničnej služobnej ceste
 236. Miesto dodania záhradné práce
 237. Oneskorená registrácia na DPH a tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH
 238. Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v rámci SR - ťahač
 239. daňový doklad k prijatej platbe
 240. odstupne
 241. Nový Prehľad činností CPA a postup podľa starého Prehľadu činností CPA
 242. Poistenie zaplatené počas PN SZČO
 243. môžem kúpiť stoličku spinalis zo sociálneho fondu a nedať ju zamestnancovi na zdanenie?
 244. Provízia za obchodné zastupovanie (zmluva o obch.zastúpení) - vzťahuje sa § 17 ods. 19 písm.d) ? (daň.náklad po zaplatení) ?
 245. Finančné výkazy FIN 3-04 4-04 pre obce
 246. Poplatok za odpad s.r.o.
 247. Je možné zrušiť plne omylom podaný kontrolný výkaz?
 248. DIČ zahr. faktúr nahrávame ako naše IČ DPH?
 249. Ako zauctujem v JU bezurocnu pozicku od matky zivnostnika a ako jej splatky?
 250. Predaj pozemku a daň z príjmu