1. DPH a organizačná zložka (4 replies)
 2. Suhrnny vykaz DPH-tlacivo (1 replies)
 3. Prenájom obch. priestorov (3 replies)
 4. DHP pri aute (1 replies)
 5. Riadky DPH a trpjstr.obchod (3 replies)
 6. DPH - nadmerný odpočet (4 replies)
 7. daň z príjmu (12 replies)
 8. zálohové platby (1 replies)
 9. zaloha a DPH (29 replies)
 10. Odpočítať DPH? (31 replies)
 11. Súhrnný výkaz (3 replies)
 12. Doprava pre celna EU (4 replies)
 13. súhrnný výkaz DPH (12 replies)
 14. poučenie k súhrnnému výkazu (2 replies)
 15. dobropisy k vývozu do 1.5.2004 (6 replies)
 16. Nové tlačivo DPH a živnostník (2 replies)
 17. Daňové priznanie (2 replies)
 18. Datum prepoctu kurzom NBS (11 replies)
 19. Zahraničné odoslané dobropisy do EÚ (1 replies)
 20. stravne (25 replies)
 21. § 69 (1 replies)
 22. inzercia (0 replies)
 23. Postupenie leasingu-DPH (5 replies)
 24. náklady na ošetrenie (17 replies)
 25. Anka (18 replies)
 26. Kurzové rozdiely (5 replies)
 27. DPH A ANALYTIKA (3 replies)
 28. odkup pohladavky (8 replies)
 29. Metodický pokyn DRSR k DPH (1 replies)
 30. Staré záväzky v JÚ (10 replies)
 31. Kúpno predajna zmluva na know how (0 replies)
 32. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností (5 replies)
 33. kurzovy rozdiel (10 replies)
 34. DPH pri predaji firemneho automobilu (7 replies)
 35. krátenie koeficientom (124 replies)
 36. Poradca 11-12/2004 (9 replies)
 37. Účtovanie leasingu a plynu podľa splátkového kalendára (1 replies)
 38. preprava v EU a DPH (0 replies)
 39. Prenajom vozidla do CR (7 replies)
 40. vyherne automaty a DPH (1 replies)
 41. Zostatok v pokladni (5 replies)
 42. Doklad pri nadobudnutí tovaru z IČŠ v tuzemsku (4 replies)
 43. Odpisy a daň. priznanie (16 replies)
 44. Podpisy na faktúre - Váš názor (8 replies)
 45. Súhrnný výkaz DPH (3 replies)
 46. Miesto dodania služby a tovaru - usmernenia DR (13 replies)
 47. dohoda o vykonaní práce (4 replies)
 48. DPH pri nadobudnuti tovaru z cl.st.EU (32 replies)
 49. účtovanie rezervného fondu do SP (6 replies)
 50. Zdanitelne plnenie (5 replies)
 51. Dobropis z Nemecka (2 replies)
 52. Údaje na faktúre (4 replies)
 53. postupenie pohladavky a kurz.strata (1 replies)
 54. Faktúra do EÚ (26 replies)
 55. Odmena pracovníka (9 replies)
 56. DATUM (16 replies)
 57. Faktúry od Slov.plyn.priem. (1 replies)
 58. Znova preprava (8 replies)
 59. Práca na dohodu (2 replies)
 60. Pracujem na dohodu (4 replies)
 61. Ako sa vratit k pausalnej dani... (4 replies)
 62. Návrh novely zákona o DPH (1 replies)
 63. Vývoz služieb podľa § 15ods. 8 - určite sa neuvádzajú do DP? (10 replies)
 64. Fakturácia prenájmu (26 replies)
 65. Rezerva na pohľadávky (2 replies)
 66. Dodatočné odpočítanie DPH (10 replies)
 67. odvod DPH pri zahr. dodávateľovi (8 replies)
 68. DPH - výkup ojazdeného auta predajcom. (1 replies)
 69. Dary (1 replies)
 70. Daň z príjmu (10 replies)
 71. dan z predaja cennych papierov (7 replies)
 72. Priebežná účtovná závierka napr. k 30.6. (5 replies)
 73. Platba na zálohovú faktúru do tretích krajín (0 replies)
 74. Manzelkine auto. (15 replies)
 75. Preplácanie telefónnej prípojky zamestnancovi (3 replies)
 76. daň z predaja osobného automobilu (8 replies)
 77. Rovnomerné odpisy (1 replies)
 78. Účtovná závierka (16 replies)
 79. Konsolidovana uctovna zavierka (30 replies)
 80. Pomoc v hmotnej núdzi - tlačivo. (5 replies)
 81. ešte raz REFAKTURÁCIA DO EU (2 replies)
 82. Daňová kontrola (21 replies)
 83. Dodatočné daňové priznanie (13 replies)
 84. refakturácia do Čiech (8 replies)
 85. Suvaha a vysledovka (6 replies)
 86. dobrovolny platca DPH (3 replies)
 87. Daň z príjmu (1 replies)
 88. Penalizačne faktury a DPH (7 replies)
 89. Účtovanie preplatenej PN (2 replies)
 90. Základné imanie - s.r.o. (17 replies)
 91. fa za vytvorenie internet.stránky (7 replies)
 92. Dobierka (2 replies)
 93. Vznik daňovej povinnosti... (9 replies)
 94. Zmluva o výkone osobnej asistencie (8 replies)
 95. Umývanie auta (18 replies)
 96. SZČO a faktúry v cudzej mene (5 replies)
 97. Umorovana strata (4 replies)
 98. Prenájom nebytových priestorov (2 replies)
 99. Príjmové doklady, faktury a podpisy (39 replies)
 100. Dph a prefakturácia miezd (40 replies)
 101. Žiadosť-vrátenie nadmerného odpočtu za apríl 2004 (12 replies)
 102. Žiadosť-vrátenie nadmerného odpočtu za apríl 2004 (2 replies)
 103. Vyhotovenie "Dobropisu" (5 replies)
 104. registračná pokladňa a DPH (24 replies)
 105. Daňové priznanie k DPH (2 replies)
 106. faktury+sklad.evidencia (2 replies)
 107. Došlá faktúra (7 replies)
 108. Rodné číslo ako DIČ (24 replies)
 109. Prenájom nehnuteľnosti a DPH (2 replies)
 110. Vývoz služieb (3 replies)
 111. DPH - spracovateľské operácie na tovare (0 replies)
 112. Bankový výpis (54 replies)
 113. Faktura + sklad.evidenica. (2 replies)
 114. Obedy a účtovanie (1 replies)
 115. Trojstranny obchod (18 replies)
 116. Stranka danoveho riaditelstva (25 replies)
 117. Uhrada faktur (8 replies)
 118. Preprava zo SK do CZ (9 replies)
 119. Dožiadanie fa s DPH (5 replies)
 120. Platca DPH v SR aj v ČR (2 replies)
 121. DPH pri predaji tovaru za cenu nizsiu ako bola obstaravaciu (8 replies)
 122. Reklama a DPH (31 replies)
 123. špedícia (8 replies)
 124. ZC tech.zhodnotenia (0 replies)
 125. dobropis (2 replies)
 126. Splátkový kalendár z SPP (2 replies)
 127. Nehnuteľnosť a DPH (3 replies)
 128. LEASING (2 replies)
 129. DPH služba-sprostredkovanie predaja (13 replies)
 130. Platba na zálohovú faktúru do EÚ (31 replies)
 131. Pokladničné bloky bez náležitostí... (57 replies)
 132. Odpoče DPH - informácia (15 replies)
 133. Prekladateľské služby -zahraničie- DPH (1 replies)
 134. Cestovné náhrady SZČO (4 replies)
 135. Chyba v daňovom priznaní(dobropis)? (1 replies)
 136. NÁKUP HLINÍKA (5 replies)
 137. Účtovanie fondov v občianskom združení (0 replies)
 138. Tovar z EU a DPH (27 replies)
 139. Majiteľ sro(nie konateľ) a oprávnené výdavky (2 replies)
 140. DPH z pohonnych hmot (34 replies)
 141. EŠTE RAZ PREPRAVA (37 replies)
 142. Zahraničné faktúry a dátum prijatia tovaru na sklad (0 replies)
 143. Auto - kniha jázd (38 replies)
 144. Vyradenie majetku (2 replies)
 145. Daňovo uznateľné výdavky podnikateľa. (3 replies)
 146. účtovná uzavierka podnikateľa SR-ČR (3 replies)
 147. Platba z GB na účet - odmena za predaj (15 replies)
 148. OPATRENIE k DPH (2 replies)
 149. neuhradená DF rok 2002 (3 replies)
 150. DHIM (17 replies)
 151. Zásoby pri prech. JÚ-PÚ (3 replies)
 152. Interný doklad (16 replies)
 153. Majetok do 30 000,00 (43 replies)
 154. DPH - účtovanie (19 replies)
 155. Dar-SEK (12 replies)
 156. Auto na leasing z r.2002 (4 replies)
 157. DPH a elektronické služby (3 replies)
 158. Oslobodenie pri vyvoze (4 replies)
 159. DP - dodanie (1 replies)
 160. Pripravovana novela zakona o dani z prijmu (1 replies)
 161. účtovanie príspevku z fondu SAPARD a SOP (0 replies)
 162. Upomienky (8 replies)
 163. Pokladňa (7 replies)
 164. zálohy v daň. priznaní DPH (3 replies)
 165. Odpisy HIM 1. a 2.odp.sk (3 replies)
 166. Prvá novela nového zákona o DPH (2 replies)
 167. Účtovanie preddavkov v JÚ. (1 replies)
 168. Účtovanie preddavkov v JÚ. (3 replies)
 169. Služba poskytnutá podľa § 15 ods.8. (2 replies)
 170. Oslobodené od DPH (2 replies)
 171. Faktúra z iného ČŠ za služby a dátum daň.povinnosti (20 replies)
 172. Kurzovy zisk, strata (40 replies)
 173. Datum dodania sluzby (3 replies)
 174. DPH a vypožičané osobné vozidlo+preddavkový kalendár (16 replies)
 175. spedične služby a DPH (1 replies)
 176. DHL a DPH (1 replies)
 177. Doklad z RP a odpočet DPH (8 replies)
 178. prefakturacia colné poplatky (0 replies)
 179. Leasingové úroky (3 replies)
 180. vrátená FA (9 replies)
 181. možnosť odpočtu DPH (1 replies)
 182. ATU (1 replies)
 183. ktoré DIČ na výkaze (1 replies)
 184. Podiely pre s.r.o. do ČR (1 replies)
 185. účtovanie zmluvy o dielo - stavby (9 replies)
 186. DPH - Základ dane pri dodaní tovaru (1 replies)
 187. poistne za konatela (5 replies)
 188. DPH (1 replies)
 189. Dodatočné daňové priznanie (3 replies)
 190. Nepravidelna preprava-vypocet DPH (0 replies)
 191. Postupy účtovania (5 replies)
 192. Predaj pohľadávky (6 replies)
 193. Faktúry vystavené 30. 4. 2004 (0 replies)
 194. Výpočet nahrad pri zahraničnej ceste (4 replies)
 195. DPH a zmluva o uzatvorení leasingu (1 replies)
 196. evidencia zásob v JÚ (31 replies)
 197. Fakturacia servisneho zasahu do CR (3 replies)
 198. automobil v podnikaní (10 replies)
 199. leasing (1 replies)
 200. Zmena platcu DPH - oznámenie (11 replies)
 201. Zas a zas leasing (7 replies)
 202. Zálohové faktúry (3 replies)
 203. Určenie miesta dovozu a jeho vplyv na DPH (3 replies)
 204. Kurzový zisk a strata z uhr.pohľadávok (8 replies)
 205. trovy exekúcie a DPH (3 replies)
 206. Majetok na predaj (3 replies)
 207. ERP ano alebo nie (14 replies)
 208. Pokuty a penále (3 replies)
 209. účtovanie upomienok (6 replies)
 210. DPHzDarov,Vyhier,Reklamne vzorky (0 replies)
 211. Faktúra al. dobropis (19 replies)
 212. Prechod z JÚ na PÚ (30 replies)
 213. Ubytovanie konateľa s.r.o. - nie občana SR (0 replies)
 214. registracia dph (1 replies)
 215. Dodanenie prispevku na stravu pracovnikom (2 replies)
 216. Najomne a DPH (2 replies)
 217. Veľmi súrne!!!!!!!!! (11 replies)
 218. Dph a nakup aut v clenskych krajinach EU (4 replies)
 219. bezhotovostný prevod (10 replies)
 220. Opakované dodávky (69 replies)
 221. kúpa podniku (11 replies)
 222. Podiely na zisku za rok 2003 (0 replies)
 223. Cenník účtovníctva (1 replies)
 224. Dovoz to statov EU (0 replies)
 225. Oprava ťarchopisov - zla sadzba DPH (0 replies)
 226. Opakované plnenie (0 replies)
 227. PPD, VPD (5 replies)
 228. Fakturacia do statou EU-preprava podla $ 16 a tlacivo DPH (4 replies)
 229. Evidencia DPH (6 replies)
 230. Dovoz pred1.5.2004 a dph (2 replies)
 231. Súhrnný výkaz DPH (3 replies)
 232. ubytovanie a DPH (4 replies)
 233. Zahraničná cesta a diéty (6 replies)
 234. Oprava dane v DP - riadky 23,24 a 25 (2 replies)
 235. nadobudnutie tovaru - dátumy (0 replies)
 236. základ dane ERP (15 replies)
 237. DPH - odpočet v plnej výške, koeficientom, bez odpočtu (10 replies)
 238. dátumy DPH, datum uskutočnenia účt.prípadu (3 replies)
 239. preddavky na daň - 1.Q 2004 (5 replies)
 240. mineralna voda-2 (0 replies)
 241. mineralna voda na pracovisku (54 replies)
 242. Faktúra, ktorá prišla po lehote podanie daňového priznania (2 replies)
 243. Socialny fond (6 replies)
 244. dividendy (4 replies)
 245. Výhra zo súťaže (0 replies)
 246. DIČ (0 replies)
 247. výber peňazí spoločníkom (17 replies)
 248. GASTROLÍSTKY - rada ! (5 replies)
 249. Oprava auta (4 replies)
 250. Dodanie tovaru v inom štáte EU (2 replies)