1. Trojstranny obchod (18 replies)
 2. Stranka danoveho riaditelstva (25 replies)
 3. Uhrada faktur (8 replies)
 4. Preprava zo SK do CZ (9 replies)
 5. Dožiadanie fa s DPH (5 replies)
 6. Platca DPH v SR aj v ČR (2 replies)
 7. DPH pri predaji tovaru za cenu nizsiu ako bola obstaravaciu (8 replies)
 8. Reklama a DPH (31 replies)
 9. špedícia (8 replies)
 10. ZC tech.zhodnotenia (0 replies)
 11. dobropis (2 replies)
 12. Splátkový kalendár z SPP (2 replies)
 13. Nehnuteľnosť a DPH (3 replies)
 14. LEASING (2 replies)
 15. DPH služba-sprostredkovanie predaja (13 replies)
 16. Platba na zálohovú faktúru do EÚ (31 replies)
 17. Pokladničné bloky bez náležitostí... (57 replies)
 18. Odpoče DPH - informácia (15 replies)
 19. Prekladateľské služby -zahraničie- DPH (1 replies)
 20. Cestovné náhrady SZČO (4 replies)
 21. Chyba v daňovom priznaní(dobropis)? (1 replies)
 22. NÁKUP HLINÍKA (5 replies)
 23. Účtovanie fondov v občianskom združení (0 replies)
 24. Tovar z EU a DPH (27 replies)
 25. Majiteľ sro(nie konateľ) a oprávnené výdavky (2 replies)
 26. DPH z pohonnych hmot (34 replies)
 27. EŠTE RAZ PREPRAVA (37 replies)
 28. Zahraničné faktúry a dátum prijatia tovaru na sklad (0 replies)
 29. Auto - kniha jázd (38 replies)
 30. Vyradenie majetku (2 replies)
 31. Daňovo uznateľné výdavky podnikateľa. (3 replies)
 32. účtovná uzavierka podnikateľa SR-ČR (3 replies)
 33. Platba z GB na účet - odmena za predaj (15 replies)
 34. OPATRENIE k DPH (2 replies)
 35. neuhradená DF rok 2002 (3 replies)
 36. DHIM (17 replies)
 37. Zásoby pri prech. JÚ-PÚ (3 replies)
 38. Interný doklad (16 replies)
 39. Majetok do 30 000,00 (43 replies)
 40. DPH - účtovanie (19 replies)
 41. Dar-SEK (12 replies)
 42. Auto na leasing z r.2002 (4 replies)
 43. DPH a elektronické služby (3 replies)
 44. Oslobodenie pri vyvoze (4 replies)
 45. DP - dodanie (1 replies)
 46. Pripravovana novela zakona o dani z prijmu (1 replies)
 47. účtovanie príspevku z fondu SAPARD a SOP (0 replies)
 48. Upomienky (8 replies)
 49. Pokladňa (7 replies)
 50. zálohy v daň. priznaní DPH (3 replies)
 51. Odpisy HIM 1. a 2.odp.sk (3 replies)
 52. Prvá novela nového zákona o DPH (2 replies)
 53. Účtovanie preddavkov v JÚ. (1 replies)
 54. Účtovanie preddavkov v JÚ. (3 replies)
 55. Služba poskytnutá podľa § 15 ods.8. (2 replies)
 56. Oslobodené od DPH (2 replies)
 57. Faktúra z iného ČŠ za služby a dátum daň.povinnosti (20 replies)
 58. Kurzovy zisk, strata (40 replies)
 59. Datum dodania sluzby (3 replies)
 60. DPH a vypožičané osobné vozidlo+preddavkový kalendár (16 replies)
 61. spedične služby a DPH (1 replies)
 62. DHL a DPH (1 replies)
 63. Doklad z RP a odpočet DPH (8 replies)
 64. prefakturacia colné poplatky (0 replies)
 65. Leasingové úroky (3 replies)
 66. vrátená FA (9 replies)
 67. možnosť odpočtu DPH (1 replies)
 68. ATU (1 replies)
 69. ktoré DIČ na výkaze (1 replies)
 70. Podiely pre s.r.o. do ČR (1 replies)
 71. účtovanie zmluvy o dielo - stavby (9 replies)
 72. DPH - Základ dane pri dodaní tovaru (1 replies)
 73. poistne za konatela (5 replies)
 74. DPH (1 replies)
 75. Dodatočné daňové priznanie (3 replies)
 76. Nepravidelna preprava-vypocet DPH (0 replies)
 77. Postupy účtovania (5 replies)
 78. Predaj pohľadávky (6 replies)
 79. Faktúry vystavené 30. 4. 2004 (0 replies)
 80. Výpočet nahrad pri zahraničnej ceste (4 replies)
 81. DPH a zmluva o uzatvorení leasingu (1 replies)
 82. evidencia zásob v JÚ (31 replies)
 83. Fakturacia servisneho zasahu do CR (3 replies)
 84. automobil v podnikaní (10 replies)
 85. leasing (1 replies)
 86. Zmena platcu DPH - oznámenie (11 replies)
 87. Zas a zas leasing (7 replies)
 88. Zálohové faktúry (3 replies)
 89. Určenie miesta dovozu a jeho vplyv na DPH (3 replies)
 90. Kurzový zisk a strata z uhr.pohľadávok (8 replies)
 91. trovy exekúcie a DPH (3 replies)
 92. Majetok na predaj (3 replies)
 93. ERP ano alebo nie (14 replies)
 94. Pokuty a penále (3 replies)
 95. účtovanie upomienok (6 replies)
 96. DPHzDarov,Vyhier,Reklamne vzorky (0 replies)
 97. Faktúra al. dobropis (19 replies)
 98. Prechod z JÚ na PÚ (30 replies)
 99. Ubytovanie konateľa s.r.o. - nie občana SR (0 replies)
 100. registracia dph (1 replies)
 101. Dodanenie prispevku na stravu pracovnikom (2 replies)
 102. Najomne a DPH (2 replies)
 103. Veľmi súrne!!!!!!!!! (11 replies)
 104. Dph a nakup aut v clenskych krajinach EU (4 replies)
 105. bezhotovostný prevod (10 replies)
 106. Opakované dodávky (69 replies)
 107. kúpa podniku (11 replies)
 108. Podiely na zisku za rok 2003 (0 replies)
 109. Cenník účtovníctva (1 replies)
 110. Dovoz to statov EU (0 replies)
 111. Oprava ťarchopisov - zla sadzba DPH (0 replies)
 112. Opakované plnenie (0 replies)
 113. PPD, VPD (5 replies)
 114. Fakturacia do statou EU-preprava podla $ 16 a tlacivo DPH (4 replies)
 115. Evidencia DPH (6 replies)
 116. Dovoz pred1.5.2004 a dph (2 replies)
 117. Súhrnný výkaz DPH (3 replies)
 118. ubytovanie a DPH (4 replies)
 119. Zahraničná cesta a diéty (6 replies)
 120. Oprava dane v DP - riadky 23,24 a 25 (2 replies)
 121. nadobudnutie tovaru - dátumy (0 replies)
 122. základ dane ERP (15 replies)
 123. DPH - odpočet v plnej výške, koeficientom, bez odpočtu (10 replies)
 124. dátumy DPH, datum uskutočnenia účt.prípadu (3 replies)
 125. preddavky na daň - 1.Q 2004 (5 replies)
 126. mineralna voda-2 (0 replies)
 127. mineralna voda na pracovisku (54 replies)
 128. Faktúra, ktorá prišla po lehote podanie daňového priznania (2 replies)
 129. Socialny fond (6 replies)
 130. dividendy (4 replies)
 131. Výhra zo súťaže (0 replies)
 132. DIČ (0 replies)
 133. výber peňazí spoločníkom (17 replies)
 134. GASTROLÍSTKY - rada ! (5 replies)
 135. Oprava auta (4 replies)
 136. Dodanie tovaru v inom štáte EU (2 replies)
 137. Dovoz a clo (10 replies)
 138. Čo s nákupom cez účet? (21 replies)
 139. Techn.zhodnot. a nájomca (12 replies)
 140. DPH - lekáreň (1 replies)
 141. LEASING od 01.01.2004 (2 replies)
 142. Základ dane na registr.pokladniciach (1 replies)
 143. DPH po vstupe do EU (2 replies)
 144. DPH po vstupe do EU (0 replies)
 145. Úroky z pôžičky (10 replies)
 146. Odpisy a leasing (5 replies)
 147. Poistka (9 replies)
 148. zahraničný došlý dobropis+daň priznanie (12 replies)
 149. účovanie halieroveho vyrovnania(zaokruhlovania) (70 replies)
 150. výnosy a výkaz ziskov a strát (0 replies)
 151. Neidentifikovateľná platba (13 replies)
 152. nákup a predaj služby (1 replies)
 153. DPH a stravné lístky (38 replies)
 154. leasing (4 replies)
 155. vlastne auto a s.r.o. - cestovne nahrady (37 replies)
 156. vizitky a DPH (5 replies)
 157. SLOVAK TELECOM ???????? Došlá fa a DPH ??? (37 replies)
 158. služby do ČR a DPH (6 replies)
 159. Vystavená faktúra a kurz (12 replies)
 160. Oprava fir.auta (5 replies)
 161. Leasing úžit.auta (1 replies)
 162. Leasing (3 replies)
 163. Výmena dom-byt (8 replies)
 164. R. 19 DP (1 replies)
 165. Prepočet faktúr (7 replies)
 166. Proformafaktúra a DPH (1 replies)
 167. Daň z nehnuteľností (5 replies)
 168. Trestný čin (13 replies)
 169. DPH pri cestoných lístkoch SAD ,ŽD (2 replies)
 170. Osobné auto +DPH (27 replies)
 171. trojstranný obchod + dobropisy (1 replies)
 172. Predaj podniku (2 replies)
 173. Refakturacia z CZ s DPH ?!?!?!?!?!?!?!- HELP (5 replies)
 174. 196 Opravná položka k tovaru (4 replies)
 175. Služby EU (1 replies)
 176. 211 Pokladnica (1 replies)
 177. 213 Ceniny (2 replies)
 178. 221 Bankové účty (2 replies)
 179. 231 Krátkodobé bankové úvery (1 replies)
 180. 232 Eskontné úvery (1 replies)
 181. 241 Vydané krátkodobé dlhopisy (0 replies)
 182. 249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (4 replies)
 183. 251 Majetkové cenné papiere na obchodovanie (0 replies)
 184. 252 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (0 replies)
 185. 253 Dlhové cenné papiere na obchodovanie (0 replies)
 186. 255 Vlastné dlhopisy (0 replies)
 187. 256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (0 replies)
 188. 257 Ostatné realizovateľné cenné papiere (0 replies)
 189. 259 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (0 replies)
 190. 261 Peniaze na ceste (2 replies)
 191. 291 Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku (0 replies)
 192. 311 Odberatelia (0 replies)
 193. 312 Zmenky na inkaso (0 replies)
 194. 313 Pohľadávky za eskontované cenné papiere (0 replies)
 195. 314 Poskytnuté preddavky (0 replies)
 196. 315 Ostatné pohľadávky (0 replies)
 197. 321 Dodávatelia (39 replies)
 198. 322 Zmenky na úhradu (0 replies)
 199. 323 Krátkodobé rezervy (0 replies)
 200. 324 Prijaté preddavky (0 replies)
 201. 325 Ostatné záväzky (0 replies)
 202. 326 Nevyfakturované dodávky (40 replies)
 203. 331 Zamestnanci (19 replies)
 204. 333 Ostatné záväzky voči zamestnancom (3 replies)
 205. 335 Pohľadávky voči zamestnancom (0 replies)
 206. 336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (0 replies)
 207. 341 Daň z príjmov (0 replies)
 208. 342 Ostatné priame dane (0 replies)
 209. 343 Daň z pridanej hodnoty (0 replies)
 210. 345 Ostatné dane a poplatky (0 replies)
 211. 346 Dotácie zo štátneho rozpočtu (0 replies)
 212. 347 Ostatné dotácie (0 replies)
 213. 351 Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (0 replies)
 214. 353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie (0 replies)
 215. 354 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (0 replies)
 216. 355 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (0 replies)
 217. 358 Pohľadávky voči účastníkom združenia (0 replies)
 218. 361 Záväzky v rámci konsolidovaného celku (0 replies)
 219. 364 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (0 replies)
 220. 365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (0 replies)
 221. 366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (0 replies)
 222. 367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (0 replies)
 223. 368 Záväzky voči účastníkom združenia (0 replies)
 224. 371 Pohľadávky z predaja podniku (0 replies)
 225. 372 Záväzky z kúpy podniku (0 replies)
 226. 373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (0 replies)
 227. 374 Pohľadávky z prenájmu (0 replies)
 228. 375 Pohľadávky z vydaných dlhopisov (0 replies)
 229. 376 Nakúpené opcie (0 replies)
 230. 377 Predané opcie (0 replies)
 231. 378 Iné pohľadávky (0 replies)
 232. 379 Iné záväzky (0 replies)
 233. 381 Náklady budúcich období (0 replies)
 234. 382 Komplexné náklady budúcich období (0 replies)
 235. 383 Výdavky budúcich období (0 replies)
 236. predčasne ukončený leasing (7 replies)
 237. 384 Výnosy budúcich období (0 replies)
 238. 385 Príjmy budúcich období (3 replies)
 239. 391 Opravná položka k pohľadávkam (7 replies)
 240. 395 Vnútorné zúčtovanie (0 replies)
 241. 601 Tržby za vlastné výrobky (0 replies)
 242. 602 Tržby z predaja služieb (0 replies)
 243. 604 Tržby za tovar (0 replies)
 244. 611 Zmena stavu nedokončenej výroby (0 replies)
 245. 612 Zmena stavu polotovarov (0 replies)
 246. 613 Zmena stavu výrobkov (0 replies)
 247. 614 Zmena stavu zvierat (0 replies)
 248. 621 Aktivácia materiálu a tovaru (99 replies)
 249. 622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb (0 replies)
 250. 623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (1 replies)