1. Škoda spôsobená stratou (4 replies)
 2. Ekonomicka analyza (35 replies)
 3. Rovnomerné odpisovanie (33 replies)
 4. Spôsob účt. A -Materiál (9 replies)
 5. miesto dodania služby (0 replies)
 6. DPH kontrola (46 replies)
 7. Storno poplatku za auto. (13 replies)
 8. Platiť zrážkovú daň z úrokov??? (1 replies)
 9. Rakusko a DPH (2 replies)
 10. storno kúpy auta. (2 replies)
 11. Nákup DHIM (25 replies)
 12. Platiť zrážkovú daň z úrokov??? (9 replies)
 13. Odviesť zrážkovú daň ? (5 replies)
 14. Nakup osobneho automobilu a tlacivo DPH (7 replies)
 15. leasing osobného automobilu (8 replies)
 16. Spotreba PHM nákladných vozidiel (9 replies)
 17. kúpno-predajná zmluva (2 replies)
 18. Bločky z ČR (14 replies)
 19. Novela zákona o dani z príjmov - ? cestná daň ? (39 replies)
 20. Valutová pokladňa (23 replies)
 21. Fa z EU pred dodaním tovaru (2 replies)
 22. Výpis z dan.priznania FO na socialne ucely (3 replies)
 23. Faktúra do iného člen. štátu (4 replies)
 24. predaj auta s limitovanou vst.cenou (1 replies)
 25. FA - výmena tovaru. (8 replies)
 26. Rátanie koeficientu ? (9 replies)
 27. Darovanie PC (21 replies)
 28. Faktúra v EUR a DPH (3 replies)
 29. Majetok v.o.s. (0 replies)
 30. Čistý príjem u platiteľa paušálnej dane (0 replies)
 31. zaokrúhľovanie faktúr (29 replies)
 32. Zápočet (3 replies)
 33. Odmena a jej účtovanie (4 replies)
 34. odpočet daňovej straty (0 replies)
 35. Otec a syn (5 replies)
 36. Preprava tovaru (41 replies)
 37. Nákup monitora (10 replies)
 38. Nákup monitora (3 replies)
 39. Zas auto (2 replies)
 40. Duplicitná úhrada faktúry (4 replies)
 41. Príjem za strav. poukážky v reštaurácii (16 replies)
 42. Zaradenie/nezaradenie do majetku (4 replies)
 43. Krádež (3 replies)
 44. Strata na sklade (7 replies)
 45. Znalecký posudok ...? (16 replies)
 46. Leasing neukončený kúpou (0 replies)
 47. dodatocne pred a po (3 replies)
 48. Obchodne zastupenie pre cesku firmu (5 replies)
 49. Poistná udalosť a náhrada poškod.tovaru (2 replies)
 50. zálohové fa a dph (0 replies)
 51. Nočný Termin. vklad -devízový účet (8 replies)
 52. súhrnný výkaz (14 replies)
 53. Stanovisko DRSR ku predaju v colných skladoch (1 replies)
 54. Registracia DPH?- pri oslobodených službách (1 replies)
 55. uhrada fa v Sk na Eur ucet (1 replies)
 56. DPH pri tovare mimo EU s určením v EU (3 replies)
 57. účtovanie - trovy konania (1 replies)
 58. živnostník-montáž plastových okien (0 replies)
 59. Vyvoz sluzieb pre slovenskeho odberatela (3 replies)
 60. Príjem v hotovosti v CZK (1 replies)
 61. Lasingová zmluva v EUR (1 replies)
 62. Kurz. rozdiel na 111 (7 replies)
 63. DP DPH-dobropis? (17 replies)
 64. DPH a stravné lístky po registrácii (6 replies)
 65. Účtovanie v odboroch (2 replies)
 66. este raz opakované dodávky (44 replies)
 67. Dobropis z iného ČŠ (8 replies)
 68. Dlhodobý majetok (5 replies)
 69. Poskytnutie tovaru gratis a odpocet DPH (12 replies)
 70. Zmluvna pokuta a DPH??? (8 replies)
 71. Poskytnutie úveru - koeficient (7 replies)
 72. PÚ-vklad podnikateľa (0 replies)
 73. Odpis a tech.zhodn. (1 replies)
 74. Daňova kontrola (17 replies)
 75. Odnatie zivnosti (2 replies)
 76. PREDDAVKOVA FAKTURA DO ČIECH? (6 replies)
 77. benzín a účet (22 replies)
 78. Daň z pridanej hodnoty (11 replies)
 79. odpisový plán (3 replies)
 80. Ojazdené osobné auto z EÚ (6 replies)
 81. Služba do zahraničia (15 replies)
 82. živnostníci,novela od 1.11.2004 (43 replies)
 83. diéty a študijný pobyt (0 replies)
 84. Odkiaľ čerpáte info? (12 replies)
 85. služba + DPH (3 replies)
 86. Odvody živnostník (13 replies)
 87. Paušálne výdavky (20 replies)
 88. PREDDAVKOVA FA (27 replies)
 89. Dovoz a DPH...? (16 replies)
 90. DPH - kontrola,účtovanie 343 (9 replies)
 91. Dobropis (3 replies)
 92. Faktura pre občana pri predaji nad 50 tisic (10 replies)
 93. Predaj ojazdeného auta a DPH (4 replies)
 94. Odpisova skupina (10 replies)
 95. Služby a DPH (4 replies)
 96. Poplatky za školenie (10 replies)
 97. PÚ - devízový účet (19 replies)
 98. Cestná daň (3 replies)
 99. Auta vo firme (14 replies)
 100. materiál alebo tovar (5 replies)
 101. Zápočet v cudzej mene (16 replies)
 102. Opraviť faktúru? (10 replies)
 103. DPH a ubytovanie (1 replies)
 104. Navigačný systém v aute (19 replies)
 105. Dovoz a vyvoz v ramci EU: co s DPH? (14 replies)
 106. predaj cez ERP nad 50 tisic (5 replies)
 107. Zostatky Devín banka (0 replies)
 108. Pokuta + DPH??? (3 replies)
 109. reklamné predmety a DPH (3 replies)
 110. Krátkodobý majetok do v.o.s. (0 replies)
 111. Prenájom kancelárie a vlastné okná (2 replies)
 112. Pokyn k ust. §69-76 (1 replies)
 113. Odpisovanie počítača (20 replies)
 114. OBDOBIA DPH - NAKLADOVE OBDOBIA (12 replies)
 115. Daň z príjmu (0 replies)
 116. Daňové výdavky (26 replies)
 117. PLATENIE OSOBNOU KARTOU (0 replies)
 118. Dobropis po 1.5.2004 (6 replies)
 119. Finančná zábezpeka (6 replies)
 120. Tovar s DPH a bez DPH (4 replies)
 121. Auto a dan z príjmov (1 replies)
 122. služobka (7 replies)
 123. Výroba reklamy pre ZO a DPH (6 replies)
 124. oprava alarmu a odpocet DPH (7 replies)
 125. Dobropis (3 replies)
 126. Zrazkova dan (1 replies)
 127. Spotreba PHM (14 replies)
 128. Dohoda o vykonaní práce - tlačivo (7 replies)
 129. Odpočítanie DPH pri kúpe ojazdeného vozidla od neplátcu (3 replies)
 130. Úhrada fa v CK (2 replies)
 131. Spoločník,konateľ a služobná cesta. (14 replies)
 132. Zabudnuté doklady na DPH (3 replies)
 133. Treba zmeniť? (5 replies)
 134. Podiel na zisku (17 replies)
 135. Dobropis (2 replies)
 136. Odpísanie pohľadávky (1 replies)
 137. Ktorý riadok DP ? (1 replies)
 138. Transformácia s.r.o. na a.s. (0 replies)
 139. PHM v zahraničí na CCS kartu (5 replies)
 140. Platba od zamestnanca (3 replies)
 141. ZMENA ÚČTOVNÉHO OBDOBIA ??????????? (2 replies)
 142. Daň z predaja nehnuteľnosti (5 replies)
 143. leasing (1 replies)
 144. Účtovanie o výrobe (0 replies)
 145. DPH - doklad od notára (2 replies)
 146. servisný zásah (1 replies)
 147. Zaradenie dlhodobého majetku (6 replies)
 148. služobka (4 replies)
 149. dobropis-oprava ZD (11 replies)
 150. Náklady budúcich období (26 replies)
 151. výdavky na reklamu (5 replies)
 152. Majetok (7 replies)
 153. Prechod z JÚ na PÚ (1 replies)
 154. odpisy - pokračovanie v starom, alebo sa musí prejsť na nový spôsob odpisovania (12 replies)
 155. Zivnostnik a sukromne auto. (1 replies)
 156. Registrácia DPH v CZ (2 replies)
 157. Inventarizácia pokladne (33 replies)
 158. Faktura z EU platena v SKK (7 replies)
 159. Leasing v JÚ (8 replies)
 160. Evidencia dokladov,faktúr-DPH (5 replies)
 161. Obstaranie PC (2 replies)
 162. Zmena v OR - poplatky (15 replies)
 163. Fa z EÚ za službu od neplatcu DPH (7 replies)
 164. vklad podnikateľa v cudzej mene (2 replies)
 165. Živnostníci - JÚ alebo PÚ ??? (3 replies)
 166. Účtovníctvo taxislužby (2 replies)
 167. penažný dar sp.klubu a dane (5 replies)
 168. DPH a kurz.rozdiel (1 replies)
 169. DPH a kurz.rozdiel (0 replies)
 170. Tovar z Brna s DPH (3 replies)
 171. DVD a účtovanie (1 replies)
 172. Odpisovenie leasingu po 1.1.2004 (3 replies)
 173. Halierov.vyrovnanie-DPH (5 replies)
 174. Viac ciest v jednom dni a stravne (8 replies)
 175. kávovar (25 replies)
 176. Prenájom a spotreba PHM (5 replies)
 177. DPH - Vývoz reklamacií (5 replies)
 178. ju do pu (1 replies)
 179. Opakované dodávky (2 replies)
 180. Personálny lízing (1 replies)
 181. Dovoz z tretieho štátu (10 replies)
 182. DPH pri preprave tovaru (6 replies)
 183. softvér (7 replies)
 184. alarm (7 replies)
 185. Živnostníci - platcovia DPH a PÚ (20 replies)
 186. Susan (2 replies)
 187. výdavky v JÚ (4 replies)
 188. Účtovníctvo v lekárni (586 replies)
 189. zaokrúhlovanie (5 replies)
 190. Predplatné a dobrovolný nadačný príspevok (7 replies)
 191. DPH a vyvoz tovaru (10 replies)
 192. Dodanie slúžby (6 replies)
 193. HIM alebo DHIM (2 replies)
 194. Znovu cudzinec (0 replies)
 195. DPH a služba (4 replies)
 196. DPH ? (1 replies)
 197. Pracovne osatenie (1 replies)
 198. Poštovné a DPH (8 replies)
 199. DPH - rozpočtová org. - registrácia (5 replies)
 200. Stravné a DPH (8 replies)
 201. tržby z prenájmu (8 replies)
 202. Koeficient DPH (21 replies)
 203. dobropis? (2 replies)
 204. aký kurz? (1 replies)
 205. Intrastat a DPH (9 replies)
 206. Dohoda o brigadnickej praci studentov (32 replies)
 207. Danove priznanie ano ci nie? (1 replies)
 208. DPH-pobočka v ČR (0 replies)
 209. DPH - zákon o DPH ČR (6 replies)
 210. Čiastkové plnenie (2 replies)
 211. uhrada v EUR (1 replies)
 212. prenájom miestnosti odberateľovi z EÚ (5 replies)
 213. telefon (16 replies)
 214. DPH a splátky za plyn (15 replies)
 215. podnikání slovenského občana v ČR (5 replies)
 216. DDP (4 replies)
 217. DPH v cudzej mene (7 replies)
 218. Zaloha faktura - DPH v CZK/SKK (7 replies)
 219. Zdanenie skladovych zasob (2 replies)
 220. DPH - objednávka ako faktúrovať. (3 replies)
 221. živnostník a cestovné náklady (11 replies)
 222. Samozdanenie a daň. priznanie (5 replies)
 223. Ubytovanie zahr.obch.parnerov (3 replies)
 224. Zdaňovanie príjmu (8 replies)
 225. zahraničná služobná cesta (28 replies)
 226. Devízové príjmy a JÚ (1 replies)
 227. Forwardy (9 replies)
 228. Došlá fa z ČŠ EÚ za službu (8 replies)
 229. DPH - dátumy (3 replies)
 230. tovar z EU a registracia DPH (1 replies)
 231. Strava študentom - DPH (1 replies)
 232. zlucenie (2 replies)
 233. DPH a refakt. miezd (22 replies)
 234. DPH zo služieb pre zahraničie (3 replies)
 235. pracovnoprávny spor (0 replies)
 236. easy karty (29 replies)
 237. Metro karta-nákupy (32 replies)
 238. zlúčenie spoločnosti (12 replies)
 239. NAKLAD? pri uvedeni prenajatej nehnutelnosti do povodneho stavu ????????????????????? (3 replies)
 240. Slovenska obch.inšpekcia a DPH (3 replies)
 241. S.R.O. preberajuca F.O. (2 replies)
 242. Dodatočné daňové proznanie DPH (4 replies)
 243. DPH pri oprave vo firme (2 replies)
 244. Zrážková daň (4 replies)
 245. odoslaná fa a dph (2 replies)
 246. 518 - vklad na Kataster ? (7 replies)
 247. dan z prijmu FO (1 replies)
 248. Zisk minulých rokov a soc.fond (3 replies)
 249. Kúpa nehnuteľnosti (1 replies)
 250. Výpočet úrokov (19 replies)