1. Daň z vedľajšej pracovnéj činnosti (1 replies)
 2. Nakup na splatky (1 replies)
 3. Sociálny fond (16 replies)
 4. Fakturácia montáže do ČR (0 replies)
 5. Pohladavky a DPH (4 replies)
 6. Stravovanie zamestnancov reštaurácie (2 replies)
 7. Je to zásielkový predaj ? (1 replies)
 8. Fakturácia provízie a DPH (6 replies)
 9. Ukončenie leas.zmluvy (38 replies)
 10. Došlá faktúra za províziu za sprostredkovanie predaja tovaru zo Slovinska (2 replies)
 11. Služba z tretieho štátu (1 replies)
 12. Poštové poukážky (1 replies)
 13. Prepočet záväzkov pre DzP (2 replies)
 14. Dovoz tovaru zo štátu EÚ (8 replies)
 15. ako vystaviť faktúru? (3 replies)
 16. Devízová pokladňa a kurz.rozdiely (1 replies)
 17. Bonusy (57 replies)
 18. dph (2 replies)
 19. DPH-daňové priznanie (23 replies)
 20. Doklad Faktura z ERP (5 replies)
 21. DPH pri preradení DHM do osobného vlastníctva (2 replies)
 22. Veľmi veľmi súrne - preprava (14 replies)
 23. Penalizačne faktury (10 replies)
 24. DPH a hromadne spracovanie dat v informacnom systeme (2 replies)
 25. Návrh novely zákona o účtovníctve (2 replies)
 26. Uctovanie organizacnej zlozky (4 replies)
 27. Tvorba rezervneho fondu (5 replies)
 28. Odpísanie starých záväzkov (13 replies)
 29. opakov.zdanit.plnenie (1 replies)
 30. DPH a najom (0 replies)
 31. refakturácie a DPH (2 replies)
 32. Moja mzda (8 replies)
 33. Dátum dodania služby-sobota (2 replies)
 34. Cestná daň v JU (3 replies)
 35. prepočet cudzej meny (2 replies)
 36. FO podnikateľ a nepodnikateľ (3 replies)
 37. sociálny fond (4 replies)
 38. Prepravne (1 replies)
 39. dotácie od spoločníkov (4 replies)
 40. Tvorba sociálneho fondu v JU (3 replies)
 41. Stravné lístky v JU (3 replies)
 42. Dovoz tovaru na územie EÚ (4 replies)
 43. PPD a DPH (7 replies)
 44. Súkromné auto a podnikanie... (15 replies)
 45. Dobropis k nadobudnutému tovaru (0 replies)
 46. JKP a JKZ (3 replies)
 47. Výročná správa za rok 2003 - lehoty (7 replies)
 48. Zahranicna fa a DPH (10 replies)
 49. Predaj auto+DPH (1 replies)
 50. Ubytovanie (6 replies)
 51. Uplatnenie DPH pri prenajme mot. vozidiel (0 replies)
 52. Smernice účtovania vo firme (9 replies)
 53. Nesprávne odpisy (2 replies)
 54. Zmena a doplnenie postupov účtovania (9 replies)
 55. náhrada cestovného (3 replies)
 56. Nákup podnikateľa v maloobchode v Nemecku (4 replies)
 57. Faktúry z EU - uctovanie (3 replies)
 58. Povod tovaru a fa (6 replies)
 59. Slov. platca DPH poskytuje sluzby v CR (1 replies)
 60. Neplatca DPH a tovar z CR od platcu DPH (1 replies)
 61. Vývoz SR výrobkov do ČR (4 replies)
 62. Elektronické služby (11 replies)
 63. Bilogická rekultivácia pozemku (2 replies)
 64. nepodnikateľ a faktúra (1 replies)
 65. Cesťák + ubytovanie (14 replies)
 66. Zaúčtovanie a podpis (14 replies)
 67. Dovoz software cez internet z ČR a DPH (2 replies)
 68. DPH a medzinárodná preprava osôb (5 replies)
 69. DPH-kontrola koeficient (3 replies)
 70. interná smernica (102 replies)
 71. vzor prikaznej zmluvy (2 replies)
 72. založenie obč.združenia (0 replies)
 73. problem ohladne faktur (9 replies)
 74. Bankovy ucet (7 replies)
 75. DPH pri nadobudnutí tovaru z EÚ (10 replies)
 76. účtovanie náhrady príjmu pri dočasnej PN (18 replies)
 77. Prechod z JÚ na PÚ (2 replies)
 78. Vrátenie DPH pri registrácii (1 replies)
 79. Exekúcia (22 replies)
 80. Fakturácia do zahraničia (2 replies)
 81. Dovoz z CR 30.4. - JCD z 1.5. (2 replies)
 82. DPH-preprava, nájom (0 replies)
 83. Zálohová platba a DPH (21 replies)
 84. Účtovanie na doklade (36 replies)
 85. Zápis živnostníka do OR (2 replies)
 86. DPH pri dovoze služieb (0 replies)
 87. Nemecký zákon o DPH (2 replies)
 88. Európske fondy a DPH (1 replies)
 89. Prijem z Internetu..zivnost ano ci nie? (2 replies)
 90. Sankcia za porusenia Zakona o DPH (3 replies)
 91. ako účtovať DPH pri bezodplatnom dodaní tovaru? (0 replies)
 92. Leasing (1 replies)
 93. Certifikát na účtovníctvo. (86 replies)
 94. Nový vklad do ZI inej obch.spol. (18 replies)
 95. Služby zo zahraničia (2 replies)
 96. Preddavky na daň z príjmu (6 replies)
 97. Poistka (2 replies)
 98. Konsolidovana uzavierka (2 replies)
 99. reprezentacia (24 replies)
 100. Nákup tovaru z Česka (0 replies)
 101. trovy konania - účtovanie (19 replies)
 102. Odpisy HIM (2 replies)
 103. sponzoring (4 replies)
 104. Leasing (9 replies)
 105. IC DPH DIC (4 replies)
 106. spotrebné dane (34 replies)
 107. DPH - pri dovoze tovaru (15 replies)
 108. Kurz pri platbe kartou (1 replies)
 109. Postúpenie pohľadávky (2 replies)
 110. DPH a nájomné (1 replies)
 111. Preprava cez spedicnu firmu (5 replies)
 112. Archív (1 replies)
 113. Nové DIČ a daňový úrad (3 replies)
 114. Bločky za parkovné a DPH (4 replies)
 115. DPH a dobropis k nadobudnutému tovaru z EÚ (2 replies)
 116. Rozhlasový prijímač (4 replies)
 117. nezisk.org - PU či JU ? (2 replies)
 118. daňová povinnosť (6 replies)
 119. Odpisy pri prenajímateľovi (5 replies)
 120. Daňové priznanie DPH (4 replies)
 121. Daň z pridanej hodnoty (1 replies)
 122. Účtovné postupy a účtovná osnova (1 replies)
 123. Dodanie tovaru (0 replies)
 124. Formulár (2 replies)
 125. Základ dane pri dokladoch z ERP (5 replies)
 126. (9 replies)
 127. DPH z postovneho pri zasielkovom obchode (0 replies)
 128. Oprava v zahraničí????????? (1 replies)
 129. DPH a ... ? (4 replies)
 130. umorená daňová strata (12 replies)
 131. Pokladničné doklady (60 replies)
 132. Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne ... (4 replies)
 133. Preprava tovaru,oprava tovaru (1 replies)
 134. PHM v PU (9 replies)
 135. Cestovné a stravné (8 replies)
 136. Finančný spravodajca č.6 (0 replies)
 137. Vývoz tovaru do EU a dovoz tovaru z EU. (6 replies)
 138. Zaúčtovanie dobropisu (6 replies)
 139. Odpisy nehnutelnosti (24 replies)
 140. Lizing po starom (3 replies)
 141. 119 a kurzové rozdiely (2 replies)
 142. Štatistika DPH. (5 replies)
 143. Nehnuteľnosť (1 replies)
 144. Sociálny fond - čerpanie (117 replies)
 145. DPH a daňový úrad (2 replies)
 146. Musí faktúra obsahovať pečiatku a podpis? (13 replies)
 147. Nerozd.zisk, neuhradená strata (7 replies)
 148. Zlava pri tovare (2 replies)
 149. Školenie DPH (7 replies)
 150. učtovanie PHM (11 replies)
 151. Predaj ojazdených vozidiel+DPH (3 replies)
 152. zabudnuté faktúry (17 replies)
 153. Dobropis a DPH (5 replies)
 154. 381 - naklady buducich obdobi (17 replies)
 155. Kurzové rozdiely (7 replies)
 156. Danove priznania musia podavat aj podnikatelia, ktori nie su platitelmi DPH (1 replies)
 157. Povinnosť registrácie a výška obratu (0 replies)
 158. DIC alebo IČ DPH pre fa so zdan. plnením 30.4.2004 (2 replies)
 159. Zamedzenie dvojiteho zdanenia (23 replies)
 160. Dovoz tovaru z EU neplatca od Platcu (3 replies)
 161. Daň z pridanej hodnoty (1 replies)
 162. ako vystaiť vyšlú fa? (2 replies)
 163. DPH - koeficient (2 replies)
 164. Spolocenstva vlastnikov bytov a nebyt. priestorov (15 replies)
 165. Cestovné príkazy, vyučtovanie cest.náhrad (48 replies)
 166. Daňové výdavky (1 replies)
 167. DPH na dobropise k faktúre z min.roku (5 replies)
 168. Leasing a odpisy (12 replies)
 169. Prepreva osôb a DPH (15 replies)
 170. náležitosti fa. z tretích krajín (5 replies)
 171. Zovšeobecnené dopyty na DRSR (0 replies)
 172. DPH z provizie za stravne listky (2 replies)
 173. DPH pri dodaní služieb (17 replies)
 174. Sprostredkovanie predaja akcií (0 replies)
 175. Učtovanie preddavkov v PU (8 replies)
 176. Kupa osob.autom. a DPH (3 replies)
 177. Vratim sa k DIC a IC DPH na fakturach (33 replies)
 178. poklad.doklady a IČ DPH (1 replies)
 179. Názov riadku dátumu na faktúre (10 replies)
 180. DPH pri fakturovaných úrokoch (9 replies)
 181. Daň.Priznanie za r.2003 (5 replies)
 182. Devízový zákon (2 replies)
 183. DPH pri vyslej fakture (3 replies)
 184. IC pre DPH (3 replies)
 185. Čiastkové plnenia (8 replies)
 186. Ako vystavit fa (7 replies)
 187. dph z phm (4 replies)
 188. Účtovanie dodávky tovaru a násl.montáže (10 replies)
 189. preventívna zdravotná prehliadka - daňový výdavok (3 replies)
 190. Obstaranie majetku vlastnou činnosťou (3 replies)
 191. PREPRAVA A DPH (1 replies)
 192. Zaúčtovanie prijatých faktúr (9 replies)
 193. DPH v cestovnych kanceláriach od 1.5.2004 (3 replies)
 194. Sluzobne cesty - dovoz tovaru (3 replies)
 195. cestovné náklady pre neziskové organizácie (6 replies)
 196. Splátkový kalendár (2 replies)
 197. Leasing a odpočet DPH (5 replies)
 198. Živnostník a podnikanie v Českej republike (2 replies)
 199. Reklamácie (1 replies)
 200. DPH na výstupe z prijatých úrokov (26 replies)
 201. Tlačivá DPH od 01.05.2004 (8 replies)
 202. Stručné info o DPH od DRSR (17 replies)
 203. Obrat 1.500.000,- Sk (2 replies)
 204. TOVAR V COLNOM SKLADE - Súrne (1 replies)
 205. Podpis na fa (3 replies)
 206. Prechod z JÚ na PÚ od 1.1.2005 (3 replies)
 207. Prepravné služby a DPH (5 replies)
 208. Príjmové a výdavkové doklady (40 replies)
 209. Doplnkove dochodkove poistenie (32 replies)
 210. daň z príjmov (3 replies)
 211. Bločky z ERP (3 replies)
 212. cestná daň (13 replies)
 213. Prepravné služby (9 replies)
 214. Cestná daň (1 replies)
 215. DPH obrat v jednoduchom uctovnictve (11 replies)
 216. technické zhodnotenie (6 replies)
 217. došlá fa z člen.štátu EU (7 replies)
 218. stravné lístky (78 replies)
 219. Dar (1 replies)
 220. Prílohy k daň. priznaniu? (1 replies)
 221. ele.regigistračná poladňa (30 replies)
 222. Firmy a ich IČ DPH (1 replies)
 223. Nové tlačivo DPH platné od 01.05.2004 (2 replies)
 224. Nové tlačivo DPH (0 replies)
 225. nadmerný odpočet DPH (2 replies)
 226. Prijaté faktúry a uplatn.DPH (83 replies)
 227. Fakturácia v EUR slovenskému zákazníkovi (13 replies)
 228. Stravné lístky vo vlastnom stravovaciom zariadení (1 replies)
 229. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch (20 replies)
 230. Zákon o účtovníctve (0 replies)
 231. Novela zákona o účtovníctve (0 replies)
 232. Zmena náležitostí faktúry (8 replies)
 233. Nový zákon o dani z pridanej hodnoty (0 replies)
 234. Nové náhrady za používanie cestných motorových vozidiel (0 replies)