1. Usmernenie k leasingu (2 replies)
 2. Lekárska prehliadka (18 replies)
 3. Ochranná známka (9 replies)
 4. Reklamné predmety (2 replies)
 5. stavba - rekonštrukcia?? (1 replies)
 6. Deň zdaniteľného plnenia (2 replies)
 7. odložená daň (4 replies)
 8. pokladnicny doklad (4 replies)
 9. oprava účtovníctva (26 replies)
 10. Manko a DPH (38 replies)
 11. Prenájom (7 replies)
 12. vybavenie kancelárie do účtovníctva (3 replies)
 13. neskore dodane dokladov (5 replies)
 14. neskore dodane dokladov (7 replies)
 15. zamietnutý návrh na konkurz (0 replies)
 16. Daň z motorových vozidiel (303 replies)
 17. Daň z motorových vozidiel (2 replies)
 18. odpoč.položka a daň (3 replies)
 19. Auto vlozene do podnikania (6 replies)
 20. Výdavky??? (1 replies)
 21. sociálny fond (2 replies)
 22. Postúpenie lízingu (20 replies)
 23. Spoločník sro a jeho náklady (0 replies)
 24. Výkaz o majetku a záväzkoch (14 replies)
 25. vianočné pohľadnice (14 replies)
 26. Opakované dodávky od 1.1.2005 (2 replies)
 27. Zánik leasingovej zmluvy (0 replies)
 28. Ukončená daňová kontrola za 2.Q 2004 (2 replies)
 29. Factoringove sluzby (3 replies)
 30. Kontrola smerníc (10 replies)
 31. Dátum zaradenia auta do podnikania (13 replies)
 32. dopl.dochod.poist. a dan (2 replies)
 33. čo robiť aby mi bolo na porade odpovedané ? (7 replies)
 34. Zahr.fa-samozdanenie (5 replies)
 35. Leasing a kradez predmetu leasingu (2 replies)
 36. služobné auto-náklady (1 replies)
 37. Príslušenstvo k PC a odpisy (20 replies)
 38. prerušenie odpisov (18 replies)
 39. rekonštrukcia (16 replies)
 40. palety a účtovanie (12 replies)
 41. Účtovanie úroku z bežného účtu (15 replies)
 42. Faktura (5 replies)
 43. Odstúpenie od leasingu a DPH (17 replies)
 44. zálohová/vyúčtovacia faktúra (7 replies)
 45. služobné auto-súrne (0 replies)
 46. Zaokrúhľovanie koeficientu (7 replies)
 47. Výdavky budúcich období 383 (8 replies)
 48. Nezaplatené úroky z pôžičky (12 replies)
 49. zaradenie www stranky (6 replies)
 50. Refakturácia nájomného (25 replies)
 51. prispevok na samozamestnanie (17 replies)
 52. Pozrite si novelu LEASING OD 1.1.2005 (155 replies)
 53. DPH pri reklamných predmetoch (1 replies)
 54. Deň dodania tovaru (3 replies)
 55. DPH a preprava (0 replies)
 56. preprava (4 replies)
 57. 663 - Prijaté príspevky od FO (neziskovky) (1 replies)
 58. Vzor prihlasky k reg. danovnika (2 replies)
 59. Prijatie daru - nehnuteľnosti do s.r.o. (2 replies)
 60. DPH a soc. fond (5 replies)
 61. sklad (3 replies)
 62. Odložená daň (4 replies)
 63. Guláš z kurzov? (4 replies)
 64. Dobropis a koeficient (9 replies)
 65. občan zo zdravotným postihnutím-odvody (2 replies)
 66. Nákup tovaru z ČR od platcu DPH (2 replies)
 67. VÝKAZY k Daňovému priznaniu za rok 2004 (13 replies)
 68. platca DPH (4 replies)
 69. Vystavena faktura len na DPH! (1 replies)
 70. zase leasing (2 replies)
 71. DPH služby (6 replies)
 72. Nové pokyny DR k DPH (7 replies)
 73. Nové pokyny Daňového riaditeľstva k DPH (0 replies)
 74. Zaradenie PC do podnikania (7 replies)
 75. DPH A ČR (5 replies)
 76. Náhradná vojenská služba (4 replies)
 77. Ťarchopis - DPH (10 replies)
 78. DF z Čiech za prepravu Praha-Sereď !???? (2 replies)
 79. Soc. náklady? (3 replies)
 80. zvysovanie zahranicnych cest.nahrad (2 replies)
 81. fa z EU - prepočet (26 replies)
 82. účt. - nadácia - JÚ (1 replies)
 83. Vystavenie faktúry (2 replies)
 84. zahr.Fa zo septembra (9 replies)
 85. odpisy (11 replies)
 86. Ako počítať pokutu? (14 replies)
 87. 501?518? (3 replies)
 88. sukromne auto a zivnost (165 replies)
 89. DPH a služby (2 replies)
 90. bonifikácia (5 replies)
 91. Príjmy od dane oslobodené (82 replies)
 92. co je vyhodnejsie (3 replies)
 93. DPH za služby zahraničnému odberateľovi (2 replies)
 94. Ako odúčtovať rezervu na nevyčerpanú dovolenku prosím? (8 replies)
 95. Leasing (10 replies)
 96. notebook cez Quattro a JU /MRP (10 replies)
 97. vedenie JU (0 replies)
 98. Opäť leasing v Jú (1 replies)
 99. Reklama ako daňový výdavok (1 replies)
 100. Storno vyšlých faktúr (0 replies)
 101. úhrada z vlastného účtu (8 replies)
 102. Opravná faktúra (1 replies)
 103. TECHN.ZHRODN.PRENAJAT.BUDOVY A JEJ VYRADENIE (4 replies)
 104. odvod na zdravotne poistenie (8 replies)
 105. Cirkevná základná škola (4 replies)
 106. počítač + tlačiateň v JÚ (11 replies)
 107. DOBROPIS (3 replies)
 108. FA ZDP neskôr ako dátum vystavenia (1 replies)
 109. Návrh vyhlášky k ERP (0 replies)
 110. Faktúra vystavená pred dodaním tovaru (7 replies)
 111. Dovoz tovaru a DPH (2 replies)
 112. výdavky % z príjmu (10 replies)
 113. Sofvér - odpisy? JÚ (1 replies)
 114. Zdravotné, soc. poistenie ... (14 replies)
 115. Opäť kurzové rozdiely - JÚ (2 replies)
 116. OC (9 replies)
 117. Bezhotovostný presun (3 replies)
 118. Zdaňovanie (4 replies)
 119. Refakturácia (4 replies)
 120. Spločník s.r.o. - mandátna zmluva. (1 replies)
 121. Percentá z predaja (0 replies)
 122. kurzové rozdiely k 31.12.2004 (5 replies)
 123. Dodávateľská faktúra (11 replies)
 124. Valutová pokladňa v JÚ (1 replies)
 125. Fakturácia e-Target z ČR (3 replies)
 126. Daňové alebo nedaňové výnosy? (33 replies)
 127. Videokamera (9 replies)
 128. Výdavok ovplyvňujúci ZD v JÚ (26 replies)
 129. DPH A ZAHRANIČNÉ DF (2 replies)
 130. Postúpenie pohľadávky (1 replies)
 131. Krádež peňažnej hotovosti (70 replies)
 132. Majetok daný do užívania (2 replies)
 133. Platia pre študentov iné podmienky?? (0 replies)
 134. Súdny spor : zamestnávateľ - zamestnanec (5 replies)
 135. Naklad alebo technicke zhodnotenie (5 replies)
 136. Visa karta (1 replies)
 137. Zdanitelne plnenie DPH (3 replies)
 138. DPH a stavebné práce (9 replies)
 139. Nákup stroja z Nemecka (2 replies)
 140. kancelársky nábytok (15 replies)
 141. Tvorba a predaj software (1 replies)
 142. Zháňať FA? (4 replies)
 143. DPH - nadobudatel §7, Prispevkova org. (6 replies)
 144. FA pred ZP - týka sa to aj služieb? (9 replies)
 145. Ťažné zariadenie a prívesný vozík (3 replies)
 146. Poplatok za ČLENSKÉ ?!?!?! (9 replies)
 147. Technické zhodnotenie odpísaného HIM a NIM (0 replies)
 148. Nadobudnutie tovaru mimo územia EÚ (1 replies)
 149. Registrácia v ČR (1 replies)
 150. Prepočet kurzom eur-účet (10 replies)
 151. služba- dátum účt. prípadu ? (0 replies)
 152. Opatrenie č. 565/2003 -príloha (5 replies)
 153. Fakturovať s DPH alebo bez??? (4 replies)
 154. odpisovanie pocitaca (16 replies)
 155. Daňová kontrola a priebežné vedenie účtovníctva (26 replies)
 156. Lízing (12 replies)
 157. Dátum uplatnenia DPH (1 replies)
 158. Účtovná závierka (7 replies)
 159. Čo s licenciami ? (3 replies)
 160. DPH nad 50.000 a príjmový pokl.doklad? (5 replies)
 161. koncesionárske poplatky (27 replies)
 162. Dovoz služieb do 30.4.04 - bez DPH???? (1 replies)
 163. Školenie a občerstvenie (16 replies)
 164. Ešte raz opakované dodanie služieb (4 replies)
 165. Neplátca- Dodanie služby zo Švajčiarska (5 replies)
 166. Nárok na stravné v EUR (2 replies)
 167. pôžičky (0 replies)
 168. Zákon o miestnych daniach - daň z motorových vozidiel (84 replies)
 169. Občan a DPH (11 replies)
 170. Prerušenie živnosti a odpisy (1 replies)
 171. Zálohy a kurzový rozdiel (3 replies)
 172. Auto vyradené z majetku firmy. (2 replies)
 173. Znizenie zakladu dane (2 replies)
 174. Prezutie pneumatík (4 replies)
 175. kurzovy prepocet (2 replies)
 176. Zimné pneumatiky (20 replies)
 177. kurzové rozdiely (7 replies)
 178. očkovanie , kolky zo soc.fondu (1 replies)
 179. Hospodárske obdobie (10 replies)
 180. náležitosti dobrovol.registrácie (2 replies)
 181. Paušálne výdavky 25% (9 replies)
 182. Kalendáre (11 replies)
 183. Bankové poplatky a ich krátenie (5 replies)
 184. účtovanie v nadácii (2 replies)
 185. starobný dôchodca a DDP (0 replies)
 186. žalúzie ako DHM? (13 replies)
 187. Refakturácia služieb (4 replies)
 188. zákazka zadaná chránenej dielne (0 replies)
 189. Firemne auto (6 replies)
 190. Ako zdaniť odmenu sprostredkovateľa DSS (6 replies)
 191. Znova- cestovný príkaz (24 replies)
 192. výdavky % z prijmu (2 replies)
 193. bloková pokuta (22 replies)
 194. IAS International Accounting Standards (3 replies)
 195. odmena konateľa (5 replies)
 196. Pôžička - úroky (3 replies)
 197. Vazeny priemer (4 replies)
 198. Nové daňové priznanie k DPH na rok 2005 (3 replies)
 199. Pristrešok na rampe (0 replies)
 200. Auto-N1-Tech.zh.-ČR (3 replies)
 201. daňová úľava pri otvorení živnosti (4 replies)
 202. Predaj Firemného auta (5 replies)
 203. Odpisy budovy danej do prenájmu (6 replies)
 204. Platby SIPO v JU - náklad ? (9 replies)
 205. Nájom nebytových priestorov (3 replies)
 206. informačné katalógy (3 replies)
 207. JÚ - Výkaz o majetku a záväzkoch (1 replies)
 208. cestovne (2 replies)
 209. Je to podľa Vás v poriadku? (9 replies)
 210. obnova kreditu cez BÚ (3 replies)
 211. DPH a ČESKÁ REPUBLIKA (8 replies)
 212. Inventúry (10 replies)
 213. Sprostredkovateľská činnosť - DzP (0 replies)
 214. Daň z prevodu-garáž, nebytový priestor (0 replies)
 215. lizing a skoncenie podnikania (1 replies)
 216. Limit v pokladnici (2 replies)
 217. Vedľajší pracovný pomer (4 replies)
 218. SPROSTREDKOVANIE VÝROBY (2 replies)
 219. SPROSTREDKOVANIE VÝROBY (8 replies)
 220. Predaj stravných lístkov (11 replies)
 221. vakcíny... (7 replies)
 222. Prenájom nehnuteľnosti a daň. priznanie (0 replies)
 223. Záloha zaplatená do EÚ (13 replies)
 224. Invalid - podnikatel (4 replies)
 225. Cestovné príkazy (0 replies)
 226. C L O (3 replies)
 227. Paušálna daň a skutočné výdavky (20 replies)
 228. Nákup tovaru z členských krajín európskeho hospodárskeho priestoru (1 replies)
 229. Vrátená DPH (6 replies)
 230. vyplatený podiel na zisku do zahraníčia (0 replies)
 231. Nájomné a DPH pre neplátcu (6 replies)
 232. Kontrola DPH (27 replies)
 233. Hardisk-účtovanie (9 replies)
 234. Dobrovoľný platiteľ DPH (3 replies)
 235. Zakonny rezervny fond (16 replies)
 236. zamestnanie+živnosť (2 replies)
 237. Obchodné komory - aké účtovníctvo a doklady? (3 replies)
 238. Daň z príjmu SZČO (1 replies)
 239. Zdravotnícke zariadenie ako platca DPH (2 replies)
 240. Predaj HIM a odpisy (2 replies)
 241. archivacia dokladov (5 replies)
 242. Leazing - daňové odpisy zaokrúhľovanie (1 replies)
 243. Notebook + taška (2 replies)
 244. odpisovanie auta (13 replies)
 245. Technický preukaz vozidla IVECO (14 replies)
 246. Inventárna karta HIM (5 replies)
 247. Úhrady faktúr (4 replies)
 248. Cena pozemku (1 replies)
 249. Predaj veci vo vlastnictve. (1 replies)
 250. Daň z prechodu nehnuteľnosti od r. 2005 (46 replies)