1. prenajom rekl.plochy - dph (1 replies)
 2. Platia limity na odvody do SP suhrnne alebo za kazdu cinnost samostatne (0 replies)
 3. Osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH. Musí odberateľ platiť DPH? (1 replies)
 4. Už vám prišli preplatky z RZZP? (11 replies)
 5. Výhra v konkurze a uctovanie (1 replies)
 6. Aký program na české podvojné účtovníctvo? (1 replies)
 7. Faktura O2 (1 replies)
 8. Ako preukázať podiel % používania firem.auta na podnik.a súkr. účely? (2 replies)
 9. platenie zdravotných odvodov z podielov na zisku - vyplatenie viacerých rokov naraz (8 replies)
 10. Dátum plnenia pri nákupe z členskej krajiny EÚ (2 replies)
 11. Dovoz použitého autobusu z krajiny mimo EU - čo obnáša? (5 replies)
 12. Prenesenie daňovej povinnosti (1 replies)
 13. prúčtovanie úveru z 461 na 479 (0 replies)
 14. Musím sa spätne registrovať pre DPH §7 - služba poskytnutá do EU plátcovi DPH? (0 replies)
 15. použitie automobilu na prac. cestu (14 replies)
 16. Odpredaj rest.zariadenia - prevadzky (4 replies)
 17. Kontrolný výkaz - nový vzor, poučenie, finančný spravodajca 1.1.2017 (2 replies)
 18. Dá sa tento doklad použiť v účtovníctve? (2 replies)
 19. Daňový bonus na deti pri odpočítávaní straty (8 replies)
 20. DPH - neuplatnenie odpočtu DPH (2 replies)
 21. IČ DPH (7 replies)
 22. El.schránky a zahr.osoby (3 replies)
 23. Nemocenská dávka prišla na účet firmy, ako zaúčtovať? (3 replies)
 24. Refakturácia prác s prenosom daň.povinnosti (2 replies)
 25. Ako dohlásiť vystavenú faktúru do DPH a KV, keď na jej pôvodné číslo už je nahlásený iný odberateľ? (2 replies)
 26. nevyfakturované dodávky vs. rezervy (1 replies)
 27. vyradenie (neodpísaného) majetku z účtovníctva (0 replies)
 28. DPH - dodanie tovaru SK plátcu CZ plátcom do Čiech (3 replies)
 29. Ako postupovať ak klient uhradil faktúru inej spoločnosti z účtu úplne inej spoločnosti? (1 replies)
 30. Predaj bytu - tovaru pod nákupnú cenu (0 replies)
 31. Prebratie účtovníctva (2 replies)
 32. Prefakturácia (2 replies)
 33. účtovanie exekúcie podľa splátk.kalendára - ako? (0 replies)
 34. ako optimalizovat: Materska dovolenka otca + konatel v sro + podpora na UP (7 replies)
 35. SZČO (prepravca) a stravné na zahraničnej pracovnej ceste. (15 replies)
 36. Faktúry od firmy Envato Pty Ltd Australia (10 replies)
 37. Môže kúpiť rozostavanú nehnuteľnosť za účelom predaja po dokončení? (2 replies)
 38. Uctovanie kupy os.automobilu (1 replies)
 39. Uprava ZD transferove ceny (0 replies)
 40. Može si byvale vedenie firmy narokovat preplatok RZZP za rok 2015? (7 replies)
 41. Pokuta DÚ-úhrada (4 replies)
 42. ako zauctujem v r.2016 pohyb na ban.ucte z roku 2015 ? (1 replies)
 43. Ako zaučtovat chybajucu uzavierku z kasy? (1 replies)
 44. student, SZCO a zamestnana zaroven robí 1.krát priznanie (3 replies)
 45. Ako zaúčtovať u dlžníka postúpenie jeho záväzku na nového dlžníka? (1 replies)
 46. Ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 47. Postúpenie pohľadávok (4 replies)
 48. Ročné zúčtovanie poistného RZP-preplatok, účtovanie. (5 replies)
 49. ako mám evidovať zahraničné došlé faktúry v MRP (9 replies)
 50. Prenesenie daňovej povinnosti MsBP (9 replies)
 51. Ako oznámiť daňovému úradu, že už motorové vozidlo nepoužívam na podnikanie? (3 replies)
 52. Registračná povinnosť pre DPH podľa § 7 zákona o DPH (0 replies)
 53. Sirup - zaradenie do colného sadzobníka (4 replies)
 54. PN a pracovník s odvodovou úľavou (1 replies)
 55. zaradiť do účtovníctva? (0 replies)
 56. TOP - pohľadávky (1 replies)
 57. Registracia organizacnej zlozky ako neplatitel dane? (0 replies)
 58. Daň z nehnuteľnosti - darovanie pozemkov (3 replies)
 59. Odchod do dochodku (2 replies)
 60. Zodpovednosť za chyby spôsobené neznalosťou (8 replies)
 61. Virtualna reg.pokladnica (8 replies)
 62. Predaj drobného majetku - úhrada faktúry v hotovosti. (1 replies)
 63. ako mám zaúčtovať kúpu pozemku? (1 replies)
 64. Faktúra za program od APPLE vystavená s DPH, VAT reg. NO je IE..čo s dph? (5 replies)
 65. Prijatá faktúra z Číny - Nemá IČO, DIČ: Ako odôvodniť pri kontrole? (9 replies)
 66. Výpočet odpisov pomerne? (9 replies)
 67. Stravné lístky pre zamestnanca (3 replies)
 68. Účtovanie pri predaji DHM (0 replies)
 69. Do 10 mesiaca som mal prerušenu živnost, možem si dat do nakladov poplatky za vedenie bežneho učtu,telefonu.Dakujem (1 replies)
 70. Nájom plochy za účelom reklamy a DPH (3 replies)
 71. Prenesenie daňovej povinnosti (8 replies)
 72. Uhrada faktur pocas procesu registracie platcu DPH (8 replies)
 73. zaúčtovanie dokladov v mene BRL (1 replies)
 74. Do ktorého mesiaca zaradiť faktúru? (2 replies)
 75. Obrat DPH §4 (2 replies)
 76. Paušálne výdavky a spotreba PHM pri traktore (2 replies)
 77. Príkazná zmluva a nariadenie finančnej správy (0 replies)
 78. Byt prenajaty na podnikanie - prosim o radu (0 replies)
 79. pozicka (0 replies)
 80. Informácia k odpisom hmotného majetku poskytnutého na prenájom (0 replies)
 81. Dohoda o vykonaní práce - účtovníčka (6 replies)
 82. Hotovostná platba do 5000 - obdobie (1 replies)
 83. Nadmerny odpocet DPH podla par. 79 ods 2 pism c) - v pripade nezaplatenia odvodov? (2 replies)
 84. Ako správne vydávať zamestnancovi stravné lístky (8 replies)
 85. Elektronická schránka (5 replies)
 86. Vystavená faktúra (2 replies)
 87. Ako uctovat Bitcoin resp. altcoin vynosy (0 replies)
 88. Transferové oceňovanie (0 replies)
 89. ukoncena zivnost a neuhradene zavazky (1 replies)
 90. účtovanie konferencie (3 replies)
 91. automobil v podnikaní (1 replies)
 92. vystavenie faktúry za tovar - DPH (2 replies)
 93. Ro pre výpočet materskej (2 replies)
 94. Je predĺžena záruka daňový výdavok alebo obstar. cena? (2 replies)
 95. Zásilkovna CZ (úschovné a dopravné) a DPH - miesto dodania služby (0 replies)
 96. Krádež v roku 2014, nesprávne zaúčtovanie, na účte 378 nebude 0 zostatok. (1 replies)
 97. Je limit 48.000 aj na nákladné vozidlá? (2 replies)
 98. nákup mobilu - osobne (5 replies)
 99. Cestovne (3 replies)
 100. Nepeňažný vklad do sro (0 replies)
 101. Predaj neodpísaného auta u živnostníka (1 replies)
 102. Účtovanie Dopravy na faktúre (0 replies)
 103. Lehota splatnosti - od akého dátumu (1 replies)
 104. Paušálne výdavky 2017 (7 replies)
 105. Účtovanie stravných lístkov po ukončení prac. pomeru - z-ci dostali viac lístkov ako mali nárok. (1 replies)
 106. Môže sa fyzická osoba registrovať na daň z príjmu elektronicky, alebo musí osobne navštíviť úrad? (3 replies)
 107. virtuálna pokladňa (1 replies)
 108. služba prijatá od neplátcu z iného členského štátu (1 replies)
 109. Zdravím vás vie mi niekto poradiť či nealkoholické pivo podlieha spotrebnej dani z alkoholických nápojov (1 replies)
 110. Musí mať súdny znalec v odbore stavebníctva registračnú pokladňu alebo VRP na úhradu hotovostných faktúr? (2 replies)
 111. Dohoda o pracovnej činnosti - končia od 1.1.2017? Je to pravda? (4 replies)
 112. platenie DPH medzi platcami (0 replies)
 113. faktúra (0 replies)
 114. aké sk nace pri.Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (0 replies)
 115. Faktúra za účastnícky poplatok (3 replies)
 116. Nákup strojného zariadenia z 3.krajiny - účtovanie (2 replies)
 117. Odvody pre (staro)novu SZCO po zruseni zivnosti v roku 2015? (4 replies)
 118. Je potrebne vypracovat transferovu dokumentaciu? (2 replies)
 119. Preplatok RZZP 201´5 účtovanie (1 replies)
 120. Cena účtovanie skladu (0 replies)
 121. Nadobudnutie tovaru (§ 11) z EU nedovezeného do tuzemska (2 replies)
 122. Hladám účtovničku v alfa plus (1 replies)
 123. faktúra (1 replies)
 124. zabudnuté faktúry z roku 2015 - neplatca DPH (10 replies)
 125. bezna cena uctovnicky (8 replies)
 126. Ako uctovat v PU nakup pozemku na stavbu a predaj nehnutelnosti ? (0 replies)
 127. Vystavenie bank.karty pre manžela konateľky. (5 replies)
 128. Ako zaúčtovať v OMEGE samozdanenie pri nákupe v hotovosti v €? (8 replies)
 129. Doklad z hotela v CZK k cestovnému príkazu (11 replies)
 130. Zákonný rezervný fond-Tvorba (3 replies)
 131. Prerusenie pracovnej cesty (3 replies)
 132. Zafukovacka - kod KP (0 replies)
 133. Ktorý údaj z dohody o platbách Slovakia Energy mám uviesť v KV DPH? (2 replies)
 134. Prenesenie daňovej povinnosti-výkopové a zemné práce (5 replies)
 135. Oprava chyby roku 2014 v ďalšom roku (2 replies)
 136. Opakovaná úradná skúška výťahu - faktúra s DPH či prenos DPH? (9 replies)
 137. Mám podávať daňové priznanie? (1 replies)
 138. Ako učtovať spotrebný materiál a náradie v JÚ? (2 replies)
 139. školenie - místo plnenia? (0 replies)
 140. Polročná účtovná zavierka (1 replies)
 141. kniha jázd (0 replies)
 142. Peňažné plnenie podliehajúce zrážkovej dani (3 replies)
 143. Auto - preradenie z osobného užívania do podnikania (1 replies)
 144. Dotácia pokladne a obmedzenie platieb v hotovosti (3 replies)
 145. Faktúra z vrátením poštovného (0 replies)
 146. Byť platiteľ DPH a alebo nebyť, čo je výhodnejšie? (9 replies)
 147. Daň z predaja nehnuteľnosti a odvody (1 replies)
 148. ukončenie a znovu otvorenie živnosti v jednom roku a pohladavky (6 replies)
 149. účtovná závierka (2 replies)
 150. Dovoz z 3 krajin a DPH (0 replies)
 151. Kópia Dohody o zrážkach (0 replies)
 152. Úver - účtovanie v PU (3 replies)
 153. Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach (1 replies)
 154. Majetok – datum zaradenia? (3 replies)
 155. Pracovná obuv - predajca áut (11 replies)
 156. DPH a internetová stránka (2 replies)
 157. Príkaz na začatie exekúcie - Ako správne postupovať? (21 replies)
 158. Nesplnenie oznamovacej povinnosti - povolenia na predaj liehu (2 replies)
 159. predaj odpísaného auta súkromnej osobe (2 replies)
 160. virtualna registracna pokladnica - robite vybery a uzavierky...? (3 replies)
 161. Zákazník do nemecka kúpil v našom obchode nábytok.Ako mu mám vystaviť faktúru je to súkromná osoba bez registrácie DPH (4 replies)
 162. Používanie služobného auta na súkromné účely a s tým súvisiace tlačivá (0 replies)
 163. Ako vystaviť faktúru ak v zmluve nie je uvedené, či dohodnutá suma je s dph alebo bez dph? (3 replies)
 164. Ako zaúčtovať nákup zimných pneumatík s diskami v PÚ? (7 replies)
 165. Platenie dane z predaja bytu. (0 replies)
 166. Daň z predaja nehnuteľnosti.... (4 replies)
 167. Auto v podnikani (0 replies)
 168. Oprava účtovnej závierky a daňového priznania právnických osôb za r. 2015 (1 replies)
 169. Platca DPH (obcan nepodnikatel) nakupuje od neplatcov a predava neplatcom DPH, ako to optimalizovat? (3 replies)
 170. daň z predaja nehnuteľnosti a odvod do zdravotnej poistovni (2 replies)
 171. Cestovné náhrady s použitím vlastného motorového vozidla (9 replies)
 172. tiket - junior game (0 replies)
 173. úhrada úveru z iného ako podnikateľského účtu (2 replies)
 174. Ručenie spoločnosti - účtovanie (0 replies)
 175. Nepodávanie daňových priznaní na SK pri práci v zahraničí (4 replies)
 176. Ako predávať a faktúrovať používané veci (bazár)? (0 replies)
 177. Dodatočné priznanie DPH-riadok 37 a 38! Viete mi to prosím odkontrolovať? (0 replies)
 178. Účtujete niekto OZ v Alfa plus? (0 replies)
 179. Účtovanie cestovných náhrad (9 replies)
 180. cestovné vyúčtovanie - diéta krátená časom aj večerou (3 replies)
 181. Účtovanie obaly (0 replies)
 182. MRP - úhrada faktury online platobnou kartou (0 replies)
 183. Odpočet DPH pri registrácii - predpríprava? (1 replies)
 184. odpisovanie inžinierskych sietí (0 replies)
 185. Uctovanie preplatku na ZP (1 replies)
 186. Poradie exekučných zrážok (3 replies)
 187. Zahraničná pracovná cesta (4 replies)
 188. Súbeh a rzzp za zamestnanca za rok 2015 (0 replies)
 189. Samozdanenie tovaru z ČR (4 replies)
 190. Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy musí písať cestovné príkazy? (7 replies)
 191. Tvorba sociálneho fondu (0 replies)
 192. Darovanie nehnuteľnosti - oznamovacia povinnosť (1 replies)
 193. Predaj auta spriaznenej osobe a neuhradená faktúra. (0 replies)
 194. SMS-parkovanie v PÚ (6 replies)
 195. Vystavený dobropis (1 replies)
 196. Nevystavená faktúra od s.r.o. - neplatca DPH (2 replies)
 197. Prenajom rod.domu, vydavky na prenajom (0 replies)
 198. Slovenský prepravca a chorvátska DPH (0 replies)
 199. Prenájom 1 izby v dome (1 replies)
 200. Kolko Eur zo str.listka mozeme dat do danovych nakladov ? (1 replies)
 201. Protokol o zaradení majetku - čo určuje povinnosť ho mať? (1 replies)
 202. Účtovný program (9 replies)
 203. Je nutné zapísať auto kúpené na IČO do obchodného majetku? (7 replies)
 204. Kúpa automobilov na ďalší predaj (0 replies)
 205. zaúčtovanie faktúry (3 replies)
 206. Evidencia tržieb na registračnej pokladnici za masážne služby osobou, ktorá je ZŤP. (4 replies)
 207. Dve faktury, platba jednou sumou za obidve. (2 replies)
 208. kontrolny vykaz a faktury za telefon (1 replies)
 209. RZZP a rozpočtovka - preplatok za zamestnanca (1 replies)
 210. Zadavat pri prijmovom doklade adresu v case uctovneho pripadu alebo sucasnu? (2 replies)
 211. ako spravím analýzu predpokladaného HV? (1 replies)
 212. Podliehajú podiely zo zdaneného zisku pozemkového spoločenstva dani z príjmu FO ? (0 replies)
 213. výkaz DPH - výstup - r. 3 (6 replies)
 214. zápočet (2 replies)
 215. Zdanenie preplatku RZZP - zamestnávateľ (4 replies)
 216. Darčekový poukaz a jeho blokovanie do pokladne (0 replies)
 217. DPH z vráteného tovaru vyvezeného mimo EU (0 replies)
 218. zaradenie - faktúry za kotol a závoru (0 replies)
 219. vystavené paragóny a kontrolný výkaz (3 replies)
 220. Aké riadky vo výkaze DPH (3 replies)
 221. Účtovanie exekúcie (0 replies)
 222. Vystavenie faktúry slovenskému subjeku za služby v Slovinsku (0 replies)
 223. Vratenie DPH z CR (1 replies)
 224. Treba podat dodatočné DP k DPH za 08/2016? (7 replies)
 225. Konateľ - spoločník - jeho odmena, dividendy (2 replies)
 226. Predaj pozemku vo vlastníctve s.r.o. (1 replies)
 227. Môžem uplatniť daňový odpis na auto aj za mesiace kedy bolo auto v servise? (1 replies)
 228. Podvojné účtovníctvo SVB (0 replies)
 229. Dar neziskovej organizácii - z pohľadu s.r.o. (6 replies)
 230. zdanenie predaja obchodného podielu v s.r.o. (2 replies)
 231. Faktúra z ČR - samozdaniť alebo nie (1 replies)
 232. Zrušenie s. r. o. (4 replies)
 233. Účtovný predpis na faktúre (2 replies)
 234. Odberateľ nedostal o uhrade doklad z ERP - možný postih aj pre neho? (3 replies)
 235. Faktura zo zahranicia a uctovanie v programe mrp... (13 replies)
 236. Ako dať do poriadku "účet" DPH? (2 replies)
 237. Vyplatenie cestovnych nahrad v Eurach a cudzej mene sucasne (3 replies)
 238. Kupa ojazdeného auta z Nemecka a tato poznamka na fakture: "Die Lieferung ist gem.§4 Nr. 1b UStG steuerfrei" (2 replies)
 239. Danova licencia pri zluceni firiem (13 replies)
 240. Zahraničná osoba (3 replies)
 241. pri tuzemskom zdanení PFa - stavebných prácach, kde ide suma v KV DPH, do B1 a...??? podľa mňa len do B1 (2 replies)
 242. Ako evidovat vratnu zalohu za pozicanie tovaru? (7 replies)
 243. Dotovanie pokladne (9 replies)
 244. úhrada faktúry v hotovosti (3 replies)
 245. Platca DPH a faktúra z EÚ za stiahnutie licencie (1 replies)
 246. Faktúra do zahraničia (2 replies)
 247. ako by ste účtovali nasledovnú došlú fa z maďarska u platcu dph v PÚ? (1 replies)
 248. stavebné a montážne práce - záloha? (3 replies)
 249. Obchodný tovar z USA...postup účtovania (5 replies)
 250. DPH a zahraničný dodávateľ služby (0 replies)