1. Daňové priznanie FO (15 replies)
 2. nájomné 12/03 (1 replies)
 3. Daň z príjmu prisp. organizácie (8 replies)
 4. lízing po starom (2 replies)
 5. Ťarchopis (0 replies)
 6. dph a dobropis (3 replies)
 7. objednávky (5 replies)
 8. Billboard - náklad a DPH (20 replies)
 9. potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO (16 replies)
 10. logisticky bonus (10 replies)
 11. Dan a poskytnutie sluzby v zahranici (0 replies)
 12. DPH a neuhradená faktúra (6 replies)
 13. PREDDAVKY dane z príjmov FO (4 replies)
 14. Zdanenie podielu v sro (3 replies)
 15. Sadzby DPH v ČR (1 replies)
 16. CO S DPH ZA MOB.TELEFON ZO ZAHRANIČIA? (2 replies)
 17. Sadzba dane z nehnuteľnosti (7 replies)
 18. daňové přiznání (2 replies)
 19. poistka (3 replies)
 20. daň z príjmu (0 replies)
 21. Vzor DP PO za rok 2004 (3 replies)
 22. pôžička pre zamestnanca (14 replies)
 23. Je výdavkom daň z motor. vozidiel? (22 replies)
 24. darovaný materiál (1 replies)
 25. odložená daň (6 replies)
 26. INTERNÉ SMERNICE (0 replies)
 27. Prijmy SZCO v inej mene (3 replies)
 28. DPH a odpisovanie auta, HIM v JU (1 replies)
 29. dodanie služby do EU (2 replies)
 30. technické zhodnotenie (7 replies)
 31. Registrácia DPH (4 replies)
 32. zatriedenie (3 replies)
 33. Spracovatelsky poplatok pri lizingu (6 replies)
 34. Casove rozlisenie v JU (83 replies)
 35. nezdaniteľná časť (5 replies)
 36. DPH pri lizingu u N1 (1 replies)
 37. Výdavky na vozidlo nezahrnuté v majetku (2 replies)
 38. Montáž § 16 ods.7 (1 replies)
 39. prechod z neplatcu na platcu (7 replies)
 40. JU Daňové priznanie + výkazy ? (41 replies)
 41. Ako a kde zaradiť príjem v DP ? (3 replies)
 42. Opäť "Vlastný príjem" podľa Zák. o dani z príjmov. (0 replies)
 43. DPH na faktúre (3 replies)
 44. Fakturácia v jednoduchom účtovníctve (6 replies)
 45. Zrusenie zivnosti (2 replies)
 46. DPH pri zruseni registracie (6 replies)
 47. Čo s tým ? (4 replies)
 48. Odpisy ivest.nákladov (5 replies)
 49. čudny leasing (8 replies)
 50. uplatnenie daňového bonusu (2 replies)
 51. počítač na splátky (19 replies)
 52. Uplatnenie DPH z nákladného vozidla (16 replies)
 53. prerušenie podnikania (9 replies)
 54. slobodné povolanie a náklady (6 replies)
 55. Odvod DPH a účtovanie (4 replies)
 56. VODNE A STOČNE KAM ÚČTUJETE?? (7 replies)
 57. Fa rok 2002 (2 replies)
 58. prepočet an.ú 261AE kurzom NBS (1 replies)
 59. Nákup toneru (6 replies)
 60. Faktura za službu v CR s českou DPH (20 replies)
 61. vrátenie dph z krajiny EU (12 replies)
 62. Zaradenie do opisovej skupiny (8 replies)
 63. Zaplat. zalohova faktura,vyuctovaci v 1/05 (9 replies)
 64. Neuplatnena DPH (2 replies)
 65. Faktúry pre zdr.poisťovne a DPH (6 replies)
 66. kúpa podielu na ZI v s.r.o. (0 replies)
 67. najom a DPH (11 replies)
 68. povinnosť uskutočniť RZD (5 replies)
 69. SZČO - VZ a odvody do poisťovní (12 replies)
 70. Nové tlačivá - DPH až od Januára 2005 (8 replies)
 71. nezamestnávanie občanov zo zdrav.postih. (52 replies)
 72. DPH na prelome rokov (15 replies)
 73. Licenčné poplatky (3 replies)
 74. odvod DPH (6 replies)
 75. Záväzok - DPH (2 replies)
 76. DPH a "prechodné položky" (0 replies)
 77. vypracovanie veb- stránky zo zahraničia (1 replies)
 78. Cestovná kancelária ako plátca DPH (22 replies)
 79. Nákladný autobobil na lízing -kúpa v roku 2004 (3 replies)
 80. Nákladný automobil na lízing - kúpa v roku 2004 (0 replies)
 81. fa 2005 (16 replies)
 82. štúdium popri zamestnaní (3 replies)
 83. Nedanovy naklad a DPH (5 replies)
 84. časové rozlíšenie (2 replies)
 85. Automobil v majetku českého zriaďovateľa (5 replies)
 86. DPH za službu (4 replies)
 87. "Bonzáky" (58 replies)
 88. Zaúčtovanie odpočtu straty z minulého roka (3 replies)
 89. Odvod do socialnej poistovne (1 replies)
 90. učtovanie vratných obalov (5 replies)
 91. daň z prevodu a prechodu nehn. (5 replies)
 92. Prieskum trhu (1 replies)
 93. auto (0 replies)
 94. účtovanie pokladničných dokladov (15 replies)
 95. upomienka (14 replies)
 96. Pohonné hmoty (5 replies)
 97. Predaj "drobného" majetku-nie auto a DPH (4 replies)
 98. auto (14 replies)
 99. ODPOČET DPH (12 replies)
 100. Učtovanie zásob sp.A (1 replies)
 101. predaj auta (0 replies)
 102. 261 na konci roka (5 replies)
 103. Zákon 679 o správe dani (4 replies)
 104. Refakturacia (1 replies)
 105. Reprezentacne naklady a DPH (55 replies)
 106. Zádržné v stavebníctve (2 replies)
 107. ORANGE a časové rozlíšenie na prelome roka (10 replies)
 108. Kolaterál pre banku. (0 replies)
 109. Účtovanie v DVD požičovni (11 replies)
 110. Kde zaúčtovať? (19 replies)
 111. Goodwill (1 replies)
 112. SZČO a daňové priznanie (7 replies)
 113. Zaradenie auta do DHM po lizingu (21 replies)
 114. kontokorentný úver -Jú (6 replies)
 115. Kontokorektný úver (2 replies)
 116. Kontokorektný úver ako zaúčtovať (22 replies)
 117. Zmeny v OR a uct. doklady (2 replies)
 118. Služba alebo nie?? (0 replies)
 119. užitkové vozidlo (6 replies)
 120. Archivácia dokladov (1 replies)
 121. DPH pri dovoze 2x? (6 replies)
 122. Dan z nehnutelnosti-dan.priznanie (9 replies)
 123. 531 - Cestná daň (8 replies)
 124. koeficient DPH (5 replies)
 125. DzP PO - preddavky (2 replies)
 126. OSOBNÝ VKLAD ŠTATUTÁRA (10 replies)
 127. opotrebovanie podlahy (2 replies)
 128. Kto,kdea aku daň platí (2 replies)
 129. Nešťastný koeficient (4 replies)
 130. ešte jedno ujasnenie k dani za motor.vozidlo (2 replies)
 131. Dar a sro. (2 replies)
 132. Pohladavky - postupenie, odpis (8 replies)
 133. taxikar (14 replies)
 134. Auto na leasing po novom a odpisy (1 replies)
 135. Zamestnanie mimo SR a danove priznanie (14 replies)
 136. Faktúra (0 replies)
 137. DPH z roku 2003 (6 replies)
 138. Časové rozlíšenie (5 replies)
 139. čo s tym teraz? auto-leasing (7 replies)
 140. Neplatiteľ DPH (2 replies)
 141. odpis - zaokrúhľovanie (2 replies)
 142. Fakturácia prepravy (15 replies)
 143. Daňová kontrola (9 replies)
 144. prosba o radu (0 replies)
 145. DPH po danovej kontrole pri N1 (44 replies)
 146. Danove priznanie typu B2 (10 replies)
 147. Daň z mot. vozidiel do 15., alebo 31. januára?? (19 replies)
 148. Zahraničná pracovná cesta (5 replies)
 149. danova povinnost cudzinca na slovensku (0 replies)
 150. Dodatočné daň.priz. DPH a žiadosť (6 replies)
 151. Musi podat spolocnik sro DPPFO? (8 replies)
 152. akreditácia od českej spoločnosti s DPH? (11 replies)
 153. Poisťovací agent (3 replies)
 154. DPH pri vzdelavacich kurzoch (5 replies)
 155. Ročné vysporiadanie DPH (22 replies)
 156. Zahraničný odberateľ (2 replies)
 157. Platca DPH v priebehu roka 2004 a odpisy (0 replies)
 158. Registracia v inej členskej krajine (2 replies)
 159. Cestna dan? (4 replies)
 160. Poradie úhrad starých nedoplatkov (2 replies)
 161. DPH otazny riadok daň priznania (1 replies)
 162. Vek vozidla (3 replies)
 163. Zaradenie do DHM do používania (18 replies)
 164. Preddavok na zdravotnu poisťovnu (7 replies)
 165. Faktúra v tuzemsku v EUR? (3 replies)
 166. Daňové výdavky - Nový zákon zdravot.poisť. (0 replies)
 167. §19 - overenie účt.záv. audítorom (3 replies)
 168. SZČO - mzda (4 replies)
 169. Český dodávateľ služby (7 replies)
 170. miesto dodania služby a akreditácia (0 replies)
 171. Účtovné prípady k 31.12.2004 (10 replies)
 172. Predaj darovanej nehnuteľnosti (4 replies)
 173. spatny odpocet DPH (3 replies)
 174. Pohľadávky z roku 2000 (0 replies)
 175. Krádež vyfaktúrovaného tovaru (8 replies)
 176. Predaj tovaru do ČR (1 replies)
 177. cestná daň (30 replies)
 178. DPH - zahraničná (3 replies)
 179. provizia (13 replies)
 180. Penále z omeškania splatnosti faktúry (0 replies)
 181. Pneumatiky (1 replies)
 182. Daňový bonus (2 replies)
 183. rezervy (6 replies)
 184. Preddavky na daň z príjmov PO (37 replies)
 185. Fakturácia za účtovníctvo (1 replies)
 186. Zrušenie živnosti (3 replies)
 187. stranka DRSR (17 replies)
 188. VYSTAVENÁ FA neplatičovi DPH! (4 replies)
 189. obchodný register 2 (0 replies)
 190. obchodný register 2 (4 replies)
 191. Vyradenie drobného majetku (11 replies)
 192. Vlastný príjem a pod. (1 replies)
 193. LIZING po 1.1.2004 (174 replies)
 194. Výdavky na prac cesty voz.nezar.v majetku (12 replies)
 195. Notár a DPH (10 replies)
 196. kocEÚrkovo - automatický plátca DPH i pri malom obrate (2 replies)
 197. Vzor uznania pohľadávok (0 replies)
 198. Prerušenie živnosti (5 replies)
 199. Danove priznanie - dohody-dochodci (4 replies)
 200. Časové rozlíšenie (6 replies)
 201. Trovy exekúcie (3 replies)
 202. Autor počítačového programu, DPH (0 replies)
 203. Prekročenie obratu za rok 2004 - 10 000 000 Sk (13 replies)
 204. DPH - poukážky na nákup zo soc.fondu (15 replies)
 205. Dofakturovanie dodatočných nákladov-Nemecko (0 replies)
 206. 387- Kurzové rozdiely /pasívne/ (3 replies)
 207. Veniec na pohreb (23 replies)
 208. JU a Dan (6 replies)
 209. DPH a notár (3 replies)
 210. DF z Orange (2 replies)
 211. Registrácia obchodnej značky (0 replies)
 212. združenie - mob.tel.,služ.cesty (0 replies)
 213. jazdná súprava (1 replies)
 214. daň z príjmu obcí (0 replies)
 215. Daňový bonus (0 replies)
 216. 249 AE -Krátkodobé fin. výpomoc v CM (2 replies)
 217. združenie - mob.tel.,služ.cesty (5 replies)
 218. 341 AE Daň z urokov z banky (2 replies)
 219. Paušálne výdavky (1 replies)
 220. postup pohľ. + oprava auta (1 replies)
 221. Preddavky - oznam (33 replies)
 222. Faktúry zo zahraničia v JU (1 replies)
 223. Zálohové faktúry (6 replies)
 224. dodáv.faktúra v PU (12 replies)
 225. Vysoka DPH - mozny odklad? (10 replies)
 226. Opravná položka k pohľadávkam v konkurze (0 replies)
 227. ARCHIVOVANIE DOKLADOV FO (15 replies)
 228. Tuzemský dopravca-DPH (3 replies)
 229. poplatky z omeškania (2 replies)
 230. cestovné náhrady v EUR alebo SKK (4 replies)
 231. Upozornenie pre platiteľov DPH účtujúcich v sústave JÚ (1 replies)
 232. SZCO a danovy bonus (5 replies)
 233. FO a danove priznanie (14 replies)
 234. Prenajom a prijem zo zivnosti (3 replies)
 235. Výplata do zahraničia na základe "konzultantskej zmluvy" (4 replies)
 236. DP pre FO - prijmy + prenajom pody (5 replies)
 237. odvody do social.poisťovni pri viac prac.pomeroch (0 replies)
 238. dobrovolne nezamestnana a RZD (3 replies)
 239. Zdanovanie zdravia (0 replies)
 240. kúpa obchodného podielu (4 replies)
 241. Nájomné (6 replies)
 242. Prijmy z podnikania (1 replies)
 243. Danove priznanie (3 replies)
 244. Danovo uznatelny vydavok (6 replies)
 245. Rezerva na uctovnictvo 2004 (4 replies)
 246. Paušalne výdavky (26 replies)
 247. kurzové rozdiely v JÚ (5 replies)
 248. Tlacivo k dani z prijmov (1 replies)
 249. koeficient DPH (19 replies)
 250. Štvrťročné preddavky (63 replies)