1. FA za fitness + DPH (3 replies)
 2. Pokladňa (13 replies)
 3. Kedy je pohľadávka premlčaná? (2 replies)
 4. Chcem vložiť auto do s.r.o. (6 replies)
 5. Odpisy (0 replies)
 6. Odpisy (0 replies)
 7. Postúpenie pohľadávky (4 replies)
 8. Nezname platby (6 replies)
 9. nechcem platit odvody - kolko mozem fakturovat? (4 replies)
 10. Pôžička a DPH (17 replies)
 11. studentka a kupna zmluva (2 replies)
 12. Komis kníh (4 replies)
 13. Usmernenie k lízingu od 1.1.2005 (7 replies)
 14. Nedaňové náklady (18 replies)
 15. Časopis (2 replies)
 16. DPH z gastrolístkov-zamestnanci (5 replies)
 17. Kaucia za otvorenie predajne v HM (3 replies)
 18. Daň z podielov na zisku (13 replies)
 19. zákon o cestovných náhradách (2 replies)
 20. FO a úroky z pôžičky (1 replies)
 21. SZČO a dohoda o VP (6 replies)
 22. "Dobropis" v daň. priznaní k DPH (8 replies)
 23. Cestovné náhrady (5 replies)
 24. Nezaúčtované úhrady vydaných faktúr z r. 2002 (2 replies)
 25. auto a odpis (10 replies)
 26. účtovanie požičaného auta (1 replies)
 27. Ktoré odpisové skupiny? (758 replies)
 28. JU - zistovanie základu dane (1 replies)
 29. Vzájomný zápočet záv. a pohľadávok a DPH (20 replies)
 30. Novela zákona o DPH (0 replies)
 31. Platca DPH od 1.1.2005 a vopred prijaté platby (11 replies)
 32. rozdiely v sklade (1 replies)
 33. Doplnenie zákona 222/2004 a 350/2004 o DPH (1 replies)
 34. najom v JU (1 replies)
 35. Zmluva o dielo alebo ...? (2 replies)
 36. Výkazy v cudzej mene (9 replies)
 37. Refakturácia prepravy z 3-ho štátu do SR (1 replies)
 38. kupa drobneho investicneho majetku v EU (3 replies)
 39. Predaj katalogov (6 replies)
 40. Kurzový zisk (0 replies)
 41. Konateľ+náhrady (1 replies)
 42. postúpenie leasingu (1 replies)
 43. Je to nájomné? (19 replies)
 44. zmluva pre výhercu (0 replies)
 45. dve prevadzky (2 replies)
 46. Uctovanie cudzej meny (7 replies)
 47. Kupa tlaciarne v zahranici (3 replies)
 48. kupna zmluva a studenti (0 replies)
 49. Technicke zhodnotenie a jeho odpis (2 replies)
 50. Pokuta od colného úradu za nenahlásenie zmeny DIČ (10 replies)
 51. DPH pri Zahr.došlej faktúre na prelome mesiaca (6 replies)
 52. investicny fond (0 replies)
 53. postupenie leasingu v roku 2004 (1 replies)
 54. chyba v r. 2003 (3 replies)
 55. je to pracovná cesta? (4 replies)
 56. Dôchodca-SZČO a nezdaniteľná časť (3 replies)
 57. Valuty. (11 replies)
 58. Ignorovanie VS (7 replies)
 59. Sudny poplatok (2 replies)
 60. Predaj software a DPH (2 replies)
 61. Deriváty a DPH (2 replies)
 62. prefakturacia (0 replies)
 63. "transformácia FO" na s.r.o. (1 replies)
 64. nové na DRSR (0 replies)
 65. leasing OA (0 replies)
 66. remes.činnosti a DP (0 replies)
 67. vnutropodnikova refakturacia (6 replies)
 68. Soc.fond - prečerpanie (9 replies)
 69. overenie účtovnej závierky auditorom - tipy (8 replies)
 70. Príklad Cenigovej na lízing (3 replies)
 71. Občerstvenie počas pracovnej porady (13 replies)
 72. Ktorá odpisová skupina? (3 replies)
 73. Valutová pokladňa a kurzy (21 replies)
 74. Neuhr.zahr.faktúry z r.2003 a kurzové rozd. (2 replies)
 75. Odpisy (6 replies)
 76. FA neplatcovi DPH (3 replies)
 77. Poisťovák bez IČA (14 replies)
 78. Preddavky na daň z príjmu (11 replies)
 79. Seminár-náklad r.2004 alebo r.2005 ? (5 replies)
 80. Účet 431 (6 replies)
 81. Odpis auta pri predaji počas kal.roka (20 replies)
 82. transferové oceňovanie (2 replies)
 83. Predčasné ukončenie leasingu (19 replies)
 84. PREDAJ OSOBNÉHO AUTA (15 replies)
 85. Spoločník a pôžička (17 replies)
 86. DPH a vyradenie IM (8 replies)
 87. Účtovanie na dokladoch (25 replies)
 88. BUDE ZA TO POKUTA? (10 replies)
 89. prenajatý majetok (3 replies)
 90. Prevzatie záväzku do novej s.r.o (1 replies)
 91. clearingový systém BCI (1 replies)
 92. Kúpa nákladného auta zo zahraničia a DPH. (31 replies)
 93. postúpenie záväzku (3 replies)
 94. Faktúra v EURO, prepočty, kurz.rozdiely (0 replies)
 95. Dátum dodania služby - dph (3 replies)
 96. nezdanitelna cast a student (15 replies)
 97. Nájomné za HIM (2 replies)
 98. Služba na HIM v CZ (0 replies)
 99. DHIM (1 replies)
 100. Úroky z úveru (5 replies)
 101. Dať DIČ? (0 replies)
 102. technické zhodnotenie alebo oprava (3 replies)
 103. DPH samozdanenie (0 replies)
 104. Knižné poukážky a občianske združenie (4 replies)
 105. Inventarizácia (5 replies)
 106. Clo a DPH z tretích krajín (7 replies)
 107. Faktúra pred dodaním tovaru (20 replies)
 108. Pomoc (13 replies)
 109. Pomoc (1 replies)
 110. nákup v CR a dph (9 replies)
 111. vývoj cien PHM v 2004 (3 replies)
 112. zmluva o dvojitom zdaneni (2 replies)
 113. tlačivá k ročnému zúčtovaniu dane (17 replies)
 114. pausalna dan (6 replies)
 115. Strata bločku (6 replies)
 116. Cudzinec pracujúci v SR (0 replies)
 117. Výber peňazí na súkr. účely (2 replies)
 118. preinvestovanie straty (2 replies)
 119. usmernenie DU (0 replies)
 120. Motorový olej,kvapalina... (6 replies)
 121. Regitrácia daňovníka (16 replies)
 122. Obrat -registrácia pre DPH (8 replies)
 123. KNIHA JAZD (3 replies)
 124. Dane z príjmov v zahraničí (1 replies)
 125. Konkurz (5 replies)
 126. Amortizácia vozidla ! (6 replies)
 127. Kúpa HIM v decembri a odpisy (6 replies)
 128. STRATA - umorovanie (57 replies)
 129. uroky z poziciek (4 replies)
 130. Výpoveď (3 replies)
 131. predaj úžitkového auta (4 replies)
 132. znova cestna daň (4 replies)
 133. patrím do remeselných činnosti (9 replies)
 134. Preplatok poistenia za automobil (4 replies)
 135. technické zhodnot. alebo oprava? (5 replies)
 136. predaj podniku (6 replies)
 137. Chyba v daň.priznaní (4 replies)
 138. automobil a ukoncenie podnikania (8 replies)
 139. DPH a PHARE (0 replies)
 140. DPH - služby, tovar (14 replies)
 141. pomocné práce (2 replies)
 142. Kúpa pohľadávky (12 replies)
 143. CASH FLOW (31 replies)
 144. Občianske združenie (14 replies)
 145. tech.zhod. prenajateho majetku (9 replies)
 146. predaj auta (2 replies)
 147. Nezdaniteľná časť ZD na manželku (203 replies)
 148. predaj auta (3 replies)
 149. poplatok - pošta (9 replies)
 150. Povinné zmluvné poistenie (7 replies)
 151. účastnícky poplatok (2 replies)
 152. Mesačný platca DPH (9 replies)
 153. Zdanenie príjmu zo zahraničia (19 replies)
 154. Súrne, prosím!!! (8 replies)
 155. bloček z apríla (4 replies)
 156. podiel na zisku a daň (5 replies)
 157. Rodinný prislušnici- naklady (7 replies)
 158. uplatnenie odpočtu DPH (4 replies)
 159. plnenia zo SF (5 replies)
 160. PHM-účtovanie (13 replies)
 161. Zálohy v JÚ (3 replies)
 162. účtovanie refakturácie (1 replies)
 163. požičanie mobilného telefónu (5 replies)
 164. Hygienické a čistiace potreby (8 replies)
 165. Nákup PHM v zahraničí a DPH (2 replies)
 166. zamietnuty konkurz + socialka (0 replies)
 167. Reklamné a propagačné predmety (3 replies)
 168. Cestovné náhrady a daň (4 replies)
 169. Zdaniteľná osoba (6 replies)
 170. Štvrťročné prehľady (20 replies)
 171. danove priznanie (5 replies)
 172. Ako zaúčtuje DPH neplátca DPH??? (28 replies)
 173. Úroky na účte (4 replies)
 174. Trieda 1-Budovy atď. (6 replies)
 175. Ročné zúčtovanie dane (0 replies)
 176. Poštovné (1 replies)
 177. Soft PÚ - OMEGA (1 replies)
 178. doplnkové dôchodkové poistenie (1 replies)
 179. Predaj auta a fakturácia s daňou alebo bez? (4 replies)
 180. Úroky z pôžičky (68 replies)
 181. Barter clearing (10 replies)
 182. Leasing a uplatnenie DPH (7 replies)
 183. Odpustené penále zo SP - štátna pomoc (13 replies)
 184. Kúpa nákladneho vozidla v krajine EÚ a DPH (2 replies)
 185. DPH a ubytovanie (3 replies)
 186. OP k pohľadávkam (0 replies)
 187. Daňový bonus (7 replies)
 188. Splatnosť faktúr (6 replies)
 189. umorovanie straty (0 replies)
 190. Akým kurzom účtovať? (2 replies)
 191. DPH za služby do tretej krajiny (8 replies)
 192. Koncoročná inventarizácia (11 replies)
 193. Služba (0 replies)
 194. OPAKOVANÉ PLNENIE (1 replies)
 195. Omyl spôsobený bankou (10 replies)
 196. novela DPH (2 replies)
 197. zrážkova daň (0 replies)
 198. daňové - účtovné odpisy (32 replies)
 199. Stravné lístky a živnostník (14 replies)
 200. pokuta za nespravne vedenie uctov. (2 replies)
 201. Cestovne naklady (1 replies)
 202. Preplatok na dani (1 replies)
 203. Odložená daň (0 replies)
 204. Dve vozidlá v nákladoch (3 replies)
 205. Daňové výdavky po zaplatení (51 replies)
 206. marketingové služby do zahraničia (5 replies)
 207. Vymáhanie pohľadávok (0 replies)
 208. Založenie sro (2 replies)
 209. odvody vs. zavazky? (5 replies)
 210. know-how (2 replies)
 211. Zmena cestovnych nahrad (10 replies)
 212. Koncesia ? a čo s ňou (3 replies)
 213. Daňový doklad (19 replies)
 214. Správne účtovanie splátok (4 replies)
 215. Mobil (8 replies)
 216. Kúpa pneumatík na auto na leasing (9 replies)
 217. Leasing-predaj (0 replies)
 218. Doprava-fakturácia (4 replies)
 219. vianočný kredit od Orange (3 replies)
 220. Ďalšie usmernenie k DPH (6 replies)
 221. reklamné predmety (6 replies)
 222. Zdaniteľné plnenie (3 replies)
 223. Odpočet DPH (3 replies)
 224. Rezervný fond (31 replies)
 225. Literatúra o jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 226. reprezentačné (8 replies)
 227. bankový úver (17 replies)
 228. odpocet straty (21 replies)
 229. obrat v dph do 30.4. (5 replies)
 230. občerstvenie pri nadčasoch (1 replies)
 231. stravné a vreckové (5 replies)
 232. Rezerva na opravu HIM (18 replies)
 233. Odpočet daňovej straty za rok 2003 (6 replies)
 234. Faktura bez zakladu dane (29 replies)
 235. Vymáhaná pohľadávka a možnosť odpočtu DPH (4 replies)
 236. danove naklady za sluzby (5 replies)
 237. Živnostník a výživné (8 replies)
 238. Zatriedenie služby pre DPH (1 replies)
 239. Neplátca a DPH z ČŠ (3 replies)
 240. ako zvýšiť náklady a znížiť daňovú povinnosť? (75 replies)
 241. úhrada faktúry v hotovosti (14 replies)
 242. I NEED HELP- Závierka za časť podniku- je to vôbec možné?!?!?!? (0 replies)
 243. Usmernenie k leasingu (2 replies)
 244. Lekárska prehliadka (18 replies)
 245. Ochranná známka (9 replies)
 246. Reklamné predmety (2 replies)
 247. stavba - rekonštrukcia?? (1 replies)
 248. Deň zdaniteľného plnenia (2 replies)
 249. odložená daň (4 replies)
 250. pokladnicny doklad (4 replies)