1. Dane z príjmov v zahraničí (1 replies)
 2. Konkurz (5 replies)
 3. Amortizácia vozidla ! (6 replies)
 4. Kúpa HIM v decembri a odpisy (6 replies)
 5. STRATA - umorovanie (57 replies)
 6. uroky z poziciek (4 replies)
 7. Výpoveď (3 replies)
 8. predaj úžitkového auta (4 replies)
 9. znova cestna daň (4 replies)
 10. patrím do remeselných činnosti (9 replies)
 11. Preplatok poistenia za automobil (4 replies)
 12. technické zhodnot. alebo oprava? (5 replies)
 13. predaj podniku (6 replies)
 14. Chyba v daň.priznaní (4 replies)
 15. automobil a ukoncenie podnikania (8 replies)
 16. DPH a PHARE (0 replies)
 17. DPH - služby, tovar (14 replies)
 18. pomocné práce (2 replies)
 19. Kúpa pohľadávky (12 replies)
 20. CASH FLOW (31 replies)
 21. Občianske združenie (14 replies)
 22. tech.zhod. prenajateho majetku (9 replies)
 23. predaj auta (2 replies)
 24. Nezdaniteľná časť ZD na manželku (203 replies)
 25. predaj auta (3 replies)
 26. poplatok - pošta (9 replies)
 27. Povinné zmluvné poistenie (7 replies)
 28. účastnícky poplatok (2 replies)
 29. Mesačný platca DPH (9 replies)
 30. Zdanenie príjmu zo zahraničia (19 replies)
 31. Súrne, prosím!!! (8 replies)
 32. bloček z apríla (4 replies)
 33. podiel na zisku a daň (5 replies)
 34. Rodinný prislušnici- naklady (7 replies)
 35. uplatnenie odpočtu DPH (4 replies)
 36. plnenia zo SF (5 replies)
 37. PHM-účtovanie (13 replies)
 38. Zálohy v JÚ (3 replies)
 39. účtovanie refakturácie (1 replies)
 40. požičanie mobilného telefónu (5 replies)
 41. Hygienické a čistiace potreby (8 replies)
 42. Nákup PHM v zahraničí a DPH (2 replies)
 43. zamietnuty konkurz + socialka (0 replies)
 44. Reklamné a propagačné predmety (3 replies)
 45. Cestovné náhrady a daň (4 replies)
 46. Zdaniteľná osoba (6 replies)
 47. Štvrťročné prehľady (20 replies)
 48. danove priznanie (5 replies)
 49. Ako zaúčtuje DPH neplátca DPH??? (28 replies)
 50. Úroky na účte (4 replies)
 51. Trieda 1-Budovy atď. (6 replies)
 52. Ročné zúčtovanie dane (0 replies)
 53. Poštovné (1 replies)
 54. Soft PÚ - OMEGA (1 replies)
 55. doplnkové dôchodkové poistenie (1 replies)
 56. Predaj auta a fakturácia s daňou alebo bez? (4 replies)
 57. Úroky z pôžičky (68 replies)
 58. Barter clearing (10 replies)
 59. Leasing a uplatnenie DPH (7 replies)
 60. Odpustené penále zo SP - štátna pomoc (13 replies)
 61. Kúpa nákladneho vozidla v krajine EÚ a DPH (2 replies)
 62. DPH a ubytovanie (3 replies)
 63. OP k pohľadávkam (0 replies)
 64. Daňový bonus (7 replies)
 65. Splatnosť faktúr (6 replies)
 66. umorovanie straty (0 replies)
 67. Akým kurzom účtovať? (2 replies)
 68. DPH za služby do tretej krajiny (8 replies)
 69. Koncoročná inventarizácia (11 replies)
 70. Služba (0 replies)
 71. OPAKOVANÉ PLNENIE (1 replies)
 72. Omyl spôsobený bankou (10 replies)
 73. novela DPH (2 replies)
 74. zrážkova daň (0 replies)
 75. daňové - účtovné odpisy (32 replies)
 76. Stravné lístky a živnostník (14 replies)
 77. pokuta za nespravne vedenie uctov. (2 replies)
 78. Cestovne naklady (1 replies)
 79. Preplatok na dani (1 replies)
 80. Odložená daň (0 replies)
 81. Dve vozidlá v nákladoch (3 replies)
 82. Daňové výdavky po zaplatení (51 replies)
 83. marketingové služby do zahraničia (5 replies)
 84. Vymáhanie pohľadávok (0 replies)
 85. Založenie sro (2 replies)
 86. odvody vs. zavazky? (5 replies)
 87. know-how (2 replies)
 88. Zmena cestovnych nahrad (10 replies)
 89. Koncesia ? a čo s ňou (3 replies)
 90. Daňový doklad (19 replies)
 91. Správne účtovanie splátok (4 replies)
 92. Mobil (8 replies)
 93. Kúpa pneumatík na auto na leasing (9 replies)
 94. Leasing-predaj (0 replies)
 95. Doprava-fakturácia (4 replies)
 96. vianočný kredit od Orange (3 replies)
 97. Ďalšie usmernenie k DPH (6 replies)
 98. reklamné predmety (6 replies)
 99. Zdaniteľné plnenie (3 replies)
 100. Odpočet DPH (3 replies)
 101. Rezervný fond (31 replies)
 102. Literatúra o jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 103. reprezentačné (8 replies)
 104. bankový úver (17 replies)
 105. odpocet straty (21 replies)
 106. obrat v dph do 30.4. (5 replies)
 107. občerstvenie pri nadčasoch (1 replies)
 108. stravné a vreckové (5 replies)
 109. Rezerva na opravu HIM (18 replies)
 110. Odpočet daňovej straty za rok 2003 (6 replies)
 111. Faktura bez zakladu dane (29 replies)
 112. Vymáhaná pohľadávka a možnosť odpočtu DPH (4 replies)
 113. danove naklady za sluzby (5 replies)
 114. Živnostník a výživné (8 replies)
 115. Zatriedenie služby pre DPH (1 replies)
 116. Neplátca a DPH z ČŠ (3 replies)
 117. ako zvýšiť náklady a znížiť daňovú povinnosť? (75 replies)
 118. úhrada faktúry v hotovosti (14 replies)
 119. I NEED HELP- Závierka za časť podniku- je to vôbec možné?!?!?!? (0 replies)
 120. Usmernenie k leasingu (2 replies)
 121. Lekárska prehliadka (18 replies)
 122. Ochranná známka (9 replies)
 123. Reklamné predmety (2 replies)
 124. stavba - rekonštrukcia?? (1 replies)
 125. Deň zdaniteľného plnenia (2 replies)
 126. odložená daň (4 replies)
 127. pokladnicny doklad (4 replies)
 128. oprava účtovníctva (26 replies)
 129. Manko a DPH (38 replies)
 130. Prenájom (7 replies)
 131. vybavenie kancelárie do účtovníctva (3 replies)
 132. neskore dodane dokladov (5 replies)
 133. neskore dodane dokladov (7 replies)
 134. zamietnutý návrh na konkurz (0 replies)
 135. Daň z motorových vozidiel (303 replies)
 136. Daň z motorových vozidiel (2 replies)
 137. odpoč.položka a daň (3 replies)
 138. Auto vlozene do podnikania (6 replies)
 139. Výdavky??? (1 replies)
 140. sociálny fond (2 replies)
 141. Postúpenie lízingu (20 replies)
 142. Spoločník sro a jeho náklady (0 replies)
 143. Výkaz o majetku a záväzkoch (14 replies)
 144. vianočné pohľadnice (14 replies)
 145. Opakované dodávky od 1.1.2005 (2 replies)
 146. Zánik leasingovej zmluvy (0 replies)
 147. Ukončená daňová kontrola za 2.Q 2004 (2 replies)
 148. Factoringove sluzby (3 replies)
 149. Kontrola smerníc (10 replies)
 150. Dátum zaradenia auta do podnikania (13 replies)
 151. dopl.dochod.poist. a dan (2 replies)
 152. čo robiť aby mi bolo na porade odpovedané ? (7 replies)
 153. Zahr.fa-samozdanenie (5 replies)
 154. Leasing a kradez predmetu leasingu (2 replies)
 155. služobné auto-náklady (1 replies)
 156. Príslušenstvo k PC a odpisy (20 replies)
 157. prerušenie odpisov (18 replies)
 158. rekonštrukcia (16 replies)
 159. palety a účtovanie (12 replies)
 160. Účtovanie úroku z bežného účtu (15 replies)
 161. Faktura (5 replies)
 162. Odstúpenie od leasingu a DPH (17 replies)
 163. zálohová/vyúčtovacia faktúra (7 replies)
 164. služobné auto-súrne (0 replies)
 165. Zaokrúhľovanie koeficientu (7 replies)
 166. Výdavky budúcich období 383 (8 replies)
 167. Nezaplatené úroky z pôžičky (12 replies)
 168. zaradenie www stranky (6 replies)
 169. Refakturácia nájomného (25 replies)
 170. prispevok na samozamestnanie (17 replies)
 171. Pozrite si novelu LEASING OD 1.1.2005 (155 replies)
 172. DPH pri reklamných predmetoch (1 replies)
 173. Deň dodania tovaru (3 replies)
 174. DPH a preprava (0 replies)
 175. preprava (4 replies)
 176. 663 - Prijaté príspevky od FO (neziskovky) (1 replies)
 177. Vzor prihlasky k reg. danovnika (2 replies)
 178. Prijatie daru - nehnuteľnosti do s.r.o. (2 replies)
 179. DPH a soc. fond (5 replies)
 180. sklad (3 replies)
 181. Odložená daň (4 replies)
 182. Guláš z kurzov? (4 replies)
 183. Dobropis a koeficient (9 replies)
 184. občan zo zdravotným postihnutím-odvody (2 replies)
 185. Nákup tovaru z ČR od platcu DPH (2 replies)
 186. VÝKAZY k Daňovému priznaniu za rok 2004 (13 replies)
 187. platca DPH (4 replies)
 188. Vystavena faktura len na DPH! (1 replies)
 189. zase leasing (2 replies)
 190. DPH služby (6 replies)
 191. Nové pokyny DR k DPH (7 replies)
 192. Nové pokyny Daňového riaditeľstva k DPH (0 replies)
 193. Zaradenie PC do podnikania (7 replies)
 194. DPH A ČR (5 replies)
 195. Náhradná vojenská služba (4 replies)
 196. Ťarchopis - DPH (10 replies)
 197. DF z Čiech za prepravu Praha-Sereď !???? (2 replies)
 198. Soc. náklady? (3 replies)
 199. zvysovanie zahranicnych cest.nahrad (2 replies)
 200. fa z EU - prepočet (26 replies)
 201. účt. - nadácia - JÚ (1 replies)
 202. Vystavenie faktúry (2 replies)
 203. zahr.Fa zo septembra (9 replies)
 204. odpisy (11 replies)
 205. Ako počítať pokutu? (14 replies)
 206. 501?518? (3 replies)
 207. sukromne auto a zivnost (165 replies)
 208. DPH a služby (2 replies)
 209. bonifikácia (5 replies)
 210. Príjmy od dane oslobodené (82 replies)
 211. co je vyhodnejsie (3 replies)
 212. DPH za služby zahraničnému odberateľovi (2 replies)
 213. Ako odúčtovať rezervu na nevyčerpanú dovolenku prosím? (8 replies)
 214. Leasing (10 replies)
 215. notebook cez Quattro a JU /MRP (10 replies)
 216. vedenie JU (0 replies)
 217. Opäť leasing v Jú (1 replies)
 218. Reklama ako daňový výdavok (1 replies)
 219. Storno vyšlých faktúr (0 replies)
 220. úhrada z vlastného účtu (8 replies)
 221. Opravná faktúra (1 replies)
 222. TECHN.ZHRODN.PRENAJAT.BUDOVY A JEJ VYRADENIE (4 replies)
 223. odvod na zdravotne poistenie (8 replies)
 224. Cirkevná základná škola (4 replies)
 225. počítač + tlačiateň v JÚ (11 replies)
 226. DOBROPIS (3 replies)
 227. FA ZDP neskôr ako dátum vystavenia (1 replies)
 228. Návrh vyhlášky k ERP (0 replies)
 229. Faktúra vystavená pred dodaním tovaru (7 replies)
 230. Dovoz tovaru a DPH (2 replies)
 231. výdavky % z príjmu (10 replies)
 232. Sofvér - odpisy? JÚ (1 replies)
 233. Zdravotné, soc. poistenie ... (14 replies)
 234. Opäť kurzové rozdiely - JÚ (2 replies)
 235. OC (9 replies)
 236. Bezhotovostný presun (3 replies)
 237. Zdaňovanie (4 replies)
 238. Refakturácia (4 replies)
 239. Spločník s.r.o. - mandátna zmluva. (1 replies)
 240. Percentá z predaja (0 replies)
 241. kurzové rozdiely k 31.12.2004 (5 replies)
 242. Dodávateľská faktúra (11 replies)
 243. Valutová pokladňa v JÚ (1 replies)
 244. Fakturácia e-Target z ČR (3 replies)
 245. Daňové alebo nedaňové výnosy? (33 replies)
 246. Videokamera (9 replies)
 247. Výdavok ovplyvňujúci ZD v JÚ (26 replies)
 248. DPH A ZAHRANIČNÉ DF (2 replies)
 249. Postúpenie pohľadávky (1 replies)
 250. Krádež peňažnej hotovosti (70 replies)