1. výška sadzieb náhrad stravného 2005 (5 replies)
 2. Faktura ciastocne uhradena (9 replies)
 3. platobná karta (104 replies)
 4. Cestak - doklad na FO (2 replies)
 5. Zálohová faktúra (25 replies)
 6. pomoc - jednoduche ucto (3 replies)
 7. Dodatočné priznanie k DPH (6 replies)
 8. Nešťastná faktúra - prosím, poraďte (23 replies)
 9. Daň z motorových vozidiel (28 replies)
 10. Spoločník z ČR a potvrdenie o príjme (0 replies)
 11. Valutová pokladňa? (4 replies)
 12. postúpenie pohľadávky (9 replies)
 13. rezervný fond pri vniku A.S. (0 replies)
 14. Koniec roka (19 replies)
 15. Odpis pohľadávky - daňovo uznateľný (21 replies)
 16. výpočet spotreby PHM (12 replies)
 17. Interný doklad (77 replies)
 18. Kedy zaúčtovať? (11 replies)
 19. Účtovať alebo neúčtovať DPH (2 replies)
 20. Vyúčtovanie cestovných výdavkov - kurz (14 replies)
 21. Kradnutý DHM... (4 replies)
 22. Cestovné a lístky MHD (8 replies)
 23. nakup PC programov (3 replies)
 24. Nedokončená výroba, hotové výrobky (3 replies)
 25. motorka (2 replies)
 26. softvér z Poľska (1 replies)
 27. vývoz služieb do EÚ a Dp k DPH (2 replies)
 28. odpisy (10 replies)
 29. VPD a cudzia mena (2 replies)
 30. Leasing, cestna dan a spotreba pHM (2 replies)
 31. zase to cestovné (7 replies)
 32. Výber z bankomatu (6 replies)
 33. Príkazná zmluva a daňové priznanie (55 replies)
 34. Umelecký honorár a DPH (28 replies)
 35. sachový oddiel (1 replies)
 36. Absolventská prax - príspevok. (8 replies)
 37. Zapožičanie vozidla a DPH (12 replies)
 38. Vklad a výber podnikateľa v JU (5 replies)
 39. Samozdanenie aj na služby ? (9 replies)
 40. Peňažný dar s.r.o. (0 replies)
 41. Zostatok pôžičky = dar (2 replies)
 42. Prosím o radu PHM - cestovné výdavky (0 replies)
 43. Storno zahranič.odberateľ.fa - kurzový rozdiel (1 replies)
 44. Daň za motorové vozidlá (1 replies)
 45. Ročné zúčtovanie (3 replies)
 46. dobropis k uz odpisovanemu HIM (1 replies)
 47. Záväzok? (10 replies)
 48. Dobropis z EÚ (1 replies)
 49. Oznámenie MF SR (5 replies)
 50. Nešťastné cestovné (4 replies)
 51. Dodanie služby s miestom plnenia v zahraničí (6 replies)
 52. Paragóny (1 replies)
 53. iný prepravca (1 replies)
 54. výkaz o majetku ... (0 replies)
 55. odpisy a prerusenie zivnosti (1 replies)
 56. Leasing a tvorba splátkového kalendára (0 replies)
 57. Auto a daň (3 replies)
 58. vzor potvrdenia - príjmi zo ZČ (9 replies)
 59. predaj auta (2 replies)
 60. pokuta za dodatočné samozdanenie (1 replies)
 61. fakturacia do Ciech bez DPH (3 replies)
 62. úroky z omeškania (1 replies)
 63. Danove priznanie FO (42 replies)
 64. Faktura za stroj samozdanenie? (8 replies)
 65. Dodatočné priznanie DPH (1 replies)
 66. Odvody zdr.poisťovňa (3 replies)
 67. PHM na požičané auto - prosím súrne o radu kôli DPH (17 replies)
 68. podiely na zisku (83 replies)
 69. DPH surne dnes - úroky z pôziciek a koeficient (4 replies)
 70. Remeselná a voľná živnosť (2 replies)
 71. Barter v JU (3 replies)
 72. Náhrada za PHM (12 replies)
 73. Zivotna poistka a odpis z dani (3 replies)
 74. cena akcie (7 replies)
 75. odpisy (1 replies)
 76. Súkromné auto využité na podnikanie - UŽ SA NEDÁ? (92 replies)
 77. Prevod auta do osobného vlastníctva. (4 replies)
 78. Tovar či spotrebovaný materiál? (4 replies)
 79. Pausalna dan (4 replies)
 80. Daň z odstupného? (2 replies)
 81. Fa zo zahraničia s DPH (2 replies)
 82. Odpisy a strata (8 replies)
 83. Nákup náradia v zahraničí (4 replies)
 84. dan.odpisovanie sa rovna uctovnemu (6 replies)
 85. Dovoz tovaru (3 replies)
 86. Banková polozka (7 replies)
 87. vstup kontra vystup (3 replies)
 88. DPH - užítkové vozidlo (0 replies)
 89. Účtovanie reštaurácie (13 replies)
 90. "Bonzák" -úroky z pôžičky (4 replies)
 91. rezervy (19 replies)
 92. kúpa stroja z Nemecka na etapy (2 replies)
 93. nevyfakturovane dodávky (4 replies)
 94. Sociálny fond V JU (14 replies)
 95. dan z nehnutelnosti (26 replies)
 96. Prepočet kurzu (18 replies)
 97. prehľad o zraz. preddavkoch (9 replies)
 98. Príjem v hotovosti (86 replies)
 99. Koeficient a zmluvna pokuta (6 replies)
 100. Podiely na zisku (18 replies)
 101. Povinnosť registrácie v Rakúsku (0 replies)
 102. Daňové priznanie FO (15 replies)
 103. nájomné 12/03 (1 replies)
 104. Daň z príjmu prisp. organizácie (8 replies)
 105. lízing po starom (2 replies)
 106. Ťarchopis (0 replies)
 107. dph a dobropis (3 replies)
 108. objednávky (5 replies)
 109. Billboard - náklad a DPH (20 replies)
 110. potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO (16 replies)
 111. logisticky bonus (10 replies)
 112. Dan a poskytnutie sluzby v zahranici (0 replies)
 113. DPH a neuhradená faktúra (6 replies)
 114. PREDDAVKY dane z príjmov FO (4 replies)
 115. Zdanenie podielu v sro (3 replies)
 116. Sadzby DPH v ČR (1 replies)
 117. CO S DPH ZA MOB.TELEFON ZO ZAHRANIČIA? (2 replies)
 118. Sadzba dane z nehnuteľnosti (7 replies)
 119. daňové přiznání (2 replies)
 120. poistka (3 replies)
 121. daň z príjmu (0 replies)
 122. Vzor DP PO za rok 2004 (3 replies)
 123. pôžička pre zamestnanca (14 replies)
 124. Je výdavkom daň z motor. vozidiel? (22 replies)
 125. darovaný materiál (1 replies)
 126. odložená daň (6 replies)
 127. INTERNÉ SMERNICE (0 replies)
 128. Prijmy SZCO v inej mene (3 replies)
 129. DPH a odpisovanie auta, HIM v JU (1 replies)
 130. dodanie služby do EU (2 replies)
 131. technické zhodnotenie (7 replies)
 132. Registrácia DPH (4 replies)
 133. zatriedenie (3 replies)
 134. Spracovatelsky poplatok pri lizingu (6 replies)
 135. Casove rozlisenie v JU (83 replies)
 136. nezdaniteľná časť (5 replies)
 137. DPH pri lizingu u N1 (1 replies)
 138. Výdavky na vozidlo nezahrnuté v majetku (2 replies)
 139. Montáž § 16 ods.7 (1 replies)
 140. prechod z neplatcu na platcu (7 replies)
 141. JU Daňové priznanie + výkazy ? (41 replies)
 142. Ako a kde zaradiť príjem v DP ? (3 replies)
 143. Opäť "Vlastný príjem" podľa Zák. o dani z príjmov. (0 replies)
 144. DPH na faktúre (3 replies)
 145. Fakturácia v jednoduchom účtovníctve (6 replies)
 146. Zrusenie zivnosti (2 replies)
 147. DPH pri zruseni registracie (6 replies)
 148. Čo s tým ? (4 replies)
 149. Odpisy ivest.nákladov (5 replies)
 150. čudny leasing (8 replies)
 151. uplatnenie daňového bonusu (2 replies)
 152. počítač na splátky (19 replies)
 153. Uplatnenie DPH z nákladného vozidla (16 replies)
 154. prerušenie podnikania (9 replies)
 155. slobodné povolanie a náklady (6 replies)
 156. Odvod DPH a účtovanie (4 replies)
 157. VODNE A STOČNE KAM ÚČTUJETE?? (7 replies)
 158. Fa rok 2002 (2 replies)
 159. prepočet an.ú 261AE kurzom NBS (1 replies)
 160. Nákup toneru (6 replies)
 161. Faktura za službu v CR s českou DPH (20 replies)
 162. vrátenie dph z krajiny EU (12 replies)
 163. Zaradenie do opisovej skupiny (8 replies)
 164. Zaplat. zalohova faktura,vyuctovaci v 1/05 (9 replies)
 165. Neuplatnena DPH (2 replies)
 166. Faktúry pre zdr.poisťovne a DPH (6 replies)
 167. kúpa podielu na ZI v s.r.o. (0 replies)
 168. najom a DPH (11 replies)
 169. povinnosť uskutočniť RZD (5 replies)
 170. SZČO - VZ a odvody do poisťovní (12 replies)
 171. Nové tlačivá - DPH až od Januára 2005 (8 replies)
 172. nezamestnávanie občanov zo zdrav.postih. (52 replies)
 173. DPH na prelome rokov (15 replies)
 174. Licenčné poplatky (3 replies)
 175. odvod DPH (6 replies)
 176. Záväzok - DPH (2 replies)
 177. DPH a "prechodné položky" (0 replies)
 178. vypracovanie veb- stránky zo zahraničia (1 replies)
 179. Cestovná kancelária ako plátca DPH (22 replies)
 180. Nákladný autobobil na lízing -kúpa v roku 2004 (3 replies)
 181. Nákladný automobil na lízing - kúpa v roku 2004 (0 replies)
 182. fa 2005 (16 replies)
 183. štúdium popri zamestnaní (3 replies)
 184. Nedanovy naklad a DPH (5 replies)
 185. časové rozlíšenie (2 replies)
 186. Automobil v majetku českého zriaďovateľa (5 replies)
 187. DPH za službu (4 replies)
 188. "Bonzáky" (58 replies)
 189. Zaúčtovanie odpočtu straty z minulého roka (3 replies)
 190. Odvod do socialnej poistovne (1 replies)
 191. učtovanie vratných obalov (5 replies)
 192. daň z prevodu a prechodu nehn. (5 replies)
 193. Prieskum trhu (1 replies)
 194. auto (0 replies)
 195. účtovanie pokladničných dokladov (15 replies)
 196. upomienka (14 replies)
 197. Pohonné hmoty (5 replies)
 198. Predaj "drobného" majetku-nie auto a DPH (4 replies)
 199. auto (14 replies)
 200. ODPOČET DPH (12 replies)
 201. Učtovanie zásob sp.A (1 replies)
 202. predaj auta (0 replies)
 203. 261 na konci roka (5 replies)
 204. Zákon 679 o správe dani (4 replies)
 205. Refakturacia (1 replies)
 206. Reprezentacne naklady a DPH (55 replies)
 207. Zádržné v stavebníctve (2 replies)
 208. ORANGE a časové rozlíšenie na prelome roka (10 replies)
 209. Kolaterál pre banku. (0 replies)
 210. Účtovanie v DVD požičovni (11 replies)
 211. Kde zaúčtovať? (19 replies)
 212. Goodwill (1 replies)
 213. SZČO a daňové priznanie (7 replies)
 214. Zaradenie auta do DHM po lizingu (21 replies)
 215. kontokorentný úver -Jú (6 replies)
 216. Kontokorektný úver (2 replies)
 217. Kontokorektný úver ako zaúčtovať (22 replies)
 218. Zmeny v OR a uct. doklady (2 replies)
 219. Služba alebo nie?? (0 replies)
 220. užitkové vozidlo (6 replies)
 221. Archivácia dokladov (1 replies)
 222. DPH pri dovoze 2x? (6 replies)
 223. Dan z nehnutelnosti-dan.priznanie (9 replies)
 224. 531 - Cestná daň (8 replies)
 225. koeficient DPH (5 replies)
 226. DzP PO - preddavky (2 replies)
 227. OSOBNÝ VKLAD ŠTATUTÁRA (10 replies)
 228. opotrebovanie podlahy (2 replies)
 229. Kto,kdea aku daň platí (2 replies)
 230. Nešťastný koeficient (4 replies)
 231. ešte jedno ujasnenie k dani za motor.vozidlo (2 replies)
 232. Dar a sro. (2 replies)
 233. Pohladavky - postupenie, odpis (8 replies)
 234. taxikar (14 replies)
 235. Auto na leasing po novom a odpisy (1 replies)
 236. Zamestnanie mimo SR a danove priznanie (14 replies)
 237. Faktúra (0 replies)
 238. DPH z roku 2003 (6 replies)
 239. Časové rozlíšenie (5 replies)
 240. čo s tym teraz? auto-leasing (7 replies)
 241. Neplatiteľ DPH (2 replies)
 242. odpis - zaokrúhľovanie (2 replies)
 243. Fakturácia prepravy (15 replies)
 244. Daňová kontrola (9 replies)
 245. prosba o radu (0 replies)
 246. DPH po danovej kontrole pri N1 (44 replies)
 247. Danove priznanie typu B2 (10 replies)
 248. Daň z mot. vozidiel do 15., alebo 31. januára?? (19 replies)
 249. Zahraničná pracovná cesta (5 replies)
 250. danova povinnost cudzinca na slovensku (0 replies)