1. Odpočet DPH (1 replies)
 2. vystavenie faktúra (5 replies)
 3. Prevádzka a rozšírenie (0 replies)
 4. Poskytnutý preddavok do ČŠ (3 replies)
 5. Poplatok za mimocolne konanie (3 replies)
 6. Zase nove usmernenie k DPH (0 replies)
 7. Zaokrúhlenie DPH (5 replies)
 8. zamestnanie (0 replies)
 9. odborne skolenie (0 replies)
 10. odmena exekútora (16 replies)
 11. Finančná výpomoc (29 replies)
 12. DPH a splatkovy kalendar (3 replies)
 13. prenájom pozemku (16 replies)
 14. autorské výtlačky (1 replies)
 15. Refakturácia služieb (5 replies)
 16. SZCO a vklad auta do majetku (2 replies)
 17. DPH pri vybaveni robotnickej ubytovne (3 replies)
 18. finančná zábezpeka (2 replies)
 19. dátum účtovného prípadu (17 replies)
 20. Prenájom stroja (6 replies)
 21. karta diners club international (6 replies)
 22. Inzercia v zahraničnom časopise (5 replies)
 23. Nadobudnutie tovaru a odpočet DPH (38 replies)
 24. konštantný symbol na DPH (13 replies)
 25. FO dve autá (12 replies)
 26. Zúčtovanie zálohovej faktúry (2 replies)
 27. Kontrola na cestnú daň. (9 replies)
 28. Tak z toho by si malo MF SR a DR SR brať príklad (10 replies)
 29. Predčasné odkúpenie predmetu lízingu (1 replies)
 30. Z qartálneho plátcu na mesačného (8 replies)
 31. kolobech faktúr (10 replies)
 32. Zápočet faktúr pri úhrade (15 replies)
 33. PPD bez faktúry. (6 replies)
 34. Možnosť uplatniť DPH (4 replies)
 35. Predaj software vytvorený súkromnou osobou (8 replies)
 36. klampiarske prace v CR (1 replies)
 37. Kúpa automobilu v EÚ (6 replies)
 38. predplatné na r.2005 ako daňový výdavok (7 replies)
 39. faktúra EUR (5 replies)
 40. zasoby - drevo (3 replies)
 41. pracovné výtlačky (0 replies)
 42. Zlúčenie firiem (60 replies)
 43. Tovar z colného skladu - DPH (2 replies)
 44. dovoz/vývoz (8 replies)
 45. Faktúra za prenájom neplatiteľovi a koeficient. (28 replies)
 46. Faktúra s DPH alebo bez DPH? (3 replies)
 47. 6 zákonov o reforme zdravotníctva vrátené (27 replies)
 48. prevod výrobkov do výroby (0 replies)
 49. Nadobudnutie tovaru z EU. (6 replies)
 50. NBS- kurzový lístok - sobota (3 replies)
 51. DPH pri nákupe na splátky (6 replies)
 52. Predaj automobilu (6 replies)
 53. poistná udalosť (23 replies)
 54. Dan z prijmu pri predaji auta po dedeni (5 replies)
 55. Prenájom nehnuteľností - oslobodenie (2 replies)
 56. Lekáreň - DPH a koeficient (3 replies)
 57. Pes-zaúčtovanie (20 replies)
 58. DPH koeficient (16 replies)
 59. Nové opatrenie MFSR - postupy PÚ (2 replies)
 60. Kúpa televízoru a DPH...a daň z príjmu (3 replies)
 61. Účtovanie zásob (7 replies)
 62. auto v podnikani + naklady (1 replies)
 63. Zálohová faktúra (3 replies)
 64. Oznamovacia povinnosť (41 replies)
 65. Nadobudnutie tovaru z EU a DPH (2 replies)
 66. DPH a bločky za staré mesiace (62 replies)
 67. Prenájom (1 replies)
 68. dovoz tovaru z CR (4 replies)
 69. začiatočnik v JU (2 replies)
 70. V zbierke vyšla novela o dani z príjmov (0 replies)
 71. Rezignácia-samozdanenie a MRP (6 replies)
 72. Súhrný výkaz. (5 replies)
 73. Náklady na občerstvenie (7 replies)
 74. doklady z r. 2003 v JU (1 replies)
 75. Kupa HIM v EU s DPH ??? (21 replies)
 76. Soc.fond (86 replies)
 77. Dotaz..... (5 replies)
 78. DPH a reklamacia (0 replies)
 79. jednoduché učtovníctvo-jednoducho (10 replies)
 80. stavba (22 replies)
 81. Služby vykonávane mimo EÚ (2 replies)
 82. náklad DPH (23 replies)
 83. Faktúra a Čechy (4 replies)
 84. metrokarta (7 replies)
 85. Nepotrebný HIM - predaj súkromej osobe (6 replies)
 86. opäť DPH a strav.listky (4 replies)
 87. Odpočítateľné náklady u FO podnikateľov (8 replies)
 88. spoločník s.r.o. (6 replies)
 89. Kurzové rozdiely - nedaňové/daňové (23 replies)
 90. Zaradenie IM do odpisovania (2 replies)
 91. Kúpené vzorky z Talianska (2 replies)
 92. Rýchlovarná kanvica (8 replies)
 93. Prijatie služby od neplatiteľa DPH z ČR (2 replies)
 94. úver FO (2 replies)
 95. Prerušenie lízingu . (0 replies)
 96. Oprava alebo technické zhodnotenie??? (7 replies)
 97. Vypisovať cestovný príkaz? (1 replies)
 98. Mobil nezaradený do majetku (4 replies)
 99. Novela zákona o dani z príjmov (1 replies)
 100. Vydané faktúry (5 replies)
 101. Kurzové rozdiely (4 replies)
 102. Dodatočné priznania - 2003 (1 replies)
 103. Faktúra za DHM (1 replies)
 104. Dodatočne DP k roku 2003 a daňový doklad (2 replies)
 105. Oprava zakladu dane - dofakturovanie (0 replies)
 106. Ukončenie lízingu - predaj (1 replies)
 107. Kradez predmetu leasingu (4 replies)
 108. Neuznaná DPH a daň z príjmov (21 replies)
 109. Faktúra vystavená na FO (22 replies)
 110. Dodatočné daň.priznanie (9 replies)
 111. nájomné ako daňový výdavok (9 replies)
 112. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 113. Platba faktúry v hotovosti a DPH (5 replies)
 114. odpočet DPH (19 replies)
 115. Zálohová faktúra? (6 replies)
 116. Menová opcia (0 replies)
 117. auto u FO (0 replies)
 118. registracna pokladnica (64 replies)
 119. Kontrola na DPH (88 replies)
 120. dobropis - storno (40 replies)
 121. Úroky z finančnej výpomoci (9 replies)
 122. Nezdanená suma (8 replies)
 123. Zariadenie auta (4 replies)
 124. Platba faktury v USD visakartou (2 replies)
 125. Účtovanie DPH s koeficientom (8 replies)
 126. Znova základ dane (2 replies)
 127. Účtovanie pôžičky (0 replies)
 128. konferencia a DPH (0 replies)
 129. Predaj podniku (6 replies)
 130. Faktura z roku 2003 (12 replies)
 131. preddavková fa do EÚ (3 replies)
 132. časopisy z EU (1 replies)
 133. Neprevzaté doklady (2 replies)
 134. Spolupracujúca osoba (4 replies)
 135. preinvestovanie daňovej úľavy (1 replies)
 136. Nezaúčtované úhrady (23 replies)
 137. Faktúry zo zahraničia s DPH a bez DPH (2 replies)
 138. FA z ČR v SKK (2 replies)
 139. Peniaze v pokladni (96 replies)
 140. Sadzby DPH (6 replies)
 141. faktúra z Čiech (31 replies)
 142. Počítač za korunu (15 replies)
 143. dph (3 replies)
 144. Ako nás ničí rovná DPH (19 replies)
 145. Registrácia platcu DPH počas leasingu (5 replies)
 146. Doba leasingu (0 replies)
 147. Náhrada osobných výdavkov konateľa (3 replies)
 148. kamióny a PHM (1 replies)
 149. Výpočet dane podľa zákona (4 replies)
 150. Registrácia v EÚ - www stránky (1 replies)
 151. Vyporiadanie bezpodiel.spoluvlastníctva (0 replies)
 152. Kam zaradiť službu MIAG - Metro Švajčiarsko (2 replies)
 153. Licencia (1 replies)
 154. softvér (1 replies)
 155. lodenica (3 replies)
 156. Odvod DPH pri darovaní IM (1 replies)
 157. Reklama (7 replies)
 158. Záporné stavy na sklade (7 replies)
 159. Interný doklad (37 replies)
 160. Leasing-pomerná časť nákladov (4 replies)
 161. Ktorý deň dátum dodania? (1 replies)
 162. Fakturácia na konci roka. (0 replies)
 163. Platba v hotovosti - limit (6 replies)
 164. Zabezepcovacie zariadenie - alarm (3 replies)
 165. Bezplatná vzorka - do Čiech (7 replies)
 166. Daňové výdavky - uvedenie nájomných priestorov do pôvodného stavu (1 replies)
 167. Nákup tovaru v zahr. cez PK a v hotov. (2 replies)
 168. leasing fakturovaný v EUR (5 replies)
 169. nezdaniteľná časť základu dane (2 replies)
 170. cestna dan na prenajate leasingovane auto v cechach (1 replies)
 171. Kurzový rozdiel (1 replies)
 172. Vystavenie faktúry (4 replies)
 173. Stravné -služobná cesta zahraničie (1 replies)
 174. Naklady - auto (2 replies)
 175. Vyraďovací protokol (2 replies)
 176. prafakturácia nákladov (2 replies)
 177. Dátum dodania (3 replies)
 178. Taliansky zakon o DPH (1 replies)
 179. §43 ods 5 (13 replies)
 180. Odpocet DDP rok 2005? (2 replies)
 181. Automobil (10 replies)
 182. školenia KE pre 20-tich (0 replies)
 183. Náležitosti faktúry (17 replies)
 184. Drobný nákup v krajinách EU a DPH (13 replies)
 185. cestovný príkaz - tabuľka na prepočet (4 replies)
 186. Platba PK (13 replies)
 187. Ojazdené auto z EU a DPH (1 replies)
 188. Ucet 431 (20 replies)
 189. ODPOČET DAŇOVEJ STRATY (1 replies)
 190. uplatnenie DPH pred registráciou (10 replies)
 191. Preúčtovanie (14 replies)
 192. Ukončenie lízingu - vyradenie mot.vozidla (27 replies)
 193. Reklamácia z EÚ (1 replies)
 194. Výstava v ČR (14 replies)
 195. samozdanenie? (1 replies)
 196. Príručka - Nový systém správy DPH (3 replies)
 197. zálohová daň (4 replies)
 198. Paušálne výdavky (97 replies)
 199. Ako účtovať tržby cez PK? (9 replies)
 200. Prepravny doklad (10 replies)
 201. vyúčtovanie cestovného (27 replies)
 202. Fakturácia dopravy (3 replies)
 203. Registrácia platcu DPH - faktúrácia (13 replies)
 204. Cestna dan este raz (5 replies)
 205. Halierové vyrovnanie (20 replies)
 206. Samozdanenie -doklad (13 replies)
 207. doklady (4 replies)
 208. účtovanie leteniek v PU (20 replies)
 209. Dovoz - faktúra z nemecka - platca DPH (4 replies)
 210. DHP služby z EU (1 replies)
 211. nepeňažný príjem (3 replies)
 212. Ochranné apracovné odevy (3 replies)
 213. DPH z nakupu PHM (14 replies)
 214. nedokončená výroba (59 replies)
 215. Minimálna mzda 6500,-Sk od 01.10.2004 (13 replies)
 216. Dar (2 replies)
 217. Prevod obchodneho podielu (2 replies)
 218. Vzorec (6 replies)
 219. Nedoplatok dane za r.1995 (0 replies)
 220. DPH a jazykovy kurz (13 replies)
 221. Opakovaná služba pred registráciou (1 replies)
 222. účtovanie stroj.výroby (1 replies)
 223. Odpisy HM a prerušenie živnosti na rok. (0 replies)
 224. Dovoz tovaru z ČR (5 replies)
 225. Odmena likvidátora (1 replies)
 226. Zápis o pokladničnom skontre (0 replies)
 227. Živnostník - náhrada za pouzivanie vozidla (0 replies)
 228. Živnostník - náhrada za pouzivanie vozidla (8 replies)
 229. platba dph (1 replies)
 230. Zahraničná faktúra za službu (4 replies)
 231. Cestná daň (10 replies)
 232. Faktúra - stravné (1 replies)
 233. doplnky do auta (10 replies)
 234. Nový platca DPH (4 replies)
 235. Semináre (2 replies)
 236. Umývanie auta (11 replies)
 237. Zahraničné faktúry-zaokrúhl. (7 replies)
 238. náhradné vozidlo (4 replies)
 239. Doklad na počítač (8 replies)
 240. Rekonštrukcia (2 replies)
 241. Nájom bytu pre zamestnanca (0 replies)
 242. Nahlasovanie nových zamestnancov Sociálnej poisťovni aj cez SMS (35 replies)
 243. Aktuality - prečítaj ma ! (12 replies)
 244. ,,reprezentačné,,? (5 replies)
 245. ERP (7 replies)
 246. cestovné náhrady za použitie vlastného vozidla (59 replies)
 247. Leasing - súrne (7 replies)
 248. Faktúra vystavená skôr ako treba (2 replies)
 249. DPH zaplatená na nesprávny účet (25 replies)
 250. Nové tlačivá DP (16 replies)