PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 [452] 453 454 455

 1. Prenájom obch. priestorov
 2. DHP pri aute
 3. Riadky DPH a trpjstr.obchod
 4. DPH - nadmerný odpočet
 5. daň z príjmu
 6. zálohové platby
 7. zaloha a DPH
 8. Odpočítať DPH?
 9. Súhrnný výkaz
 10. Doprava pre celna EU
 11. súhrnný výkaz DPH
 12. poučenie k súhrnnému výkazu
 13. dobropisy k vývozu do 1.5.2004
 14. Nové tlačivo DPH a živnostník
 15. Daňové priznanie
 16. Datum prepoctu kurzom NBS
 17. Zahraničné odoslané dobropisy do EÚ
 18. stravne
 19. § 69
 20. inzercia
 21. Postupenie leasingu-DPH
 22. náklady na ošetrenie
 23. Anka
 24. Kurzové rozdiely
 25. DPH A ANALYTIKA
 26. odkup pohladavky
 27. Metodický pokyn DRSR k DPH
 28. Staré záväzky v JÚ
 29. Kúpno predajna zmluva na know how
 30. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností
 31. kurzovy rozdiel
 32. DPH pri predaji firemneho automobilu
 33. krátenie koeficientom
 34. Poradca 11-12/2004
 35. Účtovanie leasingu a plynu podľa splátkového kalendára
 36. preprava v EU a DPH
 37. Prenajom vozidla do CR
 38. vyherne automaty a DPH
 39. Zostatok v pokladni
 40. Doklad pri nadobudnutí tovaru z IČŠ v tuzemsku
 41. Odpisy a daň. priznanie
 42. Podpisy na faktúre - Váš názor
 43. Súhrnný výkaz DPH
 44. Miesto dodania služby a tovaru - usmernenia DR
 45. dohoda o vykonaní práce
 46. DPH pri nadobudnuti tovaru z cl.st.EU
 47. účtovanie rezervného fondu do SP
 48. Zdanitelne plnenie
 49. Dobropis z Nemecka
 50. Údaje na faktúre
 51. postupenie pohladavky a kurz.strata
 52. Faktúra do EÚ
 53. Odmena pracovníka
 54. DATUM
 55. Faktúry od Slov.plyn.priem.
 56. Znova preprava
 57. Práca na dohodu
 58. Pracujem na dohodu
 59. Ako sa vratit k pausalnej dani...
 60. Návrh novely zákona o DPH
 61. Vývoz služieb podľa § 15ods. 8 - určite sa neuvádzajú do DP?
 62. Fakturácia prenájmu
 63. Rezerva na pohľadávky
 64. Dodatočné odpočítanie DPH
 65. odvod DPH pri zahr. dodávateľovi
 66. DPH - výkup ojazdeného auta predajcom.
 67. Dary
 68. Daň z príjmu
 69. dan z predaja cennych papierov
 70. Priebežná účtovná závierka napr. k 30.6.
 71. Platba na zálohovú faktúru do tretích krajín
 72. Manzelkine auto.
 73. Preplácanie telefónnej prípojky zamestnancovi
 74. daň z predaja osobného automobilu
 75. Rovnomerné odpisy
 76. Účtovná závierka
 77. Konsolidovana uctovna zavierka
 78. Pomoc v hmotnej núdzi - tlačivo.
 79. ešte raz REFAKTURÁCIA DO EU
 80. Daňová kontrola
 81. Dodatočné daňové priznanie
 82. refakturácia do Čiech
 83. Suvaha a vysledovka
 84. dobrovolny platca DPH
 85. Daň z príjmu
 86. Penalizačne faktury a DPH
 87. Účtovanie preplatenej PN
 88. Základné imanie - s.r.o.
 89. fa za vytvorenie internet.stránky
 90. Dobierka
 91. Vznik daňovej povinnosti...
 92. Zmluva o výkone osobnej asistencie
 93. Umývanie auta
 94. SZČO a faktúry v cudzej mene
 95. Umorovana strata
 96. Prenájom nebytových priestorov
 97. Príjmové doklady, faktury a podpisy
 98. Dph a prefakturácia miezd
 99. Žiadosť-vrátenie nadmerného odpočtu za apríl 2004
 100. Žiadosť-vrátenie nadmerného odpočtu za apríl 2004
 101. Vyhotovenie "Dobropisu"
 102. registračná pokladňa a DPH
 103. Daňové priznanie k DPH
 104. faktury+sklad.evidencia
 105. Došlá faktúra
 106. Rodné číslo ako DIČ
 107. Prenájom nehnuteľnosti a DPH
 108. Vývoz služieb
 109. DPH - spracovateľské operácie na tovare
 110. Bankový výpis
 111. Faktura + sklad.evidenica.
 112. Obedy a účtovanie
 113. Trojstranny obchod
 114. Stranka danoveho riaditelstva
 115. Uhrada faktur
 116. Preprava zo SK do CZ
 117. Dožiadanie fa s DPH
 118. Platca DPH v SR aj v ČR
 119. DPH pri predaji tovaru za cenu nizsiu ako bola obstaravaciu
 120. Reklama a DPH
 121. špedícia
 122. ZC tech.zhodnotenia
 123. dobropis
 124. Splátkový kalendár z SPP
 125. Nehnuteľnosť a DPH
 126. LEASING
 127. DPH služba-sprostredkovanie predaja
 128. Platba na zálohovú faktúru do EÚ
 129. Pokladničné bloky bez náležitostí...
 130. Odpoče DPH - informácia
 131. Prekladateľské služby -zahraničie- DPH
 132. Cestovné náhrady SZČO
 133. Chyba v daňovom priznaní(dobropis)?
 134. NÁKUP HLINÍKA
 135. Účtovanie fondov v občianskom združení
 136. Tovar z EU a DPH
 137. Majiteľ sro(nie konateľ) a oprávnené výdavky
 138. DPH z pohonnych hmot
 139. EŠTE RAZ PREPRAVA
 140. Zahraničné faktúry a dátum prijatia tovaru na sklad
 141. Auto - kniha jázd
 142. Vyradenie majetku
 143. Daňovo uznateľné výdavky podnikateľa.
 144. účtovná uzavierka podnikateľa SR-ČR
 145. Platba z GB na účet - odmena za predaj
 146. OPATRENIE k DPH
 147. neuhradená DF rok 2002
 148. DHIM
 149. Zásoby pri prech. JÚ-PÚ
 150. Interný doklad
 151. Majetok do 30 000,00
 152. DPH - účtovanie
 153. Dar-SEK
 154. Auto na leasing z r.2002
 155. DPH a elektronické služby
 156. Oslobodenie pri vyvoze
 157. DP - dodanie
 158. Pripravovana novela zakona o dani z prijmu
 159. účtovanie príspevku z fondu SAPARD a SOP
 160. Upomienky
 161. Pokladňa
 162. zálohy v daň. priznaní DPH
 163. Odpisy HIM 1. a 2.odp.sk
 164. Prvá novela nového zákona o DPH
 165. Účtovanie preddavkov v JÚ.
 166. Účtovanie preddavkov v JÚ.
 167. Služba poskytnutá podľa § 15 ods.8.
 168. Oslobodené od DPH
 169. Faktúra z iného ČŠ za služby a dátum daň.povinnosti
 170. Kurzovy zisk, strata
 171. Datum dodania sluzby
 172. DPH a vypožičané osobné vozidlo+preddavkový kalendár
 173. spedične služby a DPH
 174. DHL a DPH
 175. Doklad z RP a odpočet DPH
 176. prefakturacia colné poplatky
 177. Leasingové úroky
 178. vrátená FA
 179. možnosť odpočtu DPH
 180. ATU
 181. ktoré DIČ na výkaze
 182. Podiely pre s.r.o. do ČR
 183. účtovanie zmluvy o dielo - stavby
 184. DPH - Základ dane pri dodaní tovaru
 185. poistne za konatela
 186. DPH
 187. Dodatočné daňové priznanie
 188. Nepravidelna preprava-vypocet DPH
 189. Postupy účtovania
 190. Predaj pohľadávky
 191. Faktúry vystavené 30. 4. 2004
 192. Výpočet nahrad pri zahraničnej ceste
 193. DPH a zmluva o uzatvorení leasingu
 194. evidencia zásob v JÚ
 195. Fakturacia servisneho zasahu do CR
 196. automobil v podnikaní
 197. leasing
 198. Zmena platcu DPH - oznámenie
 199. Zas a zas leasing
 200. Zálohové faktúry
 201. Určenie miesta dovozu a jeho vplyv na DPH
 202. Kurzový zisk a strata z uhr.pohľadávok
 203. trovy exekúcie a DPH
 204. Majetok na predaj
 205. ERP ano alebo nie
 206. Pokuty a penále
 207. účtovanie upomienok
 208. DPHzDarov,Vyhier,Reklamne vzorky
 209. Faktúra al. dobropis
 210. Prechod z JÚ na PÚ
 211. Ubytovanie konateľa s.r.o. - nie občana SR
 212. registracia dph
 213. Dodanenie prispevku na stravu pracovnikom
 214. Najomne a DPH
 215. Veľmi súrne!!!!!!!!!
 216. Dph a nakup aut v clenskych krajinach EU
 217. bezhotovostný prevod
 218. Opakované dodávky
 219. kúpa podniku
 220. Podiely na zisku za rok 2003
 221. Cenník účtovníctva
 222. Dovoz to statov EU
 223. Oprava ťarchopisov - zla sadzba DPH
 224. Opakované plnenie
 225. PPD, VPD
 226. Fakturacia do statou EU-preprava podla $ 16 a tlacivo DPH
 227. Evidencia DPH
 228. Dovoz pred1.5.2004 a dph
 229. Súhrnný výkaz DPH
 230. ubytovanie a DPH
 231. Zahraničná cesta a diéty
 232. Oprava dane v DP - riadky 23,24 a 25
 233. nadobudnutie tovaru - dátumy
 234. základ dane ERP
 235. DPH - odpočet v plnej výške, koeficientom, bez odpočtu
 236. dátumy DPH, datum uskutočnenia účt.prípadu
 237. preddavky na daň - 1.Q 2004
 238. mineralna voda-2
 239. mineralna voda na pracovisku
 240. Faktúra, ktorá prišla po lehote podanie daňového priznania
 241. Socialny fond
 242. dividendy
 243. Výhra zo súťaže
 244. DIČ
 245. výber peňazí spoločníkom
 246. GASTROLÍSTKY - rada !
 247. Oprava auta
 248. Dodanie tovaru v inom štáte EU
 249. Dovoz a clo
 250. Čo s nákupom cez účet?