1. nákup počítačov? (0 replies)
 2. 50 Sk za vystavenie daňnového dokladu? (26 replies)
 3. Smernice (12 replies)
 4. VPP a nezdaniteľná časť (1 replies)
 5. Bloček z ERP a ICO (6 replies)
 6. príspevková organizácia a DPH (4 replies)
 7. Nakup rozhlasoveho prijimaca (2 replies)
 8. upl.DPH pri faktúrach od Orange. (2 replies)
 9. DPH - DOKLADY (5 replies)
 10. Koľko za účtovníctvo? (24 replies)
 11. Maximálna suma pokladničného dokladu (7 replies)
 12. služba-vznik daňovej povinnosti (27 replies)
 13. Prijatý preddavok z ČR (75 replies)
 14. Prechod z JU na PU (52 replies)
 15. Sadzba DPH - ČR (2 replies)
 16. Leasing-poistné. (15 replies)
 17. postúpenie leasingu (4 replies)
 18. Prehľad podany o 1 den neskor...2000 Sk pokuta (11 replies)
 19. DPH z prenájmu nehnuteľnosti (4 replies)
 20. daňová kontrola - CD nosič? (19 replies)
 21. Doprava mimo EU (11 replies)
 22. DPH-§ 11 bod 4)písm.a) (1 replies)
 23. Faktúra v Kč (5 replies)
 24. Valutova pokladňa (9 replies)
 25. Účtovanie cez 042 (5 replies)
 26. Cestná daň a zmluva o prenájme vozidla (11 replies)
 27. Faktúra do ČR a DPH (38 replies)
 28. § 85 (7 replies)
 29. Platiteľ v SR a DE (21 replies)
 30. dodatočné daň. priznanie DPH (26 replies)
 31. registrácia DPH (17 replies)
 32. Fakturácia v CZK (3 replies)
 33. Stravné lístky po starom a po novom (12 replies)
 34. Nespotr.str.lístky do konca roka. (3 replies)
 35. Nespotr.str.lístky do konca roka. (0 replies)
 36. Fakturácia nákladov na ZSC (1 replies)
 37. SPP a DPH (18 replies)
 38. Zaradenie auta do podnikania (7 replies)
 39. Zasielateľ (0 replies)
 40. Nájom (10 replies)
 41. FA-UDAJE (3 replies)
 42. Predaný tovar - účet 504 (7 replies)
 43. Dane a nahrada za PN (3 replies)
 44. splátkový predaj a DPH (10 replies)
 45. Riadok 15 v daňovom priznaní o DPH (2 replies)
 46. registrácia pre DPH zahr.firmy na SR (0 replies)
 47. Stravné poukážky (4 replies)
 48. § 75 odst.3 zakona 222/2004 (19 replies)
 49. bločky z ERP po podaní daň.priznania (5 replies)
 50. Poistná udalosť (56 replies)
 51. Daňová povinnosť-deň dodania tovaru. (21 replies)
 52. Tlačivo k DPH (2 replies)
 53. DPH - JCD (1 replies)
 54. Vyšlé Fa za služby do EU podľa pargf.15,16 (3 replies)
 55. Vyplnenie priznania DPH (21 replies)
 56. Nakup a predaj SW (1 replies)
 57. Dátum dodania (11 replies)
 58. DPH - mesiac alebo štvrťrok (15 replies)
 59. Prijatá záloha a DPH (5 replies)
 60. Bločky ERP (11 replies)
 61. DPH - výpočet (4 replies)
 62. DPH priznanie (2 replies)
 63. DPH - priznanie za 06/2004 (8 replies)
 64. fakturovanie DPH za službu (6 replies)
 65. Dobropis a DPH (4 replies)
 66. Dovoz stroja na firemne ucely (1 replies)
 67. Faktúra z ČR (7 replies)
 68. PU-platby od súkr.osôb (17 replies)
 69. DPH a apríl 2004 (0 replies)
 70. Zaokrúhľovanie výkazu DPH (12 replies)
 71. DPH v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 72. § 69 "samozdanenie"-tovar s inštaláciou ... (0 replies)
 73. DPH a cestovne nahrady (2 replies)
 74. pohľadávky a DPH (7 replies)
 75. opravné DPH za 1 Q/04 (2 replies)
 76. Riadky daňového priznania (4 replies)
 77. prenájom bytu (3 replies)
 78. členenie DPH (1 replies)
 79. Zmluvne uroky z omeskania z CR ?????????? (3 replies)
 80. Vystaviť faktúru? (14 replies)
 81. Ostrá faktúra (1 replies)
 82. DPH_nakup software z Írska (1 replies)
 83. Súhrnný výkaz k DPH (0 replies)
 84. Technické služby podľa §15 ods.8 písm.b) (24 replies)
 85. DOBIERKA (10 replies)
 86. Stornovanie faktury! (3 replies)
 87. Súhrnný výkaz a premiestnenie tovaru (2 replies)
 88. Prerušenie živnosti (19 replies)
 89. Koeficient (1 replies)
 90. Autorádio ako daňový náklad? (42 replies)
 91. Nadobudnuty tovar z EU-samozdanenie (2 replies)
 92. živnostník - dokladovanie práce (7 replies)
 93. Opakované dodanie služby (7 replies)
 94. Stornovanie faktury! (5 replies)
 95. DPH-daň.priznanie (5 replies)
 96. riadok 25 DPH priznania - oprava odpocitanej dane (45 replies)
 97. Operatívny prenájom osobného automobilu (3 replies)
 98. Započítanie pohľadávok v JU (7 replies)
 99. Poskytnutie zálohy do iného ČŠ (6 replies)
 100. Metodický pokyn k podávaniu DP a súhr. výk. (0 replies)
 101. Leasing a DPH (3 replies)
 102. Anka (1 replies)
 103. DVP a Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch... (3 replies)
 104. DPH a organizačná zložka (4 replies)
 105. Suhrnny vykaz DPH-tlacivo (1 replies)
 106. Prenájom obch. priestorov (3 replies)
 107. DHP pri aute (1 replies)
 108. Riadky DPH a trpjstr.obchod (3 replies)
 109. DPH - nadmerný odpočet (4 replies)
 110. daň z príjmu (12 replies)
 111. zálohové platby (1 replies)
 112. zaloha a DPH (29 replies)
 113. Odpočítať DPH? (31 replies)
 114. Súhrnný výkaz (3 replies)
 115. Doprava pre celna EU (4 replies)
 116. súhrnný výkaz DPH (12 replies)
 117. poučenie k súhrnnému výkazu (2 replies)
 118. dobropisy k vývozu do 1.5.2004 (6 replies)
 119. Nové tlačivo DPH a živnostník (2 replies)
 120. Daňové priznanie (2 replies)
 121. Datum prepoctu kurzom NBS (11 replies)
 122. Zahraničné odoslané dobropisy do EÚ (1 replies)
 123. stravne (25 replies)
 124. § 69 (1 replies)
 125. inzercia (0 replies)
 126. Postupenie leasingu-DPH (5 replies)
 127. náklady na ošetrenie (17 replies)
 128. Anka (18 replies)
 129. Kurzové rozdiely (5 replies)
 130. DPH A ANALYTIKA (3 replies)
 131. odkup pohladavky (8 replies)
 132. Metodický pokyn DRSR k DPH (1 replies)
 133. Staré záväzky v JÚ (10 replies)
 134. Kúpno predajna zmluva na know how (0 replies)
 135. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností (5 replies)
 136. kurzovy rozdiel (10 replies)
 137. DPH pri predaji firemneho automobilu (7 replies)
 138. krátenie koeficientom (124 replies)
 139. Poradca 11-12/2004 (9 replies)
 140. Účtovanie leasingu a plynu podľa splátkového kalendára (1 replies)
 141. preprava v EU a DPH (0 replies)
 142. Prenajom vozidla do CR (7 replies)
 143. vyherne automaty a DPH (1 replies)
 144. Zostatok v pokladni (5 replies)
 145. Doklad pri nadobudnutí tovaru z IČŠ v tuzemsku (4 replies)
 146. Odpisy a daň. priznanie (16 replies)
 147. Podpisy na faktúre - Váš názor (8 replies)
 148. Súhrnný výkaz DPH (3 replies)
 149. Miesto dodania služby a tovaru - usmernenia DR (13 replies)
 150. dohoda o vykonaní práce (4 replies)
 151. DPH pri nadobudnuti tovaru z cl.st.EU (32 replies)
 152. účtovanie rezervného fondu do SP (6 replies)
 153. Zdanitelne plnenie (5 replies)
 154. Dobropis z Nemecka (2 replies)
 155. Údaje na faktúre (4 replies)
 156. postupenie pohladavky a kurz.strata (1 replies)
 157. Faktúra do EÚ (26 replies)
 158. Odmena pracovníka (9 replies)
 159. DATUM (16 replies)
 160. Faktúry od Slov.plyn.priem. (1 replies)
 161. Znova preprava (8 replies)
 162. Práca na dohodu (2 replies)
 163. Pracujem na dohodu (4 replies)
 164. Ako sa vratit k pausalnej dani... (4 replies)
 165. Návrh novely zákona o DPH (1 replies)
 166. Vývoz služieb podľa § 15ods. 8 - určite sa neuvádzajú do DP? (10 replies)
 167. Fakturácia prenájmu (26 replies)
 168. Rezerva na pohľadávky (2 replies)
 169. Dodatočné odpočítanie DPH (10 replies)
 170. odvod DPH pri zahr. dodávateľovi (8 replies)
 171. DPH - výkup ojazdeného auta predajcom. (1 replies)
 172. Dary (1 replies)
 173. Daň z príjmu (10 replies)
 174. dan z predaja cennych papierov (7 replies)
 175. Priebežná účtovná závierka napr. k 30.6. (5 replies)
 176. Platba na zálohovú faktúru do tretích krajín (0 replies)
 177. Manzelkine auto. (15 replies)
 178. Preplácanie telefónnej prípojky zamestnancovi (3 replies)
 179. daň z predaja osobného automobilu (8 replies)
 180. Rovnomerné odpisy (1 replies)
 181. Účtovná závierka (16 replies)
 182. Konsolidovana uctovna zavierka (30 replies)
 183. Pomoc v hmotnej núdzi - tlačivo. (5 replies)
 184. ešte raz REFAKTURÁCIA DO EU (2 replies)
 185. Daňová kontrola (21 replies)
 186. Dodatočné daňové priznanie (13 replies)
 187. refakturácia do Čiech (8 replies)
 188. Suvaha a vysledovka (6 replies)
 189. dobrovolny platca DPH (3 replies)
 190. Daň z príjmu (1 replies)
 191. Penalizačne faktury a DPH (7 replies)
 192. Účtovanie preplatenej PN (2 replies)
 193. Základné imanie - s.r.o. (17 replies)
 194. fa za vytvorenie internet.stránky (7 replies)
 195. Dobierka (2 replies)
 196. Vznik daňovej povinnosti... (9 replies)
 197. Zmluva o výkone osobnej asistencie (8 replies)
 198. Umývanie auta (18 replies)
 199. SZČO a faktúry v cudzej mene (5 replies)
 200. Umorovana strata (4 replies)
 201. Prenájom nebytových priestorov (2 replies)
 202. Príjmové doklady, faktury a podpisy (39 replies)
 203. Dph a prefakturácia miezd (40 replies)
 204. Žiadosť-vrátenie nadmerného odpočtu za apríl 2004 (12 replies)
 205. Žiadosť-vrátenie nadmerného odpočtu za apríl 2004 (2 replies)
 206. Vyhotovenie "Dobropisu" (5 replies)
 207. registračná pokladňa a DPH (24 replies)
 208. Daňové priznanie k DPH (2 replies)
 209. faktury+sklad.evidencia (2 replies)
 210. Došlá faktúra (7 replies)
 211. Rodné číslo ako DIČ (24 replies)
 212. Prenájom nehnuteľnosti a DPH (2 replies)
 213. Vývoz služieb (3 replies)
 214. DPH - spracovateľské operácie na tovare (0 replies)
 215. Bankový výpis (54 replies)
 216. Faktura + sklad.evidenica. (2 replies)
 217. Obedy a účtovanie (1 replies)
 218. Trojstranny obchod (18 replies)
 219. Stranka danoveho riaditelstva (25 replies)
 220. Uhrada faktur (8 replies)
 221. Preprava zo SK do CZ (9 replies)
 222. Dožiadanie fa s DPH (5 replies)
 223. Platca DPH v SR aj v ČR (2 replies)
 224. DPH pri predaji tovaru za cenu nizsiu ako bola obstaravaciu (8 replies)
 225. Reklama a DPH (31 replies)
 226. špedícia (8 replies)
 227. ZC tech.zhodnotenia (0 replies)
 228. dobropis (2 replies)
 229. Splátkový kalendár z SPP (2 replies)
 230. Nehnuteľnosť a DPH (3 replies)
 231. LEASING (2 replies)
 232. DPH služba-sprostredkovanie predaja (13 replies)
 233. Platba na zálohovú faktúru do EÚ (31 replies)
 234. Pokladničné bloky bez náležitostí... (57 replies)
 235. Odpoče DPH - informácia (15 replies)
 236. Prekladateľské služby -zahraničie- DPH (1 replies)
 237. Cestovné náhrady SZČO (4 replies)
 238. Chyba v daňovom priznaní(dobropis)? (1 replies)
 239. NÁKUP HLINÍKA (5 replies)
 240. Účtovanie fondov v občianskom združení (0 replies)
 241. Tovar z EU a DPH (27 replies)
 242. Majiteľ sro(nie konateľ) a oprávnené výdavky (2 replies)
 243. DPH z pohonnych hmot (34 replies)
 244. EŠTE RAZ PREPRAVA (37 replies)
 245. Zahraničné faktúry a dátum prijatia tovaru na sklad (0 replies)
 246. Auto - kniha jázd (38 replies)
 247. Vyradenie majetku (2 replies)
 248. Daňovo uznateľné výdavky podnikateľa. (3 replies)
 249. účtovná uzavierka podnikateľa SR-ČR (3 replies)
 250. Platba z GB na účet - odmena za predaj (15 replies)