1. Prechodné ustanovenia ZDP (0 replies)
 2. Daňové priznanie za rok 2004 (2 replies)
 3. Strata+valná hromada (1 replies)
 4. Daňový doklad? (3 replies)
 5. Zivotne poistenie (1 replies)
 6. výdavky percentom (0 replies)
 7. Poradca podnikateľa (2 replies)
 8. 568 ? (25 replies)
 9. co s vypomocou? (2 replies)
 10. Dodatočné daň.priznanie (2 replies)
 11. Ešte raz a koniec???... (8 replies)
 12. odpisy (14 replies)
 13. žiadosť o poukázanie sumy DB (14 replies)
 14. Doplnkové dôchodkové poistenie 2005 (28 replies)
 15. Novela zákona o dani z príjmu 659/2004 (0 replies)
 16. novela zákona o dani z príjmu 659/2004 (0 replies)
 17. DDP a odpočitateľná položka 7328,- (4 replies)
 18. Prefakturacia dopravy (5 replies)
 19. Strata a jej účtovanie (18 replies)
 20. nutné - odpisy (6 replies)
 21. Konateľ+zamestnanec+PO (2 replies)
 22. SZČO a trvalý pracovny pomer (5 replies)
 23. zostastok účtu 474 (4 replies)
 24. DPH a predaj nehnutelnosti (3 replies)
 25. Letenky a náklady (0 replies)
 26. Forex a dane (40 replies)
 27. dobijatelne kupony EASY a PRIMA v JÚ (12 replies)
 28. Stravné lístky (17 replies)
 29. začatiok účtovania v JÚ (6 replies)
 30. ROEP- pozemky (7 replies)
 31. Vznik sro a strata (8 replies)
 32. Stravné lístky (56 replies)
 33. Neuhradené fa z ČR (3 replies)
 34. Kurzové rozdiely (9 replies)
 35. Tlačivo DP FO B1 ?????????? za 2004 (17 replies)
 36. faktúra od SOZA (18 replies)
 37. Odpustenie záväzku (4 replies)
 38. platenie z ineho uctu (38 replies)
 39. inventarizácia sociálneho fondu (8 replies)
 40. DPH - os. auto na leasing (5 replies)
 41. Cestovné r.2004 vypl.v r.2005 (4 replies)
 42. Tlačivko Daňové priznanie PO k vyplneniu (4 replies)
 43. postupy účtovania (6 replies)
 44. Spoločný bankový účet (9 replies)
 45. Aký dátum dodania na dobropis! (1 replies)
 46. Nové DP k DPH od 1.1.05 (3 replies)
 47. DIČ (1 replies)
 48. Remeselná živnosť (1 replies)
 49. SZČO a daň.priznanie (9 replies)
 50. poistné (5 replies)
 51. výkaz o príjmoch a výdankoch (7 replies)
 52. Zivnost na Slovensku a v zahranici+danove priznanie (2 replies)
 53. Strata (10 replies)
 54. DzP FO (1 replies)
 55. Hotovostny pokladnicny blok z roku 2004 a DPH (21 replies)
 56. výdaj úroky (5 replies)
 57. Diety zahranicne cesty (34 replies)
 58. konsolidovana uct. zavierka (0 replies)
 59. student (2 replies)
 60. Výkaz o majetku a záväzkoch (3 replies)
 61. daň z príjmu (2 replies)
 62. Prerusenie zivnosti (6 replies)
 63. Úhrada fa vo valutách a devízový zákon (6 replies)
 64. Odvody,mzda do 31.1.2005 (3 replies)
 65. JÚ a leasing (9 replies)
 66. účtovanie DPH. (9 replies)
 67. Príjem 2 % z daní (5 replies)
 68. daňový náklad? (19 replies)
 69. účtovanie stavieb - zmluva o dielo (18 replies)
 70. SZČO-dôchodca (17 replies)
 71. benzín a živnostník (86 replies)
 72. ako zaučtovať? (4 replies)
 73. Pohostinstvo (0 replies)
 74. Odpočítateľná položka na manželku (3 replies)
 75. Advokát platiteľ DPH - účtovanie (4 replies)
 76. Sluzby do USA cez internet (2 replies)
 77. Daňová kontrola (9 replies)
 78. UPOMIENKA NEPLATIČOVI ????????? (4 replies)
 79. Kontrola DPH! (9 replies)
 80. Neuhradené fa z ČR (1 replies)
 81. Pre niekoho smiešna otázka - kurzy (5 replies)
 82. § 19 ods.3 (2 replies)
 83. Zmluva o sprostredkovaní a rodičovský príspevok (1 replies)
 84. Uzavierka (8 replies)
 85. DPH a biliard (1 replies)
 86. Stroje na zapožičanie (8 replies)
 87. Odpočet daňovej straty u FO (3 replies)
 88. ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 89. Kedy zdanit nepenazny prijem (10 replies)
 90. Daňové priznanie (5 replies)
 91. ukončenie živnosti (2 replies)
 92. rozpoctove organizacie (0 replies)
 93. Nájom v Nemecku (3 replies)
 94. Musim uviest do faktury nasledovne? (5 replies)
 95. Podané DPH priznanie za posledný Q a došlá Fa (5 replies)
 96. Urobiť dohad na účet 042 ?? (3 replies)
 97. SZČO a vyúčtovanie stravného pri ZPC (6 replies)
 98. Finančný poradca č. 1/2005 (0 replies)
 99. Daňová optimalizácia SZČO za rok 2004 - čas sa nám kráti !!! (30 replies)
 100. Leasing pred 1.1.2004 (33 replies)
 101. Mzdy neuhradené do 31.1.05 (2 replies)
 102. pokračovanie...STAVBA (0 replies)
 103. Limitovaná úhrada v hotovosti (2 replies)
 104. VÝKAZY PÚ pre DÚ! (56 replies)
 105. JU - mimoriadne daňové (2 replies)
 106. Odpoč., pripoč. položka k ZD (3 replies)
 107. §25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH (7 replies)
 108. Konateľ SZČO - daň z príjmu zo ZČ (0 replies)
 109. sadzba u dane z nehnutelnosti (1 replies)
 110. ERP nad 50 tis. Sk (29 replies)
 111. Ročné zúčtovanie -manželka (9 replies)
 112. EU a colnice (7 replies)
 113. Dovoz osobného automobilu Z EÚ (1 replies)
 114. dan z prijmu v prvom roku podnikania (3 replies)
 115. dan z prijmu v prvom roku podnikania (5 replies)
 116. zrušenie živnosti (12 replies)
 117. Šeky na účet. (7 replies)
 118. motorove vozidla (6 replies)
 119. motorove vozidla (2 replies)
 120. odvody - ako platit (4 replies)
 121. Nedoplatok 8 Sk (2 replies)
 122. Oznamovacia povinnost (2 replies)
 123. STAVBA (5 replies)
 124. Zmluva o predaji. (3 replies)
 125. 2% - podiel zaplatnej dane PO (5 replies)
 126. paušálne výdavky (15 replies)
 127. Daňové priznanie (1 replies)
 128. Súvaha (93 replies)
 129. DPH viažúca sa k majetku pri registrácii (4 replies)
 130. Kurzové rozdiely (3 replies)
 131. Daň z predaja obchodného podielu (6 replies)
 132. Preddavky na daň z príjmu PO a FO (2 replies)
 133. pausalne vydavky a odvody - danove priznanie (3 replies)
 134. Doklady v JÚ (173 replies)
 135. kurzove rozdiely (1 replies)
 136. PREDAJ BYTU ?????????????? (30 replies)
 137. Nákup cez Quatro (1 replies)
 138. DDS - zamestnavatel 3% z uhrnu miezd? (18 replies)
 139. výška zárobku inval.dôchodca (12 replies)
 140. Financny vynos pri lizingu / danovy naklad (4 replies)
 141. Súdny znalec a DPH (1 replies)
 142. Služba vykonaná na území SR pre maďarskú firmu-platcu DPH objednáVzDP (7 replies)
 143. daň z príjmov (11 replies)
 144. Ročné zúčt.dane FO (5 replies)
 145. Odpisy pri prechode na platcu (1 replies)
 146. DP a nedaňové náklady (9 replies)
 147. výdavky percentom (4 replies)
 148. Daňový bonus (1 replies)
 149. študent a daňové priznanie (10 replies)
 150. mzdy a odvody (5 replies)
 151. Faktura v cudzom jazyku bez DPH (10 replies)
 152. technické zhodnotenie PC (6 replies)
 153. stravné lístky a lektori (5 replies)
 154. daň z mot. vozidiel (2 replies)
 155. Pomoc (2 replies)
 156. Po dovŕšení 25 rokov (4 replies)
 157. Mand.zmluva a potvrdenie o príjme (2 replies)
 158. výhra (2 replies)
 159. Doklad z RP vyšší ako 50 000,- (4 replies)
 160. BONZAK 100.000,- Sk aj za rok 2004 (0 replies)
 161. Faktúra za prepravu - časové rozlíšenie (1 replies)
 162. zriaďovacie výdavky v JU (5 replies)
 163. Maželia FO a prevod os. automobilu (14 replies)
 164. nezávislé kúrenie a DPH (2 replies)
 165. AUTO V JU (31 replies)
 166. Zaúčtovanie poistného r.2002 (3 replies)
 167. FA v cudzej mene - treba devíz. účet? (8 replies)
 168. občianske združenie - zdaňovanie príjmov (8 replies)
 169. ZI zapísané a zaplatené v OR (9 replies)
 170. Oznam z drsr.sk - platby nad 100 000 (19 replies)
 171. prijmovy doklad (12 replies)
 172. Daň z prevodu strojneho zariadenia (0 replies)
 173. Platba kartou na konci roka (15 replies)
 174. Kde na webe úplné znenia zákonov? (4 replies)
 175. Prezutie pneumatík (3 replies)
 176. DPH ZA dopravu - nie som špedička????? (20 replies)
 177. datum dodania (3 replies)
 178. DAŇ Z PRÍJMU PO (11 replies)
 179. Repre zo zásob a DPH (3 replies)
 180. Daň. priznanie (5 replies)
 181. Daňová strata (9 replies)
 182. Uctovanie nakladov na opravu auta (1 replies)
 183. Prac. cesty a stravné (3 replies)
 184. SZCO a pracovne cesty (1 replies)
 185. SZČO a Sociálne poistenie (0 replies)
 186. SZČO a Zdravtné poistenie (0 replies)
 187. Živnostenský zákon /WWW (5 replies)
 188. Nákup PC (4 replies)
 189. Daň z motorových vozidiel (6 replies)
 190. Príjem z prenájmu bytu v OV (5 replies)
 191. dan z prijmu v zahranici (2 replies)
 192. DIC vo fakture (1 replies)
 193. Účtovanie doplnk.dôch.pripoistenia (1 replies)
 194. znova odpisy (2 replies)
 195. Inventurne rozdiely (19 replies)
 196. Daň z mot.vozidiel a vyslanie zamestnanca na cestu (24 replies)
 197. Invent. rozdiely (39 replies)
 198. DPH (0 replies)
 199. Preddavky DzP PO (5 replies)
 200. PPD - kópia (17 replies)
 201. Podiely z predaja, čo s tým ? (2 replies)
 202. Nezisková organizácia a daňové priznanie (4 replies)
 203. DPH pri vyvoze (0 replies)
 204. autorské honoráre (1 replies)
 205. SADZBY DANE z motorových vozidiel?????????? (16 replies)
 206. Leasing (1 replies)
 207. Príjem z brigádnickej práce (3 replies)
 208. Technické zhodnotenie OA (18 replies)
 209. Dobrovoľný nadačný príspevok (2 replies)
 210. Fakturácia náhrady škody (51 replies)
 211. Rozpúšťanie rezerv (3 replies)
 212. Pozinkovanie - tovar či služba? (25 replies)
 213. Faktúra od zahraničných FO (2 replies)
 214. Dan z mot.vozidiel+EURO 2,EURO 3 (4 replies)
 215. Faktúra od Eurotelu (7 replies)
 216. Životné minimum (4 replies)
 217. Potvrdenie-deti (22 replies)
 218. 2% ZO ZAPLATENEJ DANE! (21 replies)
 219. poplatok za rekvalifikačný kurz (4 replies)
 220. bonzáky - obce podľa DÚ (2 replies)
 221. zmeny účtov soc.poisťovňa (3 replies)
 222. Zmena účtov - soc.poisťovňa (0 replies)
 223. kúpa lode (7 replies)
 224. JÚ - vklad do podnikania (5 replies)
 225. Cestna daň - sukromne auto (1 replies)
 226. výdavky percentom a DPH (1 replies)
 227. Nákup PHL s DPH v zahranici a jej uctovanie (7 replies)
 228. Daň z mot. vozidla a leasing. (7 replies)
 229. Cestovné náhrady na rok 2004 pri zahr.prac.ceste (14 replies)
 230. Pôžička zo zahraničia - úroky (0 replies)
 231. Operatívny prenájom motorového vozidla (5 replies)
 232. leasing v neziskovke (0 replies)
 233. Mzda SZCO (1 replies)
 234. ORANGE-vráťme život Tatrám (3 replies)
 235. Daň za cigarety (12 replies)
 236. DPH-opakované dodanie služby (36 replies)
 237. Odmeny (11 replies)
 238. výška sadzieb náhrad stravného 2005 (5 replies)
 239. Faktura ciastocne uhradena (9 replies)
 240. platobná karta (104 replies)
 241. Cestak - doklad na FO (2 replies)
 242. Zálohová faktúra (25 replies)
 243. pomoc - jednoduche ucto (3 replies)
 244. Dodatočné priznanie k DPH (6 replies)
 245. Nešťastná faktúra - prosím, poraďte (23 replies)
 246. Daň z motorových vozidiel (28 replies)
 247. Spoločník z ČR a potvrdenie o príjme (0 replies)
 248. Valutová pokladňa? (4 replies)
 249. postúpenie pohľadávky (9 replies)
 250. rezervný fond pri vniku A.S. (0 replies)