1. Cestovné náhrady od.1.11.2004 (0 replies)
 2. Nerovnomerne rozvrhnuté úroky - leasing (0 replies)
 3. Prerušenie.živnosti a práca v ČR (0 replies)
 4. prefakturovanie (2 replies)
 5. poistenie v nezamestnanosti (2 replies)
 6. Tombola (3 replies)
 7. Odpisový plán (10 replies)
 8. Prenájom nehnuteľnosti firme identifikovanej pre daň v ČR (1 replies)
 9. Reklama ci spotreba ? Časové rozlišenie ? (4 replies)
 10. doklady (3 replies)
 11. Letenka, ubytovanie... (10 replies)
 12. danova kontrola (0 replies)
 13. tombola a daň (0 replies)
 14. Garaž ako majetok firmy (3 replies)
 15. Postupenie fin.lizingu (1 replies)
 16. refakturácia-s alebo bez DPH? (24 replies)
 17. Leasing a daňové náklady (13 replies)
 18. Predaj tovaru do Rakúska neplatcovi DPH (11 replies)
 19. Nedaňové náklady (4 replies)
 20. DPH pri fakturovaní služby do krajiny EÚ (6 replies)
 21. Darovanie vozidla a DPH (4 replies)
 22. Uctovanie v programe Alfa (5 replies)
 23. ročný koeficient (1 replies)
 24. Faktúra a DPH (2 replies)
 25. registracia DPH a zdruzenie (1 replies)
 26. Stravné lístky-predaj, zúčtovanie (4 replies)
 27. Predaj GARAZE a DPH (6 replies)
 28. Vzdelávacie služby a DPH (8 replies)
 29. Nákup valút v zmenárni (16 replies)
 30. FO-občan a prenajom nehnutelnosti (1 replies)
 31. Zaokrúhľovanie dokladov z ERP (2 replies)
 32. Danovy bonus (5 replies)
 33. občianske združenie (1 replies)
 34. Reklamácia (3 replies)
 35. Zdanit zasoby? (0 replies)
 36. ukončenie leasingu (3 replies)
 37. Nadobudnutie nehnuteľnosti vrámci exekúcie (1 replies)
 38. Príjem na sklad (2 replies)
 39. Pôžička od FO (6 replies)
 40. Zákon o zdravotnom poistení (0 replies)
 41. Peniaze z eurofondu (7 replies)
 42. Stravné - SZČO (3 replies)
 43. DP - praca v CR + zivnost v SR (0 replies)
 44. Dohoda o vyk.práce (5 replies)
 45. Účtovanie o DPH pri samozdanení (7 replies)
 46. usmernenie k DPH (3 replies)
 47. Nákup PHM v ČR (7 replies)
 48. Výpredaj skladu pod nák.cenu (14 replies)
 49. Oznámenie o výrobe, príjme a predaji liehu (23 replies)
 50. Ako sa nam dari ? (45 replies)
 51. Neskoro zaplatené preddavky (3 replies)
 52. Leasing do 1.1.2004 v JÚ (3 replies)
 53. Prislusenstvo k osobnemu automobilu (40 replies)
 54. sankcie za opravné DPH (7 replies)
 55. prenájom haly nepodnikatelom - sro-cke platcovi DPH (10 replies)
 56. STRAVNE SZCO ( co je to ine miesto ) (12 replies)
 57. DPH pri dovoze osobneho automobilu (3 replies)
 58. zamestnanie dôchodcu (0 replies)
 59. PRÍKAZNÁ ZMLUVA (7 replies)
 60. Mobil: Paušál aj Primakarta? (15 replies)
 61. PHM (5 replies)
 62. FA uhradená z nesprávneho účtu (9 replies)
 63. Inventúrne rozdiely - daňovo uznané? (8 replies)
 64. Kurzové rozdiely - JÚ (3 replies)
 65. DPH - Obstaranie nehnutelnosti (4 replies)
 66. Dovoz-faktúra-náležitosti (4 replies)
 67. Penále. (1 replies)
 68. Konatel s.r.o. a fondy (14 replies)
 69. daňové prázdniny (2 replies)
 70. Odvody, danove vydavky, jednoduche uctovnictvo? (4 replies)
 71. Finančný leasing-zmena (4 replies)
 72. DPH z prenájmu (5 replies)
 73. Fakturácia práv (3 replies)
 74. Registrácia za platiteľa DPH (53 replies)
 75. Zase prepočet cudzej meny (3 replies)
 76. Vlozenie PC do j. uctovnictva (18 replies)
 77. Účtovanie mesač.splatok leasing (4 replies)
 78. Vyvoz (9 replies)
 79. Odpisy (9 replies)
 80. Odložené dane (62 replies)
 81. záväzky v JÚ (11 replies)
 82. Nové poznámky k ÚZ (9 replies)
 83. Kadernicka (9 replies)
 84. Príjem vrátane cestovných nákladov (17 replies)
 85. Goodwill (17 replies)
 86. Odpočítateľné položky (4 replies)
 87. DPH z občerstvenia na školení (3 replies)
 88. Predaj os.automobilu platcom DPH (3 replies)
 89. Fakturácia "zádržného" (45 replies)
 90. Odmeny členom DR - tantiemy (5 replies)
 91. Pôžička a DPH (6 replies)
 92. Interný doklad pre vykonanie učt.zápisu (5 replies)
 93. stavebne prace v CR (2 replies)
 94. náklady v JÚ (7 replies)
 95. Tlačivo pre ERIKU527 (4 replies)
 96. Zápočet-kurz (2 replies)
 97. § 43-daň vyberaná zrážkou (0 replies)
 98. dodatočné daň. priznanie DPH (5 replies)
 99. Príspevková organizácia (30 replies)
 100. Odpis pri vyradenom majetku (4 replies)
 101. DPH pri nadobudnuti tovaru z EU (10 replies)
 102. Vývoz (5 replies)
 103. Znova leasing - v JÚ (5 replies)
 104. Predaj tovaru na splátky (2 replies)
 105. cestovna kancelaria a DPH (39 replies)
 106. cestná daň (7 replies)
 107. Určenie klasifik.produkcie (3 replies)
 108. DPH - nehnuteľnosti (7 replies)
 109. Výroba (2 replies)
 110. Danova kontrola - §49 ods.2 (20 replies)
 111. Parkovisko pre služ.auta - účtovanie (3 replies)
 112. príjmy zo sprostredkovania dôch.poistenia (0 replies)
 113. Nákup cez Triangel a JÚ (1 replies)
 114. Nepeňažný príjem (0 replies)
 115. Registracia zahraničného subjektu (4 replies)
 116. zdaňovanie odkúpeného obchodného podielu (2 replies)
 117. pokuta (12 replies)
 118. Pôžička (3 replies)
 119. jednoduche uctovnictvo (19 replies)
 120. Leasing prechádzajúci z roku 2003 do roku 2004 a jeho účtovanie (3 replies)
 121. SZČO a poistné (10 replies)
 122. Koberec , svietnik , váza - Daňovo uznané (4 replies)
 123. Tuzemska Fa - v zahr. mene (8 replies)
 124. účet 431 (13 replies)
 125. Darovaná nehnuteľnosť (11 replies)
 126. FD za službu z ČŠ EÚ (9 replies)
 127. predaj staršieho auta a DPH (6 replies)
 128. Predaj tovaru (5 replies)
 129. zamestnacec versus DOVP (6 replies)
 130. účtovanie pohľadávok zo zdravotnými poistovňami (5 replies)
 131. Kupa ojazdeneho auta z EU (0 replies)
 132. sluzobna cesta u SZCO (1 replies)
 133. úhrada čiaskového plnenia (3 replies)
 134. Mzda za školenie (14 replies)
 135. zalohova faktura, provizia a DPH (26 replies)
 136. DPH (13 replies)
 137. proforma faktura na sluzby bez riadnej - ako zauctovat (0 replies)
 138. Čo s neoprávnene fakturovanou DPH? (7 replies)
 139. súhlas správcu (9 replies)
 140. Kúpa ojazdeného osobného auta (38 replies)
 141. ERMON - klampiarske prace (3 replies)
 142. Miesto dodania služby,tovaru (17 replies)
 143. Služby §15odst.7 (2 replies)
 144. Rekl. predmety - DPH (22 replies)
 145. Úver (1 replies)
 146. Odpočet DPH (3 replies)
 147. Trojstranný obchod??? (17 replies)
 148. Náklady na strážneho psa? (3 replies)
 149. MAM formulár na vyplňovanie (5 replies)
 150. Dátum DPH (5 replies)
 151. Dátum tuz.dobropisu pre DP (2 replies)
 152. Zaradenie vozidla do majetky firmy (1 replies)
 153. tlačivá (2 replies)
 154. Predaj cenín - koeficient? (3 replies)
 155. uctovanie v cestovnej agenture (0 replies)
 156. Odpisy nehnuteľnosti (5 replies)
 157. Softér ako súčasť obstarávacej ceny majetku (6 replies)
 158. Dodatočné daňové priznanie DPH (8 replies)
 159. Odpis pohľadávok, záväzkov (17 replies)
 160. Úhrada faktúry v CM cez pokladňu (3 replies)
 161. Vrátená faktúra (40 replies)
 162. stránka MF SR 21.10. (2 replies)
 163. Odpočet DPH (1 replies)
 164. vystavenie faktúra (5 replies)
 165. Prevádzka a rozšírenie (0 replies)
 166. Poskytnutý preddavok do ČŠ (3 replies)
 167. Poplatok za mimocolne konanie (3 replies)
 168. Zase nove usmernenie k DPH (0 replies)
 169. Zaokrúhlenie DPH (5 replies)
 170. zamestnanie (0 replies)
 171. odborne skolenie (0 replies)
 172. odmena exekútora (16 replies)
 173. Finančná výpomoc (29 replies)
 174. DPH a splatkovy kalendar (3 replies)
 175. prenájom pozemku (16 replies)
 176. autorské výtlačky (1 replies)
 177. Refakturácia služieb (5 replies)
 178. SZCO a vklad auta do majetku (2 replies)
 179. DPH pri vybaveni robotnickej ubytovne (3 replies)
 180. finančná zábezpeka (2 replies)
 181. dátum účtovného prípadu (17 replies)
 182. Prenájom stroja (6 replies)
 183. karta diners club international (6 replies)
 184. Inzercia v zahraničnom časopise (5 replies)
 185. Nadobudnutie tovaru a odpočet DPH (38 replies)
 186. konštantný symbol na DPH (13 replies)
 187. FO dve autá (12 replies)
 188. Zúčtovanie zálohovej faktúry (2 replies)
 189. Kontrola na cestnú daň. (9 replies)
 190. Tak z toho by si malo MF SR a DR SR brať príklad (10 replies)
 191. Predčasné odkúpenie predmetu lízingu (1 replies)
 192. Z qartálneho plátcu na mesačného (8 replies)
 193. kolobech faktúr (10 replies)
 194. Zápočet faktúr pri úhrade (15 replies)
 195. PPD bez faktúry. (6 replies)
 196. Možnosť uplatniť DPH (4 replies)
 197. Predaj software vytvorený súkromnou osobou (8 replies)
 198. klampiarske prace v CR (1 replies)
 199. Kúpa automobilu v EÚ (6 replies)
 200. predplatné na r.2005 ako daňový výdavok (7 replies)
 201. faktúra EUR (5 replies)
 202. zasoby - drevo (3 replies)
 203. pracovné výtlačky (0 replies)
 204. Zlúčenie firiem (60 replies)
 205. Tovar z colného skladu - DPH (2 replies)
 206. dovoz/vývoz (8 replies)
 207. Faktúra za prenájom neplatiteľovi a koeficient. (28 replies)
 208. Faktúra s DPH alebo bez DPH? (3 replies)
 209. 6 zákonov o reforme zdravotníctva vrátené (27 replies)
 210. prevod výrobkov do výroby (0 replies)
 211. Nadobudnutie tovaru z EU. (6 replies)
 212. NBS- kurzový lístok - sobota (3 replies)
 213. DPH pri nákupe na splátky (6 replies)
 214. Predaj automobilu (6 replies)
 215. poistná udalosť (23 replies)
 216. Dan z prijmu pri predaji auta po dedeni (5 replies)
 217. Prenájom nehnuteľností - oslobodenie (2 replies)
 218. Lekáreň - DPH a koeficient (3 replies)
 219. Pes-zaúčtovanie (20 replies)
 220. DPH koeficient (16 replies)
 221. Nové opatrenie MFSR - postupy PÚ (2 replies)
 222. Kúpa televízoru a DPH...a daň z príjmu (3 replies)
 223. Účtovanie zásob (7 replies)
 224. auto v podnikani + naklady (1 replies)
 225. Zálohová faktúra (3 replies)
 226. Oznamovacia povinnosť (41 replies)
 227. Nadobudnutie tovaru z EU a DPH (2 replies)
 228. DPH a bločky za staré mesiace (62 replies)
 229. Prenájom (1 replies)
 230. dovoz tovaru z CR (4 replies)
 231. začiatočnik v JU (2 replies)
 232. V zbierke vyšla novela o dani z príjmov (0 replies)
 233. Rezignácia-samozdanenie a MRP (6 replies)
 234. Súhrný výkaz. (5 replies)
 235. Náklady na občerstvenie (7 replies)
 236. doklady z r. 2003 v JU (1 replies)
 237. Kupa HIM v EU s DPH ??? (21 replies)
 238. Soc.fond (86 replies)
 239. Dotaz..... (5 replies)
 240. DPH a reklamacia (0 replies)
 241. jednoduché učtovníctvo-jednoducho (10 replies)
 242. stavba (22 replies)
 243. Služby vykonávane mimo EÚ (2 replies)
 244. náklad DPH (23 replies)
 245. Faktúra a Čechy (4 replies)
 246. metrokarta (7 replies)
 247. Nepotrebný HIM - predaj súkromej osobe (6 replies)
 248. opäť DPH a strav.listky (4 replies)
 249. Odpočítateľné náklady u FO podnikateľov (8 replies)
 250. spoločník s.r.o. (6 replies)