1. Kurzové rozdiely z roku 2003 a 2004 (35 replies)
 2. Termínovaný vklad-účtovanie (16 replies)
 3. DPH - opakované,čiastk.dodanie služby (37 replies)
 4. novela zákona o dani z príjmu č. 659/2004, § 17 ods. 17 (6 replies)
 5. časové rozlišovanie (114 replies)
 6. Inventarizácia (21 replies)
 7. Bezvýznamnosť (6 replies)
 8. opäť daň z motor. vozidiel (9 replies)
 9. Osobný automobil na leasing (8 replies)
 10. ročné zúčtovanie dane z príjmov (4 replies)
 11. prenajom (4 replies)
 12. Paušálne výdavky (14 replies)
 13. Daňový bonus - v Daňovom priznaní FO za 2004 (4 replies)
 14. Donovo uznatelne vydavky (26 replies)
 15. Prerusenie podnikania a leasing (0 replies)
 16. Tech.zhodnotenie ??? (21 replies)
 17. časové rozlíšenie (7 replies)
 18. Základné imanie (38 replies)
 19. faktúra z apríla (5 replies)
 20. Urcenie kapitalového vynosu (0 replies)
 21. TPP a sprostredkovanie DS (41 replies)
 22. S.R.O. (0 replies)
 23. DPH pri obstaraní HM formou fin.prenájmu (9 replies)
 24. Fondy a nehnuteľnosť (0 replies)
 25. Daň z pridanej hodnoty (2 replies)
 26. Úroky z hypotéky znižujú základ dane - v ČR (1 replies)
 27. Remeselne zivnosti? (18 replies)
 28. Kódy klasifikácie produkcie - kde sú? (5 replies)
 29. oznamovacia povinnosť (50 replies)
 30. JKPOV (2 replies)
 31. AKTOVKA - daňový výdavok? (3 replies)
 32. skoncenie podnikania a IM (2 replies)
 33. Zápočty (1 replies)
 34. Preddavky na daň z príjmov (3 replies)
 35. nový platca DPH a prelom rokov (4 replies)
 36. preddavkovy kalendar (2 replies)
 37. Nove tlacivo DPH od 1.1.2005 (8 replies)
 38. paušál 6,20 Sk na nákl.mot.vozidlo nezarad. (5 replies)
 39. Odpočítateľná položka (7 replies)
 40. Montáž v SR pre českého odberateľa (1 replies)
 41. Platné IČ DPH v rakúsku (6 replies)
 42. DDP (10 replies)
 43. Miesto dodania služby (16 replies)
 44. Odpis pohľadávky (1 replies)
 45. Preddavky na daň do 31.12.2004 (2 replies)
 46. automat na vodu + voda poskytnutá zamestnancom (3 replies)
 47. DPH a zahraničná zálohová faktúra (48 replies)
 48. ukradnutý tovar (1 replies)
 49. Do 31.12.2004 ohlásenie na DÚ (9 replies)
 50. ťahač a náves zaradenie do odpisov (1 replies)
 51. Auto na leasing (1 replies)
 52. Sukromne auto a cestna dan (1 replies)
 53. pôžička (2 replies)
 54. Služba z ČR fakturovaná dodávateľom s DPH (6 replies)
 55. Súbor HIM (3 replies)
 56. vklad do ZI (2 replies)
 57. Záporná faktúra (2 replies)
 58. Daňové výdavky až po zaplatení (2 replies)
 59. DPH - danova povinnost (3 replies)
 60. Auto-vstupuje montáž do tech.zhod.? (10 replies)
 61. Likvidácia HM (1 replies)
 62. Odvody za 11/2004-uhradené v r.2005 (3 replies)
 63. dodávateľská faktúra (6 replies)
 64. Stravné lístky (1 replies)
 65. Daň z príjmu (0 replies)
 66. Postúpenie pohľadávok (1 replies)
 67. prevod penazi (2 replies)
 68. Leasing a prerušenie odpisovania (8 replies)
 69. PHM-cena s DPH alebo bez DPH ? (2 replies)
 70. kurzové rozdiely vo val.pokladni (8 replies)
 71. vklad na bú (7 replies)
 72. Leasing - SZČO (5 replies)
 73. SZČO - auto,bločky PHM,paušál (8 replies)
 74. Mandatna zmluva (1 replies)
 75. Podávať alebo nepodávať DP (11 replies)
 76. Parkovanie - Odpočítať DPH či nie? (2 replies)
 77. nákup valút (2 replies)
 78. Záloha na mzdu - JU. (6 replies)
 79. Dobropis (1 replies)
 80. zahraničná fa od neplatitela DPH (1 replies)
 81. Odmeny (12 replies)
 82. Zápočet faktúr v JÚ aneb čo sa mi prisnilo a ja som sa zobudil celý vydesený (1 replies)
 83. Odpočitateľná položka! (3 replies)
 84. Vyjadrovanie k príspevkom PORAĎÁKOV (2 replies)
 85. cestovné náhrady (0 replies)
 86. cestovné náhrady (7 replies)
 87. uplatnenie "daňovej úlavy" na manzelku (7 replies)
 88. Zmena zdaňovacieho obdobia (48 replies)
 89. odpočet straty (2 replies)
 90. Požičaný os. automobil (3 replies)
 91. uctovanie na prelome roka? (18 replies)
 92. faktúra v PLN (0 replies)
 93. odpisovanie DHM (2 replies)
 94. zaradenia súkromného PC (2 replies)
 95. odvod do soc.p. (5 replies)
 96. Kam to zaradiť? Dodanie služby cez zahraničie krížom krážom (2 replies)
 97. Nenavratný príspevok z ÚPSvaR na samostatné zárobkobú činnosť (25 replies)
 98. Leasing z roku 2003 (5 replies)
 99. stravné pri zahr.SC SZČO (2 replies)
 100. Konsignačný sklad v PU (6 replies)
 101. Ako zaúčtovať zneškodnenie obalov z farieb (4 replies)
 102. Reklamné predmety. (9 replies)
 103. ODPISY (13 replies)
 104. Výpočet lízingu po starom (0 replies)
 105. Dobropis v JU (5 replies)
 106. Projekčná a inžinierska činnosť (7 replies)
 107. Faktúra-daň.povinnosť,odpočet (7 replies)
 108. predaj hmotneho majetku (8 replies)
 109. kupa DHIM (2 replies)
 110. diéty nad 5 hod. SC? (1 replies)
 111. dobropis (3 replies)
 112. ? NBS v sobotu (1 replies)
 113. Ako to dať do daň. nákladov? (1 replies)
 114. PREDAJ PC? (3 replies)
 115. Daňový náklad ? (4 replies)
 116. vianočné ozdoby (3 replies)
 117. odpočet (1 replies)
 118. Byť či nebyť platcom DPH? (2 replies)
 119. podnikanie v zahraničí (1 replies)
 120. Opatrenie MF (1 replies)
 121. Založenie s.r.o. v r.2005, náklady 2004 (14 replies)
 122. Bonus od Orange (1 replies)
 123. Audit (4 replies)
 124. Daň z motorových vozidiel (39 replies)
 125. Nákup PC (14 replies)
 126. Cestovné náklady (2 replies)
 127. Faktúra z Eurotelu ... ako zaúčtovať ? (8 replies)
 128. Záväzky v súvahe (12 replies)
 129. Darček k zakúpenému tovaru (8 replies)
 130. Umorovanie straty (1 replies)
 131. Počítač a softvér (4 replies)
 132. HIM??? (24 replies)
 133. Jednanie na Daňovom úrade (6 replies)
 134. Odpisy (3 replies)
 135. lizing (2 replies)
 136. Leasing - zmeny (1 replies)
 137. Účtovná závierka (29 replies)
 138. Ako na DPH v pobocke slovenskej sro v zahranici??? (0 replies)
 139. nakupovanie a predavanie do CR - neplatca DPH (2 replies)
 140. výber peňazí z BU (25 replies)
 141. ODPIS (17 replies)
 142. Žiadosť o registráciu DPH (3 replies)
 143. laminátová podlaha (4 replies)
 144. paragraf 19 (6 replies)
 145. Licencia (1 replies)
 146. podnikanie v zahraniči (0 replies)
 147. podnikanie v zahraničí (2 replies)
 148. Rezerva na odmeny za rok 2003 (24 replies)
 149. Platca DPH - pre mna chyba (16 replies)
 150. Podiely na zisku - preddavky (28 replies)
 151. zdanenie odmien členov výboru pozemkového spoločenstva (2 replies)
 152. FA za fitness + DPH (3 replies)
 153. Pokladňa (13 replies)
 154. Kedy je pohľadávka premlčaná? (2 replies)
 155. Chcem vložiť auto do s.r.o. (6 replies)
 156. Odpisy (0 replies)
 157. Odpisy (0 replies)
 158. Postúpenie pohľadávky (4 replies)
 159. Nezname platby (6 replies)
 160. nechcem platit odvody - kolko mozem fakturovat? (4 replies)
 161. Pôžička a DPH (17 replies)
 162. studentka a kupna zmluva (2 replies)
 163. Komis kníh (4 replies)
 164. Usmernenie k lízingu od 1.1.2005 (7 replies)
 165. Nedaňové náklady (18 replies)
 166. Časopis (2 replies)
 167. DPH z gastrolístkov-zamestnanci (5 replies)
 168. Kaucia za otvorenie predajne v HM (3 replies)
 169. Daň z podielov na zisku (13 replies)
 170. zákon o cestovných náhradách (2 replies)
 171. FO a úroky z pôžičky (1 replies)
 172. SZČO a dohoda o VP (6 replies)
 173. "Dobropis" v daň. priznaní k DPH (8 replies)
 174. Cestovné náhrady (5 replies)
 175. Nezaúčtované úhrady vydaných faktúr z r. 2002 (2 replies)
 176. auto a odpis (10 replies)
 177. účtovanie požičaného auta (1 replies)
 178. Ktoré odpisové skupiny? (758 replies)
 179. JU - zistovanie základu dane (1 replies)
 180. Vzájomný zápočet záv. a pohľadávok a DPH (20 replies)
 181. Novela zákona o DPH (0 replies)
 182. Platca DPH od 1.1.2005 a vopred prijaté platby (11 replies)
 183. rozdiely v sklade (1 replies)
 184. Doplnenie zákona 222/2004 a 350/2004 o DPH (1 replies)
 185. najom v JU (1 replies)
 186. Zmluva o dielo alebo ...? (2 replies)
 187. Výkazy v cudzej mene (9 replies)
 188. Refakturácia prepravy z 3-ho štátu do SR (1 replies)
 189. kupa drobneho investicneho majetku v EU (3 replies)
 190. Predaj katalogov (6 replies)
 191. Kurzový zisk (0 replies)
 192. Konateľ+náhrady (1 replies)
 193. postúpenie leasingu (1 replies)
 194. Je to nájomné? (19 replies)
 195. zmluva pre výhercu (0 replies)
 196. dve prevadzky (2 replies)
 197. Uctovanie cudzej meny (7 replies)
 198. Kupa tlaciarne v zahranici (3 replies)
 199. kupna zmluva a studenti (0 replies)
 200. Technicke zhodnotenie a jeho odpis (2 replies)
 201. Pokuta od colného úradu za nenahlásenie zmeny DIČ (10 replies)
 202. DPH pri Zahr.došlej faktúre na prelome mesiaca (6 replies)
 203. investicny fond (0 replies)
 204. postupenie leasingu v roku 2004 (1 replies)
 205. chyba v r. 2003 (3 replies)
 206. je to pracovná cesta? (4 replies)
 207. Dôchodca-SZČO a nezdaniteľná časť (3 replies)
 208. Valuty. (11 replies)
 209. Ignorovanie VS (7 replies)
 210. Sudny poplatok (2 replies)
 211. Predaj software a DPH (2 replies)
 212. Deriváty a DPH (2 replies)
 213. prefakturacia (0 replies)
 214. "transformácia FO" na s.r.o. (1 replies)
 215. nové na DRSR (0 replies)
 216. leasing OA (0 replies)
 217. remes.činnosti a DP (0 replies)
 218. vnutropodnikova refakturacia (6 replies)
 219. Soc.fond - prečerpanie (9 replies)
 220. overenie účtovnej závierky auditorom - tipy (8 replies)
 221. Príklad Cenigovej na lízing (3 replies)
 222. Občerstvenie počas pracovnej porady (13 replies)
 223. Ktorá odpisová skupina? (3 replies)
 224. Valutová pokladňa a kurzy (21 replies)
 225. Neuhr.zahr.faktúry z r.2003 a kurzové rozd. (2 replies)
 226. Odpisy (6 replies)
 227. FA neplatcovi DPH (3 replies)
 228. Poisťovák bez IČA (14 replies)
 229. Preddavky na daň z príjmu (11 replies)
 230. Seminár-náklad r.2004 alebo r.2005 ? (5 replies)
 231. Účet 431 (6 replies)
 232. Odpis auta pri predaji počas kal.roka (20 replies)
 233. transferové oceňovanie (2 replies)
 234. Predčasné ukončenie leasingu (19 replies)
 235. PREDAJ OSOBNÉHO AUTA (15 replies)
 236. Spoločník a pôžička (17 replies)
 237. DPH a vyradenie IM (8 replies)
 238. Účtovanie na dokladoch (25 replies)
 239. BUDE ZA TO POKUTA? (10 replies)
 240. prenajatý majetok (3 replies)
 241. Prevzatie záväzku do novej s.r.o (1 replies)
 242. clearingový systém BCI (1 replies)
 243. Kúpa nákladného auta zo zahraničia a DPH. (31 replies)
 244. postúpenie záväzku (3 replies)
 245. Faktúra v EURO, prepočty, kurz.rozdiely (0 replies)
 246. Dátum dodania služby - dph (3 replies)
 247. nezdanitelna cast a student (15 replies)
 248. Nájomné za HIM (2 replies)
 249. Služba na HIM v CZ (0 replies)
 250. DHIM (1 replies)