PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 [454] 455

 1. 093 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehm. maj.
 2. 092 Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku
 3. 091 Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku
 4. 086 Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
 5. 085 Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
 6. 082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí
 7. 081 Oprávky k stavbám
 8. 079 Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
 9. 075 Oprávky ku goodwillu
 10. 074 Oprávky k oceniteľným právam
 11. 073 Oprávky k softvéru
 12. 072 Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
 13. 071 Oprávky k zriaďovacím nákladom
 14. 069 Ostatný dlhodobý finančný majetok
 15. 067 Ostatné pôžičky
 16. 066 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
 17. 065 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
 18. 063 Realizovateľné cenné papiere a podiely
 19. 062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
 20. 061 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
 21. 053 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
 22. 052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
 23. 051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
 24. 043 Obstaranie dlhodobého finančného majetku
 25. 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
 26. 041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
 27. 032 Umelecké diela a zbierky
 28. 031 Pozemky
 29. 029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok
 30. 026 Základné stádo a ťažné zvieratá
 31. 025 Pestovateľské celky trvalých porastov
 32. 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 33. 021 Stavby
 34. 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 35. 015 Goodwill
 36. 014 Oceniteľné práva
 37. 013 Softvér
 38. 012 Aktivované náklady na vývoj
 39. 011 Zriaďovacie náklady
 40. 398 Spojovací účet pri združení
 41. Poskytnutie služby mimo EU a DPH
 42. preprava
 43. vystavenie faktury
 44. Dph - faktura
 45. DPH - uroky z terminovaneho vkladu
 46. Návrat k DOPYT NA DÚ a ERP
 47. Zaokrúhľovanie základu dane
 48. Dovoz a proforma faktúra
 49. Faktúry zo zahraničia
 50. Lady sa pohli, stat asi zacal mysliet aj na zivnostnikov :-)
 51. DPH pri preprave
 52. DPH a pohľadávky
 53. DPH
 54. cigarety - pevné ceny
 55. Preddavky na daň z príjmu FO
 56. Prenajate auto u zivnostnika
 57. Špecif.riadkov v DP za sluzby z EUusk.v SR
 58. Mesacny cestovny listok do nakladov ( MHD )
 59. Dobropis k daňovému dokladu r.2003
 60. DPH a štvrťrok
 61. Prepočet DPH - tovar opraveny v ČR
 62. Dodanie - (fa týkajúca sa nájmu)
 63. Vyplnenie daň.priznania k DPH
 64. Stravovanie
 65. Tovar dodaný s inštaláciou a montážou
 66. fyzicke osoby-združenie
 67. Daň z pridanej hodnoty
 68. Konatelia z tretích krajín
 69. Ubytovanie na sl.ceste a DPH
 70. Tovar na proformafaktúre
 71. DPH
 72. Refakturácia a DPH
 73. Registracia za platcu DHP-odpocet dane z majetku
 74. UZITKOVY AUTOMOBIL A DPH! AKO JETO?
 75. Oznámenie k zahrnutiu faktúry do DP k DPH
 76. Koeficient - poštové služby
 77. Oznámenie o predaji alkoholu a reg. pokladňa
 78. Platba kartou
 79. zálohová platba - JU
 80. Nove opatrenie MFSR k tlacivu DPH
 81. sluzba z EU
 82. Cestovne nahrady pri zahraničnej ceste
 83. servisna sluzba
 84. Leasing v JÚ a časové rozlíšenie - auto vo firme od r.2002!
 85. Telecom a zdaniteľné plnenie
 86. Oregistracii DPH v inych statoch EU
 87. DVP a nezdaniteľná časť základu dane
 88. Adresy DU clenskych statov EU+www.stranky
 89. odchodné a odstupné
 90. Intrastat a prepočet faktúr
 91. poplatky právnemu zástupcovi
 92. Zabudnutá úhrada
 93. zivnostnikove naklady na ubytovanie pocas sluzobnej cesty
 94. DPH a doplnky o auta
 95. predaj tlače
 96. zásoby
 97. Uctovanie DPH
 98. Odberatelske faktury
 99. Auto v podnikaní
 100. Sankčný úrok
 101. sociálny fond
 102. Učtovanie vysporiadaných záloh na prelome danoveho obdobia
 103. Predfaktúra a DPH
 104. Výkup ojazdených os.vozidiel a novela DPH
 105. refakturacia a daň.povinnosť
 106. Staré pohľadávky
 107. školenia
 108. Samozdanenie
 109. registracia DPH - a ci vobec? v statoch EU
 110. dovoz z tretích krajín
 111. účtovníčka
 112. Faktúra z EU
 113. Dan.kontrola a dodat.plat.výmer
 114. Ojazdené auto na lízing
 115. Zásoby pri prechode na PÚ
 116. Kto uplatňuje a odvádza DPH ?
 117. Čiastkové zdaniteľné plnenie
 118. Inventarizácia pokladničnej hotovosti
 119. §66
 120. Čerpanie SF
 121. Návrat k téme: Elektronické služby
 122. DPH - stravovanie
 123. Daň z vedľajšej pracovnéj činnosti
 124. Nakup na splatky
 125. Sociálny fond
 126. Fakturácia montáže do ČR
 127. Pohladavky a DPH
 128. Stravovanie zamestnancov reštaurácie
 129. Je to zásielkový predaj ?
 130. Fakturácia provízie a DPH
 131. Ukončenie leas.zmluvy
 132. Došlá faktúra za províziu za sprostredkovanie predaja tovaru zo Slovinska
 133. Služba z tretieho štátu
 134. Poštové poukážky
 135. Prepočet záväzkov pre DzP
 136. Dovoz tovaru zo štátu EÚ
 137. ako vystaviť faktúru?
 138. Devízová pokladňa a kurz.rozdiely
 139. Bonusy
 140. dph
 141. DPH-daňové priznanie
 142. Doklad Faktura z ERP
 143. DPH pri preradení DHM do osobného vlastníctva
 144. Veľmi veľmi súrne - preprava
 145. Penalizačne faktury
 146. DPH a hromadne spracovanie dat v informacnom systeme
 147. Návrh novely zákona o účtovníctve
 148. Uctovanie organizacnej zlozky
 149. Tvorba rezervneho fondu
 150. Odpísanie starých záväzkov
 151. opakov.zdanit.plnenie
 152. DPH a najom
 153. refakturácie a DPH
 154. Moja mzda
 155. Dátum dodania služby-sobota
 156. Cestná daň v JU
 157. prepočet cudzej meny
 158. FO podnikateľ a nepodnikateľ
 159. sociálny fond
 160. Prepravne
 161. dotácie od spoločníkov
 162. Tvorba sociálneho fondu v JU
 163. Stravné lístky v JU
 164. Dovoz tovaru na územie EÚ
 165. PPD a DPH
 166. Súkromné auto a podnikanie...
 167. Dobropis k nadobudnutému tovaru
 168. JKP a JKZ
 169. Výročná správa za rok 2003 - lehoty
 170. Zahranicna fa a DPH
 171. Predaj auto+DPH
 172. Ubytovanie
 173. Uplatnenie DPH pri prenajme mot. vozidiel
 174. Smernice účtovania vo firme
 175. Nesprávne odpisy
 176. Zmena a doplnenie postupov účtovania
 177. náhrada cestovného
 178. Nákup podnikateľa v maloobchode v Nemecku
 179. Faktúry z EU - uctovanie
 180. Povod tovaru a fa
 181. Slov. platca DPH poskytuje sluzby v CR
 182. Neplatca DPH a tovar z CR od platcu DPH
 183. Vývoz SR výrobkov do ČR
 184. Elektronické služby
 185. Bilogická rekultivácia pozemku
 186. nepodnikateľ a faktúra
 187. Cesťák + ubytovanie
 188. Zaúčtovanie a podpis
 189. Dovoz software cez internet z ČR a DPH
 190. DPH a medzinárodná preprava osôb
 191. DPH-kontrola koeficient
 192. interná smernica
 193. vzor prikaznej zmluvy
 194. založenie obč.združenia
 195. problem ohladne faktur
 196. Bankovy ucet
 197. DPH pri nadobudnutí tovaru z EÚ
 198. účtovanie náhrady príjmu pri dočasnej PN
 199. Prechod z JÚ na PÚ
 200. Vrátenie DPH pri registrácii
 201. Exekúcia
 202. Fakturácia do zahraničia
 203. Dovoz z CR 30.4. - JCD z 1.5.
 204. DPH-preprava, nájom
 205. Zálohová platba a DPH
 206. Účtovanie na doklade
 207. Zápis živnostníka do OR
 208. DPH pri dovoze služieb
 209. Nemecký zákon o DPH
 210. Európske fondy a DPH
 211. Prijem z Internetu..zivnost ano ci nie?
 212. Sankcia za porusenia Zakona o DPH
 213. ako účtovať DPH pri bezodplatnom dodaní tovaru?
 214. Leasing
 215. Certifikát na účtovníctvo.
 216. Nový vklad do ZI inej obch.spol.
 217. Služby zo zahraničia
 218. Preddavky na daň z príjmu
 219. Poistka
 220. Konsolidovana uzavierka
 221. reprezentacia
 222. Nákup tovaru z Česka
 223. trovy konania - účtovanie
 224. Odpisy HIM
 225. sponzoring
 226. Leasing
 227. IC DPH DIC
 228. spotrebné dane
 229. DPH - pri dovoze tovaru
 230. Kurz pri platbe kartou
 231. Postúpenie pohľadávky
 232. DPH a nájomné
 233. Preprava cez spedicnu firmu
 234. Archív
 235. Nové DIČ a daňový úrad
 236. Bločky za parkovné a DPH
 237. DPH a dobropis k nadobudnutému tovaru z EÚ
 238. Rozhlasový prijímač
 239. nezisk.org - PU či JU ?
 240. daňová povinnosť
 241. Odpisy pri prenajímateľovi
 242. Daňové priznanie DPH
 243. Daň z pridanej hodnoty
 244. Účtovné postupy a účtovná osnova
 245. Dodanie tovaru
 246. Formulár
 247. Základ dane pri dokladoch z ERP
 248. DPH z postovneho pri zasielkovom obchode
 249. Oprava v zahraničí?????????