PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 [450] 451 452 453 454

 1. Služba v EU + DPH
 2. Krádež
 3. Ktorý deň je deň dodania?
 4. vecný vklad tichého spoločníka
 5. zaradenie DPH do obdobia
 6. Usmernenie k účtovaniu DPH - Daňové riad.
 7. Účtovanie prijatých faktúr
 8. Nové sídlo spoločnosti
 9. SZČO-JÚ - PN
 10. Faktura z Metra
 11. vystavenie vlastnej zmenky
 12. Predaj bytu - zdanenie
 13. Predaj osob.auta
 14. faktura za opravu
 15. DPH pri dovoze z CR
 16. Auto a DPH
 17. poskytnuté zálohy a kurzový rozdiel
 18. Pokladňa
 19. Registracia FO na dan z príjmu-tlacivo
 20. oprava strojov
 21. telefon-súkromné účely
 22. Nevycerpane dovolenky
 23. Daň z prevodu nehnut. - veriteľ
 24. straty,ale FO
 25. Straty este raz
 26. Predaj ojazdeného auta do ČR
 27. Samozdanenie
 28. nealkoh. napoje pre zamestnancov
 29. živnostník a stravné
 30. Vlastnícke právo k tovaru
 31. uctovanie miezd
 32. Dodatočné daň.prizn.DPH
 33. FA do zahranicia
 34. Preprava z CZ do SK
 35. poistna udalost
 36. V akej literature najdem účt.381
 37. Spätný leasing
 38. Došlá zahraničná fa z EÚ s DPH
 39. nakl.bud.období a prísl.účet v účt.osnove
 40. Vrátenie NO
 41. Náhrada PHM
 42. Vráti mi Daň.úrad platbu v prípade omylu?
 43. Cestovné náhrady - SZČO a 6,20/km
 44. Rozpočtové org.
 45. DPH v JU a zmena na PU
 46. Zapotrošené JCD
 47. Novoregistrovaný plátca DPH
 48. súkromné mot. vozidlo
 49. Vyradenie drob.HM a DHM
 50. Firemná chata-Daň. kontrola-dotaz
 51. prerušenie živnosti a odvody
 52. este raz % z urkou z omeskania
 53. DPH a vysoke skoly
 54. Info o lízingu
 55. Leasing a cas.rozlis.urokov
 56. postúpenie leasingu
 57. Umorenie dan.strát
 58. Dodat.dan.priznanie FO a preinv.strát
 59. Uroky z omeskania a NBS
 60. Dovoz majetku zo štátu mimo únie
 61. predaj tovaru so zlavou
 62. Faktúra a cenova ponuka
 63. cenovy kredit
 64. úrok z omeškania
 65. výber peňazí bankomatom
 66. Dva kurzy pre DPH
 67. DPH a Dan.priznanie
 68. Certifikácia účtovníka II stupeň
 69. DPH a EU
 70. Automobil v podnikaní
 71. Nový platiteľ DPH
 72. Vypocet spotreby phm
 73. náhrada za PHM
 74. Vystavenie faktury
 75. Odkúpenie-predaj pohľadávky
 76. Fa v EUR na tuz. odberateľa
 77. Platcom DPH alebo nie?
 78. Pokladničné doklady - označovanie ...
 79. Samozdanenie služby od neplatcu
 80. Prehlásenie odberateľa o preprave tovaru do iného štátu EU
 81. Mám nárok na odpočet DPH pri ojazdenom vozidle?
 82. Kurzový rozdiel, alebo nie
 83. Konštatný sybol
 84. Sprostredkovanie predaja / ako to dostanem na papiere ?
 85. Tovar a služby fakturované do EU
 86. Leasing po starom aj novom
 87. INZERCIA
 88. Zál.faktúra neuhradená v plnej sume
 89. podkladničné doklady z ERP
 90. Preddavky na daň z príjmu
 91. Preprava v štátoch EU
 92. Nezamestnavanie ZPS
 93. Dodatočné DP - DPH na vstupe
 94. predaj bytu
 95. Reklamne sutaze - ako nezatazit vyhercu
 96. DPH - tovar bol na colnom sklade
 97. DPH a strav.lístky
 98. Cesky zakon DPH od 01.05.2004
 99. Faktúra - elektron. podpis
 100. Nákup tovaru z EÚ od neplatcu
 101. Účtovanie grantov
 102. nákup počítačov?
 103. 50 Sk za vystavenie daňnového dokladu?
 104. Smernice
 105. VPP a nezdaniteľná časť
 106. Bloček z ERP a ICO
 107. príspevková organizácia a DPH
 108. Nakup rozhlasoveho prijimaca
 109. upl.DPH pri faktúrach od Orange.
 110. DPH - DOKLADY
 111. Koľko za účtovníctvo?
 112. Maximálna suma pokladničného dokladu
 113. služba-vznik daňovej povinnosti
 114. Prijatý preddavok z ČR
 115. Prechod z JU na PU
 116. Sadzba DPH - ČR
 117. Leasing-poistné.
 118. postúpenie leasingu
 119. Prehľad podany o 1 den neskor...2000 Sk pokuta
 120. DPH z prenájmu nehnuteľnosti
 121. daňová kontrola - CD nosič?
 122. Doprava mimo EU
 123. DPH-§ 11 bod 4)písm.a)
 124. Faktúra v Kč
 125. Valutova pokladňa
 126. Účtovanie cez 042
 127. Cestná daň a zmluva o prenájme vozidla
 128. Faktúra do ČR a DPH
 129. § 85
 130. Platiteľ v SR a DE
 131. dodatočné daň. priznanie DPH
 132. registrácia DPH
 133. Fakturácia v CZK
 134. Stravné lístky po starom a po novom
 135. Nespotr.str.lístky do konca roka.
 136. Nespotr.str.lístky do konca roka.
 137. Fakturácia nákladov na ZSC
 138. SPP a DPH
 139. Zaradenie auta do podnikania
 140. Zasielateľ
 141. Nájom
 142. FA-UDAJE
 143. Predaný tovar - účet 504
 144. Dane a nahrada za PN
 145. splátkový predaj a DPH
 146. Riadok 15 v daňovom priznaní o DPH
 147. registrácia pre DPH zahr.firmy na SR
 148. Stravné poukážky
 149. § 75 odst.3 zakona 222/2004
 150. bločky z ERP po podaní daň.priznania
 151. Poistná udalosť
 152. Daňová povinnosť-deň dodania tovaru.
 153. Tlačivo k DPH
 154. DPH - JCD
 155. Vyšlé Fa za služby do EU podľa pargf.15,16
 156. Vyplnenie priznania DPH
 157. Nakup a predaj SW
 158. Dátum dodania
 159. DPH - mesiac alebo štvrťrok
 160. Prijatá záloha a DPH
 161. Bločky ERP
 162. DPH - výpočet
 163. DPH priznanie
 164. DPH - priznanie za 06/2004
 165. fakturovanie DPH za službu
 166. Dobropis a DPH
 167. Dovoz stroja na firemne ucely
 168. Faktúra z ČR
 169. PU-platby od súkr.osôb
 170. DPH a apríl 2004
 171. Zaokrúhľovanie výkazu DPH
 172. DPH v jednoduchom účtovníctve
 173. § 69 "samozdanenie"-tovar s inštaláciou ...
 174. DPH a cestovne nahrady
 175. pohľadávky a DPH
 176. opravné DPH za 1 Q/04
 177. Riadky daňového priznania
 178. prenájom bytu
 179. členenie DPH
 180. Zmluvne uroky z omeskania z CR ??????????
 181. Vystaviť faktúru?
 182. Ostrá faktúra
 183. DPH_nakup software z Írska
 184. Súhrnný výkaz k DPH
 185. Technické služby podľa §15 ods.8 písm.b)
 186. DOBIERKA
 187. Stornovanie faktury!
 188. Súhrnný výkaz a premiestnenie tovaru
 189. Prerušenie živnosti
 190. Koeficient
 191. Autorádio ako daňový náklad?
 192. Nadobudnuty tovar z EU-samozdanenie
 193. živnostník - dokladovanie práce
 194. Opakované dodanie služby
 195. Stornovanie faktury!
 196. DPH-daň.priznanie
 197. riadok 25 DPH priznania - oprava odpocitanej dane
 198. Operatívny prenájom osobného automobilu
 199. Započítanie pohľadávok v JU
 200. Poskytnutie zálohy do iného ČŠ
 201. Metodický pokyn k podávaniu DP a súhr. výk.
 202. Leasing a DPH
 203. Anka
 204. DVP a Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch...
 205. DPH a organizačná zložka
 206. Suhrnny vykaz DPH-tlacivo
 207. Prenájom obch. priestorov
 208. DHP pri aute
 209. Riadky DPH a trpjstr.obchod
 210. DPH - nadmerný odpočet
 211. daň z príjmu
 212. zálohové platby
 213. zaloha a DPH
 214. Odpočítať DPH?
 215. Súhrnný výkaz
 216. Doprava pre celna EU
 217. súhrnný výkaz DPH
 218. poučenie k súhrnnému výkazu
 219. dobropisy k vývozu do 1.5.2004
 220. Nové tlačivo DPH a živnostník
 221. Daňové priznanie
 222. Datum prepoctu kurzom NBS
 223. Zahraničné odoslané dobropisy do EÚ
 224. stravne
 225. § 69
 226. inzercia
 227. Postupenie leasingu-DPH
 228. náklady na ošetrenie
 229. Anka
 230. Kurzové rozdiely
 231. DPH A ANALYTIKA
 232. odkup pohladavky
 233. Metodický pokyn DRSR k DPH
 234. Staré záväzky v JÚ
 235. Kúpno predajna zmluva na know how
 236. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností
 237. kurzovy rozdiel
 238. DPH pri predaji firemneho automobilu
 239. krátenie koeficientom
 240. Poradca 11-12/2004
 241. Účtovanie leasingu a plynu podľa splátkového kalendára
 242. preprava v EU a DPH
 243. Prenajom vozidla do CR
 244. vyherne automaty a DPH
 245. Zostatok v pokladni
 246. Doklad pri nadobudnutí tovaru z IČŠ v tuzemsku
 247. Odpisy a daň. priznanie
 248. Podpisy na faktúre - Váš názor
 249. Súhrnný výkaz DPH
 250. Miesto dodania služby a tovaru - usmernenia DR