PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 [451] 452 453 454 455

 1. refakturácia vymáhania pohľadávok
 2. Riadok 02 priznania k DPH
 3. samozdanenie zásob z iného členského štátu
 4. Kurz pri tovare z iného členského štátu
 5. Ubytovanie montérov inej s.r.o.
 6. Leasing OA-ukončenie v r.2004
 7. Preplatok za el.energiu
 8. Smernica k ved.účt.DPH
 9. Smernica k ved.účt.DPH
 10. odvody
 11. DPH do CH
 12. predplatné časopisu z EU
 13. DPH pri dobropisoch
 14. Ešte raz opakované dodávky.
 15. Predaný majetok-odpisy
 16. Zaväzky z roku 1998
 17. dobropis za odobraté množstvo
 18. majetok a tech.zhodnotenie
 19. Dědictví a darování
 20. Zúčtovanie upomienky
 21. Odpočet DPH pred registráciou platitela DPH
 22. Registrácia DPH
 23. stravné-cesťák
 24. dobropisy zo zahraničia
 25. Vstupná cena na odpisovanie leasingu
 26. zákon o DPH v ČR
 27. Stála prevádzka
 28. Nadobudnutie tovaru z EU
 29. Započítanie faktúr
 30. DPH - tlačivo-excel
 31. Predaj auta a DPH
 32. súhlas správcu dane-koeficient???
 33. S alebo bez DPH?!?
 34. Preprava z Ukrajiny do Čiech.
 35. refundacia, storno
 36. Naklad ano-nie
 37. 511-opravy
 38. cash-flow
 39. Faktúra pre 3. krajinu
 40. leasing
 41. Amortizácia vozidla
 42. Vzorky
 43. Dať to do účtovníctva?
 44. Mena na fa z iného členského štátu
 45. "BONZAKY"
 46. ERP alebo uhrada pohladavky
 47. Služba v EU + DPH
 48. Krádež
 49. Ktorý deň je deň dodania?
 50. vecný vklad tichého spoločníka
 51. zaradenie DPH do obdobia
 52. Usmernenie k účtovaniu DPH - Daňové riad.
 53. Účtovanie prijatých faktúr
 54. Nové sídlo spoločnosti
 55. SZČO-JÚ - PN
 56. Faktura z Metra
 57. vystavenie vlastnej zmenky
 58. Predaj bytu - zdanenie
 59. Predaj osob.auta
 60. faktura za opravu
 61. DPH pri dovoze z CR
 62. Auto a DPH
 63. poskytnuté zálohy a kurzový rozdiel
 64. Pokladňa
 65. Registracia FO na dan z príjmu-tlacivo
 66. oprava strojov
 67. telefon-súkromné účely
 68. Nevycerpane dovolenky
 69. Daň z prevodu nehnut. - veriteľ
 70. straty,ale FO
 71. Straty este raz
 72. Predaj ojazdeného auta do ČR
 73. Samozdanenie
 74. nealkoh. napoje pre zamestnancov
 75. živnostník a stravné
 76. Vlastnícke právo k tovaru
 77. uctovanie miezd
 78. Dodatočné daň.prizn.DPH
 79. FA do zahranicia
 80. Preprava z CZ do SK
 81. poistna udalost
 82. V akej literature najdem účt.381
 83. Spätný leasing
 84. Došlá zahraničná fa z EÚ s DPH
 85. nakl.bud.období a prísl.účet v účt.osnove
 86. Vrátenie NO
 87. Náhrada PHM
 88. Vráti mi Daň.úrad platbu v prípade omylu?
 89. Cestovné náhrady - SZČO a 6,20/km
 90. Rozpočtové org.
 91. DPH v JU a zmena na PU
 92. Zapotrošené JCD
 93. Novoregistrovaný plátca DPH
 94. súkromné mot. vozidlo
 95. Vyradenie drob.HM a DHM
 96. Firemná chata-Daň. kontrola-dotaz
 97. prerušenie živnosti a odvody
 98. este raz % z urkou z omeskania
 99. DPH a vysoke skoly
 100. Info o lízingu
 101. Leasing a cas.rozlis.urokov
 102. postúpenie leasingu
 103. Umorenie dan.strát
 104. Dodat.dan.priznanie FO a preinv.strát
 105. Uroky z omeskania a NBS
 106. Dovoz majetku zo štátu mimo únie
 107. predaj tovaru so zlavou
 108. Faktúra a cenova ponuka
 109. cenovy kredit
 110. úrok z omeškania
 111. výber peňazí bankomatom
 112. Dva kurzy pre DPH
 113. DPH a Dan.priznanie
 114. Certifikácia účtovníka II stupeň
 115. DPH a EU
 116. Automobil v podnikaní
 117. Nový platiteľ DPH
 118. Vypocet spotreby phm
 119. náhrada za PHM
 120. Vystavenie faktury
 121. Odkúpenie-predaj pohľadávky
 122. Fa v EUR na tuz. odberateľa
 123. Platcom DPH alebo nie?
 124. Pokladničné doklady - označovanie ...
 125. Samozdanenie služby od neplatcu
 126. Prehlásenie odberateľa o preprave tovaru do iného štátu EU
 127. Mám nárok na odpočet DPH pri ojazdenom vozidle?
 128. Kurzový rozdiel, alebo nie
 129. Konštatný sybol
 130. Sprostredkovanie predaja / ako to dostanem na papiere ?
 131. Tovar a služby fakturované do EU
 132. Leasing po starom aj novom
 133. INZERCIA
 134. Zál.faktúra neuhradená v plnej sume
 135. podkladničné doklady z ERP
 136. Preddavky na daň z príjmu
 137. Preprava v štátoch EU
 138. Nezamestnavanie ZPS
 139. Dodatočné DP - DPH na vstupe
 140. predaj bytu
 141. Reklamne sutaze - ako nezatazit vyhercu
 142. DPH - tovar bol na colnom sklade
 143. DPH a strav.lístky
 144. Cesky zakon DPH od 01.05.2004
 145. Faktúra - elektron. podpis
 146. Nákup tovaru z EÚ od neplatcu
 147. Účtovanie grantov
 148. nákup počítačov?
 149. 50 Sk za vystavenie daňnového dokladu?
 150. Smernice
 151. VPP a nezdaniteľná časť
 152. Bloček z ERP a ICO
 153. príspevková organizácia a DPH
 154. Nakup rozhlasoveho prijimaca
 155. upl.DPH pri faktúrach od Orange.
 156. DPH - DOKLADY
 157. Koľko za účtovníctvo?
 158. Maximálna suma pokladničného dokladu
 159. služba-vznik daňovej povinnosti
 160. Prijatý preddavok z ČR
 161. Prechod z JU na PU
 162. Sadzba DPH - ČR
 163. Leasing-poistné.
 164. postúpenie leasingu
 165. Prehľad podany o 1 den neskor...2000 Sk pokuta
 166. DPH z prenájmu nehnuteľnosti
 167. daňová kontrola - CD nosič?
 168. Doprava mimo EU
 169. DPH-§ 11 bod 4)písm.a)
 170. Faktúra v Kč
 171. Valutova pokladňa
 172. Účtovanie cez 042
 173. Cestná daň a zmluva o prenájme vozidla
 174. Faktúra do ČR a DPH
 175. § 85
 176. Platiteľ v SR a DE
 177. dodatočné daň. priznanie DPH
 178. registrácia DPH
 179. Fakturácia v CZK
 180. Stravné lístky po starom a po novom
 181. Nespotr.str.lístky do konca roka.
 182. Nespotr.str.lístky do konca roka.
 183. Fakturácia nákladov na ZSC
 184. SPP a DPH
 185. Zaradenie auta do podnikania
 186. Zasielateľ
 187. Nájom
 188. FA-UDAJE
 189. Predaný tovar - účet 504
 190. Dane a nahrada za PN
 191. splátkový predaj a DPH
 192. Riadok 15 v daňovom priznaní o DPH
 193. registrácia pre DPH zahr.firmy na SR
 194. Stravné poukážky
 195. § 75 odst.3 zakona 222/2004
 196. bločky z ERP po podaní daň.priznania
 197. Poistná udalosť
 198. Daňová povinnosť-deň dodania tovaru.
 199. Tlačivo k DPH
 200. DPH - JCD
 201. Vyšlé Fa za služby do EU podľa pargf.15,16
 202. Vyplnenie priznania DPH
 203. Nakup a predaj SW
 204. Dátum dodania
 205. DPH - mesiac alebo štvrťrok
 206. Prijatá záloha a DPH
 207. Bločky ERP
 208. DPH - výpočet
 209. DPH priznanie
 210. DPH - priznanie za 06/2004
 211. fakturovanie DPH za službu
 212. Dobropis a DPH
 213. Dovoz stroja na firemne ucely
 214. Faktúra z ČR
 215. PU-platby od súkr.osôb
 216. DPH a apríl 2004
 217. Zaokrúhľovanie výkazu DPH
 218. DPH v jednoduchom účtovníctve
 219. § 69 "samozdanenie"-tovar s inštaláciou ...
 220. DPH a cestovne nahrady
 221. pohľadávky a DPH
 222. opravné DPH za 1 Q/04
 223. Riadky daňového priznania
 224. prenájom bytu
 225. členenie DPH
 226. Zmluvne uroky z omeskania z CR ??????????
 227. Vystaviť faktúru?
 228. Ostrá faktúra
 229. DPH_nakup software z Írska
 230. Súhrnný výkaz k DPH
 231. Technické služby podľa §15 ods.8 písm.b)
 232. DOBIERKA
 233. Stornovanie faktury!
 234. Súhrnný výkaz a premiestnenie tovaru
 235. Prerušenie živnosti
 236. Koeficient
 237. Autorádio ako daňový náklad?
 238. Nadobudnuty tovar z EU-samozdanenie
 239. živnostník - dokladovanie práce
 240. Opakované dodanie služby
 241. Stornovanie faktury!
 242. DPH-daň.priznanie
 243. riadok 25 DPH priznania - oprava odpocitanej dane
 244. Operatívny prenájom osobného automobilu
 245. Započítanie pohľadávok v JU
 246. Poskytnutie zálohy do iného ČŠ
 247. Metodický pokyn k podávaniu DP a súhr. výk.
 248. Leasing a DPH
 249. Anka
 250. DVP a Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch...