1. DPH pri príl.predaji nehnuteľnosti (3 replies)
 2. predaj dlhodob.hmot.majetku (4 replies)
 3. Prijaté faktúry-účtovanie (9 replies)
 4. Prechod z JÚ na PÚ (8 replies)
 5. Prechod z JÚ na PÚ (0 replies)
 6. Predčasné ukončenie leasingu. (20 replies)
 7. Zle uvedená DPH (4 replies)
 8. Hodinky (9 replies)
 9. Ako platiť do Čiech ? (7 replies)
 10. refakturácia ubytovania a stravného (8 replies)
 11. Príjem z prenájmu a DP (6 replies)
 12. Služby a DPH (18 replies)
 13. ODPISY HIM - pokračovanie v odpisovaní (22 replies)
 14. výdavk.pokl.doklady (18 replies)
 15. úhrada dodávateľovi (2 replies)
 16. DPH a str.listky (1 replies)
 17. Výber HUF z bežného účtu vedeného v EUR (7 replies)
 18. Spoločník a gastrolístky (26 replies)
 19. Registrácia v Poľsku, DPH a INTRASTAT (24 replies)
 20. Opakované dod. služieb (4 replies)
 21. Výmena nehnuteľností (3 replies)
 22. Vznik daňovej povinnosti - obstar. služby (3 replies)
 23. Vývoz alebo intkom.dodanie? (17 replies)
 24. Vegistrácia v Španielsku (1 replies)
 25. Účtovanie stravných lístkov (4 replies)
 26. Leasing auta a prevod z FO na PO (2 replies)
 27. Faktúracie s DPH do zahraničia (1 replies)
 28. Zmluva o dielo a jej zdaňovanie (19 replies)
 29. Auto dovezené z Čieh (6 replies)
 30. Cestovne nahrady/spolocnik (4 replies)
 31. Účtovanie DPH (50 replies)
 32. podnikatelsky ucet (20 replies)
 33. Rezerva na prémie (2 replies)
 34. Havarijná poistka-pokuta (10 replies)
 35. Transformácia s.r.o. na a.s. (0 replies)
 36. Prefix pri IČ DPH (5 replies)
 37. propagačné predmety (10 replies)
 38. Odpísaná pohľadávka (0 replies)
 39. Nadob.tovaru z ČR (7 replies)
 40. daňove priznanie DPH (1 replies)
 41. DPH tovar z montážou (6 replies)
 42. SZCO a pevna linka v byte - mieste podnikania (5 replies)
 43. VÝPIS Z BANKY (10 replies)
 44. DPH analytika (13 replies)
 45. Účtovanie zálohy na tovar a ostrej faktúry (37 replies)
 46. Odovzdávanie/preberanie dokladov (4 replies)
 47. ÚčTOVANIE - RADA (3 replies)
 48. IČ DPH ? (4 replies)
 49. DPH 4/2004. (4 replies)
 50. Požičané auto (2 replies)
 51. do ktorého mesiac zahr. daň do priznania (6 replies)
 52. Účtovanie devízového účtu v JÚ (4 replies)
 53. Odpis pohľadávok (8 replies)
 54. Zdrav.poist. ako náklad (1 replies)
 55. Drahe pracovne oblecenie (9 replies)
 56. oprava základu dane (0 replies)
 57. refakturácia vymáhania pohľadávok (1 replies)
 58. Riadok 02 priznania k DPH (11 replies)
 59. samozdanenie zásob z iného členského štátu (0 replies)
 60. Kurz pri tovare z iného členského štátu (13 replies)
 61. Ubytovanie montérov inej s.r.o. (1 replies)
 62. Leasing OA-ukončenie v r.2004 (4 replies)
 63. Preplatok za el.energiu (19 replies)
 64. Smernica k ved.účt.DPH (1 replies)
 65. Smernica k ved.účt.DPH (3 replies)
 66. odvody (6 replies)
 67. DPH do CH (9 replies)
 68. predplatné časopisu z EU (7 replies)
 69. DPH pri dobropisoch (17 replies)
 70. Ešte raz opakované dodávky. (11 replies)
 71. Predaný majetok-odpisy (1 replies)
 72. Zaväzky z roku 1998 (5 replies)
 73. dobropis za odobraté množstvo (13 replies)
 74. majetok a tech.zhodnotenie (30 replies)
 75. Dědictví a darování (5 replies)
 76. Zúčtovanie upomienky (40 replies)
 77. Odpočet DPH pred registráciou platitela DPH (1 replies)
 78. Registrácia DPH (1 replies)
 79. stravné-cesťák (17 replies)
 80. dobropisy zo zahraničia (1 replies)
 81. Vstupná cena na odpisovanie leasingu (6 replies)
 82. zákon o DPH v ČR (5 replies)
 83. Stála prevádzka (3 replies)
 84. Nadobudnutie tovaru z EU (5 replies)
 85. Započítanie faktúr (44 replies)
 86. DPH - tlačivo-excel (4 replies)
 87. Predaj auta a DPH (3 replies)
 88. súhlas správcu dane-koeficient??? (13 replies)
 89. S alebo bez DPH?!? (1 replies)
 90. Preprava z Ukrajiny do Čiech. (2 replies)
 91. refundacia, storno (19 replies)
 92. Naklad ano-nie (8 replies)
 93. 511-opravy (9 replies)
 94. cash-flow (9 replies)
 95. Faktúra pre 3. krajinu (4 replies)
 96. leasing (0 replies)
 97. Amortizácia vozidla (16 replies)
 98. Vzorky (23 replies)
 99. Dať to do účtovníctva? (6 replies)
 100. Mena na fa z iného členského štátu (7 replies)
 101. "BONZAKY" (65 replies)
 102. ERP alebo uhrada pohladavky (10 replies)
 103. Služba v EU + DPH (52 replies)
 104. Krádež (9 replies)
 105. Ktorý deň je deň dodania? (6 replies)
 106. vecný vklad tichého spoločníka (1 replies)
 107. zaradenie DPH do obdobia (3 replies)
 108. Usmernenie k účtovaniu DPH - Daňové riad. (26 replies)
 109. Účtovanie prijatých faktúr (13 replies)
 110. Nové sídlo spoločnosti (2 replies)
 111. SZČO-JÚ - PN (3 replies)
 112. Faktura z Metra (4 replies)
 113. vystavenie vlastnej zmenky (17 replies)
 114. Predaj bytu - zdanenie (54 replies)
 115. Predaj osob.auta (10 replies)
 116. faktura za opravu (11 replies)
 117. DPH pri dovoze z CR (6 replies)
 118. Auto a DPH (3 replies)
 119. poskytnuté zálohy a kurzový rozdiel (8 replies)
 120. Pokladňa (2 replies)
 121. Registracia FO na dan z príjmu-tlacivo (1 replies)
 122. oprava strojov (3 replies)
 123. telefon-súkromné účely (5 replies)
 124. Nevycerpane dovolenky (57 replies)
 125. Daň z prevodu nehnut. - veriteľ (2 replies)
 126. straty,ale FO (1 replies)
 127. Straty este raz (0 replies)
 128. Predaj ojazdeného auta do ČR (4 replies)
 129. Samozdanenie (2 replies)
 130. nealkoh. napoje pre zamestnancov (13 replies)
 131. živnostník a stravné (4 replies)
 132. Vlastnícke právo k tovaru (2 replies)
 133. uctovanie miezd (18 replies)
 134. Dodatočné daň.prizn.DPH (3 replies)
 135. FA do zahranicia (4 replies)
 136. Preprava z CZ do SK (16 replies)
 137. poistna udalost (3 replies)
 138. V akej literature najdem účt.381 (6 replies)
 139. Spätný leasing (2 replies)
 140. Došlá zahraničná fa z EÚ s DPH (10 replies)
 141. nakl.bud.období a prísl.účet v účt.osnove (9 replies)
 142. Vrátenie NO (3 replies)
 143. Náhrada PHM (10 replies)
 144. Vráti mi Daň.úrad platbu v prípade omylu? (0 replies)
 145. Cestovné náhrady - SZČO a 6,20/km (5 replies)
 146. Rozpočtové org. (0 replies)
 147. DPH v JU a zmena na PU (7 replies)
 148. Zapotrošené JCD (2 replies)
 149. Novoregistrovaný plátca DPH (1 replies)
 150. súkromné mot. vozidlo (0 replies)
 151. Vyradenie drob.HM a DHM (3 replies)
 152. Firemná chata-Daň. kontrola-dotaz (3 replies)
 153. prerušenie živnosti a odvody (1 replies)
 154. este raz % z urkou z omeskania (5 replies)
 155. DPH a vysoke skoly (1 replies)
 156. Info o lízingu (4 replies)
 157. Leasing a cas.rozlis.urokov (8 replies)
 158. postúpenie leasingu (2 replies)
 159. Umorenie dan.strát (0 replies)
 160. Dodat.dan.priznanie FO a preinv.strát (0 replies)
 161. Uroky z omeskania a NBS (5 replies)
 162. Dovoz majetku zo štátu mimo únie (2 replies)
 163. predaj tovaru so zlavou (8 replies)
 164. Faktúra a cenova ponuka (1 replies)
 165. cenovy kredit (0 replies)
 166. úrok z omeškania (2 replies)
 167. výber peňazí bankomatom (6 replies)
 168. Dva kurzy pre DPH (28 replies)
 169. DPH a Dan.priznanie (2 replies)
 170. Certifikácia účtovníka II stupeň (59 replies)
 171. DPH a EU (2 replies)
 172. Automobil v podnikaní (2 replies)
 173. Nový platiteľ DPH (4 replies)
 174. Vypocet spotreby phm (37 replies)
 175. náhrada za PHM (1 replies)
 176. Vystavenie faktury (2 replies)
 177. Odkúpenie-predaj pohľadávky (0 replies)
 178. Fa v EUR na tuz. odberateľa (4 replies)
 179. Platcom DPH alebo nie? (15 replies)
 180. Pokladničné doklady - označovanie ... (36 replies)
 181. Samozdanenie služby od neplatcu (8 replies)
 182. Prehlásenie odberateľa o preprave tovaru do iného štátu EU (3 replies)
 183. Mám nárok na odpočet DPH pri ojazdenom vozidle? (10 replies)
 184. Kurzový rozdiel, alebo nie (23 replies)
 185. Konštatný sybol (1 replies)
 186. Sprostredkovanie predaja / ako to dostanem na papiere ? (4 replies)
 187. Tovar a služby fakturované do EU (10 replies)
 188. Leasing po starom aj novom (6 replies)
 189. INZERCIA (7 replies)
 190. Zál.faktúra neuhradená v plnej sume (4 replies)
 191. podkladničné doklady z ERP (3 replies)
 192. Preddavky na daň z príjmu (2 replies)
 193. Preprava v štátoch EU (3 replies)
 194. Nezamestnavanie ZPS (6 replies)
 195. Dodatočné DP - DPH na vstupe (10 replies)
 196. predaj bytu (2 replies)
 197. Reklamne sutaze - ako nezatazit vyhercu (0 replies)
 198. DPH - tovar bol na colnom sklade (15 replies)
 199. DPH a strav.lístky (1 replies)
 200. Cesky zakon DPH od 01.05.2004 (1 replies)
 201. Faktúra - elektron. podpis (3 replies)
 202. Nákup tovaru z EÚ od neplatcu (2 replies)
 203. Účtovanie grantov (0 replies)
 204. nákup počítačov? (0 replies)
 205. 50 Sk za vystavenie daňnového dokladu? (26 replies)
 206. Smernice (12 replies)
 207. VPP a nezdaniteľná časť (1 replies)
 208. Bloček z ERP a ICO (6 replies)
 209. príspevková organizácia a DPH (4 replies)
 210. Nakup rozhlasoveho prijimaca (2 replies)
 211. upl.DPH pri faktúrach od Orange. (2 replies)
 212. DPH - DOKLADY (5 replies)
 213. Koľko za účtovníctvo? (24 replies)
 214. Maximálna suma pokladničného dokladu (7 replies)
 215. služba-vznik daňovej povinnosti (27 replies)
 216. Prijatý preddavok z ČR (75 replies)
 217. Prechod z JU na PU (52 replies)
 218. Sadzba DPH - ČR (2 replies)
 219. Leasing-poistné. (15 replies)
 220. postúpenie leasingu (4 replies)
 221. Prehľad podany o 1 den neskor...2000 Sk pokuta (11 replies)
 222. DPH z prenájmu nehnuteľnosti (4 replies)
 223. daňová kontrola - CD nosič? (19 replies)
 224. Doprava mimo EU (11 replies)
 225. DPH-§ 11 bod 4)písm.a) (1 replies)
 226. Faktúra v Kč (5 replies)
 227. Valutova pokladňa (9 replies)
 228. Účtovanie cez 042 (5 replies)
 229. Cestná daň a zmluva o prenájme vozidla (11 replies)
 230. Faktúra do ČR a DPH (38 replies)
 231. § 85 (7 replies)
 232. Platiteľ v SR a DE (21 replies)
 233. dodatočné daň. priznanie DPH (26 replies)
 234. registrácia DPH (17 replies)
 235. Fakturácia v CZK (3 replies)
 236. Stravné lístky po starom a po novom (12 replies)
 237. Nespotr.str.lístky do konca roka. (3 replies)
 238. Nespotr.str.lístky do konca roka. (0 replies)
 239. Fakturácia nákladov na ZSC (1 replies)
 240. SPP a DPH (18 replies)
 241. Zaradenie auta do podnikania (7 replies)
 242. Zasielateľ (0 replies)
 243. Nájom (10 replies)
 244. FA-UDAJE (3 replies)
 245. Predaný tovar - účet 504 (7 replies)
 246. Dane a nahrada za PN (3 replies)
 247. splátkový predaj a DPH (10 replies)
 248. Riadok 15 v daňovom priznaní o DPH (2 replies)
 249. registrácia pre DPH zahr.firmy na SR (0 replies)
 250. Stravné poukážky (4 replies)