1. Daňové výdavky (1 replies)
 2. DPH na dobropise k faktúre z min.roku (5 replies)
 3. Leasing a odpisy (12 replies)
 4. Prepreva osôb a DPH (15 replies)
 5. náležitosti fa. z tretích krajín (5 replies)
 6. Zovšeobecnené dopyty na DRSR (0 replies)
 7. DPH z provizie za stravne listky (2 replies)
 8. DPH pri dodaní služieb (17 replies)
 9. Sprostredkovanie predaja akcií (0 replies)
 10. Učtovanie preddavkov v PU (8 replies)
 11. Kupa osob.autom. a DPH (3 replies)
 12. Vratim sa k DIC a IC DPH na fakturach (33 replies)
 13. poklad.doklady a IČ DPH (1 replies)
 14. Názov riadku dátumu na faktúre (10 replies)
 15. DPH pri fakturovaných úrokoch (9 replies)
 16. Daň.Priznanie za r.2003 (5 replies)
 17. Devízový zákon (2 replies)
 18. DPH pri vyslej fakture (3 replies)
 19. IC pre DPH (3 replies)
 20. Čiastkové plnenia (8 replies)
 21. Ako vystavit fa (7 replies)
 22. dph z phm (4 replies)
 23. Účtovanie dodávky tovaru a násl.montáže (10 replies)
 24. preventívna zdravotná prehliadka - daňový výdavok (3 replies)
 25. Obstaranie majetku vlastnou činnosťou (3 replies)
 26. PREPRAVA A DPH (1 replies)
 27. Zaúčtovanie prijatých faktúr (9 replies)
 28. DPH v cestovnych kanceláriach od 1.5.2004 (3 replies)
 29. Sluzobne cesty - dovoz tovaru (3 replies)
 30. cestovné náklady pre neziskové organizácie (6 replies)
 31. Splátkový kalendár (2 replies)
 32. Leasing a odpočet DPH (5 replies)
 33. Živnostník a podnikanie v Českej republike (2 replies)
 34. Reklamácie (1 replies)
 35. DPH na výstupe z prijatých úrokov (26 replies)
 36. Tlačivá DPH od 01.05.2004 (8 replies)
 37. Stručné info o DPH od DRSR (17 replies)
 38. Obrat 1.500.000,- Sk (2 replies)
 39. TOVAR V COLNOM SKLADE - Súrne (1 replies)
 40. Podpis na fa (3 replies)
 41. Prechod z JÚ na PÚ od 1.1.2005 (3 replies)
 42. Prepravné služby a DPH (5 replies)
 43. Príjmové a výdavkové doklady (38 replies)
 44. Doplnkove dochodkove poistenie (32 replies)
 45. daň z príjmov (3 replies)
 46. Bločky z ERP (3 replies)
 47. cestná daň (13 replies)
 48. Prepravné služby (9 replies)
 49. Cestná daň (1 replies)
 50. DPH obrat v jednoduchom uctovnictve (11 replies)
 51. technické zhodnotenie (6 replies)
 52. došlá fa z člen.štátu EU (7 replies)
 53. stravné lístky (78 replies)
 54. Dar (1 replies)
 55. Prílohy k daň. priznaniu? (1 replies)
 56. ele.regigistračná poladňa (30 replies)
 57. Firmy a ich IČ DPH (1 replies)
 58. Nové tlačivo DPH platné od 01.05.2004 (2 replies)
 59. Nové tlačivo DPH (0 replies)
 60. nadmerný odpočet DPH (2 replies)
 61. Prijaté faktúry a uplatn.DPH (83 replies)
 62. Fakturácia v EUR slovenskému zákazníkovi (13 replies)
 63. Stravné lístky vo vlastnom stravovaciom zariadení (1 replies)
 64. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch (20 replies)
 65. Zákon o účtovníctve (0 replies)
 66. Novela zákona o účtovníctve (0 replies)
 67. Zmena náležitostí faktúry (8 replies)
 68. Nový zákon o dani z pridanej hodnoty (0 replies)
 69. Nové náhrady za používanie cestných motorových vozidiel (0 replies)