1. SVB a daň (0 replies)
 2. Leasing-z r. 2002 (6 replies)
 3. Výkazy k DP (1 replies)
 4. Umelec (6 replies)
 5. peň.denník - ano či nie (2 replies)
 6. obchodný register a archív listín (504 replies)
 7. nezdanitelna cast ako? (3 replies)
 8. Licenčná zmluva a DPH (8 replies)
 9. príjem zo zahraničia (8 replies)
 10. Exekúcia (1 replies)
 11. Sluzba v CR a DPH (0 replies)
 12. Faktúra v roku 2005 za 2004 (42 replies)
 13. Leasing-oprava DPH (6 replies)
 14. Odstupné ako daňovo úznateľný výdavok (1 replies)
 15. Postúpenie pohľadávky factoringu (6 replies)
 16. Chyba softwaru (0 replies)
 17. Povinnosť registrácie v ČR (2 replies)
 18. Exekutorske trovy (0 replies)
 19. Bonus (3 replies)
 20. strata dokladvo (1 replies)
 21. kam vlastne patrím??? (2 replies)
 22. uctovnictvo,fakturacia,obdobie (32 replies)
 23. Uplatnenie práva na odpočítanie DPH (7 replies)
 24. Nezdaniteľná časť u vysokoškoláka (6 replies)
 25. Dań z motorových vozidiel r.07 (19 replies)
 26. Nové vozidlo (11 replies)
 27. Odpisy z budovy (25 replies)
 28. Daňový bonus (15 replies)
 29. Zabudnuté bločky (25 replies)
 30. KURZ JU (1 replies)
 31. Ubytovanie a cestovné (3 replies)
 32. Prerusenie zivnosti a odpisy (1 replies)
 33. Daňové priznanie a výkazy (14 replies)
 34. Zákon o ochrane vkladov (47 replies)
 35. SZČO a cestovné (1 replies)
 36. elektron.služby z ČŠ EU a DPH (3 replies)
 37. účtovná závierka (6 replies)
 38. Náhrady za použitie súkromného mot. vozidla na podnikanie ??? (19 replies)
 39. DOVOZ TOVARU z THAJSKA a DPH (2 replies)
 40. Preradenie vozidla z os.vl.do podnikania (11 replies)
 41. uplatnenie DPH (3 replies)
 42. Daňové priznanie - kto urobí v Alfe? (2 replies)
 43. čo s tým skladom (9 replies)
 44. Nenávratný príspevok z ESF na SZČO (1 replies)
 45. DPH a "ušlé" nájomné (1 replies)
 46. dotacia zo stat.rozpoctu (12 replies)
 47. zálohové platby (12 replies)
 48. Obstaranie DHM (0 replies)
 49. Uplatnenie DPH spätne (12 replies)
 50. Vstupenky a DPH (4 replies)
 51. dialnicna znamka (13 replies)
 52. Prijatá záloha (11 replies)
 53. Intrastat-opravne hlasenie (9 replies)
 54. Prišlo obdobie akcií a zliav (0 replies)
 55. Leasing (2 replies)
 56. Nákup (3 replies)
 57. dôchodca a jeho príjem (4 replies)
 58. Oznámenie o nezdanených platbách FO (47 replies)
 59. nezdanené výdavky (5 replies)
 60. odvody do SP-naklad? (10 replies)
 61. Dovoz z EU od neplatcu DPH pre platcu DPH (3 replies)
 62. Mzdy a DPH (3 replies)
 63. Ockovacie vakciny proti chripke (4 replies)
 64. Taxík a daniari (9 replies)
 65. vypis z DU (24 replies)
 66. Daňové priznanie FO - povinnosť podania (32 replies)
 67. prejst na PU?? (10 replies)
 68. stravné u SZČO v zahraničí (11 replies)
 69. predaj zahrady (0 replies)
 70. Nenávratný príspevok z NÚP. (4 replies)
 71. DPH (3 replies)
 72. Zákon o ochrane vkladov... (0 replies)
 73. SÚHRNNÝ VÝKAZ K DPH (17 replies)
 74. FAktura-Telekomunikacie za 12/2004 (112 replies)
 75. Usmernenie DR k DPH od 1.1.2005 (0 replies)
 76. Návesová jazdná súprava (2 replies)
 77. Vysokozdvižný vozík a leasing (1 replies)
 78. Dovoz tovaru a platba v hotovosti (1 replies)
 79. Cestovné náhrady (1 replies)
 80. Likvidácia firmy (1 replies)
 81. odmena členskej samosprávy (4 replies)
 82. Vyúčtovanie dotácie zo ŠR (3 replies)
 83. Platba v hotovosti pri dovoze z EU. (1 replies)
 84. Odpočet DPH (0 replies)
 85. Občianské združenia a 2% dane (6 replies)
 86. Živnosť v SR a ČR (5 replies)
 87. Ročné zúčtovanie (6 replies)
 88. Hlásenie platieb FO 2004 (2 replies)
 89. FO - auto v podnikaní (14 replies)
 90. opäť vyššie poštovné (1 replies)
 91. Faktúry na prelome rokov (49 replies)
 92. Dať do výdavkov? (7 replies)
 93. Medzinarodne uctovne standardy (3 replies)
 94. Zaúčtovanie splátok v Money S3 (0 replies)
 95. DAŇOVÝ KALENDÁR (1 replies)
 96. Opatrenia k Cestovným náhradám (0 replies)
 97. skončenie leasingu (9 replies)
 98. Opäť opakované dodávky (27 replies)
 99. cenné papiere (3 replies)
 100. Daň z motorových vozidiel (30 replies)
 101. potvrdenie o príjme v ADOBE (1 replies)
 102. Odvody do fondov (1 replies)
 103. PHM - nájom (4 replies)
 104. Preddavky na daň r.2005 (12 replies)
 105. Úhrada odb. faktúry (3 replies)
 106. naklady prac.zakaziek... PU (15 replies)
 107. Zrážková daň (2 replies)
 108. Registračná pokladnica (18 replies)
 109. Odpisy DO=ÚO (6 replies)
 110. Postúpenie pohľadávky (16 replies)
 111. rocne zuctovanie dane,alebo danove priznanie (2 replies)
 112. Neznášam kurzové rozdiely (49 replies)
 113. Daň z úrokov na osobnom účte - brať ako preddavok alebo nie ? (0 replies)
 114. Postup účtovania a zdaňovanie nenávratných príspevkov zo štrukturálnych fondov (2 replies)
 115. Internetbanking-Výpis z učtu ako učtovný doklad (2 replies)
 116. inventura ku koncu roka (8 replies)
 117. učtovanie PHM v JU (28 replies)
 118. Daň.priznanie a príjem zo zav.činn. z ČR (1 replies)
 119. Pripočitalne položky k základu dane (18 replies)
 120. paušálne výdavky -dodatočné DP (4 replies)
 121. Spolúčasť pri poist.udalosti (13 replies)
 122. vzory tlačív a podrobnosti účtovania (0 replies)
 123. Postúpenie leasingu (2 replies)
 124. Daňova povinnosť v ČR-surne (1 replies)
 125. Obrat - FO pre retistráciu. (6 replies)
 126. nápoje pre zamestnancov (13 replies)
 127. JÚ - peňažný denník stĺpce 18 a 22 (3 replies)
 128. Odpočet DPH pri registrácii (8 replies)
 129. predaj majetku zaúčtovaného na 501 (14 replies)
 130. Leasingove odpisy v roku 2004 (10 replies)
 131. Účet v banke zriadený 18.10.2004 (0 replies)
 132. Nákup tovaru 28.10.2004 (4 replies)
 133. DPH a použité auto kúpené v EÚ (1 replies)
 134. Faktúra za elektrinu (4 replies)
 135. Domeranie DPH (0 replies)
 136. Povinné zmluvné poistenie a JÚ (11 replies)
 137. Dátum v účtovnom denníku (39 replies)
 138. evidencia záväzkov (7 replies)
 139. DPH a auto kúpené v EÚ (1 replies)
 140. Ročné vysporiadanie odpočtu (3 replies)
 141. Refakturácia materiálu (0 replies)
 142. Nákup počítača (9 replies)
 143. Odvody do poistovní SZČO (13 replies)
 144. mylné platby (18 replies)
 145. Prenájom auta a DPH (1 replies)
 146. Danove priznanie (7 replies)
 147. Hlásenie o vyúčt. dane a o úhrne príjmov zo záv... (7 replies)
 148. Postúpenie leasingu z FO na s.r.o. (0 replies)
 149. Súkromné auto na podnikanie (0 replies)
 150. Auto a príslušenstvo (2 replies)
 151. provizórne parkovisko -odpis ? (1 replies)
 152. preddavky na daň (2 replies)
 153. Tvorba rezervy na zverejnenie (8 replies)
 154. časové rozlíšenie (2 replies)
 155. začiatočník (13 replies)
 156. "Bonzák" (51 replies)
 157. overenie IČ DPH (10 replies)
 158. účtovanie na prelome rokov (11 replies)
 159. predkontacia pri čerpaní nepeň.prísp.zo SF (1 replies)
 160. úhrada f.vopred (2 replies)
 161. nakladné auto (0 replies)
 162. danove priznanie e-mailom? (3 replies)
 163. autoservis oprava vozidla do CR (2 replies)
 164. Podmienky k dobrovolnej registracii na platcu DPH (4 replies)
 165. Dane z príjmu (1 replies)
 166. účtovanie sro za 1000.-SK (12 replies)
 167. uctovanie v ju (11 replies)
 168. Účtovanie platby plat. kartou (5 replies)
 169. DPH nad 200.000./Sk (1 replies)
 170. oznamovacia povinnosť (10 replies)
 171. fa z ČR vystavená v slov.korunách (11 replies)
 172. Ukončenie združenia v priebehu roka (1 replies)
 173. Prenájom a DPH (0 replies)
 174. Zaradenie majetku alebo tovaru do JU (7 replies)
 175. Kurz NBS od 01.01.2005 (13 replies)
 176. zrušenie organizačnej zložky (3 replies)
 177. Časové rozlišenie a internetové služby (2 replies)
 178. Zúčtovanie zahr. prac. cesty (3 replies)
 179. Kamion a leasing.. pomožte-ďakujem (1 replies)
 180. Akú zmluvu uzavrieť? (10 replies)
 181. ukradnutý tovar (2 replies)
 182. Aký správne mesiac? (14 replies)
 183. Registrácia v inom členskom štáte (0 replies)
 184. čiastočná úhrada faktúry (5 replies)
 185. Ako vyjsť zákazníkovi v ústrety? (6 replies)
 186. ručný dodací list z 2004, nevyfakturovaný tovar (1 replies)
 187. Ako to spraviť? (9 replies)
 188. Účet v inej krajine (1 replies)
 189. Faktúra do zahraničia (9 replies)
 190. Nenávratný finančný príspevok (0 replies)
 191. Nenávratný finančný príspevok (6 replies)
 192. Lízing v EUR a prepočet 042 (2 replies)
 193. DOVP pre rok 2005 (10 replies)
 194. účtovanie VF u lekárov v sro (1 replies)
 195. Učtovné pohyby v JU (14 replies)
 196. Na aký účet v PÚ? (2 replies)
 197. Neskoro doručená DF a DPH (15 replies)
 198. nájom kancel. priestorov (6 replies)
 199. Kreditne karty (6 replies)
 200. Odpočítateľné položky (1 replies)
 201. Nezaplatená cestná daň (14 replies)
 202. Služobné auto s odpočtom DPH (2 replies)
 203. obchodný register (4 replies)
 204. Vystavenie faktúry (4 replies)
 205. Norma prirodzených úbytkov zásob (7 replies)
 206. Preddavky do 31.3.2005 (20 replies)
 207. DPH (0 replies)
 208. Auto zamestnanca. (1 replies)
 209. Opravné položky §20 odst.14 (50 replies)
 210. faktúra za elektrinu (26 replies)
 211. dátum daňovej povinnosti (2 replies)
 212. Leasing osobných áut (10 replies)
 213. Mínusová pokladňa (10 replies)
 214. Služba do zahraničia a DPH (40 replies)
 215. HIM do 30.000,- Sk (53 replies)
 216. Je to pohľadávka? (3 replies)
 217. pizzeria a účtovanie (4 replies)
 218. nákup valút (6 replies)
 219. Vyradenie HIM (7 replies)
 220. Likvidácia tovaru (6 replies)
 221. DPH pri čiastočne uhradenej faktúre (7 replies)
 222. Prenajom motor.vozidla od sukr.osoby (12 replies)
 223. Výber peňazí z valutovej pokladne (13 replies)
 224. Dobitie kreditu cez účet (4 replies)
 225. Cestovné náhrady (23 replies)
 226. Kedy si môžem odpočítať DPH? (7 replies)
 227. Kancelária v rodinnom dome (0 replies)
 228. Neuhradené OF (1 replies)
 229. dane za nevýherné hracie prístroje (5 replies)
 230. odpisy PC v JU/MRP (1 replies)
 231. Vratenie tovaru firme ktora ho dodala po dohode. (3 replies)
 232. Sukromne Auto vyuzivane pre podnikanie (4 replies)
 233. auto v majetku s.r.o. (0 replies)
 234. pokladničné bločky a DPH (6 replies)
 235. benzínové bloky v sro (14 replies)
 236. znizenie zakladu dane (5 replies)
 237. Lístky (8 replies)
 238. ODPISY (0 replies)
 239. Vykazy pre rozpočtovky (2 replies)
 240. Finančný spravodaj (0 replies)
 241. Kurzové rozdiely k 31.12.2005 (2 replies)
 242. vznik s.r.o. a DPH (9 replies)
 243. predaj nehnuteľnosti a DPH (7 replies)
 244. Preúčtovanie zálohy v JU (1 replies)
 245. Preukazovanie daňových výdavkov (1 replies)
 246. Paušalné výdavky a viac druhov činnosti v podnikani. (0 replies)
 247. Účtovanie paušálneho popl. za postúpenie lizingu (9 replies)
 248. odpočitateľna položka (31 replies)
 249. Pausalne vydavky (4 replies)
 250. Zaúčtovanie príjmov z exekúcie v PÚ (0 replies)