1. DP na daň z príjmu pri ukončení živnosti. (11 replies)
 2. JU, zálohy rok 2003, 2004 a daň z príjmu (7 replies)
 3. založenie učtu (13 replies)
 4. cenné papiere a akcie (10 replies)
 5. Prenájom bytu (8 replies)
 6. Paušálne výdavky môže každý živnostník? (15 replies)
 7. Daň z úrokov na bankovom výpise (8 replies)
 8. Nezdaniteľná suma (33 replies)
 9. Príjmy oslobodené od dane (3 replies)
 10. Náhrady za os.auto (16 replies)
 11. Daň z motorových vozidiel (4 replies)
 12. Zmluva o vzájomn.započít.pohľad. (5 replies)
 13. Predaj pozemku a DP (9 replies)
 14. nazdanitelná částka na poplatníka (3 replies)
 15. Strata a odpisy (5 replies)
 16. devizovy ucet - akym kurzom zdanit? (2 replies)
 17. kontrola (5 replies)
 18. vystavený dobropis 2005 týcha sa r.2004 (10 replies)
 19. leasing z r.2002 - kedy náklad r.2004? (13 replies)
 20. Odpis pohľadávok (5 replies)
 21. poplatok za znovuzapojenie tel.liniek (6 replies)
 22. DIČ - rodné číslo (7 replies)
 23. Odpis pohľadávky (13 replies)
 24. prerušenie odpisov (5 replies)
 25. manželka (manžel) invalidný dôchodca (6 replies)
 26. FO postup platenia preddavkov (22 replies)
 27. nezd. casti (3 replies)
 28. DPH pri plnení do zahraničia (7 replies)
 29. zhabanie tovaru (1 replies)
 30. Dobropis - dátum dodania (6 replies)
 31. Daň z nehnuteľností pri SZČO (4 replies)
 32. študent - úroky zo stavebného sporenia (0 replies)
 33. STRATA (5 replies)
 34. prechod z neplatcu na platcu DPH (22 replies)
 35. predaj firemného automobilu (12 replies)
 36. Pôžička na kúpu HIM - čo s úrokami (2 replies)
 37. Nakup fotoaparatu v zahranici - naklady (7 replies)
 38. inventúrne rozdiely (5 replies)
 39. Vypisovať výdavkové doklady? (28 replies)
 40. Predaj leasing.auta (3 replies)
 41. de minimis (5 replies)
 42. drekos (3 replies)
 43. manželka na materskej - aký doklad doložiť (3 replies)
 44. Zaokrúhľovanie v PÚ (2 replies)
 45. Rezerva na opravu hmotného majetku (13 replies)
 46. 355? (10 replies)
 47. Odpísanie starých záväzkov v JÚ (4 replies)
 48. Dobropis k FA z r.2004 (10 replies)
 49. cestovné (9 replies)
 50. Pozastavená živnosť (14 replies)
 51. Nákladné auto čo s nadspotrebou? (9 replies)
 52. Spätna oprava dane z nehnutelnosti (1 replies)
 53. Odpočet na zdravotne postihnuté dieťa ? (2 replies)
 54. Ešte raz leasing (5 replies)
 55. 479 ? (9 replies)
 56. Platenie DPH (3 replies)
 57. Občan SR pracujúci v ČR (10 replies)
 58. Daň z motor.voz.-platenie (2 replies)
 59. FA z roku 2004 (14 replies)
 60. IM ročne odpisy (1 replies)
 61. Číslovanie vystavených faktúr (14 replies)
 62. Uhradená záloha v EUR a prepočet? (2 replies)
 63. valutová pokladna (2 replies)
 64. Naklady na reprezentaciu (2 replies)
 65. Náležitosti faktúry, uznanej do nákladov (30 replies)
 66. KOLKO VRATIA ? (5 replies)
 67. DPH z lizingu - uplatnenie po úhrade? (9 replies)
 68. Ako zvýšiť náklady a znížiť dańovú povinnost (9 replies)
 69. Prerušenie živnosti a poistné (2 replies)
 70. Súkromné autá - perlička (18 replies)
 71. Parkovisko (5 replies)
 72. DPH a postúpenie pohľadávky (1 replies)
 73. Už zase kurzové rozdiely (32 replies)
 74. Odvedené DPH od neplatcu DPH (3 replies)
 75. Uhrady v hotovosti (13 replies)
 76. výška úroku (0 replies)
 77. Daňové priznanie (4 replies)
 78. Opravné položky (11 replies)
 79. Výpočet DPH na doklade z ERP (5 replies)
 80. Cestovné náhrady (1490 replies)
 81. Fa z CZ od neplátcu DPH za služby (2 replies)
 82. Ocenenie nehnuteľnosti (29 replies)
 83. Ostatné príjmy - §8 odst.1,písm.h) (2 replies)
 84. zúčtovanie pohľadávok v JÚ (17 replies)
 85. Náhrada škody od poisťovne (3 replies)
 86. dan z prijmu z predaja nehnutelnosti (0 replies)
 87. výsluhový dôchodok (3 replies)
 88. Leasing-DPH-osobné auto (0 replies)
 89. smernice v JU (2 replies)
 90. pracovny odev (7 replies)
 91. prac.cesta (2 replies)
 92. Uctovanie internetu na FA od Telecom (9 replies)
 93. Odpočítanie DPH (11 replies)
 94. Kupa PC (3 replies)
 95. nedokončená výroba? (9 replies)
 96. Hľadám zákon o reklamáciach - som dodavateľ. (5 replies)
 97. školenie (1 replies)
 98. automaty (0 replies)
 99. Minerálka pre zamestnancov (4 replies)
 100. Účtovanie subdodávky (0 replies)
 101. Kúpa auta na úver (73 replies)
 102. Neplatca DPH a fakturacia za sluzbu do CR (1 replies)
 103. Špeciálna "ŠPZ-tka" - druh reklamy (13 replies)
 104. Lyžovačka (2 replies)
 105. zle zaúčtovaná záloha k zmluve (2 replies)
 106. Odpisy (1 replies)
 107. Auto a lízing trochu inak (4 replies)
 108. kto mi poradí? (2 replies)
 109. Lyžovačka (0 replies)
 110. Rezerva na zamestnanecke pozitky (0 replies)
 111. Príjem nad 100 000,- SKK (2 replies)
 112. Zavierka PU-tlaciva v exeli (2 replies)
 113. Nezdaniteľná časť na manželku (6 replies)
 114. opravy (15 replies)
 115. Likvidácia spolocnosti (0 replies)
 116. Vyradenie majetku (12 replies)
 117. dochodca-podnikateľ (6 replies)
 118. AJ - šéf sa doučuje (7 replies)
 119. Zapozicka osob.automobilu (4 replies)
 120. Daňová kontrola a jej verdikt (4 replies)
 121. DPH pri faktúre do Čiech (7 replies)
 122. Práca v Anglicku a DP (26 replies)
 123. Občiansky zákonník (2 replies)
 124. Najom strojov v EU (2 replies)
 125. Výkazy v Aj (2 replies)
 126. Peňažný denník? (16 replies)
 127. leasing v JÚ (0 replies)
 128. stravné lístky a účtovanie (87 replies)
 129. Daňove priznania v exceli CHYBNÉ!!! (21 replies)
 130. Peňažný denní - pod akou kolonkou (7 replies)
 131. Príspevok telesne postihnutému športovcovi (1 replies)
 132. Ako účtovať (2 replies)
 133. Vysokozdvizny vozik (9 replies)
 134. Príjem z ČR a daň.priznanie (0 replies)
 135. Kombinovana strata FO+Združenie (0 replies)
 136. stav zásob účtovný (5 replies)
 137. ACH ten leasing-zmluva na 48 mesiacov (3 replies)
 138. SZČO a stravné v cudzej mene (2 replies)
 139. pauš. výd. 60% a platiteľ DPH len... (17 replies)
 140. Finančný dar. (3 replies)
 141. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (8 replies)
 142. Odpočet na dieťa-keď nie sú manželia (1 replies)
 143. Inventarizačný zápis (2 replies)
 144. musí študent odvádzať dane? (3 replies)
 145. Výkazy k DP 2003 (2 replies)
 146. zakonna lehota (3 replies)
 147. Náhrady za používanie prenajatého os.motor.vozidla (2 replies)
 148. cenné papiere (0 replies)
 149. dan z prevodu nehnutelnosti (4 replies)
 150. nájom a splatkovy kalendar (7 replies)
 151. dan (8 replies)
 152. fakturácia (1 replies)
 153. odvody VZP - zaúčtovanie (2 replies)
 154. Zmarené investície (12 replies)
 155. Kde zaradim? (6 replies)
 156. DOKLADY Z ERP (5 replies)
 157. Reklama - letáky (2 replies)
 158. mzdy (6 replies)
 159. zaúčtovanie (7 replies)
 160. peniaze (1 replies)
 161. Daňová kontrola (11 replies)
 162. Strata úhrady dokladu (10 replies)
 163. Základ dane (0 replies)
 164. odpočet na daňovníka (8 replies)
 165. odpočet na daňovníka (3 replies)
 166. Školenie (0 replies)
 167. suma slovom? (15 replies)
 168. Úprava základu dane (3 replies)
 169. Odpočítanie dane-ojazdené vozidlá (14 replies)
 170. Úprava základu dane (16 replies)
 171. Uctovanie spoločenstva vlastnikov (1 replies)
 172. Kurzove rozdiely v JU (13 replies)
 173. Účtovanie plynu (5 replies)
 174. DPH uplatňovaná do výdavkov pri leasingu os. vozidla (1 replies)
 175. Živnostník v ČR (1 replies)
 176. Zmluva o používaní súkromného motorového vozidla na pracovných cestách (6 replies)
 177. Rakúska fy registrovaná v SR (1 replies)
 178. Zrážková daň (6 replies)
 179. Daňová strata (2 replies)
 180. Zmluvná pokuta (2 replies)
 181. Prechodné ustanovenia ZDP (0 replies)
 182. Daňové priznanie za rok 2004 (2 replies)
 183. Strata+valná hromada (1 replies)
 184. Daňový doklad? (3 replies)
 185. Zivotne poistenie (1 replies)
 186. výdavky percentom (0 replies)
 187. Poradca podnikateľa (2 replies)
 188. 568 ? (25 replies)
 189. co s vypomocou? (2 replies)
 190. Dodatočné daň.priznanie (2 replies)
 191. Ešte raz a koniec???... (8 replies)
 192. odpisy (14 replies)
 193. žiadosť o poukázanie sumy DB (14 replies)
 194. Doplnkové dôchodkové poistenie 2005 (28 replies)
 195. Novela zákona o dani z príjmu 659/2004 (0 replies)
 196. novela zákona o dani z príjmu 659/2004 (0 replies)
 197. DDP a odpočitateľná položka 7328,- (4 replies)
 198. Prefakturacia dopravy (5 replies)
 199. Strata a jej účtovanie (18 replies)
 200. nutné - odpisy (6 replies)
 201. Konateľ+zamestnanec+PO (2 replies)
 202. SZČO a trvalý pracovny pomer (5 replies)
 203. zostastok účtu 474 (4 replies)
 204. DPH a predaj nehnutelnosti (3 replies)
 205. Letenky a náklady (0 replies)
 206. Forex a dane (40 replies)
 207. dobijatelne kupony EASY a PRIMA v JÚ (12 replies)
 208. Stravné lístky (17 replies)
 209. začatiok účtovania v JÚ (6 replies)
 210. ROEP- pozemky (7 replies)
 211. Vznik sro a strata (8 replies)
 212. Stravné lístky (56 replies)
 213. Neuhradené fa z ČR (3 replies)
 214. Kurzové rozdiely (9 replies)
 215. Tlačivo DP FO B1 ?????????? za 2004 (17 replies)
 216. faktúra od SOZA (18 replies)
 217. Odpustenie záväzku (4 replies)
 218. platenie z ineho uctu (38 replies)
 219. inventarizácia sociálneho fondu (8 replies)
 220. DPH - os. auto na leasing (5 replies)
 221. Cestovné r.2004 vypl.v r.2005 (4 replies)
 222. Tlačivko Daňové priznanie PO k vyplneniu (4 replies)
 223. postupy účtovania (6 replies)
 224. Spoločný bankový účet (9 replies)
 225. Aký dátum dodania na dobropis! (1 replies)
 226. Nové DP k DPH od 1.1.05 (3 replies)
 227. DIČ (1 replies)
 228. Remeselná živnosť (1 replies)
 229. SZČO a daň.priznanie (9 replies)
 230. poistné (5 replies)
 231. výkaz o príjmoch a výdankoch (7 replies)
 232. Zivnost na Slovensku a v zahranici+danove priznanie (2 replies)
 233. Strata (10 replies)
 234. DzP FO (1 replies)
 235. Hotovostny pokladnicny blok z roku 2004 a DPH (21 replies)
 236. výdaj úroky (5 replies)
 237. Diety zahranicne cesty (34 replies)
 238. konsolidovana uct. zavierka (0 replies)
 239. student (2 replies)
 240. Výkaz o majetku a záväzkoch (3 replies)
 241. daň z príjmu (2 replies)
 242. Prerusenie zivnosti (6 replies)
 243. Úhrada fa vo valutách a devízový zákon (6 replies)
 244. Odvody,mzda do 31.1.2005 (3 replies)
 245. JÚ a leasing (9 replies)
 246. účtovanie DPH. (9 replies)
 247. Príjem 2 % z daní (5 replies)
 248. daňový náklad? (19 replies)
 249. účtovanie stavieb - zmluva o dielo (18 replies)
 250. SZČO-dôchodca (17 replies)