1. Kontokorent ČSOB (10 replies)
 2. Nájom a predaj majetku a materiálu (0 replies)
 3. Platím dane z dotácie na podnikanie (8 replies)
 4. Majetok na 042 a vyradenie (4 replies)
 5. Do ktoreho roku sa mi zarata prijem? (3 replies)
 6. Elektronická schránka (1 replies)
 7. Stav majetku (5 replies)
 8. likvidačný zostatok - daň z príjmu (2 replies)
 9. Vyslanie zamestnanca do zahraničia a dovolenkový fond (0 replies)
 10. Stravné lístky - finančný príspevok na stravovanie (17 replies)
 11. Fakturácia nájmu - s DPH alebo bez DPH? (5 replies)
 12. Prijatá záloha z ČR za zhotovenie kúrenia v ČR (0 replies)
 13. Vypovedna doba a PN (6 replies)
 14. výdavkový pokladničný doklad bez DPH po termíne (13 replies)
 15. Používanie služobného auta na súkromné účely zamestnanca (4 replies)
 16. Vaše skúsenosti s výškou zábezpeky k DPH. (9 replies)
 17. je kupón cenina? (0 replies)
 18. Ako opraviť účet z minulého obdobia. (6 replies)
 19. Ako účtovať v jednoduchom účtovníctve (u platcu DPH) vydané darčekové poukážky na nákup tovaru v našom obchode? (4 replies)
 20. Dobropis k faktúre za kúpu pozemku (0 replies)
 21. Dodatočné priznanie k DPH - kedy vrátia preplatok? (5 replies)
 22. dobropis z minulého roku (3 replies)
 23. môžem fakturovať sám sebe (16 replies)
 24. Faktúra za výmenu ventilov ÚK s prenosom daňovej povinnosti (1 replies)
 25. Preprava a DPH (2 replies)
 26. Dodávka tovaru do IČS (2 replies)
 27. Veľvyslanectvo (0 replies)
 28. Prenájom bytu (13 replies)
 29. Zaradenie traktor + plošina (0 replies)
 30. Preprava tovaru (1 replies)
 31. Nerovnajú sa konečné stavy Ako to opravím v podvojnom účtovníctve? (6 replies)
 32. Účtovanie dobropisu v rozpočtovej organizácii (1 replies)
 33. Zdaňovanie 1% z OC vozidla - zamestnancovi späťne (4 replies)
 34. Oznámenie o schválení účtovnej závierky (0 replies)
 35. Doklad o premiestnení tovaru a daňové priznanie na DPH (0 replies)
 36. ukončenie podnikania SRO (2 replies)
 37. Vyučtovacia faktúra SPP. (1 replies)
 38. Stavebné práce vo Švajčiarsku, Dánsku - zdaňovanie príjmov (0 replies)
 39. Ako správne účtovať DPH za tovar kúpený v CZ? (1 replies)
 40. Ako účtovať registračnú pokladňu - kaderníctvo? (1 replies)
 41. Priebežné položky (0 replies)
 42. Na akom tlačive podám dodatočný kontrolný výkaz za 1Q2016? (1 replies)
 43. Dodatočné DP - danový bonus KONTROLA výpočtu (5 replies)
 44. aky je na rok 2016 minimalny prijem na platenie odvodov so SP ? (3 replies)
 45. Storno faktúry (5 replies)
 46. Ako casto mobil do nakladov SZCO? (3 replies)
 47. Ako zdaniť príjem z finančného sprostredkovania??? (1 replies)
 48. Stav majetku ku konkrétnemu dňu (2 replies)
 49. Správne zaúčtovanie poštovného na faktúre - obchodný register (5 replies)
 50. Firemné auto a zdanenie nepeňažného príjmu zamestnanca (0 replies)
 51. Cestovne nahrady za vozidlo pouzite na podnikanie v inej firme (6 replies)
 52. Má sa vyhotoviť transferová dokumentácia aj ku každej kúpno-predajnej zmluve medzi konateľom a s.r.o. v ktorej je konateľom ? (1 replies)
 53. Majú tuzemské závislé osoby povinnosť obhajovať metódu a cenu ? (5 replies)
 54. fa z EÚ prišla 2.11.16, na fa datum 30.9.16 -môžme dať do DPDPH 10/16? (6 replies)
 55. Ako účtovať - tovar a práce na základe vykonaných prác a dodávok podľa súpisu.. (10 replies)
 56. KV DPH Omega (9 replies)
 57. Refakturácia služieb - aký účet? (3 replies)
 58. zákazníkovi sme v októbri vystavili faktúru na súkr. osobu bez IC bez DIC (3 replies)
 59. jednorázová odmena z občianskeho združenia (1 replies)
 60. minimálny úrok na pôžičke spoločníka pre PO (9 replies)
 61. RZZP za rok 2015 zaúčtovanie v JU (2 replies)
 62. Interný doklad 20% daňovo neuznané telefonné poplatky (3 replies)
 63. Kto rieši DPH v prípade dolu popísanom? (4 replies)
 64. Kúpa auta do firmy (1 replies)
 65. Preradenie drobného majetku do osobného vlastníctva konateľa(spoločníka) - súvislosť s DPH (3 replies)
 66. inrakomunitárne dodávky (1 replies)
 67. Vypracovanie TO (2 replies)
 68. Kúpno predajná zmluva od nepodnikateľa (8 replies)
 69. Preúčtovanie 504 na konci roka (6 replies)
 70. vlastné darček. poukažky a JU (0 replies)
 71. Ako sa správne účtuje o poskytnutom úvere? (1 replies)
 72. Zahraničná osoba - predaj konečnému spotrebiteľovi??? (0 replies)
 73. Zdaňovanie slovenského dôchodku v Rakúsku (1 replies)
 74. Uctovanie pracovneho odevu - na akom ucte sa uctuje nakup pracovneho oblecenia. (2 replies)
 75. Výdavky súvisiace s dovozom z tretích krajín a DPH (4 replies)
 76. Nákupy v hotovosti bez registračnej pokladne (5 replies)
 77. Letenky - zamestnanec - do nákladov? (2 replies)
 78. odoslaný dobropis (0 replies)
 79. Je možné poskytnúť gastrolístky za 3,30 € na začiatku 12/2016? (0 replies)
 80. Účtovníctvo (2 replies)
 81. Zaúčtovanie platby kartou (10 replies)
 82. Ukončenie živnosti a nespotrebované zásoby - platiteľ DPH (9 replies)
 83. outsourcované účtovníctvo v zahraničí (7 replies)
 84. PN - zamestnávateľ (4 replies)
 85. Faktúra v cudzej mene (3 replies)
 86. predaj tovaru zo skladu (4 replies)
 87. zásoby na sklade - účtovanie spôsob B (4 replies)
 88. elektronické podávanie dp dph (14 replies)
 89. Účtovanie predaja automobilu - neodpisovaneho (4 replies)
 90. Dovoz z 3Š (2 replies)
 91. Stravné lístky na prelome zvýšenia sumy (1 replies)
 92. Akým kurzom vystaviť faktúru v CZK za dodanie tovaru do ČR? (2 replies)
 93. rezervný fond účtovanie (1 replies)
 94. ako zaúčtujem produktívnu práca žiakov? (0 replies)
 95. Vytvorenie desig. návrhu na výrobok a odvod DPH osobou, ktorá prijala túto službu? (15 replies)
 96. Troj štvor zápočet - postúpenie pohľadávky (0 replies)
 97. Finančná správa - elektronicky podané dokumenty (0 replies)
 98. Nevystavená faktúra k prijatej platbe par.7a - zahraničie (1 replies)
 99. Zlúčenie spoločností (0 replies)
 100. vzory daňových tlačív (2 replies)
 101. Hotovosť prijatá v pokladni za mylnú platbu. (3 replies)
 102. Účtovanie skladu spôsobom A (4 replies)
 103. Prijatá platba (2 replies)
 104. Miesto dodania sluzby (1 replies)
 105. predaj pozemku zahr. osobe z 3. štátu a odvod DPH? (0 replies)
 106. Preradenie osobného automobilu do osobného vlastníctva (5 replies)
 107. Kontrolný výkaz (0 replies)
 108. Vyradenie odpísaného os.automobilu v JÚ a prepis na rodinného príslušníka. Je to príjem ? (3 replies)
 109. Výdavky do účtovníctva pred začiatkom podnikania (0 replies)
 110. Faktúra za účasť na výstave v Rakúsku a fa s DPH (4 replies)
 111. Uhrada v hotovosti za proviziu za sprostredkovanie obchodu, je potrebna virtualna registracna pokladna? (1 replies)
 112. Tuzemske samozdanenie a kontrolný výkaz (1 replies)
 113. Zahraničná osoba a vrátenie dane (0 replies)
 114. Služobné vozidlo a súkromné km (4 replies)
 115. Preklad na faktúre AT (7 replies)
 116. Mesačná minimálna cena za účtovníctvo (8 replies)
 117. Odpocitanie dph pri registracii, aktivacia nakladov (0 replies)
 118. Preposlanie tovaru slovenskému klientovi-občanovi do Číny (0 replies)
 119. Dovoz z Číny a DPH (2 replies)
 120. Firma v likvidácii - ako účtovať (1 replies)
 121. Faktúra za porušenie objednávka - POkuta (1 replies)
 122. Účtovanie prijatej faktúry za obedy zamestnancov (3 replies)
 123. Ako sa fakturuje predaj motorového vozidla u platcu DPH, na ktoré bolo pri vstupe odpočítaná DPH s koeficientom podľa §50? (2 replies)
 124. Výdavky SZČO (2 replies)
 125. samozdanenie dobropisu zo zahraničia, kam v KV? (2 replies)
 126. Aké dokumenty treba účtovníkovi pre vypracovanie daňového priznania pre s.r.o? (2 replies)
 127. Súhrnný výkaz mesačný alebo štvrťročný? (2 replies)
 128. Výška odvodov do SP a ZP z DP typu B za rok 2016 (10 replies)
 129. Výška ovodov do SP a ZP z DP typu B za rok 2016 (0 replies)
 130. evidovanie štartovného cez erp? (2 replies)
 131. Dva krát uhradená DFA (6 replies)
 132. Živnostník kúpi do firmy nové osobné auto v 12/2016. Ako zaúčtuje výdavok v roku 2016? (5 replies)
 133. Vydanie vlastne knihy len cez tlačiareň (1 replies)
 134. sfalšované účtovné doklady - vyučtovanie pracovných ciest môžu byť použité ako dôkaz pre súd (3 replies)
 135. Účtovníctvo - začiatok (3 replies)
 136. predaj pozemku a DPH (2 replies)
 137. Faktúra Alza (9 replies)
 138. prenajom rekl.plochy - dph (1 replies)
 139. Platia limity na odvody do SP suhrnne alebo za kazdu cinnost samostatne (0 replies)
 140. Osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH. Musí odberateľ platiť DPH? (1 replies)
 141. Už vám prišli preplatky z RZZP? (11 replies)
 142. Výhra v konkurze a uctovanie (1 replies)
 143. Aký program na české podvojné účtovníctvo? (1 replies)
 144. Faktura O2 (1 replies)
 145. Ako preukázať podiel % používania firem.auta na podnik.a súkr. účely? (2 replies)
 146. platenie zdravotných odvodov z podielov na zisku - vyplatenie viacerých rokov naraz (8 replies)
 147. Dátum plnenia pri nákupe z členskej krajiny EÚ (2 replies)
 148. Dovoz použitého autobusu z krajiny mimo EU - čo obnáša? (5 replies)
 149. Prenesenie daňovej povinnosti (1 replies)
 150. prúčtovanie úveru z 461 na 479 (0 replies)
 151. Musím sa spätne registrovať pre DPH §7 - služba poskytnutá do EU plátcovi DPH? (0 replies)
 152. použitie automobilu na prac. cestu (14 replies)
 153. Odpredaj rest.zariadenia - prevadzky (4 replies)
 154. Kontrolný výkaz - nový vzor, poučenie, finančný spravodajca 1.1.2017 (2 replies)
 155. Dá sa tento doklad použiť v účtovníctve? (2 replies)
 156. Daňový bonus na deti pri odpočítávaní straty (8 replies)
 157. DPH - neuplatnenie odpočtu DPH (2 replies)
 158. IČ DPH (7 replies)
 159. El.schránky a zahr.osoby (3 replies)
 160. Nemocenská dávka prišla na účet firmy, ako zaúčtovať? (3 replies)
 161. Refakturácia prác s prenosom daň.povinnosti (2 replies)
 162. Ako dohlásiť vystavenú faktúru do DPH a KV, keď na jej pôvodné číslo už je nahlásený iný odberateľ? (2 replies)
 163. nevyfakturované dodávky vs. rezervy (1 replies)
 164. vyradenie (neodpísaného) majetku z účtovníctva (0 replies)
 165. DPH - dodanie tovaru SK plátcu CZ plátcom do Čiech (3 replies)
 166. Ako postupovať ak klient uhradil faktúru inej spoločnosti z účtu úplne inej spoločnosti? (1 replies)
 167. Predaj bytu - tovaru pod nákupnú cenu (0 replies)
 168. Prebratie účtovníctva (2 replies)
 169. Prefakturácia (2 replies)
 170. účtovanie exekúcie podľa splátk.kalendára - ako? (0 replies)
 171. ako optimalizovat: Materska dovolenka otca + konatel v sro + podpora na UP (7 replies)
 172. SZČO (prepravca) a stravné na zahraničnej pracovnej ceste. (15 replies)
 173. Faktúry od firmy Envato Pty Ltd Australia (10 replies)
 174. Môže kúpiť rozostavanú nehnuteľnosť za účelom predaja po dokončení? (2 replies)
 175. Uctovanie kupy os.automobilu (1 replies)
 176. Uprava ZD transferove ceny (0 replies)
 177. Može si byvale vedenie firmy narokovat preplatok RZZP za rok 2015? (7 replies)
 178. Pokuta DÚ-úhrada (4 replies)
 179. ako zauctujem v r.2016 pohyb na ban.ucte z roku 2015 ? (1 replies)
 180. Ako zaučtovat chybajucu uzavierku z kasy? (1 replies)
 181. student, SZCO a zamestnana zaroven robí 1.krát priznanie (3 replies)
 182. Ako zaúčtovať u dlžníka postúpenie jeho záväzku na nového dlžníka? (1 replies)
 183. Ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 184. Postúpenie pohľadávok (4 replies)
 185. Ročné zúčtovanie poistného RZP-preplatok, účtovanie. (5 replies)
 186. ako mám evidovať zahraničné došlé faktúry v MRP (9 replies)
 187. Prenesenie daňovej povinnosti MsBP (9 replies)
 188. Ako oznámiť daňovému úradu, že už motorové vozidlo nepoužívam na podnikanie? (3 replies)
 189. Registračná povinnosť pre DPH podľa § 7 zákona o DPH (0 replies)
 190. Sirup - zaradenie do colného sadzobníka (4 replies)
 191. PN a pracovník s odvodovou úľavou (1 replies)
 192. zaradiť do účtovníctva? (0 replies)
 193. TOP - pohľadávky (1 replies)
 194. Registracia organizacnej zlozky ako neplatitel dane? (0 replies)
 195. Daň z nehnuteľnosti - darovanie pozemkov (3 replies)
 196. Odchod do dochodku (2 replies)
 197. Zodpovednosť za chyby spôsobené neznalosťou (8 replies)
 198. Virtualna reg.pokladnica (8 replies)
 199. Predaj drobného majetku - úhrada faktúry v hotovosti. (1 replies)
 200. ako mám zaúčtovať kúpu pozemku? (1 replies)
 201. Faktúra za program od APPLE vystavená s DPH, VAT reg. NO je IE..čo s dph? (5 replies)
 202. Prijatá faktúra z Číny - Nemá IČO, DIČ: Ako odôvodniť pri kontrole? (9 replies)
 203. Výpočet odpisov pomerne? (9 replies)
 204. Stravné lístky pre zamestnanca (3 replies)
 205. Účtovanie pri predaji DHM (0 replies)
 206. Do 10 mesiaca som mal prerušenu živnost, možem si dat do nakladov poplatky za vedenie bežneho učtu,telefonu.Dakujem (1 replies)
 207. Nájom plochy za účelom reklamy a DPH (3 replies)
 208. Prenesenie daňovej povinnosti (8 replies)
 209. Uhrada faktur pocas procesu registracie platcu DPH (8 replies)
 210. zaúčtovanie dokladov v mene BRL (1 replies)
 211. Do ktorého mesiaca zaradiť faktúru? (2 replies)
 212. Obrat DPH §4 (2 replies)
 213. Paušálne výdavky a spotreba PHM pri traktore (2 replies)
 214. Príkazná zmluva a nariadenie finančnej správy (0 replies)
 215. Byt prenajaty na podnikanie - prosim o radu (0 replies)
 216. pozicka (0 replies)
 217. Informácia k odpisom hmotného majetku poskytnutého na prenájom (0 replies)
 218. Dohoda o vykonaní práce - účtovníčka (6 replies)
 219. Hotovostná platba do 5000 - obdobie (1 replies)
 220. Nadmerny odpocet DPH podla par. 79 ods 2 pism c) - v pripade nezaplatenia odvodov? (2 replies)
 221. Ako správne vydávať zamestnancovi stravné lístky (8 replies)
 222. Elektronická schránka (5 replies)
 223. Vystavená faktúra (2 replies)
 224. Ako uctovat Bitcoin resp. altcoin vynosy (0 replies)
 225. Transferové oceňovanie (0 replies)
 226. ukoncena zivnost a neuhradene zavazky (1 replies)
 227. účtovanie konferencie (3 replies)
 228. automobil v podnikaní (1 replies)
 229. vystavenie faktúry za tovar - DPH (2 replies)
 230. Ro pre výpočet materskej (2 replies)
 231. Je predĺžena záruka daňový výdavok alebo obstar. cena? (2 replies)
 232. Zásilkovna CZ (úschovné a dopravné) a DPH - miesto dodania služby (0 replies)
 233. Krádež v roku 2014, nesprávne zaúčtovanie, na účte 378 nebude 0 zostatok. (1 replies)
 234. Je limit 48.000 aj na nákladné vozidlá? (2 replies)
 235. nákup mobilu - osobne (5 replies)
 236. Cestovne (3 replies)
 237. Nepeňažný vklad do sro (0 replies)
 238. Predaj neodpísaného auta u živnostníka (1 replies)
 239. Účtovanie Dopravy na faktúre (0 replies)
 240. Lehota splatnosti - od akého dátumu (1 replies)
 241. Paušálne výdavky 2017 (7 replies)
 242. Účtovanie stravných lístkov po ukončení prac. pomeru - z-ci dostali viac lístkov ako mali nárok. (1 replies)
 243. Môže sa fyzická osoba registrovať na daň z príjmu elektronicky, alebo musí osobne navštíviť úrad? (3 replies)
 244. virtuálna pokladňa (1 replies)
 245. služba prijatá od neplátcu z iného členského štátu (1 replies)
 246. Zdravím vás vie mi niekto poradiť či nealkoholické pivo podlieha spotrebnej dani z alkoholických nápojov (1 replies)
 247. Musí mať súdny znalec v odbore stavebníctva registračnú pokladňu alebo VRP na úhradu hotovostných faktúr? (2 replies)
 248. Dohoda o pracovnej činnosti - končia od 1.1.2017? Je to pravda? (4 replies)
 249. platenie DPH medzi platcami (0 replies)
 250. faktúra (0 replies)