1. danovy doklad k prijatej platbe vs. vyuct.FA pri prideleni IC DPH (1 replies)
 2. Môžu sa zmeniť odpisy (obdobie) u nehm.majetku odpísaného ale teraz na jeho nové techn.zhodnotenie? (0 replies)
 3. Do ktorého mesiaca zaúčtovať faktúru? (2 replies)
 4. oprava po danovej kontrole (0 replies)
 5. uhrada faktury za prepravu (0 replies)
 6. Ako zauctovat v PU "mylnu platbu" ? (2 replies)
 7. Predaj budovy - DPH, DZP (2 replies)
 8. Dobrovoľne nezamestnaný a DOPČ (5 replies)
 9. Omega - zaúčtovanie centových rozdielov (0 replies)
 10. Prenos daňovej povinnosti - oprava lesných ciest samohybným strojom (0 replies)
 11. daň z motorových vozidiel (3 replies)
 12. Ako to zaúčtujem v PU? (4 replies)
 13. Treba k bloku za parkovisko CP? (10 replies)
 14. faktura zo zahranicia (1 replies)
 15. Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre živnostníkov a dobrovoľne poistených 2017 (0 replies)
 16. Aké dokumenty sú potrebné pri uplatnení nezdaniteľnej časti na manželku na MD/RD? (2 replies)
 17. PN z dôvodu rizikového tehotenstva a zmena majiteľa na s.r.o. (5 replies)
 18. Invalidný dôchodok a živnosť - vplyv na daňové priznanie (6 replies)
 19. zmluva o umeleckom výkone namiesto faktúry? (11 replies)
 20. doklad zo Sconto nabytok - účtovanie (3 replies)
 21. Náhrada cestovných výdavkov konateľovi (1 replies)
 22. Zvýši zamestnanie na dohodu materskú? (6 replies)
 23. Nákup tovaru v PL a správne zaúčtovanie valutovej pokladne (0 replies)
 24. Uctovanie kupy auta na leasing (0 replies)
 25. Nevrátená DPH zo zahraničia - účtovanie v podvojnom účtovníctve (1 replies)
 26. Musím podávať hlásenie o prijatí aj odoslaní, ak som prekročila prah oslobodenia len pri prijatí? (1 replies)
 27. Účtovanie faktúr vyhotovených v prospech odberateľa (0 replies)
 28. Predĺženie rodičovského príspevku (1 replies)
 29. RZ ZP (1 replies)
 30. nárok na stravné lístky-neskorý nákup (6 replies)
 31. Ukončenie likvidácie, (2 replies)
 32. Bager kúpený na firmu, nepoužívaný a uplatnenie odpisov (5 replies)
 33. Samozdanenie v stavebníctve. (2 replies)
 34. pozastavenie živnosti na polroka (2 replies)
 35. Predaj firemného automobilu zamestnancovi (2 replies)
 36. Odplatný prevod obch.podielu - účtovanie a daň.hľadisko (0 replies)
 37. Výplata podielov na zisku za viac rokov (1 replies)
 38. Centrálny register (0 replies)
 39. Neplatca DPH (2 replies)
 40. Zrážková daň z úrokov na bankovom účte vedenom v Českej republike (1 replies)
 41. uskladnenie pneumatík na zimu a časové rozlíšeni (0 replies)
 42. Paušalne výdavky na rok 2017 (1 replies)
 43. prijatie platby na účet a vystavenie príjmového dokladu (2 replies)
 44. szčo a prenájom priestorov (0 replies)
 45. Mám povinnosť evidovať tržby cez ERP? (1 replies)
 46. Kedy je možné zahrnúť zriaďovacie náklady do daňového priznania? (7 replies)
 47. Môžem pri použití auta na LPG+Benzín vyplácať náhrady iba podľa prepočtu Benzínu? (1 replies)
 48. Dodatočný kontrolný výkaz a kód opravy (1 replies)
 49. dodanie služby do zahraničia (7 replies)
 50. RZZP 2015 preplatok (5 replies)
 51. Krmivo pre zvieratá (0 replies)
 52. Nesprávne údaje odberateľa na faktúre (3 replies)
 53. dan z predaja auta fyzicka osoba po ukonceni leasingu (2 replies)
 54. Daňová strata a prenájom (2 replies)
 55. Nové paušálne výdavky 60 % a príjem podla par. 6 ods 4 (12 replies)
 56. Ako upravím základ dane živnostníka účtujúceho v podvojnom účtovníctve pri ukončení živností? (0 replies)
 57. Žiadosť o kópiu daňového priznania (2 replies)
 58. Preukázanie nulového likvidného majetku (1 replies)
 59. Elektronická schránka a štatutár (5 replies)
 60. Mínusová pokladňa s.r.o. (13 replies)
 61. Konsig.sklad vs. call of sklad vs. ďalšia možnosť?? (0 replies)
 62. Zmluva o umeleckom diele (2 replies)
 63. Nesprávny zostatok úveru z minulých rokov (3 replies)
 64. stravné pri výkone práce v zahraničí (12 replies)
 65. Mesacny prijem zivnostnika -dokladovanie na UPSaR (3 replies)
 66. Rezervný fond - tvorba (2 replies)
 67. Tvorba kapitálového fondu (2 replies)
 68. Odmena za výkon funkcie konatela - vyhlásenie na uplatnenie NČZD (4 replies)
 69. revízia v cene obstarania (1 replies)
 70. Prenajom bytu v OM (0 replies)
 71. predaj DHM (1 replies)
 72. Aký dátum daň. povinnosti a odpočtu za nákup t. z iného ČS (4 replies)
 73. Uctovanie medzi 2016 a 2017 (2 replies)
 74. Mám OP s čipom. Čo ďalej? (4 replies)
 75. Má byť pri kúpe strešnej krytiny použité prenesenie daňovej povinnosti §69? (2 replies)
 76. Likvidácia s.r.o. a účet v banke (1 replies)
 77. Aký príjem sa berie pri výpočte nároku na sociálne štipendium (10 replies)
 78. pracovná cesta - kedy ako? (2 replies)
 79. Ako spravne zauctovat poistnu udalost?? (6 replies)
 80. Ako riešite zásoby v kaderníctve dodané ako akciu? (2 replies)
 81. DPPO poučenie (0 replies)
 82. DPFO typ A a typ B vzor + poucenie 2016 (0 replies)
 83. umorovanie straty 2013 (2 replies)
 84. Odkiaľ viete najnovšie zmeny legislatívy, novinky, vyhlášky atď? (6 replies)
 85. Naskenovaný podpis na faktúre – je v súlade so zákonom? (2 replies)
 86. Dĺžka pracovnej doby (6 replies)
 87. Kontokorent ČSOB (10 replies)
 88. Nájom a predaj majetku a materiálu (0 replies)
 89. Platím dane z dotácie na podnikanie (8 replies)
 90. Majetok na 042 a vyradenie (4 replies)
 91. Do ktoreho roku sa mi zarata prijem? (3 replies)
 92. Elektronická schránka (1 replies)
 93. Stav majetku (5 replies)
 94. likvidačný zostatok - daň z príjmu (2 replies)
 95. Vyslanie zamestnanca do zahraničia a dovolenkový fond (0 replies)
 96. Stravné lístky - finančný príspevok na stravovanie (17 replies)
 97. Fakturácia nájmu - s DPH alebo bez DPH? (5 replies)
 98. Prijatá záloha z ČR za zhotovenie kúrenia v ČR (0 replies)
 99. Vypovedna doba a PN (6 replies)
 100. výdavkový pokladničný doklad bez DPH po termíne (13 replies)
 101. Používanie služobného auta na súkromné účely zamestnanca (4 replies)
 102. Vaše skúsenosti s výškou zábezpeky k DPH. (9 replies)
 103. je kupón cenina? (0 replies)
 104. Ako opraviť účet z minulého obdobia. (6 replies)
 105. Ako účtovať v jednoduchom účtovníctve (u platcu DPH) vydané darčekové poukážky na nákup tovaru v našom obchode? (4 replies)
 106. Dobropis k faktúre za kúpu pozemku (0 replies)
 107. Dodatočné priznanie k DPH - kedy vrátia preplatok? (5 replies)
 108. dobropis z minulého roku (3 replies)
 109. môžem fakturovať sám sebe (16 replies)
 110. Faktúra za výmenu ventilov ÚK s prenosom daňovej povinnosti (1 replies)
 111. Preprava a DPH (2 replies)
 112. Dodávka tovaru do IČS (2 replies)
 113. Veľvyslanectvo (0 replies)
 114. Prenájom bytu (13 replies)
 115. Zaradenie traktor + plošina (0 replies)
 116. Preprava tovaru (1 replies)
 117. Nerovnajú sa konečné stavy Ako to opravím v podvojnom účtovníctve? (6 replies)
 118. Účtovanie dobropisu v rozpočtovej organizácii (1 replies)
 119. Zdaňovanie 1% z OC vozidla - zamestnancovi späťne (4 replies)
 120. Oznámenie o schválení účtovnej závierky (0 replies)
 121. Doklad o premiestnení tovaru a daňové priznanie na DPH (0 replies)
 122. ukončenie podnikania SRO (2 replies)
 123. Vyučtovacia faktúra SPP. (1 replies)
 124. Stavebné práce vo Švajčiarsku, Dánsku - zdaňovanie príjmov (0 replies)
 125. Ako správne účtovať DPH za tovar kúpený v CZ? (1 replies)
 126. Ako účtovať registračnú pokladňu - kaderníctvo? (1 replies)
 127. Priebežné položky (0 replies)
 128. Na akom tlačive podám dodatočný kontrolný výkaz za 1Q2016? (1 replies)
 129. Dodatočné DP - danový bonus KONTROLA výpočtu (5 replies)
 130. aky je na rok 2016 minimalny prijem na platenie odvodov so SP ? (3 replies)
 131. Storno faktúry (5 replies)
 132. Ako casto mobil do nakladov SZCO? (3 replies)
 133. Ako zdaniť príjem z finančného sprostredkovania??? (1 replies)
 134. Stav majetku ku konkrétnemu dňu (2 replies)
 135. Správne zaúčtovanie poštovného na faktúre - obchodný register (5 replies)
 136. Firemné auto a zdanenie nepeňažného príjmu zamestnanca (0 replies)
 137. Cestovne nahrady za vozidlo pouzite na podnikanie v inej firme (6 replies)
 138. Má sa vyhotoviť transferová dokumentácia aj ku každej kúpno-predajnej zmluve medzi konateľom a s.r.o. v ktorej je konateľom ? (1 replies)
 139. Majú tuzemské závislé osoby povinnosť obhajovať metódu a cenu ? (5 replies)
 140. fa z EÚ prišla 2.11.16, na fa datum 30.9.16 -môžme dať do DPDPH 10/16? (6 replies)
 141. Ako účtovať - tovar a práce na základe vykonaných prác a dodávok podľa súpisu.. (10 replies)
 142. KV DPH Omega (9 replies)
 143. Refakturácia služieb - aký účet? (3 replies)
 144. zákazníkovi sme v októbri vystavili faktúru na súkr. osobu bez IC bez DIC (3 replies)
 145. jednorázová odmena z občianskeho združenia (1 replies)
 146. minimálny úrok na pôžičke spoločníka pre PO (9 replies)
 147. RZZP za rok 2015 zaúčtovanie v JU (2 replies)
 148. Interný doklad 20% daňovo neuznané telefonné poplatky (3 replies)
 149. Kto rieši DPH v prípade dolu popísanom? (4 replies)
 150. Kúpa auta do firmy (1 replies)
 151. Preradenie drobného majetku do osobného vlastníctva konateľa(spoločníka) - súvislosť s DPH (3 replies)
 152. inrakomunitárne dodávky (1 replies)
 153. Vypracovanie TO (2 replies)
 154. Kúpno predajná zmluva od nepodnikateľa (8 replies)
 155. Preúčtovanie 504 na konci roka (6 replies)
 156. vlastné darček. poukažky a JU (0 replies)
 157. Ako sa správne účtuje o poskytnutom úvere? (1 replies)
 158. Zahraničná osoba - predaj konečnému spotrebiteľovi??? (0 replies)
 159. Zdaňovanie slovenského dôchodku v Rakúsku (1 replies)
 160. Uctovanie pracovneho odevu - na akom ucte sa uctuje nakup pracovneho oblecenia. (2 replies)
 161. Výdavky súvisiace s dovozom z tretích krajín a DPH (4 replies)
 162. Nákupy v hotovosti bez registračnej pokladne (5 replies)
 163. Letenky - zamestnanec - do nákladov? (2 replies)
 164. odoslaný dobropis (0 replies)
 165. Je možné poskytnúť gastrolístky za 3,30 € na začiatku 12/2016? (0 replies)
 166. Účtovníctvo (2 replies)
 167. Zaúčtovanie platby kartou (10 replies)
 168. Ukončenie živnosti a nespotrebované zásoby - platiteľ DPH (9 replies)
 169. outsourcované účtovníctvo v zahraničí (7 replies)
 170. PN - zamestnávateľ (4 replies)
 171. Faktúra v cudzej mene (3 replies)
 172. predaj tovaru zo skladu (4 replies)
 173. zásoby na sklade - účtovanie spôsob B (4 replies)
 174. elektronické podávanie dp dph (14 replies)
 175. Účtovanie predaja automobilu - neodpisovaneho (4 replies)
 176. Dovoz z 3Š (2 replies)
 177. Stravné lístky na prelome zvýšenia sumy (1 replies)
 178. Akým kurzom vystaviť faktúru v CZK za dodanie tovaru do ČR? (2 replies)
 179. rezervný fond účtovanie (1 replies)
 180. ako zaúčtujem produktívnu práca žiakov? (0 replies)
 181. Vytvorenie desig. návrhu na výrobok a odvod DPH osobou, ktorá prijala túto službu? (15 replies)
 182. Troj štvor zápočet - postúpenie pohľadávky (0 replies)
 183. Finančná správa - elektronicky podané dokumenty (0 replies)
 184. Nevystavená faktúra k prijatej platbe par.7a - zahraničie (1 replies)
 185. Zlúčenie spoločností (0 replies)
 186. vzory daňových tlačív (2 replies)
 187. Hotovosť prijatá v pokladni za mylnú platbu. (3 replies)
 188. Účtovanie skladu spôsobom A (4 replies)
 189. Prijatá platba (2 replies)
 190. Miesto dodania sluzby (1 replies)
 191. predaj pozemku zahr. osobe z 3. štátu a odvod DPH? (0 replies)
 192. Preradenie osobného automobilu do osobného vlastníctva (5 replies)
 193. Kontrolný výkaz (0 replies)
 194. Vyradenie odpísaného os.automobilu v JÚ a prepis na rodinného príslušníka. Je to príjem ? (3 replies)
 195. Výdavky do účtovníctva pred začiatkom podnikania (0 replies)
 196. Faktúra za účasť na výstave v Rakúsku a fa s DPH (4 replies)
 197. Uhrada v hotovosti za proviziu za sprostredkovanie obchodu, je potrebna virtualna registracna pokladna? (1 replies)
 198. Tuzemske samozdanenie a kontrolný výkaz (1 replies)
 199. Zahraničná osoba a vrátenie dane (0 replies)
 200. Služobné vozidlo a súkromné km (4 replies)
 201. Preklad na faktúre AT (7 replies)
 202. Mesačná minimálna cena za účtovníctvo (8 replies)
 203. Odpocitanie dph pri registracii, aktivacia nakladov (0 replies)
 204. Preposlanie tovaru slovenskému klientovi-občanovi do Číny (0 replies)
 205. Dovoz z Číny a DPH (2 replies)
 206. Firma v likvidácii - ako účtovať (1 replies)
 207. Faktúra za porušenie objednávka - POkuta (1 replies)
 208. Účtovanie prijatej faktúry za obedy zamestnancov (3 replies)
 209. Ako sa fakturuje predaj motorového vozidla u platcu DPH, na ktoré bolo pri vstupe odpočítaná DPH s koeficientom podľa §50? (2 replies)
 210. Výdavky SZČO (2 replies)
 211. samozdanenie dobropisu zo zahraničia, kam v KV? (2 replies)
 212. Aké dokumenty treba účtovníkovi pre vypracovanie daňového priznania pre s.r.o? (2 replies)
 213. Súhrnný výkaz mesačný alebo štvrťročný? (2 replies)
 214. Výška odvodov do SP a ZP z DP typu B za rok 2016 (10 replies)
 215. Výška ovodov do SP a ZP z DP typu B za rok 2016 (0 replies)
 216. evidovanie štartovného cez erp? (2 replies)
 217. Dva krát uhradená DFA (6 replies)
 218. Živnostník kúpi do firmy nové osobné auto v 12/2016. Ako zaúčtuje výdavok v roku 2016? (5 replies)
 219. Vydanie vlastne knihy len cez tlačiareň (1 replies)
 220. sfalšované účtovné doklady - vyučtovanie pracovných ciest môžu byť použité ako dôkaz pre súd (3 replies)
 221. Účtovníctvo - začiatok (3 replies)
 222. predaj pozemku a DPH (2 replies)
 223. Faktúra Alza (9 replies)
 224. prenajom rekl.plochy - dph (1 replies)
 225. Platia limity na odvody do SP suhrnne alebo za kazdu cinnost samostatne (0 replies)
 226. Osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH. Musí odberateľ platiť DPH? (1 replies)
 227. Už vám prišli preplatky z RZZP? (11 replies)
 228. Výhra v konkurze a uctovanie (1 replies)
 229. Aký program na české podvojné účtovníctvo? (1 replies)
 230. Faktura O2 (1 replies)
 231. Ako preukázať podiel % používania firem.auta na podnik.a súkr. účely? (2 replies)
 232. platenie zdravotných odvodov z podielov na zisku - vyplatenie viacerých rokov naraz (8 replies)
 233. Dátum plnenia pri nákupe z členskej krajiny EÚ (2 replies)
 234. Dovoz použitého autobusu z krajiny mimo EU - čo obnáša? (5 replies)
 235. Prenesenie daňovej povinnosti (1 replies)
 236. prúčtovanie úveru z 461 na 479 (0 replies)
 237. Musím sa spätne registrovať pre DPH §7 - služba poskytnutá do EU plátcovi DPH? (0 replies)
 238. použitie automobilu na prac. cestu (14 replies)
 239. Odpredaj rest.zariadenia - prevadzky (4 replies)
 240. Kontrolný výkaz - nový vzor, poučenie, finančný spravodajca 1.1.2017 (2 replies)
 241. Dá sa tento doklad použiť v účtovníctve? (2 replies)
 242. Daňový bonus na deti pri odpočítávaní straty (8 replies)
 243. DPH - neuplatnenie odpočtu DPH (2 replies)
 244. IČ DPH (7 replies)
 245. El.schránky a zahr.osoby (3 replies)
 246. Nemocenská dávka prišla na účet firmy, ako zaúčtovať? (3 replies)
 247. Refakturácia prác s prenosom daň.povinnosti (2 replies)
 248. Ako dohlásiť vystavenú faktúru do DPH a KV, keď na jej pôvodné číslo už je nahlásený iný odberateľ? (2 replies)
 249. nevyfakturované dodávky vs. rezervy (1 replies)
 250. vyradenie (neodpísaného) majetku z účtovníctva (0 replies)