1. Čiastkové plnenia (8 replies)
 2. Ako vystavit fa (7 replies)
 3. dph z phm (4 replies)
 4. Účtovanie dodávky tovaru a násl.montáže (10 replies)
 5. preventívna zdravotná prehliadka - daňový výdavok (3 replies)
 6. Obstaranie majetku vlastnou činnosťou (3 replies)
 7. PREPRAVA A DPH (1 replies)
 8. Zaúčtovanie prijatých faktúr (9 replies)
 9. DPH v cestovnych kanceláriach od 1.5.2004 (3 replies)
 10. Sluzobne cesty - dovoz tovaru (3 replies)
 11. cestovné náklady pre neziskové organizácie (6 replies)
 12. Splátkový kalendár (2 replies)
 13. Leasing a odpočet DPH (5 replies)
 14. Živnostník a podnikanie v Českej republike (2 replies)
 15. Reklamácie (1 replies)
 16. DPH na výstupe z prijatých úrokov (26 replies)
 17. Tlačivá DPH od 01.05.2004 (8 replies)
 18. Stručné info o DPH od DRSR (17 replies)
 19. Obrat 1.500.000,- Sk (2 replies)
 20. TOVAR V COLNOM SKLADE - Súrne (1 replies)
 21. Podpis na fa (3 replies)
 22. Prechod z JÚ na PÚ od 1.1.2005 (3 replies)
 23. Prepravné služby a DPH (5 replies)
 24. Príjmové a výdavkové doklady (38 replies)
 25. Doplnkove dochodkove poistenie (32 replies)
 26. daň z príjmov (3 replies)
 27. Bločky z ERP (3 replies)
 28. cestná daň (13 replies)
 29. Prepravné služby (9 replies)
 30. Cestná daň (1 replies)
 31. DPH obrat v jednoduchom uctovnictve (11 replies)
 32. technické zhodnotenie (6 replies)
 33. došlá fa z člen.štátu EU (7 replies)
 34. stravné lístky (78 replies)
 35. Dar (1 replies)
 36. Prílohy k daň. priznaniu? (1 replies)
 37. ele.regigistračná poladňa (30 replies)
 38. Firmy a ich IČ DPH (1 replies)
 39. Nové tlačivo DPH platné od 01.05.2004 (2 replies)
 40. Nové tlačivo DPH (0 replies)
 41. nadmerný odpočet DPH (2 replies)
 42. Prijaté faktúry a uplatn.DPH (83 replies)
 43. Fakturácia v EUR slovenskému zákazníkovi (13 replies)
 44. Stravné lístky vo vlastnom stravovaciom zariadení (1 replies)
 45. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch (20 replies)
 46. Zákon o účtovníctve (0 replies)
 47. Novela zákona o účtovníctve (0 replies)
 48. Zmena náležitostí faktúry (8 replies)
 49. Nový zákon o dani z pridanej hodnoty (0 replies)
 50. Nové náhrady za používanie cestných motorových vozidiel (0 replies)