1. Ako zaúčtovať prevzatie bankového úveru na auto druhou spoločnosťou. (2 replies)
 2. ako účtovať nájom za január 2017, faktúra z 15.12.2016 uhradená v 2016 (1 replies)
 3. Registracia k DPH Rakusko, Nemecko, Svedsko a Anglicko (4 replies)
 4. Čo s neuhradenou vyšlou zahr. faktúrou zo 7/2013 v JU (2 replies)
 5. SZČO - predaj odpísaného auta a daň z príjmov (6 replies)
 6. Tlačivá pre rok 2017 (2 replies)
 7. Ako vyplniť r. 37 a 38 v DP k DPH dodatočné? (0 replies)
 8. Novoročenky z CZ, kam v DP k DPH? (0 replies)
 9. Zálohová a ostrá faktúra (4 replies)
 10. Môžem vyfakturovať pravidelnú mesačnú službu dňa 27.12., ak zdaniteľné plnenie je 31.12.. vystavenie fa 27.12.? (6 replies)
 11. Konateľ s.r.o. a materská dovolenka (0 replies)
 12. Súkromné auto spoločníka využívané v s.r.o. (25 replies)
 13. Odpis auta na lízing- časť splatená, SZCO (0 replies)
 14. Uctovanie cestovnych nahrad (3 replies)
 15. diety živnostník (2 replies)
 16. Faktúra organizačnej zložke (0 replies)
 17. konatel v s.r.o. bez naroku na odmenu - ako to riešite? (5 replies)
 18. Nárok na dávky v nezamestnanosti (6 replies)
 19. Predaj firemneho auta FO (4 replies)
 20. Má nárok na podiel na zisku? (6 replies)
 21. aký dátum dodania? kam v KV a riadky DP k DPH? (10 replies)
 22. nákup, odvoz a predaj - ako s DPH? (0 replies)
 23. Odložená daň za rok 2016 / sadzba (2 replies)
 24. 100% auto bez knihy jázd (20 replies)
 25. Ako správne zaúčtovať preplatok zo ZP??? (6 replies)
 26. dodatečné priznanie DPPO rok 2013 (4 replies)
 27. účet overenie podpisu na matrike (4 replies)
 28. Dodanie služby v tuzemsku zahraničnou osobou. (3 replies)
 29. Zálohové platby na prelome rokov (8 replies)
 30. Faktúry mailom a po splatnosti písomnou formou? (3 replies)
 31. Konateľ + spoločník a sídlo s.r.o. - treba nájomná zmluva? (0 replies)
 32. nadobudnutie služby z EU - kontrolný výkaz (0 replies)
 33. reklamácia tovaru dodaneho do 3. štátu mimo EÚ a čo s DPH?? (0 replies)
 34. Preprava z PL do PL (1 replies)
 35. Riešili ste niekedy klienta, ktorý si odmietal prevziať svoje doklady ? (7 replies)
 36. Bezúročná pôžička od jediného spoločníka a konateľa vkladom na BU s.r.o. (2 replies)
 37. Casovy posun pri zahranicnej sluzobnej ceste (1 replies)
 38. Zaradenie IMA (4 replies)
 39. Nákup tovaru v hotovosti v 10/2016 - Môžem uplatniť odpočet DPH aj v 11/2016? (5 replies)
 40. Refakturácia dopravy tovaru do EU platcovi DPH. (2 replies)
 41. stavebné činnosti (4 replies)
 42. Ako zaúčtovať dobropis ktorý je vo vyššej sume ako vydaná fa ? (2 replies)
 43. Dodatočné priznanie kvôli exekúciou vymožený nedoplatok na zdravotnom poistení (0 replies)
 44. Patrí garáž do OS 5? (0 replies)
 45. Faktúra z EU za služby bez IČ DPH (0 replies)
 46. DPH pri zrušení registrácie (0 replies)
 47. Faktúra od českého dodávateľa s IČ DPH podľa §5 (2 replies)
 48. preplatok za ročné zúčtovanie zo zdravotnej poisťovne (0 replies)
 49. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu a jeho účtovanie v programe ALFA PLUS (2 replies)
 50. Prednostná exekučná zrážka zo mzdy - ako zaúčtovať v JU? (2 replies)
 51. 413 na úhradu straty minulych rokov?? (2 replies)
 52. Ako uctujete osobne platby konatela z podn.uctu? (16 replies)
 53. Vystavenie dobropisu. (1 replies)
 54. Pohonne hmoty nakupovane v Rakusku (0 replies)
 55. Čo treba k virtuálnej registračnej pokladnici (5 replies)
 56. Môže sa zostatok na účte 364 preúčtovať na účet 428? (4 replies)
 57. Druhý dodatočný kontrolný výkaz (5 replies)
 58. DPH zo stravných lístkov - kam v Kontrolnom výkaze? (9 replies)
 59. výplatný termín 20-teho dokedy musí byť mzda na účte zamestnanca? (3 replies)
 60. VRP - úhrada nájmu v hotovosti (1 replies)
 61. Účtovanie motorového vozidla v JÚ SZČO platca DPH (0 replies)
 62. Zdanenie neuhradených záväzkov (2 replies)
 63. Vyplatenie mzdy v skoršom termíne (8 replies)
 64. Faktúra od českého prepravcu za dopravu a služby z Azie (0 replies)
 65. Zahraničný dobropis v sw Pohoda. (1 replies)
 66. neuložená výročná správa - sankcie (1 replies)
 67. kurz pri zahraničných faktúrach (1 replies)
 68. Fakturácia sanačných prác u živnostníka - murára (0 replies)
 69. Platba darcekovymi poukazkami (1 replies)
 70. Bločky za dobíjanie kreditu - od platcu DPH - bez uvedenej DPH (0 replies)
 71. zrušenie skladov v podniku/účtovnej jednotke (0 replies)
 72. Neplatca DPH a danova povinnost pri dovoze tovaru z EU kurierom (2 replies)
 73. Ku kúpnej zmluve na auto je potrebné vystaviť OF - sme platcovia DPH ? (4 replies)
 74. Úhrada dobropisu v hotovosti (5 replies)
 75. 413 ostatné kapitálové fondy a vyplatenie spoločníkom - áno či nie? (1 replies)
 76. Registrovaný SZCO pre dan v Českej republike(ale nie je platcom) a dodanie stavebnych služieb českemu platcovi za služby vykonané na SR (0 replies)
 77. Nadspotreba pri nákladných autách (2 replies)
 78. Zmena zdaňovacieho obdobia na DPH (7 replies)
 79. Darovanie zisku (20 replies)
 80. Zlúčenie spoločností - účtovníctvo (2 replies)
 81. Rezervný fond v nesprávnej výške (0 replies)
 82. Začiatok účtovania v novovzniknutej s.r.o. (2 replies)
 83. Ako uvádzať blok z Alzy v kontrolnom výkaze? (4 replies)
 84. povinnosť dane z mv (3 replies)
 85. Preddavky na daň z príjmov PO (1 replies)
 86. Úmrtie konateľa ako postupovať. (0 replies)
 87. projektová dokumentácia na nadstavbu budovy (4 replies)
 88. Bude musiet platit socialne poistenie? (1 replies)
 89. Ako zaúčtovať dobropis ku faktúre minuleho uct.obdobia? (1 replies)
 90. Schválenie účtovnej závierky - smrť spoločníka (0 replies)
 91. Advokatka - uctovanie (4 replies)
 92. Blocik za obed (4 replies)
 93. Ako správne účtovať preplatky zo ZP v škole? (0 replies)
 94. Predaj dlhodobého majetku do zahraničia (2 replies)
 95. Sukromne auto v podnikani (4 replies)
 96. Zdravotne odvody zo zisku (0 replies)
 97. Ako sa dávajú odpisy do účtovníctva na konci roka? (5 replies)
 98. Účtovanie autorských honorárov (0 replies)
 99. licenčna zmluva a dane (0 replies)
 100. spätný leasing (0 replies)
 101. prijatý dobropis v JU (neplatca DPH) (0 replies)
 102. zlúčenie a divdendy (0 replies)
 103. Inventarizačny prebytok zásob (1 replies)
 104. Zálohová platba - podvojné účtovníctvo vystaví, jednoduché príjme - pripoč. / odpoč. položka? (0 replies)
 105. Kúpa stavebného pozemku a DPH (4 replies)
 106. Kód SK NACE (4 replies)
 107. odpis pohľadávky u postupcu (1 replies)
 108. Zahraničná DF (0 replies)
 109. Refakturácia grafického návrhu a novoročných pozdravov do EU. (4 replies)
 110. Zrážková daň na náhrady cestovného - umelec z CZ ? (1 replies)
 111. preddavky na daň r.2017 (4 replies)
 112. Je to prevádzkareň? (5 replies)
 113. Elektronická schránka aktivácia (1 replies)
 114. Ako zaúčtovať príjem? (1 replies)
 115. Kúpa auta a DPH (2 replies)
 116. SZČO od 1.7.2016 - odvody 2017 (6 replies)
 117. SZCO a odvody 2017 (5 replies)
 118. Poistenie zodpovednosti pri vykone povolania, havarijne poistenie a PZP môžem všetko účtovať na učte 548 ? (2 replies)
 119. Výplata dividend formou zápočtu? (2 replies)
 120. Zmluva o dielo podľa občianskeho zákoníka? (1 replies)
 121. Licencia SW a zrazkova dan (4 replies)
 122. 355 - účetovanie (0 replies)
 123. Účtovanie českej FA v MRP (4 replies)
 124. Fakturovanie služby za dve účtovné obdobia (0 replies)
 125. Paušálne výdavky od 1.1.2017 60%. Koho sa to týka? (4 replies)
 126. Zálohová faktúra a DPH (2 replies)
 127. Oznámenie o nezrážaní dane z príjmov (2 replies)
 128. Treba vykonať samozdanenie? (3 replies)
 129. Ako vyriešit zapornu hodnotu v pokladni? (7 replies)
 130. PZP čas. rozlíšenie (3 replies)
 131. MRP mzdy a čerpanie SF (0 replies)
 132. rastový bonus (0 replies)
 133. dan v divadle (4 replies)
 134. ake DP podat pri zmene registracie na DPH? (0 replies)
 135. Ako zaúčtujem úhradu neevidovanej faktúry? (1 replies)
 136. INFO - Finančná správa - Jednoduchšie odklady platenia dane a nedoplatkov (0 replies)
 137. Výpočet úroku z pôžičky, ktorú poskytol konateľ SRO. (5 replies)
 138. adresa+IČ DPH dodávateľa z dokladu o nákupe (1 replies)
 139. Zostavenie suvahy spätne (3 replies)
 140. Faktury vysporiadanie (0 replies)
 141. Zivnost 2017 (5 replies)
 142. Technické zhodnotenie - odpisy (0 replies)
 143. Daň z výhry (1 replies)
 144. platenie odvodov počas PN (13 replies)
 145. Szco a naklady na PHM (1 replies)
 146. Dan z nehnutelnosti pri predaji (2 replies)
 147. Faktúra od B2M - dopyty a DPH (0 replies)
 148. Zivnostnik a zahranicny obchod - byt ci nebyt platcom dph? (2 replies)
 149. Chybne odvody (2 replies)
 150. po kontrole DPH musím podať dodatočné DPH priznanie a následne priznanie k dani z príjmu? (0 replies)
 151. Potvrdenie pre banku od daňového úradu (8 replies)
 152. prestoj (0 replies)
 153. študent vš a živnosť (2 replies)
 154. Faktúra za spotrebovanú elektrinu zo Slovakia Energy je oprava ZD? (0 replies)
 155. Poresunutie Faktur do nasledujuceho mesiaca OMEGA (2 replies)
 156. dátum evidencie v JU (2 replies)
 157. Schválená novela zákona o správnych poplatkoch (0 replies)
 158. Daň z príjmu FO za rok 2016 sa účtuje ako náklad roku 2016 alebo náklad roku 2017? (4 replies)
 159. Stravné zamestnancov v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 160. stavebné práce (1 replies)
 161. Zaradenie rozostavanej stavby zapísanej na katastri (2 replies)
 162. Faktúry ORANGE (0 replies)
 163. Kniha zásob (1 replies)
 164. Financny dar pre sro - uctovanie a zdanovanie (2 replies)
 165. dobropis na zákazku z roku 2014 (1 replies)
 166. Je zaplatená záloha za prijatú predfaktúru daňový alebo nedaňový výdavok v JU? (1 replies)
 167. danovy doklad k prijatej platbe vs. vyuct.FA pri prideleni IC DPH (1 replies)
 168. Môžu sa zmeniť odpisy (obdobie) u nehm.majetku odpísaného ale teraz na jeho nové techn.zhodnotenie? (0 replies)
 169. Do ktorého mesiaca zaúčtovať faktúru? (2 replies)
 170. oprava po danovej kontrole (0 replies)
 171. uhrada faktury za prepravu (0 replies)
 172. Ako zauctovat v PU "mylnu platbu" ? (2 replies)
 173. Predaj budovy - DPH, DZP (2 replies)
 174. Dobrovoľne nezamestnaný a DOPČ (5 replies)
 175. Omega - zaúčtovanie centových rozdielov (0 replies)
 176. Prenos daňovej povinnosti - oprava lesných ciest samohybným strojom (0 replies)
 177. daň z motorových vozidiel (3 replies)
 178. Ako to zaúčtujem v PU? (4 replies)
 179. Treba k bloku za parkovisko CP? (10 replies)
 180. faktura zo zahranicia (1 replies)
 181. Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre živnostníkov a dobrovoľne poistených 2017 (0 replies)
 182. Aké dokumenty sú potrebné pri uplatnení nezdaniteľnej časti na manželku na MD/RD? (2 replies)
 183. PN z dôvodu rizikového tehotenstva a zmena majiteľa na s.r.o. (5 replies)
 184. Invalidný dôchodok a živnosť - vplyv na daňové priznanie (6 replies)
 185. zmluva o umeleckom výkone namiesto faktúry? (11 replies)
 186. doklad zo Sconto nabytok - účtovanie (3 replies)
 187. Náhrada cestovných výdavkov konateľovi (1 replies)
 188. Zvýši zamestnanie na dohodu materskú? (6 replies)
 189. Nákup tovaru v PL a správne zaúčtovanie valutovej pokladne (0 replies)
 190. Uctovanie kupy auta na leasing (0 replies)
 191. Nevrátená DPH zo zahraničia - účtovanie v podvojnom účtovníctve (1 replies)
 192. Musím podávať hlásenie o prijatí aj odoslaní, ak som prekročila prah oslobodenia len pri prijatí? (1 replies)
 193. Účtovanie faktúr vyhotovených v prospech odberateľa (0 replies)
 194. Predĺženie rodičovského príspevku (1 replies)
 195. RZ ZP (1 replies)
 196. nárok na stravné lístky-neskorý nákup (6 replies)
 197. Ukončenie likvidácie, (2 replies)
 198. Bager kúpený na firmu, nepoužívaný a uplatnenie odpisov (5 replies)
 199. Samozdanenie v stavebníctve. (2 replies)
 200. pozastavenie živnosti na polroka (2 replies)
 201. Predaj firemného automobilu zamestnancovi (2 replies)
 202. Odplatný prevod obch.podielu - účtovanie a daň.hľadisko (0 replies)
 203. Výplata podielov na zisku za viac rokov (1 replies)
 204. Centrálny register (0 replies)
 205. Neplatca DPH (2 replies)
 206. Zrážková daň z úrokov na bankovom účte vedenom v Českej republike (1 replies)
 207. uskladnenie pneumatík na zimu a časové rozlíšeni (0 replies)
 208. Paušalne výdavky na rok 2017 (1 replies)
 209. prijatie platby na účet a vystavenie príjmového dokladu (2 replies)
 210. szčo a prenájom priestorov (0 replies)
 211. Mám povinnosť evidovať tržby cez ERP? (1 replies)
 212. Kedy je možné zahrnúť zriaďovacie náklady do daňového priznania? (7 replies)
 213. Môžem pri použití auta na LPG+Benzín vyplácať náhrady iba podľa prepočtu Benzínu? (1 replies)
 214. Dodatočný kontrolný výkaz a kód opravy (1 replies)
 215. dodanie služby do zahraničia (7 replies)
 216. RZZP 2015 preplatok (5 replies)
 217. Krmivo pre zvieratá (0 replies)
 218. Nesprávne údaje odberateľa na faktúre (3 replies)
 219. dan z predaja auta fyzicka osoba po ukonceni leasingu (2 replies)
 220. Daňová strata a prenájom (2 replies)
 221. Nové paušálne výdavky 60 % a príjem podla par. 6 ods 4 (12 replies)
 222. Ako upravím základ dane živnostníka účtujúceho v podvojnom účtovníctve pri ukončení živností? (0 replies)
 223. Žiadosť o kópiu daňového priznania (2 replies)
 224. Preukázanie nulového likvidného majetku (1 replies)
 225. Elektronická schránka a štatutár (5 replies)
 226. Mínusová pokladňa s.r.o. (13 replies)
 227. Konsig.sklad vs. call of sklad vs. ďalšia možnosť?? (0 replies)
 228. Zmluva o umeleckom diele (2 replies)
 229. Nesprávny zostatok úveru z minulých rokov (3 replies)
 230. stravné pri výkone práce v zahraničí (12 replies)
 231. Mesacny prijem zivnostnika -dokladovanie na UPSaR (3 replies)
 232. Rezervný fond - tvorba (2 replies)
 233. Tvorba kapitálového fondu (2 replies)
 234. Odmena za výkon funkcie konatela - vyhlásenie na uplatnenie NČZD (4 replies)
 235. revízia v cene obstarania (1 replies)
 236. Prenajom bytu v OM (0 replies)
 237. predaj DHM (1 replies)
 238. Aký dátum daň. povinnosti a odpočtu za nákup t. z iného ČS (4 replies)
 239. Uctovanie medzi 2016 a 2017 (2 replies)
 240. Mám OP s čipom. Čo ďalej? (4 replies)
 241. Má byť pri kúpe strešnej krytiny použité prenesenie daňovej povinnosti §69? (2 replies)
 242. Likvidácia s.r.o. a účet v banke (1 replies)
 243. Aký príjem sa berie pri výpočte nároku na sociálne štipendium (10 replies)
 244. pracovná cesta - kedy ako? (2 replies)
 245. Ako spravne zauctovat poistnu udalost?? (6 replies)
 246. Ako riešite zásoby v kaderníctve dodané ako akciu? (2 replies)
 247. DPPO poučenie (0 replies)
 248. DPFO typ A a typ B vzor + poucenie 2016 (0 replies)
 249. umorovanie straty 2013 (2 replies)
 250. Odkiaľ viete najnovšie zmeny legislatívy, novinky, vyhlášky atď? (6 replies)