1. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015 v roku 2016 - kombinácia nedoplatku a preplatku - ako správne zaúčtovať ? (3 replies)
 2. DPH zahraničie (4 replies)
 3. doprava na území SK, český dopravca - ako s DPH ? (1 replies)
 4. Kosačka majetok v JU - účtovanie (2 replies)
 5. Bicykel ako VOZD (0 replies)
 6. návšteva lekára s rodinným príslušníkom (3 replies)
 7. účtovanie výroby výrobkov (3 replies)
 8. výpočet vreckového a stravného (3 replies)
 9. Peniaze na firemnom účte (7 replies)
 10. Dodanie výrobku s dopravou do EU (2 replies)
 11. refakturácia bankových poplatkov (0 replies)
 12. Nákup softvéru (elektronická distribúcia) z krajín mimo EÚ a DPH (0 replies)
 13. Zapocet dani pri podani DDP (0 replies)
 14. Vznik daňovej povinnosti pri stavebných prácach z ČR (4 replies)
 15. Platiť daň? (1 replies)
 16. Česká firma s organizačnou zložkou v SK a DPH (4 replies)
 17. nákup polohovacích postelí + matracov (0 replies)
 18. Prenájom osobného vozidla (2 replies)
 19. Uplatnenie vratky DPH - štvrtročný platca (2 replies)
 20. Koniec PP a odhláška SP (11 replies)
 21. Je predaj pozemku pod letnou terasou oslobodený od dane? (1 replies)
 22. služby z EU od neplátca (5 replies)
 23. Ako si uplatňujete nárok na náhradu škody? (2 replies)
 24. Služobné auto na dovolenku !!!??? (4 replies)
 25. Reklamné služby/predmety? (1 replies)
 26. Faktura za letenky a DPH? (2 replies)
 27. Kupa medu na podnikanie (2 replies)
 28. Zapocet dobropisu s fakrurou (2 replies)
 29. prerušenie živnosti a platby do SP a ZP (1 replies)
 30. Aký dátum dodania je za fa el. energie? (2 replies)
 31. je nákup kvetín a vencov na pohreb daňovým výdavkom? (5 replies)
 32. Pri podávaní dodat. DP typu B, nakoľko SZČO pracoval aj v Nemecku ako upravím účtovníctvo, hlavne teda výdavky týkajúce sa práce v Nemecku - cestovné náhrady /stravné, ubytovanie/? (2 replies)
 33. Ako opraviť účtovanie z 2015? Mám 2x zaúčtovaný dobropis z Čiech. (3 replies)
 34. účtovanie bonusu (0 replies)
 35. Praca z domu pre zahranicnu spolocnost (3 replies)
 36. Refakturácia poplatku od nemeckého právnika za výkazy od nemeckého súdu z pohľadu dph. (9 replies)
 37. bloky z pokladne (6 replies)
 38. Príjem športovca (11 replies)
 39. fiskálna pokladnica - nové ič dph (1 replies)
 40. Evidencia spotreby a výkonu VV Desta (2 replies)
 41. Zmena trv.bydliska splnomocnenej osoby (0 replies)
 42. Môžem urobiť zápočet v roku 2016 so spoločníkom za pohyby uskutočnené v roku 2015? (1 replies)
 43. Tuzemské samozdanenie (kovy) a doprava (3 replies)
 44. nákup auta ako neplatca DPH a predaj auta už platca DPH (15 replies)
 45. Aktivácia dlhodobého majetku (1 replies)
 46. Spatne vyplatenie danoveho bonusu. (2 replies)
 47. Potvrdenie o úhrade parkovného - kontrolný výkaz (6 replies)
 48. Zaradenie súkromného automobilu do obchodného majetku a jeho následný predaj (1 replies)
 49. Vyhotovenie FA/dodanie služby (1 replies)
 50. DPH - nájom nehnuteľnosti (3 replies)
 51. Je príspevok na opatrovanie zdaniteľný príjem? (1 replies)
 52. Významné opravy minulých účtovných období (5 replies)
 53. nevyplatenie odstupné - uvádzať na výplatnej páske (1 replies)
 54. Elektroinštalačné práce-prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 55. Preklad maďarskej účtovnej osnovy do slovenčiny. (0 replies)
 56. Premiestnenie technológie kúrenia - Prenos daňovej povinnosti?? (0 replies)
 57. Refakturácia stavebnej činnosti (0 replies)
 58. výpočet odstupného pri 2 smennej prevádzke. (5 replies)
 59. Odpočet DPH pri aute nad 48 000 eur (8 replies)
 60. zálohová faktúra a DPH (2 replies)
 61. Dividendy pre PO (1 replies)
 62. vzájomný zápočet - jednoduché účtovníctvo (6 replies)
 63. dan z prenajmu nehnutelnosti (2 replies)
 64. Úprava DPH §54 - zmena účelu použitia ? (0 replies)
 65. výroba a montáž 3D loga-účtovanie (1 replies)
 66. Príjmové pokladničné doklady (2 replies)
 67. Storno faktúry - ešte neodoslané výkazy DPH (6 replies)
 68. Splátka auta a lízing - uplatnenie DPH (1 replies)
 69. Preúčtovanie tovaru na materiál (5 replies)
 70. Koľko firiem je reálne schopná mesačne zúčtovat jedna účtovníčka? (5 replies)
 71. Bezhotovostný styk (3 replies)
 72. Vklad konateľa na účet - bezúročná pôžička. (2 replies)
 73. faktúra pri predaji do tretích krajín (0 replies)
 74. dobropis DPH - potvrdenie odberateľom? (1 replies)
 75. Faktúra za služby od Srbského prepravcu s miestom vykládky Švajčiarsko. (2 replies)
 76. Poštovné+balné na vystavenej faktúre - účtovanie (3 replies)
 77. Kedy podať dodatočné DPH? (6 replies)
 78. Poistenie profesnej zodpovednosti (5 replies)
 79. Mozem uctovať doDávku klímatizácie na 112 a jej namontovanie na 518? Lebo dodané boli o 2 týždne skôr. Cena klímy 1060,- €. Nie sme platci DPH. PU (3 replies)
 80. Regaly - odpisovanie (0 replies)
 81. minimalna mzda na dohodu o pracovnej cinnosti (9 replies)
 82. ELDP a neplatené voľno (2 replies)
 83. Slovenský živnostník, platca DPH, predáva príležitostne na trhoch v ČR (0 replies)
 84. renovácia podlahy - oprava alebo TZ (3 replies)
 85. Účtovanie výplat jeden VPD (2 replies)
 86. Do ktorej skupiny zaradím motorovú kosačku v JU? (2 replies)
 87. Poskytnutý úver na kúpu auta (2 replies)
 88. Môže obchodna spolocnost poskytnut dlhodobu pozicku inej obchodnej spolocnosti? (4 replies)
 89. Penesená daňová povinnosť (1 replies)
 90. Súkromná osoba-predaj zeleniny (5 replies)
 91. Podaní dodatečného přiznání k DPH na Slovensku. (6 replies)
 92. Prevod/predaj majetku SZČO svojej novovzniknutej s. r. o. (5 replies)
 93. Počiatočné stavy určené na základe účtovnej závierky z registra účtovných závierok (8 replies)
 94. Přenos DPH u stavebních prací na Slovensku? (4 replies)
 95. dobropis (2 replies)
 96. Stratený doklad (1 replies)
 97. povinné odvody pri podnikaní (2 replies)
 98. Štrk a piesok na úpravu pozemku - správny účet (0 replies)
 99. elektronická schránka (2 replies)
 100. Nájom + prevádzk. náklady účtovanie (4 replies)
 101. Nákup auta od nepodnikateľa (2 replies)
 102. Možem niektoré faktúry platiť s DPH a niektoré bez DPH? (2 replies)
 103. Preradenie vecnej výhry z osobného majetku do podnikania SZČO (0 replies)
 104. Ako je to s danovym priznanim, ak nie som platca DPH? (3 replies)
 105. Rocne zuctovanie ZP za rok 2015 - podanie namietky (18 replies)
 106. vybavenie do budovy, ktorá nie je ešte zaradená do majetku (2 replies)
 107. Obedy (3 replies)
 108. Ako účtovať mesačný poplatok za POS terminál od SLSP po novom? (5 replies)
 109. Platba 4849 eur v hotovosti a pokladni 3700 eur (8 replies)
 110. viete mi poradiť kde by som našiel tlačivo na registráciu ic dph 7a??? (3 replies)
 111. projektová dokumentácia z EU - ktorý riadok vo výkaze DPH (0 replies)
 112. Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa, novela od 1.1.2016 (6 replies)
 113. Registrácia DPH §7a (2 replies)
 114. Odmena za sprostredkovanie u nepodnikatela alebo FO so slobodnym povolanim (0 replies)
 115. Poskytnutý dar (0 replies)
 116. Zaradenie predajného stánku do odpisovej skupiny (3 replies)
 117. Odpisovanie auta (2 replies)
 118. Ako nahodiť počiatočné stavy nákladov a výnosov počas roka? (5 replies)
 119. Naklady na vyriadenie prevadzky (0 replies)
 120. preplatky -RZZP kontrola BU zdravotky , kde nájsť, ako oznámiť (1 replies)
 121. Školenie v oblasti zákazkovej výroby (0 replies)
 122. nemocenske davky (1 replies)
 123. Slovenske Uctovnictvo-vypomoc. (0 replies)
 124. účtovníctvo pohostinstva v money s3 (3 replies)
 125. Verejné osvetlenie 021 alebo 022? (0 replies)
 126. predaj majetku v obstarávaní - účtovanie (1 replies)
 127. Nárok na dovolenku (8 replies)
 128. Predaj bytu a dan z predaja nehnutelnosti? (3 replies)
 129. rozhodujúce obdobie PN (2 replies)
 130. Zaradenie billboardu (0 replies)
 131. Nákup materiálu 501 (1 replies)
 132. PHM 80% neplatca DPH (3 replies)
 133. Predaj neodpísaného vozidla a DPH -nesplatený úver (2 replies)
 134. Vývoz obnoseného oblečenia v rámci EU (0 replies)
 135. Idem predať pozemok, ktorý vlastním 22 rokov. Musím platiť daň z príjmu? (1 replies)
 136. Kedy vystavit dodaci list a doklad z ERP? (3 replies)
 137. Re: Faktura za ubytovanie – pracovná cesta (4 replies)
 138. Prepravné služby a dph. (1 replies)
 139. Môže byť vytvorená opravná položka na pohľadávku z r. 2010 nasledne daná ako danový výdavok v DP r. 2015 ked je firma v konkurze (1 replies)
 140. Ako zaúčtovať zaplatenie tovaru manželovou kartou (2 replies)
 141. Fakturovanie služieb do Švajčiarska a DPH, odvolávka, náležitosti faktúry (6 replies)
 142. vyššia materská (2 replies)
 143. SC počas sviatku - na čo ma zamestnanec nárok? (3 replies)
 144. Na aky riadok DP opravnú položku ktorá ide do nákladov za premlčané pohľadávky (3 replies)
 145. DoBPŠ (4 replies)
 146. Predaj auta spoločníkovi (7 replies)
 147. Kontrolný výkaz - fakt. z 05/2016 doručená v 8/2016 (4 replies)
 148. spotreba PHM (1 replies)
 149. Jednoduché účtovníctvo - kategória služby alebo ostatné výdavky? (1 replies)
 150. Kedy sa dá vstúpiť do II. piliera (1 replies)
 151. Postúpenie pohľadávky - u postupníka účtovanie (4 replies)
 152. Slobodné povolanie popri TPP a odvody (7 replies)
 153. Provízia za sprostredkovanie zo zahraničia a DPH (5 replies)
 154. Dolezite osobne prekazky v praci + cesta k/od lekara (7 replies)
 155. Zákazková výroba (0 replies)
 156. Kúpa ojazdeného vozidla v rámci ES (2 replies)
 157. Ako zosúladiť saldo s hlavnou knihou pri účte 321? (0 replies)
 158. Ako riešite účtovanie splátky úveru a poplatok za nedočerpanie úveru? (2 replies)
 159. Dotácia §51a jednoduché účtovníctvo (0 replies)
 160. Doúčtovanie DPH neplatcovi DPH z EÚ (6 replies)
 161. Platim mesačne odvody do ZP, SP ked sa zamestnám ako viazaný finančný agent popri štúdiu na VŠ? (4 replies)
 162. Aku dan musi platit zamestnavatel ked vam plati prijem tzv. na ruku (9 replies)
 163. Došla fa z CZ (4 replies)
 164. Nakúpený tovar a následný predaj - účtovanie (3 replies)
 165. Dodatočné DP - možem podať alebo dokonca nesmiem podať ? (3 replies)
 166. ubytovanie (9 replies)
 167. Kedy vyúčtujem dph zo zahraničnej preddavkovej faktúry? (5 replies)
 168. Nenahlásená PN zamestnanca (5 replies)
 169. Totálna škoda, leasing a účtovanie (3 replies)
 170. Tuzemska pracovna cesta - co musi zabezpecit / preplatit zamestnavatel ? (4 replies)
 171. Platenie dane pri paušáli (1 replies)
 172. Kupa majetku na FO a nasledne predaj do SRO (7 replies)
 173. Predaj automobilu (3 replies)
 174. účtovanie zákazkovej výroby (6 replies)
 175. Zmena z paušálu na knihu jázd počas roka (10 replies)
 176. prefaktrurácia ubytovania od našej sestry - riadky v DPH priznaní (0 replies)
 177. Aké dátumy daň. povinnosti a odpočtu pri nadobudnutí tovar z EU (1 replies)
 178. Firma ako mesačný platca dph, môže preúčtovať faktúru inej firme s 10% dph, ako je na pôvodnej faktúre? Alebo musí dať 20% dph? (0 replies)
 179. KV DPH a zaplatená záloha (1 replies)
 180. skladovanie tovaru v zahraničí (0 replies)
 181. vypocet hrubej mzdy (6 replies)
 182. ako účtovať nákup PHM u materskej spoločnosti, ktorá ich nakupuje z účtu dcérskej spoločnosti? (0 replies)
 183. Ako účtujete výbery konateľa, ktoré nesúvisia s podnikaním? (1 replies)
 184. štvorkolka - aká odpisová skupina? (5 replies)
 185. Kvalifikované dôchodkové poistenie (2 replies)
 186. dobropis k colnému dlhu a DPH (0 replies)
 187. predčasné splatenie úveru (0 replies)
 188. Výška stravného pre zamestnanca SZČO (6 replies)
 189. doklad za kúpu phm bez znaku MF (14 replies)
 190. nejdu mi na notebooku ASUS čisla štyri,päť šesť (1 replies)
 191. majetkovy podiel v polnohosp. druzstve je predmetom restrukturalizacie? (0 replies)
 192. Dôchodca nepravidelný príjem (0 replies)
 193. reklama firmy (0 replies)
 194. Faktúry za mobil - počet (5 replies)
 195. plati student brigadnik zdravotne odvody - ked nepodpisal vynimku ? (2 replies)
 196. Poplatok za komunálny odpad platí maloletý vlastník, aj keď v byte nemá nikto trvalý pobyt? (2 replies)
 197. Oznamovacie povinnosti SZČO - SP (0 replies)
 198. Založenie SROčky dvoma SROčkami (5 replies)
 199. Dá sa uplatniť 80% na PHM aj zo zahraničných dokladov? (4 replies)
 200. Do ktorej odpisovej skupiny zaradím otvárku lomu ? (0 replies)
 201. Dodatočné DP a účtovná závierka (3 replies)
 202. Do akej odpisovej skupiny zaradit? (1 replies)
 203. oprava DPH na faktúre - ako? (3 replies)
 204. Výpovedná doba a odstupné - zamestnanec pracuje vo firme 6 mesiacov (10 replies)
 205. Zapožičanie inventáru je daňový náklad až po úhrade? (4 replies)
 206. FA s dátumom dodania minulý rok (4 replies)
 207. cestovné vyúčtovanie vs. faktúry (prenájom auta, ubytovanie) (1 replies)
 208. Refakturácia komunálneho odpadu (0 replies)
 209. UBER a daň.doklad do účtovníctva (2 replies)
 210. kto pomôže s urobením DP pre PO za rok 2015 (1 replies)
 211. účtovníctvo pre PO v programe Pohoda (0 replies)
 212. Mesačný zálohový predpis (8 replies)
 213. CMR (0 replies)
 214. Otvorenie zivnosti pri malych potravinkach (2 replies)
 215. reflexné okenné fólie - technické zhodnotenie? (6 replies)
 216. prenájom kavovaru a dph/dppo (1 replies)
 217. leasing stroja (4 replies)
 218. DPH čko za jún (7 replies)
 219. Môžem vystaviť faktúru za poskytnutú stravu ak nemám v obchodnom registri poskytovanie stravovacích služieb? (1 replies)
 220. Odmena výk.umelcom - faktúra (7 replies)
 221. Refakturácia služby spadajúcej pod živnosť s oprávnením (3 replies)
 222. Prepravné služby tovaru z Nemecka do Nórska - slovenský platca DPH (SK) pre rakúskeho platcu DPH (ATU). (8 replies)
 223. DPH pri nadobudnuti nehnutelnosti drazbou? (7 replies)
 224. Platba v hotovosti na fakturu v zahranici - doklad (4 replies)
 225. K evidencii tržby do PD v JU zakladá sa originál ERP uzávierky, alebo iba kópia ? (1 replies)
 226. dodatočné náklady s homologizáciou auta a T.Z. (3 replies)
 227. Môžem vyúčtovaciu faktúru vystavenú 1.4.2016 s dátumom dodania 31.3.2016 zahrnúť do DP k DPH za 2Q2016? (3 replies)
 228. Vyplnenie kontrolneho výkazu? (4 replies)
 229. Technické zhodnotenie majetku? (3 replies)
 230. ako zaúčtovať clo? (1 replies)
 231. Miesto dodania služby (1 replies)
 232. DPH nepodanie súhrnného výkazu (6 replies)
 233. Ako účtovať nákup bytu na ďalší predaj v jednoduchom účtovníctve? (2 replies)
 234. stavebne práce-prenos danovej povinnosti (1 replies)
 235. Faktúra- chýba doklad o úhrade dobierka (13 replies)
 236. Je zakonom stanovene ze kolko ludi moze robit na jednej pokladni ? (4 replies)
 237. Zmeny v zákone o dani z príjmov od rokov 2017 a 2018 (3 replies)
 238. Kde zaučtujem zaplatenú daň obci z nehnuteľnosti, ktorá sa používa na podnikanie v JU ak VOZD- ostatné alebo ako VNZD? (1 replies)
 239. Pri preberaní účtovníctva som povinná skontrolovať správny výpočet obstarávacej ceny HIM - ktorá sa už odpisovala 4 roky ? (1 replies)
 240. Čo všetko si mám pýtať pri preberaní účtovníctva - JU k odpisom majetku ? (0 replies)
 241. Faktúra od dodávateľa s DIČ CZ - prenos daňovej povinnosti. (3 replies)
 242. uvadzat do DPH sumu za poskytnute stavebne prace oslobodene od DPH v tuzemsku podla § 69 ? (1 replies)
 243. Účtovanie dph pri szčo (3 replies)
 244. Zakonna povinnost mesacny platitel DPH (5 replies)
 245. Môže podnikateľ platiť platobnou kartou manželky alebo detí za svoje podnikateľské nákupy (napr. PHM)? (19 replies)
 246. Úprava Hosp. výsledku (1 replies)
 247. Kontrolný výkaz - chybné obdobie (1 replies)
 248. Platí sro s jedným zamestnancom poplatok za komunálny odpad? (1 replies)
 249. Evidencia drobného majetku (2 replies)
 250. Predaj stavebného materiálu s DPH? (5 replies)